کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

نام موسسه :
نام مدیر :
تلفن همراه :
پست الکترونیک :
نام رابط فنی :
تلفن رابط فنی :
کد ملی :
پست الکترونیکی رابط فنی
آدرس :
فایل ضمیمه :
حروف تصویر

  

تعداد کل فراداده ها

2,071,938

تعداد منبع دیجیتال

152,263,300

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .