کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Elements of applied mathematics
نویسنده:
Zeldovich, Ya. B.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
QA43 .C7
Advanced mathematics for engineers: special courses
نویسنده:
Myskis, A. D.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4463
Introductory mathematics for engineers: lectures in higher mathematics
نویسنده:
Myskis, A. D.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
14542
Solutions manual to accompany an introduction to optical fibers
نویسنده:
Cherin, Allen H.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22656
منابع دیجیتالی :
Rouhollah from birth to exile
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23298
The Anarchists
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
2157
The Soveit worker
عنوان :
نویسنده:
Moyev, vitaly
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
362
<The> Scarlet pimpernel
عنوان :
نویسنده:
Orczy, Emmuska Orczy, Baroness, 1865 - 1947
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
365
<The> doomsday affair
عنوان :
نویسنده:
Whittington, Harry
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
368
Great expectations
نویسنده:
Doss, Latif
وضعیت نشر الکترونیکی :
Karachi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
369

تعداد کل فراداده ها

2,024,035

تعداد منبع دیجیتال

151,057,206

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .