کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مرکز آمار ايران در خدمت جامعه
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1161142
پانصد کارخانه بزرگتر در ‎۱۳۴۴
نویسنده:
ايران. وزارت اقتصاد. دفتر آمار
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت اقتصاد، دفتر آمار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11746781
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان گيلان شهرستان طوالش
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4055879
گزارش شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت مهر ‎۱۳۷۹
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران، مديريت انتشارات و اطلاع‌رساني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11583936
واقعيات حاصل از ارقام "روشهاي آماري"
نویسنده:
قندهاريان، ابوالقاسم
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11539450
آمار و اطلاعات و فعاليت عمومي راه‌آهن دولتي ايران در سال ‎۱۳۳۵
نویسنده:
بنگاه راه‌آهن دولتي ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: چاپخانه راه‌آهن,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11586206
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان خوزستان شهرستان باغ ملک
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171492
گزارش شاخص قيمت توليدکننده بخش صنعت آبان ‎۱۳۷۹
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران، مديريت انتشارات و اطلاع‌رساني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11583943
سرشماري عمومي نفوس و مسکن ـ ‎۱۳۷۵: نتايج تفصيلي استان کردستان شهرستان مريوان
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171627
فهرست شهرداريهاي کل کشور در پايان سرشماري آبانماه ‎۲۵۳۵ به تفکيک استان و فرمانداريکل مستخرج از آخرين فهرست وزارت کشور
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4055773

تعداد کل فراداده ها

3,308,073

تعداد منبع دیجیتال

179,112,993

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .