کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت و رسيد مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , دستمزدها , ‎1335ق , دارالتولیه , صدیق دفتر استانه (مهر‎1331) , کشیک نویس (مهر‎1334) , دفترخانه ـ دارالتولیه , امنای استان قدس , رضوی، محمدجعفربن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , علی (میرزاـ)،مدیر املاک , اداره صندوق استانقدس , دفتر وزیر اعظم و صاحب اختیار , طغری نویس , احمد (حاجی میرزا-)، خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1330) , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین،متولی باشی استان قدس، 1300- ‎1381ق (مهر‎1334) , محمدعلی بن عبدالله، محرر کشیک دوم , محمدعلی بن عبدالله، محرر کشیک دوم (مهر؟) , رضا (حاجی سید-)، نایب الخدمه شجاع الدوله , ابوتراب، اقبال‌التولیه (حاجی-)، رییس صندوق استانه , علی (میرزاـ)، مدیر املاک (مهر‎1320) , حسینی، عباس، جلال التولیه، وزیر اعظم و صاحب اختیار (مهر‎1314) , حسینی، رفیع، طغری‌نویس , حسینی، رفیع، طغری‌نویس (مهر‎1317) , محمدابراهیم، سرایدار دارالتولیه و عمارات , محمدابراهیم، سرایدار دارالتولیه و عمارات (مهر‎1312؟) , حسینی، محمدعلی، نایب زیارتنامه خوانباشی , حسینی، محمدعلی، نایب زیارتنامه خوانباشی (مهر‎1328) , ابوتراب، اقبال التولیه، رییس صندوق استانه (مهر‎1320)
شماره ثبت:
22562
پرداخت و رسيد مواجب دربانان در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , کشیک پنجم , دستمزدها , دربانان , ‎1335ق , دارالتولیه , کشیک نویس (مهر‎1334) , دفترخانه ـ دارالتولیه , امنای استان قدس , محمد(میرزاـ)،نصیرالتولیه ،تحویلدار کل , محمود،ناظم‌التولیه ،دربانباشی کل (مهر‎1312) , اداره صندوق استانقدس , دربانباشی کل (مهر‎1333) , دفتر مخصوص , عبدالله (میرزاـ)،مستشارالوزاره , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین، متولی باشی استان قدس، 1300- ‎1381ق (مهر‎1334) , علی‌اکبر،دربانباشی کل (مهر‎1331) , حسین بن یوسف (میرزا-)، دربان کشیک چهارم , حسین بن یوسف (میرزا-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1316؟) , یوسف بن غلامرضا (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم , یوسف بن غلامرضا (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم (مهر؟؟‎13) , عباسعلی، دربان کشیک چهارم , عباسعلی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1317) , محمد رضا، صدیق الدوله (مهر‎1313) , ابراهیم بن عبدالله (میرزا-)، دربان کشیک پنجم , غلامرضا بن علی، دربان کشیک چهارم , غلامرضا بن علی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1321) , عبدالله بن ابراهیم (کربلایی-) , عبدالله بن ابراهیم (کربلایی-) (مهر‎1321) , غلامحسین بن محمد (کربلایی-)، دربان کشیک اول , غلامحسین بن محمد (کربلایی-)، دربان کشیک اول (مهر‎1330) , کاظم (اقا-)، دربان کشیک اول , کاظم (اقا-)، دربان کشیک اول (مهر‎1333) , حسینی، میرزا بزرگ بن عسکری، دربانباشی کشیک اول , حسینی، میرزا بزرگ بن عسکری، دربانباشی کشیک اول (مهر‎1330) , حسینی، مهدی (خان-)، دربانباشی کشیک پنجم , حسینی، مهدی (خان-)، دربانباشی کشیک پنجم (مهر؟) , حسینی، مهدی، دربان کشیک سوم , حسینی، مهدی، دربان کشیک سوم (مهر‎1333) , مهدی سلطان بن قاسم (حاجی-)، دربان کشیک دوم , مهدی سلطان بن قاسم (حاجی-)، دربان کشیک دوم (مهر؟) , حسین بن علی (کربلایی-)، دربان کشیک دوم , حسین بن علی (کربلایی-)، دربان کشیک دوم (مهر؟)
شماره ثبت:
22561
پرداخت و رسيد مواجب خدام در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کشیک سوم , کشیک دوم , کشیک اول , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم , خدام , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , رضوی، محمد کاظم، معززالتولیه، خادم باشی کشیک پنجم , دستمزدها , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر؟) , ‎1335ق , سرکشیک چهارم (مهر‎1319) , احمد (میرزا- ) خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1330) , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1334) , کشیک نویس (مهر‎1334) , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , یحیی (ـ خان)،خادم کشیک اول , نصرالله (میرزا ـ)،وثوق دفتر،خادم کشیک اول , نصرالله (میرزا ـ)،وثوق دفتر،خادم کشیک اول (مهر‎1324) , محمدحسین (حاجی شیخ ـ)،خادم کشیک اول , محمدحسین (حاجی شیخ ـ)،خادم کشیک اول (مهر‎1297) , اداره صندوق استانقدس , رضوی، میرزااقا , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین،متولی باشی استان قدس،1300- ‎1381ق , رضوی، محمدجعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1330) , اداره نقد و جنس استان قدس (مهر‎1334) , رضوی، محمد بن میرزا اقا، خادم کشیک سوم , رضوی، محمد بن میرزا اقا، خادم کشیک سوم (مهر؟) , یحیی (ـ خان)،خادم کشیک اول (مهر‎1324) , محمد حسین بن طاهر (حاجی-)، خادم کشیک دوم , محمدحسین بن طاهر (حاجی-)، خادم کشیک دوم (مهر‎1331؟) , ابوالقاسم بن محمدرضا (حاجی-)، خادم کشیک دوم , ابوالقاسم بن محمد رضا (حاجی-)، خادم کشیک دوم (مهر؟؟‎13) , علی (میرزا-)، خادم کشیک دوم , علی (میرزا-)، خادم کشیک دوم (مهر‎1333) , شریف، ابوالقاسم (حاجی،میرزاـ)، خادم کشیک دوم , شریف، ابوالقاسم (حاجی،میرزاـ)، خادم کشیک دوم (مهر‎1332) , ابراهیم بن خلیل الله (حاجی ملا-) خادم کشیک دوم , ابراهیم بن خلیل الله (کربلایی ملا-)، خادم کشیک دوم (مهر؟) , رضوی، میرزااقا (مهر‎1335)
شماره ثبت:
22554
پرداخت و رسيد مواجب دربانان در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , دستمزدها , دربانان , ‎1335ق , کشیک نویس (مهر‎1334) , امنای استان قدس , حسینی،هاشم (مهر‎1319) , حسینی،اقا بزرگ،دربان کشیک دوم , محمدحسن بن زین العابدین(حاجی ـ)،دربان کشیک پنجم , حسینی،اقابزرگ ،دربان کشیک دوم (مهر‎1328) , اداره صندوق استانقدس , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین، متولی باشی استان قدس، 1300- ‎1381ق (مهر‎1334) , علی‌اکبر، دربانباشی کل (مهر‎1330) , ابوالقاسم بن کریم (کربلایی-)، دربان کشیک اول , ابوالقاسم بن کریم (کربلایی-)، دربان کشیک اول (مهر‎1320) , محمدحسین بن مهدی (کربلایی-)، دربان کشیک دوم , محمدحسین بن مهدی (کربلایی-)، دربان کشیک دوم (مهر‎1330) , طرقی، غلامرضا (حاجی-)، دربان کشیک دوم , طرقی، غلامرضا (حاجی-)، دربان کشیک دوم (مهر؟) , طاهرالدین، دربان کشیک دوم , حسینی، ابراهیم، دربان کشیک سوم , حسینی، ابراهیم، دربان کشیک سوم (مهر‎1320؟) , محمدحسین بن لطفعلی (حاجی-)، دربان کشیک سوم , محمدحسین بن لطفعلی (حاجی-)، دربان کشیک سوم (مهر‎1322) , ابوطالب بن رحیم، دربان کشیک سوم , ابوطالب بن رحیم، دربان کشیک سوم (مهر‎1332) , علی بن محمدعلی (استاد-)، حداد، دربان کشیک سوم , علی بن محمدعلی (استاد-)، حداد، دربان کشیک سوم (مهر؟) , حسن بن جواد، دربان کشیک سوم , حسن بن جواد، دربان کشیک سوم (مهر؟) , عبدالحسین بن علی، دربان کشیک سوم , عبدالحسین بن علی، دربان کشیک سوم (مهر؟) , غلامحسین بن جعفر، دربان کشیک پنجم , غلامحسین بن جعفر، دربان کشیک پنجم (مهر‎1334) , حسن بن علیخان (کربلایی-)، دربان کشیک پنجم , حسن بن علیخان (کربلایی-)، دربان کشیک پنجم (مهر‎1328) , محمدحسن بن زین العابدین (حاجی-)، دربان کشیک پنجم (مهر‎1335) , حسین بن جعفرقلی (خان-) دربان کشیک پنجم , محمد بن علی (حاجی-) دربان کشیک پنجم , محمد بن علی (حاجی-)، دربان کشیک پنجم (مهر؟)
شماره ثبت:
22552
پرداخت انعام و مستمري در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , زنان , حقوق و مزایا , دستمزدها , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول (مهر‎1328) , ‎1335ق , دارالتولیه , پاداش , فرزندان , عبدالمجید (ملا- ) , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر؟) , دفترخانه ـ دارالتولیه , امنای استان قدس , حسینی، بدرالدین، نایب التولیه , سلماسی،موسی(حاجی،شیخ ـ) , عبدالجواد، عزب باشی , فاطمه(مهر؟) , حسینی،داود (مهر‎1330) , کشیک نویس (مهر‎1323) , صدیق دفتر استانه (مهر‎1330) , اداره صندوق استانقدس , دفتر بهاءالتولیه امین وظایف , دفتر مخصوص , بهاءالتولیه ،امین وظایف (مهر؟) , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین، متولی باشی استان قدس، 1300- ‎1381ق (مهر‎1334) , محمد بن محمدحسین (ملا-)، فراش کشیک دوم , محمد بن محمدحسین (ملا-)، فراش کشیک دوم (مهر؟) , اقبال التولیه (حاجی-)، رییس صندوق , حسینی سرابی، علی محمد بن اسماعیل , حسینی سرابی، علی محمد بن اسماعیل (مهر؟) , حسینی، بی بی بنت بدرالدین (مهر؟) , بهاءالتولیه، امین وظایف (مهر‎1324) , عبدالجواد، عزب باشی (مهر‎1321) , دفتر وزیر اعظم و صاحب اختیارکل , حسینی، عباس، وزیر اعظم و صاحب اختیار کل (مهر‎1326) , بی بی علویه , بی بی علویه (مهر؟) , عباسعلی بن عبدالمجید (مهر‎1335) , علی اصغر بن عبدالمجید (مهر‎1335) , علی اکبر بن رضا (ملا-)، زیارتنامه خوان , رضا (شیخ-) (مهر؟) , کمالی , کمالی (مهر‎1333) , محمدحسن بن ابراهیم (میرزا-)، خادم کشیک اول , محمدحسن بن ابراهیم (میرزا-)، خادم کشیک اول (مهر‎1323) , سلماسی، موسی (حاجی شیخ-) (مهر‎1334) , اداره صندوق استانه مقدسه (مهر؟)
شماره ثبت:
22549
پرداخت و رسيد مواجب خدام آستان قدس در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , خدام , دستمزدها , ‎1335ق , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1330) , دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول (مهر‎1334) , کشیک نویس (مهر ‎1333) , امنای استان قدس , اداره صندوق استانقدس , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه، سر کشیک دوم (مهر؟) , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین، متولی باشی استان قدس، 1300- ‎1381ق (مهر‎1334) , احمد (حاجی میرزا-) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1320) , سرکشیک چهارم(مهر‎1319) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1319) , شریف، ابوالحسن، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم(مهر‎1333) , رضوی، محمد کاظم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر؟) , محمدحسین (کربلایی-) خادم کشیک دوم , محمدحسین (کربلایی-) خادم کشیک دوم (مهر؟) , سیف الله (میرزاـ)، خادم کشیک سوم , سیف الله (میرزا-) خادم کشیک سوم (مهر‎1335) , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین،متولی باشی استان قدس , موسوی، احمد، خادم کشیک چهارم , موسوی، احمد، خادم کشیک چهارم (مهر‎1335) , محمدشاه، خادم کشیک دوم , حسینی، علی اکبر، حکیم، خادم کشیک پنجم , حسینی، علی اکبر، حکیم، خادم کشیک پنجم(مهر‎1335؟) , عبدالصمد(حاجی-)، خادم کشیک پنجم , عبدالصمد(حاجی-)، خادم کشیک پنجم(مهر؟) , غلامحسین (حاجی-)، خادم کشیک سوم , غلامحسین (حاجی-) خادم کشیک سوم (مهر‎1326) , محمدحسین بن محمد (ملا-)، خادم کشیک پنجم , محمدحسین بن محمد (ملا-) خادم کشیک پنجم (مهر‎1321) , نصرالله (حاجی-)، تاجر حریرفروش، خادم کشیک پنجم , نصرالله (حاجی-)، تاجر حریرفروش، خادم کشیک پنجم (مهر‎1334) , حسینی طرقی، احمد، خادم کشیک پنجم , حسینی طرقی، احمد، خادم کشیک پنجم (مهر‎1329) , محمود (شیخ-) مویدالشریعه، خادم کشیک پنجم , محمود (شیخ-) مویدالشریعه، خادم کشیک پنجم (مهر‎1334)
شماره ثبت:
22547
اعطاي خلعت به افراد توسط آستان قدس در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , نقره , سوگواریها , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , تولد , تهران , پوشاک , شمع‌ها , کشیک پنجم , ضریح مطهر امام رضا (ع) , زرگری , چراغانی , حاجب التولیه , جشنها و مراسم مذهبی , ‎1334ق , مظفر التولیه , ضیاء التولیه، مشرف تعمیرات , کشیک نویس , خازن التولیه , فراش باشی , رزاز , فرزندان , خطیب باشی , محمد (ملاـ ) فراش , معاون التولیه , امنای استان قدس , علاء التولیه , انتظام‌التولیه , اخلومدی، عبدالغفار , علی‌اکبر (حاجی-)،خباز , قاسم (حاجی،ملاـ)،صاحب کار , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , عصای مرصع , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , دفتر نایب ضابط وزیر بقایا , دفتر موید التولیه , دفتر نایب التولیه , دفتر وزارت وظایف , دفتر ضابط کل اسناد , نظارت مالی , کارکنان دفتری , علی بن موسی (ع)،امام هشتم، ‎153ـ‎203ق , سررشته بهاءالتولیه , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه، ‎1335ق (مهر‎1316) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر‎1320) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر استانه (مهر‎1323) , سررشته دار کل بیوتات مشیرالتولیه , طرازالملک (مهر‎1331) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر استانه (مهر‎1330) , سررشته همقلم دفتر , حسینی، عباس، جلال التولیه، وزیر اعظم و صاحب اختیار (مهر‎1327) , حسینی، محمدطاهربن احمد، معتمدالتولیه (مهر‎1319) , ظهیرالاسلام حسینی، جواد بن زین العابدین،متولی باشی استان قدس، 1300- ‎1381ق , دربانی کل , محمود (حاجی میرزاـ) , علی (میرزاـ)، عموی خادمباشی کشیک سوم , عبدالعلی (حاجی-)، زرگر , یحیی (حاجی ملا-)، ضابط , علی (حاجی میرزا-)، منشی , غلامرضا(حاجی ـ)، فراشباشی , دربانباشی کشیک اول , مشاعل , محمدعلی (حاجی میرزاـ)،اعتمادالتولیه ،وزیر اول (مهر‎1316؟)
شماره ثبت:
22532
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , حرم مطهر امام رضا (ع) , دستمزدها , اماکن متبرکه استان قدس , ‎1323ق , دارالتولیه , مظفر التولیه , تطهیر , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , ابوابجمعی , کر بستن , علی اکبر (حاجی-) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , محمد (میرزا-سید- )، صنیع التولیه، کتیبه نویس , احمد (میرزاـ)،مذهب باشی , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه، - ‎1335ق , علی، توقیع نگار (مهر‎1316) , ابوالقاسم بن بدرالدین (میرزا-) , محمدمهدی (اقا-)، مباشر روزنامجات , احمد (میرزا- )، ضابط املاک , حبیب الله (میرزاـ )، حشمت التولیه , حسینی، حسین بن سعید، نیابت مستقله دربار فیض اثار (مهر‎1316) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1321) , محمدحسن، نایب معمارباشی , رجبعلی (کربلایی-)، سقاباشی , علی (حاجی شیخ ـ)، صدرالواعظین , اصف الدوله شاهسون، غلامرضا (حاجی-) , شیخ اقا، ملتزم التولیه , عبدالله (میرزاـ)، مستشارالوزاره , محمدحسین (میرزاـ)، مستشارالتولیه , صادق (شیخ‌ـ)، بصیرالتولیه , صادق (شیخ ـ)، بصیرالتولیه (مهر‎1316) , محمدحسن (میرزا-)، ساعت ساز , محمدحسن (میرزا-)، ساعت ساز (مهر‎1310) , محمد، نصیرالتولیه , محمد، نصیرالتولیه (مهر‎1316) , علی (حاجی میرزاـ خان)، ناصرالتولیه , منیع‌السلطنه (کذ) , احمد (ملاـ)، خادم , محمداسماعیل (حاجی ـ)، ممیزالتولیه، معمارباشی , محمداسماعیل (حاجی ـ)، ممیزالتولیه، معمارباشی (مهر‎1317) , محمدرضا (حاجی-)، معمار استان قدس , محمدرضا (حاجی ـ)، معمار استان قدس (مهر‎1284) , محمدحسن، نایب معمارباشی (مهر‎1292؟) , رضوی، مصطفی، معاون التولیه , رضوی، مصطفی، معاون التولیه (مهر‎1316) , علی، توقیع نگار
شماره ثبت:
22024
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
22022
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , قیمت ها , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , کارمندان , دستمزدها , ‎1323ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1314) , رکن‌التولیه (مهر‎1315) , دستمزدها (جنسی) , سررشته وکالت , امنای استان قدس , ابوابجمعی , حسینی، حسین، شجاع التولیه (مهر‎1317) , علی اکبر (حاجی-) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , طباطبایی، محمدکاظم، امام جمعه تبریز، متولی باشی , مسیح (میرزا-)، نایب الوزاره , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , دفتر مخصوص , دفتر معین التولیه , دفتر صدارت , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , سررشته وثوق دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , سررشته نایب النظاره , سررشته مدیرالتولیه , سررشته قوام التولیه , سررشته انتظام دفتر , سررشته صدیق دفتر , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر ضابط کل اسناد , سررشته امین التولیه , رضوی، محمد علی بن محمد رضی، افتخار التولیه، همقلم (مهر؟) , سررشته نایب ضابط , نظارت کل , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه، - ‎1335ق , سررشته عمادالتولیه , دفتر برات نویس , مرتضی (حاجی میرزا-)، ایشیک اقاسی باشی , محمدعلی (حاجی-)، معدل‌التولیه , احمد، وزیر کل (مهر‎1299) , علیرضا (مهر‎1323) , رییس دفتراستانه (مهر‎1323) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1321) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1323) , حسینی، حسین، شجاع التولیه , محمدعلی (حاجی-)، معدل التولیه (مهر‎1318) , غلامحسین (میرزاـ)، نایب ایشیک اقاسی باشی , رضوی، محمد مهدی، ناظر کل (مهر؟) , رضوی، شهاب‌الدین علی، شهاب‌التولیه، سررشته‌دار (مهر؟) , وزیر دفتر مقدسه استانه (مهر‎1310؟) , سررشته همقلم و افتخارالتولیه , دفتر موتمن التولیه مشرفباشی , رمضان
شماره ثبت:
22019

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,972,943

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .