کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان بوشهر شهرستان بوشهر
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171517
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان اردبيل شهرستان مشگين شهر
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171476
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان اردبيل شهرستان گرمي
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171478
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان فارس شهرستان کازرون
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4055938
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان فارس شهرستان آباده
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4055929
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان مازندران شهرستان نور
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171585
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان فارس شهرستان فيروزآباد
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171540
اصول علم آمار
نویسنده:
وسرو، آندره، ‎1907 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
207752
اصول تحقيقات آماري
نویسنده:
بوشهري، جعفر، ‎1302 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه تهران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11446827
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت
نویسنده:
جليلي خشنود، جليل، ‎1322 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11111400

تعداد کل فراداده ها

3,298,387

تعداد منبع دیجیتال

172,609,711

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .