کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت و رسيد مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , موذنان , دستمزدها , اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , حسینی، ابراهیم (مهر؟) , دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , علی اکبر، دربانباشی کل، (مهر‎1333) , کشیک نویس (مهر‎1334) , علی‌اکبر (حاجی‌ـ)،فراش کشیک پنجم , صحن عتیق ـ صحن انقلاب(صحن قدیم) , دستمزدها (جنسی) , اولیای استان قدس , علی اکبر، دربانباشی کل , کفشداران , صحن انقلاب , علی‌اکبر (حاجی‌ـ) (مهر؟) , رکن‌التولیه، سرکشیک اول (مهر؟) , عبدالعلی،مدیرالتولیه،خادمباشی (مهر‎1326) , حسن(شیخ ـ)،موذن کشیک اول , اداره صندوق استانقدس , حسنی‌حسینی،جوادبن‌زین‌العابدین،ظهیرالاسلام،متولی‌باشی(مهر‎1334) , رییس(حاجی‌ـ) , رضوی،کاظم،معززالتولیه،خادمباشی‌کشیک‌پنجم(مهر‎1333) , رضوی،عبدالعلی،نظام‌التولیه،سرکشیک‌چهارم‌وفراش‌ضریح‌مطهر(مهر‎1333) , جمادی‌الثانی‎1335ه .ق , حسینی،ابراهیم،موذن‌باشی , عیسی(ملاـ)،موذن , عیسی(ملاـ)،موذن(مهر‎1328) , علی‌اکبر(حاجی‌شیخ ـ)،موذن , علی‌اکبر(حاجی‌شیخ‌ـ)،موذن(مهر‎1331) , حسینی،رضا(کربلایی‌ـ)،کفشدارباشی , حسینی،رضا(کربلایی‌ـ)،کفشدارباشی(مهر؟) , علی‌اکبر(کربلایی‌ـ)،کفشدارباشی , علی‌اکبر(کربلایی‌ـ)،کفشدارباشی(مهر‎1329) , حسینی،حسین(میرزاـ)،کفشدارباشی , حسینی،حسین(میرزاـ)،کفشدارباشی(مهر‎1311) , علی‌اکبر(حاجی ـ)،فراش‌کشیک‌پنجم(مهر‎1332) , ماشاءالله(میرزاـ)،کفشبان‌باشی‌کشیک‌پنجم(مهر؟) , ماشاءالله(میرزاـ)،کفشبان‌باشی‌کشیک‌چهارم , نصرالله‌بن‌علی(ملاـ) , نصرالله‌بن‌علی(ملاـ)،(مهر‎1317) , محمدعلی‌بن‌عبدالوهاب(ملاـ) , محمدعلی‌بن‌عبدالوهاب(ملاـ)،(مهر‎1335) , موسوی،احمد(حاجی‌ـ)،مدیرساعت , موسوی،احمد(حاجی‌ـ)،مدیرساعت(مهر‎1330) , محمدرضابن‌کاظم،حکاک , محمدرضابن‌کاظم،حکاک(مهر؟) , حسینی،میرزابابا(مهر‎1322) , رضوی،عبدالعلی،نظام‌التولیه،فراش‌ضریح‌مطهروسرکشیک‌چهارم(مهر‎1331؟)
شماره ثبت:
18559
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي فراشان در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , فراشان , دستمزدها , دستمزدها (جنسی) , اولیای استان قدس , احمد (کربلایی میرزا-)، فراش کشیک سوم , حسینعلی (حاجی ـ)،فراش کشیک سوم , خبیرالتولیه (مهر‎1333) , اداره صندوق استانقدس , جمادی‌الثانی‎1335ه .ق , جمشید(کربلایی‌ـ)،فراش‌کشیک‌سوم , جمشید(کربلایی‌ـ)،فراش‌کشیک سوم(مهر؟) , حسینی‌فراهی،حسین(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌چهارم , حسینی‌فراهی،حسین(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌چهارم(مهر‎1332) , حسینی،محمد(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , حسینی،محمد(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1329) , ابوطالب(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , ابوطالب(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1335) , موسوی،حسن(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , موسوی،حسن(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر؟) , محمدتقی (حاجی ـ)،فراش کشیک سوم (مهر؟) , محمدتقی(حاجی ـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1333) , حسینعلی(حاجی‌ـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر؟) , حسینی،هاشم(کربلایی‌ـ)،فراش‌کشیک‌سوم , حسینی،هاشم(کربلایی‌ـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1335) , حسینی،عبدالحسین(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1333) , حسینی،عبدالحسین(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , حسینی،علی‌محمد(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , حسینی،علی‌محمد(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1334) , احمدـکربلایی‌میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر؟) , حسینی،علی(حاجی‌میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , حسینی،علی(حاجی‌میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1328) , حسن‌بن‌ابراهیم(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , حسن‌بن‌ابراهیم(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1330) , حسینی،حبیب‌الله(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم , حسینی،حبیب‌الله(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌سوم(مهر‎1321) , محمد(ملاـ)،فراش‌کشیک‌پنجم , محمد(ملاـ)،فراش‌کشیک‌پنجم(مهر؟) , حسن‌بن‌محمد(ـاقا)،فراش‌کشیک‌پنجم , حسن‌بن‌محمد(ـاقا)،فراش‌کشیک‌پنجم(مهر‎1330) , محمدابراهیم(ملاـ)،فراش‌کشیک‌پنجم , محمدابراهیم(ملاـ)،فراش‌کشیک‌پنجم(مهر؟) , محمود(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌چهارم , رضوی،علی‌بن‌علیرضا(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌چهارم , رضوی،علی‌بن‌علیرضا(میرزاـ)،فراش‌کشیک‌چهارم(مهر‎1326)
شماره ثبت:
18558
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي دربانان در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دربانان , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , اولیای استان قدس , علی اکبر، دربانباشی کل , ابراهیم (کربلایی ـ)،دربان کشیک پنجم , علی بن حسن،دربان کشیک سوم , محمدعلی بن غلامعلی،دربان کشیک سوم , اداره صندوق استانقدس , جمادی‌الثانی‎1335ه .ق , محمدعلی،مشیردفترودربان‌کشیک‌چهارم , محمدعلی،مشیردفترودربان‌کشیک‌چهارم(مهر‎1323) , ابراهیم(کربلایی‌ـ)،دربان‌کشیک‌پنجم(مهر؟) , ابوالحسن‌بن‌عبدالله،دربان‌کشیک‌دوم , ابوالحسن‌بن‌عبدالله،دربان‌کشیک‌دوم(مهر‎1335) , غلامرضابن‌علی‌اکبر(کربلایی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟‎13) , غلامرضابن علی اکبر(کربلایی ـ)،دربان کشیک سوم , محمدعلی‌بن‌غلامعلی،دربان‌کشیک‌سوم(مهر‎1335) , غلامرضابن محمد(کربلایی ـ)،دربان کشیک سوم , غلامرضابن‌محمد(کربلایی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟) , علی اکبربن محمد،دربان کشیک سوم , علی‌اکبربن‌محمد،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟‎13) , ابوالقاسم‌بن‌محمدجعفر(کربلایی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم(مهر‎1327) , ابوالقاسم‌بن‌محمدجعفر(کربلایی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم , محمداسماعیل‌بن‌محمدباقر(میرزاـ)،دربان‌کشیک‌سوم , محمداسماعیل‌بن‌محمدباقر(میرزاـ)،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟) , علی‌بن‌حسن،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟) , حسن‌بن‌غلامرضا(کربلایی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم , حسن‌بن‌غلامرضا(کربلایی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم(مهر‎1330) , محمدحسین بن حسن،دربان کشیک سوم , محمدحسین‌بن‌حسن،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟) , محمدبن‌حسن،دربان‌کشیک‌سوم , محمدبن‌حسن،دربان‌کشیک‌سوم(مهر‎1332) , علی‌اکبربن‌غلامحسین،دربان‌کشیک‌سوم , علی‌اکبربن‌غلامحسین،دربان‌کشیک‌سوم(مهر‎1325) , محمدباقربن حسین،دربان کشیک سوم , محمدباقربن‌حسین،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟‎133) , مهدی‌بن‌ابوالقاسم(حاجی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم , مهدی‌بن‌ابوالقاسم(حاجی‌ـ)،دربان‌کشیک‌سوم(مهر‎1327) , نصرالله‌بن‌عباس(اقاـ)،دربان‌کشیک‌سوم , نصرالله‌بن‌عباس(اقاـ)،دربان‌کشیک‌سوم(مهر‎1318) , محمدحسن‌بن‌جواد،دربان‌کشیک‌سوم , محمدحسن‌بن‌جواد،دربان‌کشیک‌سوم(مهر؟)
شماره ثبت:
18557
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي خدام در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , خدام , دستمزدها , نصرالله (حاجی‌ـ)،خادم کشیک پنجم , مهرناخوانا , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , اولیای استان قدس , حسینی،ذبیح الله (میرزا ـ)،خادم کشیک پنجم (مهر‎1309) , فضل الله (ملا ـ)،خادم کشیک پنجم , عبدالجواد (میرزا ـ)،خادم کشیک پنجم , رضوی،عبدالحسین (میرزاـ)،خادم کشیک پنجم , عبدالرحمن (کربلایی ـ)،خادم کشیک پنجم , اداره صندوق استانقدس , محرم‎1335ه.ق , شریف،عباس(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم , شریف،عباس(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1334) , حسینی،عیسی(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم , حسینی،عیسی(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1327) , فضل‌الله(ملاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1324) , محمدحسین (ملاـ)،خادم کشیک پنجم (مهر‎1330) , محمدحسین(ملاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1322) , حسینی،علی‌اکبر(میرزاـ)،حکیم‌خادم‌کشیک‌پنجم , حسینی،علی‌اکبر(میرزاـ)،حکیم،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1325) , موسوی، میرزااقا، خادم کشیک پنجم (مهر؟) , موسوی،میرزااقا،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1330) , محمدعلی (ملا ـ)،خادم کشیک پنجم , علی‌اکبر(ملاـ)،خادم کشیک پنجم , علی‌اکبر(ملاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1331) , حسینی‌فراهی،محمدطاهر(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌دوم , حسینی‌فراهی،محمدطاهر(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌دوم(مهر‎1321) , موسوی،حسین(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌دوم , موسوی،حسین(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌دوم(مهر‎1306) , محمدعلی(کربلایی ـ)،شعرباف‌وخادم‌کشیک‌دوم , محمدعلی(کربلایی‌ـ)،شعرباف‌وخادم‌کشیک‌دوم(مهر؟) , فضل‌الله (میرزاـ)،خادم کشیک پنجم (مهر‎1314) , فضل‌الله(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1324؟) , عبدالمحمد،ملک‌الفقراء،خادم‌کشیک‌پنجم , عبدالمحمد،ملک الفقراء،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1329) , حسینی،ذبیح‌الله(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1329؟) , رضوی،عبدالحسین(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1327) , نصرالله(حاجی‌ـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1329) , عبدالرحمن(کربلایی‌ـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1310) , عبدالجواد(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1306؟)
شماره ثبت:
18556
پرداخت شهريه و مستمري به افراد در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , کارمندان , دستمزدها , ‎1335ق , دارالتولیه , وارثان , عبدالمجید (ملا- ) , دفترخانه ـ دارالتولیه , مهرناخوانا , دستمزدها (جنسی) , حسین (شیخ- ) , امنای استان قدس , اولیای استان قدس , ابوطالب (میرزاـ)،عزب دفتر , بی بی بیگم , فاطمه , حاجی عمو , خدیجه بیگم , حسینی یزدی،حسن , عبدالرحیم (حاجی میرزا-)، امین کتابخانه , عذرا , محمدرضا(میرزاـ)،قطب‌الواعظین ،مدرس , عبدالوهاب(میرزاـ)،رییس الاطباء , حسینی،داود،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف (مهر‎1324) , محمدرضا (مهر‎1330) , حسینی،علینقی،بهاءالتولیه،امین وظایف (مهر‎1329) , اداره صندوق , حاجی‌عبدی(کذ) , اغابیگم(بی‌بی‌ـ) , اغابیگم(بی‌بی‌ـ)(مهر؟) , محمدعلی(میرزاـ)،مشیر , حسینی،علیرضابن‌رضا , حسینی،علیرضابن‌رضا(مهر؟) , حسینی،نجف‌بن‌رضا , حسینی،نجف‌بن‌رضا(مهر‎1335) , محمدبن‌حسین(ملاـ) , محمدبن‌حسین(ملاـ)(مهر؟) , محمدمهدی‌بن‌محمدرضا(میرزاـ) , محمدمهدی‌بن‌محمدرضا(میرزاـ)(مهر‎1327) , عباسقلی(مهر‎1335) , علی اصغر(مهر‎1335) , خدیجه بیگم(مهر‎1320) , هراتی،صادق(اقا،سیدـ)،مسگر , حسین(شیخ ـ)(مهر‎1315) , خانم‌اغا , نساءبیگم(سیده‌ـ) , نساءبیگم(سیده‌ـ)(مهر‎1335) , احمد(شیخ ـ)،فخرالواعظین , احمد(شیخ ـ)،فخرالواعظین(مهر‎1330) , رضوی،هاشم‌بن‌محمد(میرزاـ) , رضوی،هاشم‌بن‌محمد(میرزاـ)(مهر‎1328) , اسدالله(میرزاـ)،ساعت‌ساز , فاطمه(مهر‎1335) , عذرا(مهر‎1335) , حسینی،علی‌بن‌موسی(ـاقا) , حسینی،علی‌بن‌موسی(ـاقا)(مهر‎1335) , حبیبه(بی‌بی‌ـ) , حبیبه(بی‌بی‌ـ)(مهر‎1331) , رضا(شیخ‌ـ)،مساله‌گو , حسینی‌قزوینی‌نجفی،محمود(حاجی ـ) , حسینی‌قزوینی‌نجفی،مهدی‌بن‌محمود , حسینی‌قزوینی‌نجفی،مهدی‌بن‌محمود(مهر‎1327) , حسینی‌قزوینی‌نجفی،هادی‌بن‌محمود , حسینی‌قزوینی‌نجفی،هادی‌بن‌محمود(مهر‎1331؟) , خانم‌بزرگ , قوام‌دفتراستانه(مهر‎1310) , سرچشمه‌گی،محمدحسین(ملاـ) , سرچشمه‌گی،محمدحسین(ملاـ)(مهر‎1333) , حسینی‌یزدی،حسن(مهر‎1335) , بی‌بی‌بیگم(مهر‎1335)
شماره ثبت:
18554
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , کارمندان , موقوفه ها , واقفان , دستمزدها , ‎1335ق , دارالتولیه , بدرالدین (میرزا- ) نایب التولیه , ارفع التولیه، فراش باشی کشیک اول , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , اولیای استان قدس , حق الزیاره , موقوفه حاجی علی‌اکبر خان , موقوفه مویدالدوله , حسینی،علی،امین تحویلخانه , محمدرضا (حاجی ـ)،معمار , حسینی، فضل‌الله، معدل املاک , حسینی،عباس (میرزاـ)،نصیر دفتر , حسینی،عباس (میرزاـ)،نصیر دفتر (مهر‎1317) , مویدالدوله ،ابوالفتح میرزا( ـ‎1330ق) , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , حسینی،عبدالرضا(میرزاـ)،معین‌املاک , حسینی،عبدالرضا(میرزاـ)،معین‌املاک(مهر‎1328) , اداره صندوق استانقدس , علی(کربلایی‌ـ)،باغبان‌باشی , ارفع‌التولیه،فراشباشی‌کشیک‌اول(مهر‎1327) , محمدرضا(حاجی‌ـ)،معمار(مهر‎1330) , حسینی،حسن(میرزاـخان)،ناظم‌التولیه , حسینی،حسن(میرزاـخان)،ناظم‌التولیه(مهر‎1330) , حسینی،طاهر(میرزاـ)،صاحب‌نسق , حسینی،طاهر(میرزاـ)،صاحب نسق(مهر؟) , حسینی،محمدبن‌ناظم‌التولیه(میرزاـ) , حسینی،محمدبن‌ناظم‌التولیه(میرزاـ)(مهر‎1322) , حسینی،فضل‌الله،معدل‌املاک(مهر‎1320) , رشتی،عبدالرضابن شیخ الاسلام(شیخ ـ)،نایب‌سردارمنصوررشتی کشیک چهارم , حسینی،عبدالرضا(میرزاـ) , حسینی،عبدالرضا(میرزاـ)(مهر؟) , غلامرضا(حاجی‌ـخان)،مشیرکارخانه‌جات‌وتعمیرات , غلامرضا(حاجی‌ـخان)،مشیرکارخانه‌جات‌وتعمیرات(مهر‎1334) , حسینی،حسین(ـاقا)،معین‌تحویلخانه , حسینی،حسین(ـاقا)،معین‌تحویلخانه(مهر‎1335) , حسینی،علی،امین‌تحویلخانه(مهر؟‎13) , حسینی،فضل‌الله(میرزاـ)،صدیق‌التولیه , حسینی،فضل‌الله(میرزاـ)،صدیق‌التولیه(مهر‎1322؟) , حسینی،ذبیح‌الله‌بن‌ابوالقاسم،اسعدالتولیه , حسینی،ذبیح‌الله‌بن‌ابوالقاسم،اسعدالتولیه(مهر‎1316؟) , حسینی،ابوالقاسم(میرزاـ)،مدرس , حسین بن عبدالغنی(شیخ‌ـ) , حسین‌بن‌عبدالغنی(شیخ ـ)(مهر؟) , علی(کربلایی‌ـ)،باغبان‌باشی(مهر‎1330؟)
شماره ثبت:
18553
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي به خدام در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک دوم , کشیک اول , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , خدام , دستمزدها , ‎1335ق , اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , کشیک نویس (مهر‎1334) , دستمزدها (جنسی) , اولیای استان قدس , حبیب الله (ملا ـ)،خادم کشیک پنجم , قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , حبیب‌الله (ملاـ)،خادم کشیک پنجم (مهر‎1328) , رکن‌التولیه، سرکشیک اول (مهر؟) , اداره صندوق استانقدس , حسنی‌حسینی،جوادبن‌زین‌العابدین،ظهیرالاسلام،متولی‌باشی(مهر‎1334) , رضوی،حسن‌ابن‌خزانه‌دار،خادم‌کشیک‌پنجم , رضوی،حسن‌ابن‌خزانه‌دار،خادم‌کشیک‌پنجم(مهر‎1320) , حسینی،محمدرضابن‌زین‌العابدین(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌اول , حسینی،محمدرضابن زین العابدین(میرزاـ)،خادم کشیک اول(مهر؟) , رضوی،اسماعیل‌بن‌محمد،خادم‌کشیک‌سوم , رضوی،اسماعیل‌بن‌محمد،خادم‌کشیک‌سوم(مهر‎1322) , محمدحسن،خادم‌کشیک‌دوم , محمدحسن،خادم‌کشیک‌دوم(مهر‎1328؟) , غلامرضا(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌دوم‌وامین‌تعمیرات , غلامرضا(میرزاـ)،خادم‌کشیک‌دوم‌وامین‌تعمیرات(مهر؟‎13) , رییس(حاجی‌ـ) , اعتضاد(حاجی‌ـ) , رضوی،کاظم،معززالتولیه،خادمباشی‌کشیک‌پنجم(مهر‎1333) , رضوی،عبدالعلی،نظام‌التولیه،سرکشیک‌چهارم‌وفراش‌ضریح‌مطهر(مهر‎1333)
شماره ثبت:
18552
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي به دربانان در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , اجاره , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , موقوفه ها , دربان باشی کل , واقفان , دستمزدها , دربانان , ‎1335ق , دارالتولیه , علی اکبر، دربانباشی کل، (مهر‎1333) , صحن (ازادی) , کشیک نویس (مهر‎1334) , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , اولیای استان قدس , صحن جدید ــ صحن ازادی (صحن نو) , غلامرضا ابن حسین (حاجی ـ)،دربان کشیک دوم , طباطبایی نایینی،مرتضی قلی (میرزاـ خان)،متولی باشی (مهر‎1330) , حسینی،عباس،صاحب اختیار و وزیر اعظم (مهر‎1314) , اداره صندوق , حسینی،محمدعلی،صدیق‌دفتراستانه(مهر‎1330) , موتمن‌الملک انصاری ،سعید(میرزاـ سعید)،وزیر امور خارجه (‎1231ـ‎1301ق) , محمدحسین (کربلایی ـ)،دربان تنظیف صحن جدید , محمدحسین (کربلایی ـ)،دربان تنظیف صحن جدید (مهر‎1331) , موقوفه میرزا سعید خان , عبدالله ابن محمدامین(حاجی-)، دربان کشیک چهارم , عبدالله ابن محمدامین (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1321) , محمدحسن ابن غلام (کربلایی ـ خان)،دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن غلام (کربلایی ـ خان)،دربان کشیک چهارم (مهر؟) , محمود (مشهدی ـ)،دربان کشیک اول , محمود (مشهدی ـ)،دربان کشیک اول (مهر‎1323) , غلامرضا ابن حسین (حاجی ـ)،دربان کشیک دوم (مهر؟) , علی ابن حسن (کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم , علی ابن حسن (کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم (مهر؟) , احمد (کربلایی ـ)،حمامی و دربان کشیک اول , احمد (کربلایی ـ)،حمامی و دربان کشیک اول (مهر‎1330؟) , حسنی‌حسینی،جوادابن‌زین‌العابدین،ظهیرالاسلام،متولی‌باشی (مهر‎1334)
شماره ثبت:
18550

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,398,499

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .