کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب نقدي و جنسي کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , تعمیر , دستمزدها , ‎1296ق , نایب ضابط , دستمزدها (جنسی) , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , سررشته معین التولیه , مهردار خاصه شریفه , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول , رضوی، عبدالکریم بن ابوالقاسم، وکیل (مهر) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، ناظر کل (مهر) , میرزا بابا (مهر) , حسینی،محمدعلی ،تحویلدار , حسینی، بدرالدین، نایب التولیه استان قدس رضوی (مهر) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم مستوفی (مهر) , مصطفی (مهر) , انصاری، مصطفی،نایب خاصه
شماره ثبت:
23087
پرداخت مواجب به معلمان و مدرسان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , معلمان , کارمندان , ‎1320ق , حسینی، عبدالجواد، عمادالتولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1310) , دستمزدها , دارالتولیه , احمد (مهر‎1319) , نایب ضابط (مهر‎1309) , محمد اسماعیل، سررشته دار (مهر‎1307) , محمد باقر (میرزا- ) مدرس , دفترخانه ـ دارالتولیه , مهرناخوانا , دستمزدها (جنسی) , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر؟) , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , شریف،اسدالله ،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1315) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر(مهر‎1315) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر؟) , حسینی، محمد طاهر بن احمد، معتمد التولیه، مستوفی (مهر‎1310) , احمد، وزیر کل (مهر‎1307) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , نایب النظاره (مهر‎1315) , وزیر اعظم (مهر‎1317) , احمد، قوام النظاره (مهر‎1319) , محمدتقی، مدیر موقوفات (مهر‎1318) , مشارالتولیه، وزیر معظم (مهر‎1319) , میرزااقا، صدرالمدرسین , عسکری بن علینقی (میرزا-)، مدرس , رضوی، محمدحسین، مدرس , محمدرضا(میرزاـ)،قطب‌الواعظین، مدرس , محمدحسین (میرزا-)، مدرس , عسکری بن علینقی (میرزا-)، مدرس (مهر‎1315) , محمد (شیخ-)،مدرس , محمد(شیخ-)، مدرس (مهر‎1310) , رضوی، ذبیح الله بن محمدجعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1304) , حسینی، محمدبن ابوالقاسم، مبشرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات (مهر؟) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1317؟) , مجیرالسلطان (مهر؟) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر (مهر‎1292؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر؟)، -‎1335ق
شماره ثبت:
22615
پرداخت مواجب و انعام به مدرسان در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , معلمان , کارمندان , موقوفه ها , ‎1310ق , دستمزدها , علما و مجتهدان , موقوفه عراق , موقوفه مطلقه , ابوالقاسم، ناظم دفتر(مهر‎1281) , خلیل الله، همقلم (مهر‎1283) , موسوی، ابوالقاسم، امین کل (مهر‎1287) , دستمزدها (جنسی) , مهردار استانه متبرکه (مهر‎1292) , لسان الملک , قندهاری،محمد(شیخ ـ)،مدرس , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر؟) , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، همقلم (مهر‎1306) , رضوی، ذبیح الله بن محمدجعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر؟) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1302) , محمد شفیع بن محمدحسن، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1298) , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر (مهر‎1293) , حسینی، علیمحمد بن میرزابابا، موتمن التولیه، مشرفباشی کل (مهر‎1309) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا- بزرگ)، ضابط کل اسناد , محمدشفیع بن محمدحسن، اعتمادالتولیه، وزیر اول (مهر؟) , اقابزرگ (ملا-)، مدرس , حسینی، شهاب الدین بن داود، میرزا بزرگ، ضابط کل اسناد (مهر؟) , ابوالقاسم (حاجی میرزا-)، مدرس , هروی، محمد (شیخ-)، مدرس , رضوی، محمدباقر (میرزاـ)، مدرس , عسکری (میرزاـ)، مدرس , رضوی، محمدحسین، مدرس , مهدی (شیخ-)، مدرس , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1308) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، ناظر (مهر‎1292) , احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎1307) , محمد (میرزا-) تحویلدار , ادیب، احمد (اقا سید-)، مدرس , داود (میرزا-)، مدرس , ابومحمد (شیخ ـ)، مدرس , محمدعلی (میرزا-)، پیشنمازو مدرس , غلامحسین (ملاـ)، شیخ‌الاسلام، مدرس , علینقی (میرزا-)، ملاباشی، مدرس , ابوالبقاء (شیخ-)، مدرس , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر1308)، -‎1335ق , محمداسماعیل، سررشته‌دار(مهر؟) , رضوی، محمد مهدی، نایب ناظر (مهر؟) , رضوی، محمد علی بن محمد رضی، همقلم استیفا (مهر؟) , احمد، برات نویس (مهر‎1310)
شماره ثبت:
22614
پرداخت مواجب ميرزا محمدباقر مجتهد مدرس آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
22612
پرداخت هزينه‌هاي مکتب‌خانه و مدرسين و معلمين آستان قدس در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , معلمان , کارمندان , ‎1330ق , دستمزدها , دارالتولیه , حسینی، داود (مهر؟) , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , عبدالرحمن،مدرس , عبدالرحمن ،مدرس (مهر‎1291) , رضوی،محمدتقی،مشرف کتابخانه , حسینی،علی‌اکبر،مدرس , محمد (شیخ ـ)،شیخ الاسلام،مدرس , محمدمهدی(شیخ الشریعه)،مدرس , محمدرضا (شیخ ـ)،مدرس , محمدرضا (شیخ ـ)،مدرس (مهر؟) , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , محمدصادق (شیخ ـ)،مدرس , محمدصادق (شیخ ـ)،مدرس (مهر؟) , دفتر مخصوص , مرتضی (شیخ-)، معلم , محمدحسن (میرزاـ)مدرس , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر‎1314) , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میرزاـ خان)، متولی باشی (‎1330) , طباطبایی نایینی،مرتضی قلی (میرزا ـ خان)، متولی باشی , حسینی رضوی، علی‌محمد بن ابوالقاسم، مدرس (مهر‎1320) , محمدحسن (میرزا-)، مدرس (مهر؟) , حسینی، علی اکبر، مدرس (مهر‎1316) , رضوی، محمدتقی، مشرف کتابخانه (مهر‎1281) , رضوی، محمدحسین بن اقامیرزا، صدر کتابخانه , رضوی، محمدحسین بن اقامیرزا، صدر کتابخانه (مهر‎1329) , محمد (شیخ-)، شیخ الاسلام، مدرس (مهر‎1318) , محمدمهدی، شیخ الشریعه، مدرس (مهر‎1313) , عبدالحسین بن محمدرحیم، مجتهد و مدرس کتابخانه , عبدالحسین بن محمدرحیم، مجتهد و مدرس کتابخانه (مهر‎1301) , شریف، غلامرضا بن علی، معتمدالکتاب , شریف، غلامرضا بن علی، معتمدالکتاب (مهر‎1306) , مرتضی (شیخ-)، معلم (مهر؟)
شماره ثبت:
22607
پرداخت مواجب به مدرسان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , معلمان , کارمندان , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , دستمزدها , نشان (مهر؟) , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1291) , ‎1292ق , محمد قلی، ناظم کل (مهر؟) , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , محمد حسن، مستوفی (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر‎1281) , علی‌اکبر(اقاـ)،تحویلدار , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , رضوی،محمدصادق،ناظر(مهر؟) , دستمزدها (جنسی) , عبدالرحمن (میرزا- ) مدرس , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر (مهر؟) , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , حسینی،داود ،ضابط اسناد , محمدعلی،وزیراول (مهر؟‎127) , رضوی، ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم استیفاء (مهر‎1258) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمدهاشم بن محمدتقی (میرزا-)، معین التولیه (مهر؟) , عبدالعزیز (شیخ ـ)،مدرس , رضوی، ابوالقاسم بن عبدالکریم، وکیل (مهر‎1292) , ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر (مهر؟) , حسین (شیخ-)، مدرس , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231- ‎1301ق , ابو محمد(شیخ ـ)،مدرس , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر‎1291؟) , خلیل‌الله، همقلم (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر‎1276؟) , انصاری، مصطفی، نیابت تولیت (مهر‎1278) , موتمن الملک انصاری،محمدسعیدبن محمدسلیمان، متولی باشی،1231-‎1301ق (مهر؟) , محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار و ناظم دفتر (مهر‎1286) , میرزا بابا، ناظم کل (مهر‎1290)
شماره ثبت:
22605
پرداخت مواجب ميرزا داود بهاءالتوليه مدرس آستان قدس در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , ‎1315ق , دستمزدها , نایب التولیه( مهر‎1314) , محمد اسماعیل، سررشته دار (مهر‎1307) , رضوی، عبدالحسین، سرکشیک اول (مهر؟) , علی (حاجی،میرزاـخان) تحویلدارکل , دستمزدها (جنسی) , داود (میرزاـ) (استان قدس) , دفتر مخصوص , سررشته امین دفتر , دفتر وزارت، معتمد التولیه , سررشته برات نویس , سررشته صدیق دفتر , دفتر نایب النظاره , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎1307) , محمدعلی، نایب وزیر اول (مهر‎1309) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر(مهر‎1315) , سررشته دفتر استیفا , دفتر امین موقوفات , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , حسینی، شهاب الدین بن داود، میرزا بزرگ، ضابط کل اسناد (مهر؟) , دفتر نظارت , داود (میرزا-)، بهاءالتولیه، مدرس , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1312؟) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام‌التولیه (مهر؟) , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، وزیر اول (مهر؟) , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، وزیر اول (مهر‎1298) , رضوی، شهاب‌الدین، سررشته‌دار (مهر؟) , معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎1307) , ابوالقاسم، ناظم دفتر (مهر؟)
شماره ثبت:
22604
پرداخت مستمري و مواجب نقدي و جنسي کارکنان وابسته به آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , حقوق و مزایا , دستمزدها , دارالتولیه , ‎1336ق , صدیق دفتر استانه (مهر‎1331) , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , دفتر مخصوص , طباطبایی نایینی ،مرتضی قلی (ـ خان)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1330) , محمدقلی (میرزا-)، ملاباشی , حسینی، حسین بن رضا، معین تحویلخانه , حسینی، حسین بن رضا، معین تحویلخانه (مهر‎1329) , عبدالحسین بن محمدباقر، مقوم املاک استانه , عبدالحسین بن محمدباقر، مقوم املاک استانه (مهر‎1336) , ابراهیم بن موثق التولیه (میرزا-)، نایب ناظر کارخانه خدام , ابراهیم بن موثق التولیه (میرزا-)، نایب ناظر کارخانه خدام (مهر؟) , شریف، عبدالحسین (مهر‎1309؟) , حسینی، علینقی بن علیرضا، ناظم موقوفات , حسینی، علینقی بن علیرضا، ناظم موقوفات (مهر‎1318؟) , حسین بن محمدرضا (میرزا-)، مستشارالتولیه , حسین بن محمدرضا (میرزا-)، مستشارالتولیه (مهر؟) , حسینی، محمدباقر بن علی , حسینی، محمدباقربن علی (مهر‎1329) , علی (حاجی سید-)، مجتهد , محمدعلی بن محمدقلی (میرزا-)، ناظم کل , محمدعلی بن محمدقلی (میرزا-)، ناظم کل امور (مهر‎1325) , علی بن عبدالحسین (کربلایی-)، زرگر، نایب موقوفه شاه‌طهماسب، شاطرباشی (مهر‎1327) , علی بن عبدالحسین (کربلایی-)، زرگر، نایب موقوفه شاه‌طهماسب، شاطرباشی , موسوی، عباس بن محمد، صدرالاشراف , موسوی، عباس بن محمد، صدرالاشراف (مهر؟) , حسینی، عبدالرضا بن صاحب نسق، معین املاک , حسینی، عبدالرضا بن صاحب نسق، معین املاک (مهر؟) , محمدتقی بن حسن (حاجی شیخ-)، ضیاءالذاکرین , محمدتقی بن حسن (حاجی شیخ-)، ضیاءالذاکرین (مهر‎1324) , محمدحسن بن علی‌اکبر، زرگر، متولی تفویضی موقوفه شاه طهماسب , محمدحسن بن علی‌اکبر، زرگر، متولی تفویضی موقوفه شاه طهماسب (مهر‎1330) , اسماعیل بن محمدتقی (میرزا-)، معتمدالوزاره، سررشته دار
شماره ثبت:
22594

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,795,144

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .