کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 2
پرداخت مواجب نقدي و جنسي دربانان در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دربانان , دستمزدها (جنسی) , امنای استان قدس , اولیای استان قدس , کتابچه , محمدابراهیم ابن محمدتقی (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , اسماعیل ابن محمدکاظم بیک (حاجی-)، دربان کشیک چهارم , اسماعیل ابن محمدکاظم بیک(حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1327) , محمدکاظم‌بیک، صاحبکار , حسینی،مهدی ابن حسین (میرزا-)، دربان کشیک چهارم , حسینی،مهدی ابن حسین (میرزا-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1324؟) , علی‌اکبر ابن محمدباقر (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی‌اکبرابن محمدباقر (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر؟) , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم , ابوالقاسم ابن رجبعلی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1326) , رجبعلی (حاجی ـ)،صراف , محمداسماعیل ابن محمدصادق (حاجی-)، دربان کشیک چهارم , محمداسماعیل ابن محمدصادق (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1315؟) , حسن ابن غلامعلی (کربلایی- خان)، دربان کشیک چهارم , حسن ابن غلامعلی (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم (مهر؟) , علینقی ابن غلامعلی (کربلایی-)، دربان کشیک چهارم , علینقی ابن غلامعلی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1283) , محمدحسن ابن چراغعلی، دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن چراغعلی، دربان کشیک چهارم (مهر‎1318؟) , قربانعلی (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1300) , عبدالله ابن محمدامین (حاجی-) ،دربان کشیک چهارم , عبدالله ابن محمدامین (حاجی-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1317؟) , محمدابراهیم ابن محمدتقی (حاجی ـ)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1327) , عباسعلی ابن محمدتقی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , عباسعلی ابن محمدتقی (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎1322) , علیرضا ابن محمدعلی(کربلایی شیخ-)،دربان کشیک چهارم , علیرضا ابن محمدعلی (کربلایی شیخ-)، دربان کشیک چهارم (مهر‎1328) , رمضان
شماره ثبت:
17882
پرداخت مواجب نقدي و جنسي کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کشیک چهارم , دستمزدها , تقی (میرزا- )،دربان کشیک چهارم , محرم ‎1315ق , محمدباقر(اقاـ) ،دربان کشیک چهارم , یوسف (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , میرزا(اقاـ) ،دربان کشیک چهارم , غلامرضا ابن زین‌العابدین ،دربان کشیک چهارم , محمدحسین ابن علینقی ،دربان کشیک چهارم , محمدتقی ابن الهوردی ،دربان کشیک چهارم , عبدالله ابن محمدعلی(اقاـ) ،دربان کشیک چهارم , محمدعلی ابن جعفر ،دربان کشیک چهارم , علیرضا ابن محمدعلی(کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی‌اکبر ابن ابراهیم ،دربان کشیک چهارم , هاشم ابن غلامعلی ،دربان کشیک چهارم , یوسف ابن رمضان (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم , علی‌اکبر ابن حسین(اقاـ) ،دربان کشیک چهارم , محمدتقی (کربلایی‌ـ)،دربان کشیک چهارم , غلام ابن محمد(کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , محمدابراهیم ابن محمدتقی (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم , سهراب ابن قنبر (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , غلام علی ابن رحیم (کربلایی ـ)،دربان کشیک چهارم , مشهدی ،کرم ،(اعمی)،دربان کشیک چهارم , رمضانعلی ابن رضا(مشهدی ـ)،دربان کشیک چهارم , اسماعیل (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم , ابراهیم ابن عباس ،دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن علی‌اکبر،دربان کشیک چهارم , حسنخان (میرزاـ)،ملک الحکماء،خادم کشیک چهارم , اسماعیل (میرزاـ)،مجدالادباء،خادم کشیک چهارم , خسرو ابن مهدی (میرزاـ)،خادم کشیک چهارم , علی محمد(ـ خان)، مدیرنظام عبدالله ،نایب ،خادم کشیک چهارم , حسنعلی(ـ خان)، خادم کشیک چهارم , محمد(سیدـ)،نایب خادم کشیک چهارم , یزدی،ابوالقاسم (مشهدی ـ)،تاجر ،خادم کشیک چهارم , ابوالحسن (ـ خان)،فخرالملک ،خادم کشیک چهارم , ابراهیم (میرزاـ)،نایب خادم کشیک چهارم , عبدالحسین،خادم کشیک چهارم , حسن ابن ربیع ،دربان کشیک چهارم , ابوالحسن (سیدـ)،خادم کشیک چهارم , مهدی (سیدـ)،خادم کشیک چهارم , جعفرقلی (ـ خان)،خادم کشیک چهارم
شماره ثبت:
16651
  • تعداد رکورد ها : 2

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,714,070

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .