کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 97
مشخصات انواع اطلاعات ماهواره‌اي موجود در واحد سنجش از دور
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت کشاورزي، معاونت طرح و برنامه، اداره کل آمار و اطلاعات, ۱۳۷۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۷۱۸۱۰
بررسي‌هاي آماري کشاورزي (ويژه‌نامه سال ‎۱۳۷۵)
نویسنده:
اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت کشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني، اداره کل آمار و اطلاعات, ۱۳۷۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۷۱۸۰۴
آمارنامه کشاورزي سال زراعي ‎۱۳۷۶ ـ ‎۱۳۷۵
نویسنده:
اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت کشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و بودجه، اداره کل آمار و اطلاعات, ۱۳۷۷
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۷۱۷۹۶
آمارنامه سال ‎۷۰ ـ ‎۶۹
نویسنده:
اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت کشاورزي، معاونت طرح و برنامه. اداره کل آمار و اطلاعات, ۱۳۷۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۷۱۷۸۶
آمارنامه کشاورزي سال ‎۱۳۷۲
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اداره کل آمار و اطلاعات, ۱۳۷۳
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۷۱۷۹۰
آبادي‌هاي حوضه آبگير لوت جنوبي "پژوهشي در جغرافياي انساني و اقتصادي"
نویسنده:
نگارش پريدخت فشارکي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۵۷
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۳۷۶۵۸
بررسي مسائل اقتصاد کشاورزي ايران
نویسنده:
تحقيق و تاليف اکبر عبدالحسين‌زاده
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: کتابيران, ۱۳۶۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۴۲۴۱۶۵
بيابان (پژوهشهاي علمي)
نویسنده:
مرکز تحقيقات مناطق کويري و بياباني ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۵۶
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۳۶۳۴۸
چرا اوضاع کشاورزي ايران خراب است
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: , ۱۳۲۳
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۳۹۷۵۶
آمارنامه کشاورزي سال زراعي ‎۱۳۷۵ ـ  ‎۱۳۷۴
نویسنده:
تهيه‌کننده اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت کشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و پشتيباني، اداره کل آمار و اطلاعات, ۱۳۷۶
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۱۷۱۷۹۴
  • تعداد رکورد ها : 97

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .