کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
<The> Iran - Iraq war: an historical, economic, and political analysis
وضعیت نشر الکترونیکی :
London; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
DS318.8 .I694x 1984b
Iran since the revolution
نویسنده:
Zabih, Sepehr
وضعیت نشر الکترونیکی :
London; New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
DS318.8 .Z32 1982
Funf Jahr wieder stand und verteidigung in einem aufgezwungenen krieg
وضعیت نشر الکترونیکی :
Bonn: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
24121
Iran_ Iraq war or agression?
وضعیت نشر الکترونیکی :
Lucknow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2222451
A review of the imposed war by the Iraqi regime upon the Islamic republic of Iran
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Tehran]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7536
Thirsty sands
عنوان :
نویسنده:
Rabiei, Jaafar
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
17526
Six years of resistance in face of aggression
وضعیت نشر الکترونیکی :
Berne: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4097
  • تعداد رکورد ها : 14

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

134610733

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .