کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 36
مشکوة الانوار
وضعیت نشر الکترونیکی :
سليمان صفوي اول، شاه‌ايران ‎۱۰۵۷ـ‎۰۵،, - - معين نشده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
حکمت , احادیث شیعه , سوره نور , سجده شکر , ‎۱۰۲ , ‎۱۰۱ , سوره قلم , ‎۱۰۳ , ‎۱۳۵ , ‎۱۱۵ , ‎۱۰۰ , ‎۱۱۴ , سوره بقره , تحمید , تهلیل , ‎۱۱۷ , ‎۱۱۹ , ‎۱۲۰ , ‎۱۱۶ , ‎۱۲۸ , ‎۱۲۱ , ‎۱۱۸ , ‎۱۲۶ , ‎۲۲۱ , ‎۲۵۹ , ‎۱۹۸ , ‎۱۴۰ , ‎۱۹۲ , ‎۲۱۲ , ‎۲۱۰ , ‎۲۴۲ , ‎۳۲۱ , ‎۲۴۴ , ‎۲۵۱ , سوره دهر , قران -- سوره ها و ایه ها ، خواص , فضایل قران , فضیلت قرایت قران , اداب تلاوت قران , فضیلت ختم قران , فضیلت تعلیم و تعلم قران , سوره فاتحه , سوره ال عمران , سوره نساء , سوره مایده , سوره انعام , سوره اعراف , سوره انفال , سوره توبه , سوره یونس , سوره هود , سوره یوسف , سوره رعد , سوره ابراهیم , سوره حجر , سوره نحل , سوره بنی اسراییل , سوره کهف , سوره مریم , سوره طه , سوره انبیاء , سوره حج , سوره مومنون , سوره فرقان , سوره شعرا , سوره نمل , سوره قصص , سوره عنکبوت , سوره روم , سوره لقمان , سوره سجده , سوره احزاب , سوره سباء , سوره فاطر , سوره یس , سوره صافات , سوره ص , سوره زمر , سوره مومن , سوره زحرف , سوره دخان , سوره جاثیه , سوره احقاف , سوره محمد (ص) , سوره فتح , سوره حجرات , سوره ق , سوره الذاریات , سوره طور , سوره نجم , سوره قمر , سوره الرحمن , سوره متحنه , سوره صف , سوره جمعه , سوره منافقون , سوره تغابن , سوره طلاق , سوره تحریم , سوره ملک , سوره معارج , سوره نوح , سوره حامه , سوره جن , سوره المزمل , سوره مدثر , سوره قیامت , سوره مرسلات , سوره نازعات , سوره نباء , سوره عبس , سوره تکویر , سوره انفطار , سوره انشقاق , سوره مطففین , سوره بروج , سوره طارق , سوره اعلی , سوره الغاشیه , سوره ضجر , سوره بلد , سوره شمس , سوره اللیل , سوره الضحی , سوره الشرح , سوره تین , سوره علق , سوره قدر , سوره بینه , سوره زلزلت , سوره عادیات , سوره قارعه , سوره تکاثر , سوره العصر , سوره الهمزه , سوره الفیل , سوره الماعون , سوره کوثر , سوره کافرون , سوره توحید , سوره نصر , سوره تبت , سوره معوذتین , فضیلت دعا , اداب دعا , شرایط استجابت دعا , تسبیحات فاطمه (س) , استغفار , تعقیبات نماز صبح , تعقیبات نماز شب , تعقیبات نماز ظهر , تعقیبات نماز عصر , ذکر هنگام خواب , نماز جعفر طیار
شماره ثبت:
۲۶۵
یادداشت :
:
انوار التنزيل و اسرار التأويل
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاضي القضاة الي السعد، سعدبن خيرالدين،, ۱۰ - ۹۴۰ - هجري قمري
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
تـفـسـیــر , سوره نور , ‎۱۴۳ , ‎۲۸۷ , ‎۲۹۱ , ‎۲۹۸ , ‎۱۰۹ , ‎۱۴۱ , ‎۱۵۵ , ‎۲۲۷ , ‎۱۶۱ , سوره بقره , ‎۱۸۵ , ‎۱۶۷ , ‎۱۹۴ , ‎۲۰۲ , ‎۱۴۶ , ‎۱۲۳ , ‎۱۴۹ , ‎۱۷۱ , ‎۱۸۱ , ‎۱۸۹ , ‎۲۱۳ , ‎۲۶۵ , ‎۲۸۳ , ‎۳۰۱ , ‎۲۱۵ , ‎۲۲۵ , ‎۲۵۹ , ‎۲۸۱ , ‎۱۹۸ , ‎۲۰۶ , ‎۲۵۵ , ‎۱۷۶ , ‎۲۷۴ , ‎۱۳۴ , ‎۲۱۰ , ‎۲۵۲ , ‎۲۷۵ , ‎۲۷۷ , ‎۲۸۲ , ‎۲۹۵ , ‎۲۹۷ , ‎۳۰۰ , ‎۲۷۲ , ‎۲۱۷ , ‎۲۸۶ , ‎۳۰۳ , ‎۲۴۹ , ‎۳۰۴ , ‎۳۰۲ , ‎۲۲۲ , ‎۲۴۳ , ‎۲۳۶ , ‎۲۳۰ , سوره ال عمران , سوره مایده , سوره انعام , سوره اعراف , سوره انفال , سوره یونس , سوره یوسف , سوره رعد , سوره ابراهیم , سوره حجر , سوره نحل , سوره کهف , سوره مریم , سوره طه , سوره انبیاء , سوره حج , سوره مومنون , سوره فرقان , سوره شعرا , سوره نمل , سوره قصص , سوره عنکبوت , سوره روم , سوره لقمان , سوره سجده , سوره فاطر , سوره یس , سوره صافات , سوره ص , سوره مومن , سوره دخان , سوره ق , سوره الرحمن , سوره تغابن , سوره طلاق , سوره تحریم , سوره معارج , سوره نوح , سوره نازعات , سوره انشقاق , سوره طارق , سوره شمس , سوره قدر , سوره کوثر , تفاسیر اهل سنت -- قرن ‎۷ ق , سوره اخلاص , سوره حمد , سوره اسراء , سوره شوری , سوره حدید , سوره سبا , سوره زخرف , سوره محمد(ص) , سوره واقعه , سوره مجادله , سوره منافقین , سوره انسان , سوره عصر
شماره ثبت:
۱۲۰۴
یادداشت :
:
ترجمة الخواص
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱ - - هجري قمري
زبان :
فارسی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
۱۲۱۷
یادداشت :
:
جلاء الاذهان (- و جلاء الاحزان)
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۰ - ۹۸۳ - هجري قمري
زبان :
فارسی
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
تـفـسـیــر , سوره قلم , ‎۲۹۱ , ‎۲۹۳ , ‎۲۹۸ , ‎۱۴۵ , ‎۲۴۰ , ‎۱۱۵ , ‎۱۰۴ , ‎۱۱۰ , ‎۱۲۱ , ‎۱۸۳ , ‎۱۷۱ , ‎۱۸۹ , ‎۱۱۸ , ‎۱۹۵ , ‎۲۰۵ , ‎۳۰۱ , ‎۳۰۷ , ‎۳۲۷ , ‎۲۲۱ , ‎۲۳۳ , ‎۲۶۳ , ‎۲۶۱ , ‎۳۳۱ , ‎۱۹۸ , ‎۱۴۰ , ‎۲۵۳ , ‎۲۰۰ , ‎۱۶۴ , ‎۱۳۴ , ‎۱۷۸ , ‎۱۵۰ , ‎۳۱۰ , ‎۳۱۹ , ‎۳۲۱ , ‎۱۵۸ , ‎۲۲۸ , ‎۲۴۴ , ‎۲۷۱ , ‎۲۷۶ , ‎۲۸۰ , ‎۲۸۲ , ‎۲۲۴ , ‎۳۰۳ , ‎۳۳۰ , ‎۲۴۹ , ‎۲۸۴ , ‎۳۲۰ , ‎۳۱۲ , ‎۲۳۶ , ‎۳۱۳ , ‎۳۱۸ , ‎۳۲۵ , سوره طه , سوره مومنون , سوره شعرا , سوره نمل , سوره قصص , سوره عنکبوت , سوره روم , سوره لقمان , سوره سجده , سوره احزاب , سوره فاطر , سوره یس , سوره صافات , سوره ص , سوره زمر , سوره مومن , سوره دخان , سوره جاثیه , سوره احقاف , سوره محمد (ص) , سوره طور , سوره نجم , سوره قمر , سوره الرحمن , سوره صف , سوره جمعه , سوره تحریم , سوره معارج , سوره نوح , سوره قیامت , سوره نازعات , سوره عبس , سوره مطففین , سوره بروج , سوره طارق , سوره اعلی , سوره تین , سوره علق , سوره قارعه , سوره انبیا , سوره شوری , سوره ذاریات , سوره حدید , سوره سبا , سوره زخرف , سوره واقعه , سوره مجادله , سوره انسان , سوره حشر , سوره فلق , سوره ناس , تفاسیر شیعه -- قرن ‎۸ ق , سوره حاقه , سوره نبا , سوره لیل , سوره ضحی , سوره فیل
شماره ثبت:
۱۲۲۳
یادداشت :
قرن ; قرن ; :
تأويلات
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيچاپور:: , ۱۱ - ۱۰۱۴ - هجري قمري
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
شماره ثبت:
۱۲۵۸
یادداشت :
:
جوامع الجامع
وضعیت نشر الکترونیکی :
قزوين:: , ۱۱ - ۱۰۸۳ - هجري قمري
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
تـفـسـیــر , سوره نور , سوره قلم , ‎۲۳۱ , ‎۲۹۱ , ‎۳۱۵ , ‎۱۵۷ , ‎۱۶۱ , ‎۱۱۴ , سوره بقره , ‎۱۸۵ , ‎۱۶۵ , ‎۴۰۱ , ‎۱۳۳ , ‎۱۲۱ , ‎۱۴۹ , ‎۱۷۷ , ‎۱۹۵ , ‎۲۱۳ , ‎۳۴۷ , ‎۳۹۱ , ‎۳۹۳ , ‎۳۱۱ , ‎۳۵۱ , ‎۳۵۳ , ‎۳۷۳ , ‎۳۸۱ , ‎۱۴۰ , ‎۲۵۵ , ‎۳۲۸ , ‎۲۰۰ , ‎۲۷۴ , ‎۳۹۰ , ‎۳۹۸ , ‎۳۱۹ , ‎۲۶۲ , ‎۲۶۶ , ‎۲۷۸ , ‎۲۸۲ , ‎۲۹۵ , ‎۲۲۴ , ‎۳۶۵ , ‎۳۴۴ , ‎۲۱۹ , ‎۲۸۶ , ‎۳۸۸ , ‎۳۳۶ , ‎۳۵۶ , ‎۳۳۸ , ‎۳۴۲ , ‎۳۷۰ , ‎۳۴۰ , ‎۳۸۶ , ‎۳۷۶ , ‎۳۶۱ , ‎۳۶۷ , ‎۲۳۶ , ‎۳۸۴ , ‎۳۷۸ , ‎۳۹۴ , ‎۳۹۶ , ‎۴۰۰ , ‎۲۴۸ , ‎۳۲۵ , سوره ال عمران , سوره نساء , سوره مایده , سوره انعام , سوره اعراف , سوره انفال , سوره توبه , سوره یونس , سوره هود , سوره یوسف , سوره رعد , سوره ابراهیم , سوره حجر , سوره بنی اسراییل , سوره کهف , سوره مریم , سوره طه , سوره حج , سوره مومنون , سوره فرقان , سوره شعرا , سوره قصص , سوره عنکبوت , سوره لقمان , سوره احزاب , سوره فاطر , سوره یس , سوره صافات , سوره ص , سوره زمر , سوره دخان , سوره احقاف , سوره فتح , سوره حجرات , سوره نجم , سوره قمر , سوره الرحمن , سوره جمعه , سوره تغابن , سوره معارج , سوره نوح , سوره مدثر , سوره مرسلات , سوره نازعات , سوره انفطار , سوره بروج , سوره بلد , سوره شمس , سوره تین , سوره قدر , سوره کوثر , سوره حمد , سوره حدید , سوره مزمل , سوره غاشیه , سوره سبا , سوره زخرف , سوره واقعه , سوره مجادله , سوره انسان , سوره عصر , سوره فلق , سوره ناس , سوره ممتحنه , تفاسیر شیعه -- قرن ‎۶ ق
شماره ثبت:
۱۲۷۳
یادداشت :
:
کنز الدقائق و بحر الغرائب
وضعیت نشر الکترونیکی :
همدان:: شاهزاده خانلر ميرزا احتشام الدوله،, ۱۳ - ۱۲۶۴ - هجري قمري
زبان :
عربی
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
تـفـسـیــر , ‎۲۵۴ , ‎۲۳۵ , ‎۱۵۷ , تفاسیر شیعه -- قرن ‎۱۲ق , ‎۱۲۹ , ‎۳۸۹ , ‎۳۷۷ , ‎۴۷۷ , ‎۳۳۱ , ‎۲۶۸ , ‎۲۰۶ , ‎۴۴۰ , ‎۳۱۹ , ‎۳۴۸ , ‎۴۶۳ , ‎۲۸۴ , ‎۴۹۹ , ‎۵۹۶ , ‎۶۱۸ , ‎۶۶۵ , ‎۷۱۴ , ‎۳۰۴ , ‎۵۳۴ , ‎۴۱۰ , ‎۵۴۱ , ‎۷۳۸ , ‎۳۴۱ , ‎۵۸۶ , ‎۶۰۳ , ‎۴۲۷ , ‎۶۷۳ , ‎۳۶۷ , ‎۷۰۲ , ‎۷۲۱ , ‎۵۷۴ , ‎۶۳۴ , ‎۶۹۳ , ‎۵۰۷ , ‎۴۸۷ , ‎۷۱۱ , ‎۵۲۵ , ‎۴۵۶ , ‎۵۶۹ , ‎۶۹۷ , ‎۷۴۳ , ‎۶۳۸ , ‎۵۴۷ , ‎۵۶۲ , ‎۶۷۷ , ‎۶۹۸ , سوره یس , سوره صافات , سوره ص , سوره زمر , سوره دخان , سوره احقاف , سوره محمد (ص) , سوره فتح , سوره حجرات , سوره ق , سوره طور , سوره نجم , سوره قمر , سوره الرحمن , سوره صف , سوره منافقون , سوره طلاق , سوره تحریم , سوره ملک , سوره معارج , سوره نوح , سوره جن , سوره مدثر , سوره قیامت , سوره مرسلات , سوره نازعات , سوره عبس , سوره مطففین , سوره طارق , سوره اعلی , سوره تین , سوره قدر , سوره عادیات , سوره قارعه , سوره تکاثر , سوره کوثر , سوره کافرون , سوره اخلاص , سوره ذاریات , سوره حدید , سوره والضحی , سوره زخرف , سوره واقعه , سوره مجادله , سوره انسان , سوره عصر , سوره غافر , سوره حشر , سوره الحاقه , سوره فلق , سوره ناس , سوره ممتحنه , سوره فصلت , تفاسیر ماثوره -- شیعه -- قرن ‎۱۲ق
شماره ثبت:
۱۵۴۱
یادداشت :
:
مجمع البيان لعلوم القرآن (ج. ‎۲)
وضعیت نشر الکترونیکی :
احمدنگرهند:: , ۱۰ - ۹۶۷ - هجري قمري
نوع منبع :
نسخه خطی
موضوع :
تـفـسـیــر , سوره نور , ‎۱۱۵ , ‎۱۶۶ , ‎۱۰۱۳ , ‎۳۱۴ , ‎۱۱۶۰ , ‎۲۱۷ , ‎۴۶۴ , ‎۲۸۶ , ‎۳۹۵ , ‎۴۹۳ , ‎۵۳۸ , ‎۴۳۸ , ‎۴۱۶ , ‎۶۰۴ , ‎۷۸۴ , ‎۸۵۹ , ‎۶۱۵ , ‎۳۶۳ , ‎۳۴۱ , ‎۶۷۹ , ‎۹۰۷ , ‎۱۱۷۱ , ‎۲۵۱ , ‎۹۶۱ , ‎۱۰۰۵ , ‎۱۰۶۶ , ‎۹۴۰ , ‎۹۵۵ , ‎۹۶۶ , ‎۵۸۴ , ‎۱۱۵۱ , ‎۱۱۹۱ , ‎۷۲۱ , ‎۵۲۷ , ‎۸۳۳ , ‎۹۴۸ , ‎۱۰۹۱ , ‎۱۱۳۷ , ‎۹۸۷ , ‎۸۹۳ , ‎۷۶۷ , ‎۸۷۹ , ‎۷۰۰ , ‎۱۱۸۷ , ‎۵۱۲ , ‎۸۵۲ , ‎۷۳۵ , ‎۱۱۲۳ , ‎۱۲۰۴ , ‎۸۰۶ , ‎۱۰۴۵ , ‎۹۷۱ , ‎۶۵۸ , ‎۵۴۶ , ‎۹۲۰ , ‎۱۱۳۳ , ‎۱۲۰۸ , ‎۱۰۳۷ , ‎۱۲۲۱ , ‎۱۲۲۳ , ‎۱۰۸۴ , ‎۱۱۱۲ , سوره رعد , سوره ابراهیم , سوره حجر , سوره نحل , سوره کهف , سوره مریم , سوره طه , سوره انبیاء , سوره حج , سوره مومنون , سوره فرقان , سوره شعرا , سوره نمل , سوره قصص , سوره عنکبوت , سوره روم , سوره لقمان , سوره سجده , سوره احزاب , سوره فاطر , سوره یس , سوره ص , سوره زمر , سوره دخان , سوره احقاف , سوره فتح , سوره ق , سوره طور , سوره نجم , سوره الرحمن , سوره صف , سوره جمعه , سوره منافقون , سوره تغابن , سوره طلاق , سوره ملک , سوره معارج , سوره مدثر , سوره نازعات , سوره مطففین , سوره بروج , سوره اعلی , سوره بلد , سوره تین , سوره عادیات , سوره تکاثر , سوره کوثر , سوره نصر , سوره اسراء , سوره شوری , سوره حدید , سوره مزمل , سوره غاشیه , سوره سبا , سوره واقعه , سوره مجادله , سوره انسان , سوره غافر , سوره الحاقه , سوره فلق , سوره ناس , سوره ممتحنه , سوره فصلت , سوره نبا , سوره لیل , تفاسیر شیعه -- قرن ‎۶ ق , قرآن
شماره ثبت:
۱۵۴۸
یادداشت :

:
تهيه نسخه:
نوع تهیه:وقفی
شرح تهیه:نائيني، رضا
قرن تهيه:۱۴
سال تهيه:۱۳۱۱
ماه تهيه:۵
نوع سال :هجري شمسي
تعداد سطرها:‎۳۱
نوع صفحه پردازي:معين نشده
طول نوشته
  • تعداد رکورد ها : 36

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .