کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مخارج تعمير منزل حاجي علي‌اکبر خاني از موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
امانت , ‎1319ق , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , تعمیر , اعتضاد التولیه , محمدعلی (میرزا-) ظهیرالتولیه، فراش باشی کشیک سوم , خانه ها , نصیرالملک شیرازی،ابوالقاسم(میرزا)،متولی باشی استانقدس , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , برات نویس , دفتر صدارت , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر عمادالتولیه , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر قوام التولیه , دفتر وزیر وظایف , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , شریف،اسدالله ،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1303) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1315) , دفتر مشرفباشی کل , سررشته همقلم و صدیق دفتر , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دار کل (مهر‎1307) , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , محمدتقی، انتظام دفتر (مهر‎1319) , مجیرالسلطان (مهر؟) , معتمدالتولیه حسینی، محمدطاهر بن احمد، مستوفی (مهر‎1310) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1310) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط (مهر‎1317) , حاج علی اکبر خان , سررشته امانت دفتر
شماره ثبت:
22850
مخارج تعميرات قلعه‌هاي موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , مقاطعه , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , روستاها , موقوفه ها , تعمیر , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، محمد طاهر بن احمد، مستوفی (مهر‎1310) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1303) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1315) , احمد، وزیر کل (مهر‎1318) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , رضوی، عبدالحسین، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1315) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1316) , مجیرالسلطان (مهر؟) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1310) , اسماعیل اباد , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا)، متولی باشی استانقدس , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط (مهر؟‎1292) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر1316)، -‎1335ق , حسینی، عباس، جلال‌التولیه، وزیراعظم (مهر؟)
شماره ثبت:
22847
مخارج تعميرات حرم مطهر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , ‎1319ق , قیمت ها , مقاطعه , نقاشی , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , تعمیر , تنظیف , صحن ها , بست ها , کشیک خانه خدام , دستمزدها , اماکن متبرکه استان قدس , سرکشیکان , اطاقها , اینه کاری , ابوالقاسم، ناظم دفتر (مهر‎1312) , مشیر , اینه , محمود (حاجی-میرزا- ) دربان باشی کل , مرمت , منبت کاری , نصیرالملک شیرازی،ابوالقاسم(میرزا)،متولی باشی استانقدس , حرم امام رضا(ع) , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , دفتر صدارت , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دبیرالتولیه (مهر‎1315) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر؟‎13) , حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، عمادالتولیه، سر کشیک سوم (مهر؟) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1315) , احمد، وزیر کل (مهر‎1318) , دفتر مشرفباشی کل , حسینی، محمد طاهر بن احمد، معتمد التولیه، مستوفی (مهر‎1310) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , نایب النظاره (مهر‎1315) , محمدتقی، مدیر موقوفات (مهر؟) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، همقلم و صدیق دفتر (مهر؟) , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , محمدتقی، انتظام دفتر (مهر‎1319) , نایب ضابط (مهر؟) , مجیرالسلطان (مهر؟) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1303؟) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط (مهر‎1317) , حسینی، محمدبن ابوالقاسم، مبشرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات (مهر‎1319) , قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1304) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دار کل (مهر‎1307؟) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر؟) , احمد، سررشته دار (مهر‎1317)
شماره ثبت:
22846
مخارج و تعميرات حرم مطهر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , خبازی , مقاطعه , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , زباله , نقاره خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , چاهخانه , تعمیر , مسجد ریاض , صحن ها , بست ها , معبرها , دستمزدها , ‎1317ق , اماکن متبرکه استان قدس , اطاقها , اینه کاری , سقاخانه , حوض انبارها , برف اندازی , تنقیه , کارخانه زواری , پنجره ها , مغازه ها , کاروانسراها , انبارها , تیمچه حکاکان , درها , محمود (حاجی-میرزا- ) دربان باشی کل , خان میرمعین , بامها , کاشی , خان سلطانی , قاب ها , خان ناصری , شیشه‌گر خانه , لکه گیری , مقبره‌ها , زیراب شاهی , زیراب , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , هدایت (میرزاـ )،مشرف , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , صحن ازادی , خان -- کاروانسراها , امین السلطان، ابراهیم، ‎1250؟- ‎1300ق , صدیق الدوله نوری مازندرانی، محمدرضا (میرزا-) متولی باشی استان قدس رضوی , خان نک کاروانسراها , حسینی، احمد بن محمدحسن، معتمدالتولیه، مستوفی، وزیر (مهر‎1307) , ازاره , صحن جدید ــ ازادی , مشبکها
شماره ثبت:
22655

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,972,943

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .