کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 6
مجموعه مکاتبات مربوط به محاسبات مال الاجاره املاک استيجاري آقاي شجاع التوليه و دستور پرداخت و تسويه بدهي فرد (کميسيون اصلاحات آستان قدس)
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۴۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎۷۲۸۸۷/۲۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۱۶۱
مجموعه اي از مکاتبات انجام شده در مورد املاک وقفي آستان قدس در عراق و حومه تهران استيجاري آقاي مويد الوازره
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۴۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , موقوفات , خرید , تلگراف , عراق , مالیات , ‎۳،۴،۹ , سادات , ‎۱۹،۲۹ , ‎۴،۱۳ , ‎۷،۱۴،۱۵ , ‎۳،۴،۷ , ‎۲۰،۲۲ , ‎۱۷،۱۸ , ‎۱۷،۱۸،۱۹ , شهریه , عریضه , ‎۲۱،۲۵ , ‎۳،۵،۸ , ‎۱۰،۳۰ , وارثان , ‎۱۳۴۳ق , قزوین , اجاره بها , صدیق الدوله نوری، میرزا محمدرضا، متولی باشی استان قدس رضوی , مزرعه برم (دامغان) , شکایت , صاحب اختیار , تصرف موقوفات , تصفیه حساب , بهاءالتولیه حسینی، میرزا داود، وزیر وظایف , مزرعه اوین (تهران) , دعاوی , ‎۳۸،۳۹ , ‎۲،۱۵،۱۶ , خسارات و خرابی ها , رضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۵۷-‎۱۳۲۳ , برداشت محصول , ‎۳۴،۴۱ , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی , ‎۲۴،۳۲ , ‎۳۲،۳۳ , ‎۱۷،۱۸،۲۰ , مزرعه باغ فیض (تهران) , بلوک غار (تهران) , اصلاحات اداری , املاک ضبطی , مزرعه شمیران (تهران) , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط اسناد , ‎۱۷،۱۸،۲۴ , خزاعی، حسین، امیر لشکر شرق , اخبار تلگرافی ارض اقدس (مهر؟) , ارفع التولیه حسینی، محمد، فراش باشی کشیک اول , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۷۳-‎۱۳۵۷ق , ناظم التولیه، محمد قلی، ناظم کل , دیلمی، سلطان اسماعیل خان، رییس کمیسیون محاسبات , ایالت خراسان و سیستان (مهر؟) , جهانبانی، امان الله میرزا، رییس ارکان حرب کل قشون , ورود به دارالنشاء استانه مقدسه رضویه (مهر‎۱۳۰۳) , موید الوزاره، عبد الحسین،رییس تفتیش اداره تولیت , ‎۱۸،۲۷،۳۷ , مزرعه باقراباد (تهران) , حکیم الملک، وزیر عدلیه , میرزا علی نقی، روضه خوان , بلوک کن (تهران) , بلوک خوردین (تهران) , ‎۲۳،۲۶،۳۲ , سواد مطابق اصل است دارالانشاء استانه مقدسه رضوی (مهر‎۱۳۰۴) , ارفع التولیه، معاون اداره تفتیش , رییس قلعه بیگی مرکزی , بصیرالشریعه، اقاشیخ علی , طباطبایی قرایی، ابوالفتح، والی ایالت خراسان و سیستان , ملک المورخین سپهر , ‎۷،۸،۲۸ , مویدالتولیه، میرزا ابوالفتوح , موقوفه سردار فیروز کوهی , مبصرالدوله کاشانی، میرزا مهدی خان، رییس اداره نظمیه قم , حقوق رعیتی , مستوفی الممالک، میرزا حسن بن میرزا یوسف، ۱۲۹۲-‎۱۳۵۱ق , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، صدیق دفتر , عبدالرضا، متصدی ارکان حرب کلی قشون
شماره بايگاني راکد:
‎۷۲۸۸۹/۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۲۰۸
مجموعه مکاتبات مربوط به موقوفات فرودان و سليمان آباد و طاليجرد اصفهان و قطعيت وقفيت و درخواست توقيف محصول املاک مذکور و ...
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۴۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , اسناد , درامدها , کارکنان , مشاغل , مستاجران , هزینه ها , برخی صفحات , ‎۲،۳،۴ , وکیل , رعایا , موقوفات , عوارض دیوانی , عراق , فرمان , ناصرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۲۴۷-‎۱۳۱۳ق , عضدالملک , ۵۷-‎۱ , ‎۲۳،۲۴،۲۵ , ‎۱۰،۱۱،۱۳ , ‎۱۰،۱۷،۲۳ , ‎۲،۴،۹ , روحانیان , ‎۱۶،۱۷،۱۸ , عریضه , ‎۱۰،۱۱،۱۲ , ‎۲۷،۲۸،۲۹ , ‎۱۳۴۳ق , شاهدان , شرایط انعقاد قرارداد , اجاره نامه , اجاره بها , مالکان , وقف نامه , مظفرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۲۶۹-‎۱۳۲۴ق , ‎۱۱،۱۲،۲۲ , شکایت , ‎۳،۱۰،۱۵ , ‎۹،۱۱،۱۲ , ‎۱۷،۲۰،۲۱ , تصرف موقوفات , وکالت نامه , دعاوی , ‎۳۵،۴۰ , ‎۹،۱۱،۱۴ , ‎۱۱،۱۲،۱۸ , رضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۵۷-‎۱۳۲۳ , ‎۲۹،۳۰،۳۳ , ‎۳۷،۳۸ , ایت الله زاده خراسانی، مهدی، ۱۲۹۲-‎۱۳۶۴ق , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی , ‎۱۲،۳۳ , حکومت نظامی , ‎۱۴،۱۹،۲۰ , ‎۲۸،۳۴ , تحقیقات محلی , املاک خالصه , ‎۳۹،۵۷ , ‎۳،۱۳،۲۲ , مزرعه طالیجرد (اصفهان) , ‎۲۳،۲۴،۲۶ , ‎۲۴،۲۶،۲۷ , ‎۲۸،۲۹،۳۳ , ‎۳۴،۳۵،۳۶ , اعتمادالتولیه، محمد علی بن محمد شفیع، وزیر اول , توقیف , ‎۳۲۴ , مزرعه سلیمان اباد (اصفهان) , ‎۳۱،۳۳،۳۴ , صدیق الدوله نوری مازندرانی، میرزا محمد رضا، متولی باشی استان قدس رضوی , خزاعی، حسین، امیر لشکر شرق , دیلمی، سلطان اسماعیل خان، رییس کمیسیون محاسبات , نهاوندی، شیخ محمد، ۱۲۵۲-‎۱۳۳۰ , قایم مقام التولیه رضوی، محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۲۷۳-‎۱۳۵۷ , جهانبانی، امان الله میرزا، رییس ارکان حرب کل قشون , ورود به دارالانشاء استانه مقدسه رضویه بتاریخ نمره (مهر؟) , مزرعه فرودان ماربین (اصفهان) , حسام السادات موسوی، باقر، وکیل استان قدس رضوی , مشیرالملک، میرزا محمد باقر خان بن میرزا علی محمد، نویسنده وزیر اصفهان، ۱۲۷۹-‎۱۳۴۸ , نایینی، میرزا رضا , امام جمعه خوی , اداره اوقاف اصفهان , رییس ارکان حرب اصفهان , ‎۱۱،۱۲،۴۲ , دیوانخانه عدلیه اعظم , حکم قضایی , فشارکی، ملا محمد حسین , ‎۱۵،۴۳،۴۵ , ‎۱۵،۴۹،۵۳ , موسوی نجف ابادی، سید محمد، -‎۱۳۱۷ , ‎۱۶،۱۸،۴۶ , سلطان زاده، امین اوقاف , عشریه دیوانی , ‎۲۰،۴۹،۵۵ , مجتهد، میرزا حبیب الله , ‎۳۰،۴۳،۴۴ , سواد مطابق اصل است دارالانشاء لشکر شرق (مهر‎۱۳۴۱ ) , لسان الملک، میرزا محمد تقی بن ملا محمد علی کاشانی، ۱۲۰۷-‎۱۲۹۷ , ‎۳۱،۳۹،۴۱ , ورود به کابینه وزارت جنگ نمره (مهر؟) , حسین، امیر لشکر جنوب , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات استان قدس رضوی , اداره لشکری غرب , ظل السلطان قاجار، مسعود میرزا بن ناصرالدین شاه، ۱۲۶-‎۱۲۳۶ , گرگانی، حاجی میرزا نصرالله , عرب، شیخ قاسم، زیارت نامه خوان , عمادالدوله، بدیع الملک میرزا بن امام قلی میرزا , مدرس زاده اصفهانی، سید محمد حسن , ‎۴۲،۵۵ , سید العراقین , اشتیانی، میرزا غلام حسین خان , ‎۴۷،۴۹،۵۳ , نقیب زاده اصفهانی، میرزا سید محمد رضا , ‎۵۱،۵۲،۵۶ , بهبهانی، میرزا سید محمد , حسام السادات باقر موسوی (مهر؟) , ‎۶،۴۶،۴۴ , قلعه بیگی اصفهان , تویسرکانی، مسیح , سیف الدوله، سلطان عبدالمحمد میرزا بن سلطان احمد میرزا، متولی باشی استان قدس رضوی،۱۲۶۸-‎۱۳۳۹ق
شماره بايگاني راکد:
‎۷۲۸۸۹/۱۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۲۱۲
مکاتبات متفرقه راجع به مشخص شدن رئيس انبار غله جنسي آستان قدس و واگذاري آن به اداره مباشرت و تعيين تکليف وظايف کارکنان آن و مشخص کردن محلي جداگانه براي ريختن گندم آبکوه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۴۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎۷۳۰۱۸/۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۳۵۳۶
مجموعه مکاتباتي در خصوص مطالبه مال الاجاره ديزباد عليا، تامين آب جهت باغات، تعدي رعاياي مذکور نسبت به تقسيم آب، احداث کلاته در حدود ديزباد سفلي، ماموريت سرجوقه حاجي خان به ديزباد براي تقسيم آب پايين ديزباد سفلي و عليا
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۴-۱۳۰۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , اسناد , ‎۱۳۱۹ق , کارکنان , مشاغل , ‎۲،۳،۴ , رعایا , غله مثالثه , ‎۶،۱۰ , موقوفات , قراردادها , بلایای طبیعی , ‎۱۱،۱۲ , کودکان , زنان , مالیات , گزارش ها , کتابخانه استان قدس رضوی , ‎۵،۷،۹ , ‎۵،۸ , ‎۶،۹،۱۳ , ‎۷،۸ , دستورالعمل های اداری , ‎۱۰،۱۱،۱۳ , ‎۲،۶،۱۱ , ‎۱۴،۲۲ , ‎۲۲،۳۴ , ‎۲،۵،۷ , ‎۱،۳،۶ , ‎۱۴،۱۹ , خویشاوندان , ‎۴،۵،۷ , ‎۶،۱۲ , علما و مجتهدان , ‎۱۲،۱۳ , روحانیان , ‎۱۸،۲۴ , ‎۱۶،۱۹ , عریضه , قنات ها , ‎۱۲۶۶ق , تخفیف , ‎۵،۷،۸ , رضوی، یحیی بن محمد حسن، ناظر کارخانه زواری , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , ‎۲۶،۲۷ , احضاریه , اخطاریه , استعفا , تحصن , کنسولگری انگلیس , ‎۱۳۴۳ق , شاهدان , شرایط انعقاد قرارداد , مصالحه نامه , مال المصالحه , اجاره بها , مزرعه حمدی (نیشابور) , شکایت , داروغه , میراب , ۳۴-‎۱ , مزرعه دیزبادسفلی (نیشابور) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه سلطان اباد (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , حق الشرب , تصرف موقوفات , مزرعه شاه تقی (مشهد) , تصفیه حساب , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , ‎۱۴،۲۰ , دعاوی , مزرعه ده علیان (نیشابور) , رضا پهلوی، شاه ایران، ۱۲۵۷-‎۱۳۲۳ , ‎۲۳،۳۴ , باغ دارالتولیه , نصیرالملک (مهر؟) , صورت جلسه , ‎۲۰،۲۸ , ضرب و شتم , طومار عضدالملک , ‎۱۸،۲۵ , تحقیقات محلی , ‎۱۴،۱۶،۲۰ , بلوک زبرخان (نیشابور) , ‎۳،۱۴،۲۲ , مزرعه دولت اباد (مشهد) , ‎۲۲،۳۰،۳۴ , بلوک بیوه ژن (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (نیشابور) , ‎۲،۹،۲۸ , توقیف , تحدید حدود , اسدی، محمد ولی، نیابت تولیت استان قدس رضوی، ۱۲۵۷-‎۱۳۱۴ , خزاعی، حسین، امیر لشکر شرق , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط اسناد , شاکیان , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات , رضوی، عبدالله بن محمد مهدی، ناظر کل , جهانبانی، امان الله میرزا، رییس ارکان حرب کل قشون , دیلمی، سلطان اسماعیل خان، رییس کمیسیون محاسبات استان قدس رضوی , مزرعه علی کوری (نیشابور) , امین الشریعه، محمد مهدی، خادم کشیک چهارم , ۱۳۰۵-‎۱۳۰۴ش , حسینی، محمد کریم، صاحب نسق املاک , اعتمادی، محمد علی بن محمد شفیع، وزیر اول , سواد مطابق اصل است دارالانشاء استانه مقدسه رضوی (مهر‎۱۳۴۲) , حسینی، محمد طاهر، امین دفتر , مامور نظامی , ورود به دارالانشاء استانه مقدسه رضویه به تاریخ نمره (مهر‎۱۳۰۵) , ارکان حرب لشکر شرق (مهر‎۱۳۴۳) , مویدالممالک خواجوی، میرزا محمد علی خان، مدیر اداره امور استان قدس رضوی , مطبوعی، ایرج، کفیل ارکان حرب لشگر شرق , ‎۶،۳۲،۳۴ , ‎۷،۸،۵ , مجتهد حسینی، حبیب الله بن هاشم , ‎۱۰،۲۳،۲۸ , عبدالرضا، متصدی ارکان حرب کل قشون , محلاتی، سیرسلطان بن علی شاه، رهبر فرقه اسماعیلیه , سوادمطابق اصل است دارالانشاء لشگر شرق (مهر‎۱۳۴۳) , ‎۱۳،۱۵،۲۶ , ‎۱۴،۲۰،۲۸ , ناصرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۴۷-‎۱۳۱۳ق , طباطبایی نایینی، میرزا مرتضی قلی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی , نصیرالملک، میرزا حسن علی خان بن علی اکبر، ‎۱۲۳۷- ؟ , ‎۲۰،۲۴،۳۰ , ایت الله زاده خراسانی، مهدی، ۱۲۹۴-‎۱۳۶۴ق , ‎۲۸،۲۰ , بی بی شمس الملوک , محمد حسین، نماینده اقاخان , اسماعیلیان
شماره بايگاني راکد:
‎۷۳۰۴۷/۱۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۶۴۰۳۶
  • تعداد رکورد ها : 6

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .