کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 3
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي دربانان در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , دستمزدها , دربانان , دستمزدها (جنسی) , گماشتگان , علی‌اکبر ابن محمدحسین (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن محمدشفیع (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم , محمدصادق ابن غلامحسین (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم , محمداسماعیل ابن محمدباقر(حاجی ـ)،دربان کشیک پنجم , مهدی ابن محمدصادق ،دربان کشیک اول , رجب ‎1335ق , نصرالله ابن محمدعلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , نصرالله ابن محمدعلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1334) , علی‌اکبر ابن محمدحسین (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1335) , محمد ابن خدابخش (کربلایی ـ)،دربان کشیک اول , محمدابن خدابخش (کربلایی ـ)،دربان کشیک اول (مهر‎1335) , حسینی،محمد ابن رضا،دربان کشیک اول , حسینی،محمدابن رضا،دربان کشیک اول (مهر‎1333) , مهدی ابن محمدصادق ،دربان کشیک اول (مهر‎1328) , کاشانی ،غلامرضا،دربان کشیک اول , کاشانی،غلامرضا،دربان کشیک اول (مهر‎1330) , حاجی ابن ابراهیم (کربلایی ـ)،دربان کشیک اول , حاجی ابن ابراهیم (کربلایی ـ)،دربان کشیک اول (مهر؟) , غلامحسین ابن غلامرضا، دربان کشیک اول , غلامحسین ابن غلامرضا،دربان کشیک اول (مهر؟) , محمداسماعیل ابن محمدباقر (حاجی ـ)،دربان کشیک پنجم (مهر‎1320) , محمدحسن ابن محمدشفیع (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم (مهر‎1335) , غلامحسین ابن محمد ،دربان کشیک پنجم , غلامحسین ابن محمد،دربان کشیک پنجم (مهر‎1320) , محمدابن علی (حاجی ـ)،دربان کشیک پنجم , محمدابن علی (حاجی ـ)،دربان کشیک پنجم (مهر؟) , علی ابن فتحعلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم , علی ابن فتحعلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم (مهر‎1327) , محمدصادق ابن غلامحسین (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم (مهر‎1333) , عباس ابن مهدی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , عباس ابن مهدی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1328)
شماره ثبت:
18524
پرداخت مواجب نقدي و جنسي دربانان در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دربانان , علی (کربلایی- ) دربان , امنای استان قدس , حسینی،ارشد،دربان کشیک سوم , علینقی،دربان کشیک سوم , دستمزدها(جنسی) , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن محمدشفیع (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم , فضل،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل (مهر؟) , حسنی‌حسینی،جوادابن‌زین‌العابدین،ظهیرالاسلام،متولی‌باشی استان‌قدس‌رضوی(مهر‎1334) , اداره صندوق استانقدس , صفر‎1334ق , موسوی،محمدابن رضا،دربان کشیک اول , موسوی،محمدابن رضا،دربان کشیک اول (مهر‎1339؟) , علی‌اکبر ابن محمد(کربلایی ـ)،دربان کشیک اول , علی‌اکبر ابن محمد (کربلایی ـ)،دربان کشیک اول (مهر‎1332) , ابوالقاسم ابن رجبعلی ،دربان کشیک چهارم (مهر؟) , جمشید ابن محمد(کربلایی ـ)،دربان کشیک سوم , جمشید ابن محمد (کربلایی ـ)،دربان کشیک سوم (مهر‎1322) , محمدباقر ابن ابوطالب (مشهدی ـ)،دربان کشیک اول , محمدباقر ابن ابوطالب (مشهدی ـ)،دربان کشیک اول (مهر؟؟‎13) , محمد ابن الله قلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم , محمد ابن الله قلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم (مهر‎1332) , علی ابن حسین (حاجی کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم , علی ابن حسین (حاجی کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم (مهر‎1321) , محمدابراهیم ،رفیع‌الملک،دربان کشیک اول , محمدابراهیم ،رفیع‌الملک،دربان کشیک اول (مهر‎1335) , علی (کربلایی ـ)،دربان (مهر؟) , مشهدی ،حسین ابن اسماعیل ،دربان , مشهدی ،حسین ابن اسماعیل ،دربان (مهر‎1328) , عبدالله (کربلایی-)، دربان , عبدالله (کربلایی ـ)،دربان (مهر‎1333) , حسینی،ارشد،دربان کشیک سوم (مهر‎1331) , محمدابراهیم (حاجی ـ)،نایب دربانباشی کشیک چهارم (مهر‎1300؟) , محمدحسن ابن محمدشفیع (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم (مهر‎1333) , حسینی ،عبدالجواد،دربان کشیک سوم , حسینی،عبدالجواد،دربان کشیک سوم (مهر‎1323؟)
شماره ثبت:
18513
پرداخت مواجب نقدي و جنسي دربانان در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دربانان , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , اولیای استان قدس , کتابچه , محمدابراهیم ابن محمدتقی (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , اسماعیل ابن محمدکاظم بیک (حاجی-)، دربان کشیک چهارم , اسماعیل ابن محمدکاظم بیک(حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1327) , محمدکاظم‌بیک، صاحبکار , حسینی،مهدی ابن حسین (میرزا-)، دربان کشیک چهارم , حسینی،مهدی ابن حسین (میرزا-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1324؟) , علی‌اکبر ابن محمدباقر (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی‌اکبرابن محمدباقر (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر؟) , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1326) , رجبعلی (حاجی ـ)،صراف , محمداسماعیل ابن محمدصادق (حاجی-)، دربان کشیک چهارم , محمداسماعیل ابن محمدصادق (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1315؟) , حسن ابن غلامعلی (کربلایی- خان)، دربان کشیک چهارم , حسن ابن غلامعلی (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم (مهر؟) , علینقی ابن غلامعلی (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم , علینقی ابن غلامعلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1283) , محمدحسن ابن چراغعلی، دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن چراغعلی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1318؟) , قربانعلی (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1300) , عبدالله ابن محمدامین (حاجی-) ،دربان کشیک چهارم , عبدالله ابن محمدامین (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1317؟) , محمدابراهیم ابن محمدتقی (حاجی ـ)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1327) , عباسعلی ابن محمدتقی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , عباسعلی ابن محمدتقی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1322) , علیرضا ابن محمدعلی(کربلایی شیخ-)،دربان کشیک چهارم , علیرضا ابن محمدعلی (کربلایی شیخ-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1328) , رمضان
شماره ثبت:
17882
  • تعداد رکورد ها : 3

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,715,847

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .