کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
هم نقاشي، هم بازي
نویسنده:
اجرا حميدرضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: افق، کتابهاي فندق, ۱۳۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۹۹۸۶۴
تخمه سياه خوش شانس و ‎۴ قصه ديگر
نویسنده:
نويسنده شکوه قاسم‌نيا؛ تصويرگر حميدرضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: قدياني، کتابهاي بنفشه, ۱۳۸۲
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۳۱۲۹۱۹
پيروزي اراده داستان سکاکي
نویسنده:
نويسنده گودرز نجفي؛ تصويرگر حميدرضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: عابد, ۱۳۸۲
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۳۱۹۸۹۹
نگو هيس!
عنوان :
نویسنده:
شاعر حميد هنرجو؛ تصويرگر حميدرضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: عابد, ۱۳۸۲
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۲۹۱۲۸۲
پاشو بيا...
نویسنده:
شاعر حميد هنرجو؛ تصويرگر حميد رضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: عابد, ۱۳۸۲
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۳۰۵۲۸۸
پيش‌پيش، لالا...!
نویسنده:
شاعر حميد هنرجو؛ تصويرگر حميد رضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: عابد, ۱۳۸۲
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۳۰۵۵۲۵
مهمان
عنوان :
نویسنده:
نويسنده علي کاشفي خوانساري؛ تصويرگر حميد رضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر قو, ۱۳۸۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۲۹۲۰۰۹
کوچه باران
نویسنده:
عبدالرضا رضايي‌نيا؛ تصويرگر حميد رضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر قو, ۱۳۸۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۲۹۲۷۳۳
آدم برفي
عنوان :
نویسنده:
شاعر موسي الرضا امين الزارعين؛ تصويرگر حميد رضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: عابد, ۱۳۸۲
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۲۹۲۷۶۹
گريه نکن ماهي
نویسنده:
شاعر حميد هنرجو؛ تصويرگر حميد رضا بيدقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: عابد, ۱۳۸۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۲۹۲۷۵۹

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .