کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 1
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز چهاردهم تاسي ام آبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , اکثر صفحات , مستاجران , حق التولیه , قنات ابراهیم اباد (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۳۲۷ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , ‎۴،۵ , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎۳۶،۳۷ , ‎۲،۳ , ‎۸،۹ , ‎۶،۷ , مسجد جامع گوهرشاد , ‎۱۰،۱۱ , ‎۱۸،۱۹ , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎۲۸،۲۹ , ‎۴۴،۴۵ , ‎۵۲،۵۳ , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , نایب الزیاره , اجاره بها , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , طاحونه طرق (مشهد) , ‎۳۰،۳۱ , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه چنبر غربال (مشهد) , مزرعه علی اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حسین اباد (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه فتح اباد (مشهد) , مزرعه محمداباد (تربت حیدریه) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎۱۵۱ , ‎۲۳۵ , ‎۱۰۹ , ‎۱۰۰ , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎۱۴،۴۶ , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎۳۸،۳۹ , جیلومال , ‎۳۴،۳۵ , مزرعه جلالی (مشهد) , ‎۲۱۳ , مزرعه سنجلیه (نیشابور) , ‎۷۷،۷۸ , ‎۷۹،۸۰ , ‎۲۲۹ , ‎۶۸،۷۰ , ‎۸۷،۸۸ , ‎۹۳،۹۴ , مزرعه قره جنگل (مشهد) , ‎۱۱۴،۱۱۵ , ‎۴۲،۴۳ , موقوفه ابوالحسنی , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه قیطاقی (قوچان) , مزرعه حسن اباد (نیشابور) , شرکت سهامی فلاحتی خراسان , ‎۷۱،۷۲ , ‎۷۳،۷۴ , ‎۷۵،۷۶ , ‎۹۷،۹۸ , ‎۴۶،۴۷ , ‎۸۰،۸۱ , ‎۳۲،۳۳ , ‎۲۲۰ , مزرعه حصاری (اسفراین) , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎۱۱۶،۱۱۷ , ‎۱۰۲،۱۰۳ , ‎۵۴،۵۵ , ‎۸۵،۸۶ , ‎۱۲۰،۱۲۱ , ‎۱۱۰،۱۱۱ , ‎۲۳۷ , ‎۱۲۲،۱۲۳ , ‎۲۳۲ , مزرعه دیزباد پایین (نیشابور) , ‎۱۱۲،۱۱۳ , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه رشتخوار (تربت حیدریه) , مزرعه احمداباد (باخرز) , مزرعه مغان (کاشمر) , قنات مهدی اباد (مشهد) , ‎۳۰،۵۸ , ‎۲۳۶ , ‎۲۳۸ , ‎۲۳۷،۲۳۸ , انبار بیمارستان امام رضا , مزرعه چشمه سبز (مشهد) , قنات محمداباد (مشهد) , مزرعه اشکوان (چناران) , مزرعه نومهن (چناران) , مزرعه مزنگ (چناران) , مزرعه انابد (کاشمر) , بیمارستان شهر , مزرعه سعداباد (کاشمر) , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه خواجه ربیع (مشهد) , مزرعه محمداباد خانلق (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (گناباد) , مزرعه سمنگان (جام) , مزرعه قره جوی (قوچان) , مزرعه حلیم اباد (بجنورد) , شرکت کشاورزی رضاییه , باغ حسین اباد (مشهد) , ‎۱۶،۱۷،۱۵۸ , ‎۲۶،۲۳۰ , مزرعه دوراب (کذا) (کاشمر) , مزرعه خیراباد (نیشابور) , مزرعه سوراباد , مزرعه نصراباد (رشتخوار) , طاحونه ماریان (مشهد) , مزرعه چاه عباس مرادی (مشهد) , ‎۴۰،۴۱،۲۰۸ , قنات چشمه صیاد (کذا) , قنات فیانی (کذا) (مشهد) , قنات مزرعه قرقی (مشهد) , ‎۵۶،۵۷،۱۵۳ , ‎۶۳،۱۲۷،۱۴۰ , قریه قشلاق (تبریز) , قریه فزک (کاشمر) , طاحونه میان ولایت (مشهد) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎۱۰۴،۱۰۵،۱۲۴ , طاحونه تبادکان (مشهد) , طاحونه ریحان (مشهد) , ‎۱۸۲،۱۸۶،۱۸۹ , موقوفه میرزا علی اکبر خان رشتی
شماره بايگاني راکد:
‎۶۵۲۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۹۰
  • تعداد رکورد ها : 1

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .