کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 2
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز سي ويکم شهريور
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎۲،۳،۴ , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۳۲۸ , صحافی , کتاب , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مصالح ساختمانی , اسفراین , قوچان , شیروان , تربت حیدریه , پوشاک , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه محراب خان (مشهد) , قبض وصول , تعمیر , صحن جدید (صحن ازادی) , تنظیف , اب انبارها , کتابخانه استان قدس رضوی , کرایه حمل , گنبد الله وردی خان , زوار , ‎۲،۱۷ , دارالتولیه , مساعده , تامین موادغذایی , قطاعی , مزرعه طرق (مشهد) , خاک برداری , باغ ها , کارگران , مزرعه سعداباد (مشهد) , کاشی کاری , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مستوفی , اجاره بها , اداره تشریفات استان قدس رضوی , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه سلطان اباد (نیشابور) , کاشی پزی , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه محمداباد (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , گل کاری , مهمان خانه زواری , کمک های مالی , مزرعه اخلمد (مشهد) , درخواست ها , مزرعه حسین اباد (مشهد) , مزرعه شاه تقی (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , نامه های اداری , مزرعه ملک اباد (مشهد) , مزرعه کشف (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎۲،۵۷ , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , حق الزحمه , مزرعه اسماعیل اباد (کاشمر) , بنزین , شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران , فاروج , بست پایین (بست شیخ حر عاملی) , مزرعه نومهن (مشهد) , مزرعه داشخانه (مشهد) , مزرعه جلالی (مشهد) , ‎۱۹۷ , مزرعه طوغان (کاشمر) , ‎۲۰۳ , مزرعه سنجلیه (نیشابور) , ‎۳۱۱ , گلمکان (مشهد) , مزرعه فزک (کاشمر) , اکثر صفات , مزرعه قره جنگل (مشهد) , مزرعه ابراهیم اباد (مشهد) , ‎۱۹۶ , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه فارمد (مشهد) , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه ریحان (مشهد) , مزرعه اشکوان (مشهد) , مزرعه شادکن (مشهد) , مزرعه عاشقان (مشهد) , مزرعه قیطاقی (قوچان) , مزرعه مزدوران (سرخس) , شرکت سهامی فلاحتی خراسان , دارو , باغ الندشت (مشهد) , ‎۸۶،۸۷ , ‎۲۷۴ , ‎۳۷۵ , ‎۱۱۵،۱۱۶ , ‎۲،۹،۱۱ , ‎۲،۵۵ , ‎۲،۵۶ , مزرعه طرقبه (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه اردمه (مشهد) , قالی بافی , مزرعه عباس اباد (کاشمر) , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , مزرعه کمایستان (نیشابور) , مزرعه مغان (کاشمر) , مزرعه کشوان (سبزوار) , ‎۶۲۸ , جذامی خانه , ‎۵۹۵ , ‎۶۳۹ , ‎۶۴۸ , ‎۶۲۱ , مزرعه کاژغونه (کاشمر) , ‎۶۰۲ , ‎۶۰۳ , ‎۶۳۶ , ‎۶۳۰ , ‎۶۳۴ , ‎۶۴۶ , ‎۶۳۷ , ‎۶۴۱ , ‎۶۴۴ , ‎۶۴۰ , ‎۶۴۳ , ‎۶۴۵ , ‎۳۰۱،۳۰۲ , ‎۵۰۳ , ‎۶۱۲ , ‎۶۳۵ , ‎۶۳۱ , ‎۶۳۸ , ‎۶۵۰،۶۵۱ , ابدارخانه دارالتولیه , ‎۶۴۲ , ‎۶۳۲ , ‎۶۴۸،۶۴۹ , ‎۶۱۷ , اداره املاک استان قدس رضوی , ‎۶۳۳ , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , استخر کوهسنگی (مشهد) , عمارت کوهسنگی (مشهد) , اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , تیماج فروش , اداره ساختمان استان قدس رضوی , مشرف، مرتضی، رییس اداره کارپردازی , ‎۶۳۸،۶۳۹ , ‎۶۳۶،۶۳۷ , ‎۲۰۶،۲۰۷ , کارپرداز اداره کارپردازی , مزرعه انابد (کاشمر) , ‎۶۳۳،۶۳۴ , حق المکالمه , حمام باغ ملک اباد , ‎۶۳۶،۶۳۷،۶۳۸ , اوکتایی، عبدالعلی، رییس کتابخانه , معرق سازی , ‎۶۲۹،۶۴۲ , نوانخانه استان قدس رضوی , ‎۶۳۵،۶۳۷ , کاشی سازی , ‎۶۳۷،۶۴۱ , حمام نوانخانه , معرق ساز , ‎۲،۲۵،۲۶ , ‎۵۴،۵۵،۵۶ , باغبان موزه , بستانکاران , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , ‎۳،۱۶۴ , ‎۲،۲۴۰ , ‎۲،۵۹۵ , ‎۲،۵۲،۷۹ , ‎۲،۵۱ , ‎۲،۶۸ , ‎۲،۶۴،۶۶ , ‎۲،۶۴ , ‎۲،۷۶،۲۵۶ , ‎۳،۵،۱۱۸ , ‎۳،۱۱۸،۲۵۶ , ‎۳،۱۶۵،۱۶۶ , ‎۳،۲۳۲ , ‎۴،۱۹۶،۳۷۸ , ‎۴،۱۸۰،۲۰۸ , ‎۴،۲۰۸،۲۴۹ , ‎۴،۲۵۶،۲۵۸ , ‎۴،۲۷۴،۵۹۷ , شرکت سهامی قند و شکر , ‎۴،۵،۲۸۳ , ‎۴،۳۴،۴۷ , بلیت , ‎۵،۳۰۰،۳۰۱ , ‎۵،۳۰۶ , ‎۵،۳۱۱ , ‎۵،۳۱۶،۳۱۷ , ‎۶،۳۳،۳۰۶ , ‎۶،۴۶۰ , حمیدی، رییس اداره املاک احمداباد و ابکوه , ‎۲۰،۳۵،۵۹ , اداره نظارت استان قدس رضوی , ‎۴۵،۵۰،۶۰ , ‎۵۱،۲۰۸ , ‎۵۲،۲۳۲،۲۳۴ , ‎۵۸،۱۹۳،۲۸۳ , سیدی، حسین، تحصیلدار اداره مستغلات , ‎۲۰۱،۳۰۸ , شرکت قند و شکر و چای خراسان , ‎۲۶۰،۲۶۳ , ‎۳۰۶،۳۰۷،۳۹۳ , ‎۳۰۶،۴۷۸ , ‎۳۰۶،۴۶۸،۴۷۰ , ‎۳۱۱،۳۱۲،۳۱۵ , ‎۳۱۷،۳۴۱ , ‎۳۲۱،۳۲۵ , ‎۴۱۲،۴۱۴،۴۱۶ , اسفالت ریزی , ‎۵۹۵،۵۹۶،۶۲۷ , ‎۶۰۲،۶۰۳،۶۰۶ , مرزعه اخنجان (مشهد) , ‎۶۰۳،۶۲۳،۶۳۰ , ‎۶۱۲،۶۲۳ , طاحونه حاجی اباد (مشهد) , ‎۶۱۲،۶۳۵ , مزرعه مقیم اباد (مشهد) , مزرعه گل کازران (کذا) , مزرعه مرغان (جوین) , ‎۶۲۱،۶۴۱ , ‎۶۲۱،۶۳۴،۶۴۱ , ‎۶۲۱،۶۳۴ , ‎۶۲۳،۶۳۹ , مزرعه خیراباد شیرین (گناباد) , مزرعه صیداباد (قوچان) , ‎۶۳۲،۶۳۴،۶۳۶ , مزرعه جعفراباد شوراب (مشهد) , مزرعه همت اباد (مشهد) , ‎۶۳۳،۶۴۱ , اراضی قوشی غلیان (کذا) (سرخس) , ‎۶۳۴،۶۴۱ , ‎۶۳۴،۶۳۷،۶۳۸ , ‎۶۳۴،۶۴۲ , مزرعه فتح اباد (گلمکان) , ‎۶۳۵،۶۴۲ , مزرعه علی اباد (سمنگان) , ‎۶۳۵،۶۴۳ , مزرعه جویمند (سبزوار) , ‎۶۳۵،۶۴۰ , ‎۶۳۵،۶۳۹ , اب رسانی , ‎۶۳۶،۶۴۴ , مزرعه سمنگان (تربت) , مزرعه روشناوند (گناباد) , قریه بجستان (گناباد) , ‎۶۳۷،۶۴۵ , حمام گل خطمی (مشهد) , ‎۶۳۸،۶۴۴ , مزرعه قلیج (کذا) , ‎۶۳۹،۶۴۵ , مزرعه محمداباد حضرتی (مشهد) , ‎۶۴۰،۶۴۱ , مزرعه خواجه ربیع (مشهد) , مزرعه حسین اباد پس تکوت , مزرعه چاهبوک (بیرجند) , ‎۶۴۰،۶۱۲ , مزرعه نوروز اباد (مشهد) , ‎۶۴۱،۶۴۴ , مزرعه مریان (مشهد) , مزرعه قیطاقی (کذا) , مزرعه گل خندان (مشهد) , مزرعه کلاته موذن ها (مشهد) , مزرعه نصرت اباد (مشهد) , کارپرداز املاک درگز , کارپرداز املاک سرخس , ‎۶۵۰،۶۴۸ , کارپرداز املاک قوچان , کارپرداز املاک سمزقند , کارپرداز املاک گناباد , ‎۶۴۸،۶۴۹،۶۵۰ , کارپرداز املاک نیشابور , کارپرداز املاک میان ولایت , کارپرداز املاک تبادکان , کارپرداز املاک درزاب
شماره بايگاني راکد:
‎۴۳۸۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۷۰۳
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز شانزدهم تير
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , ‎۳،۴ , مستاجران , هزینه ها , ‎۵،۶ , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ‎۱۱،۱۲ , ‎۱۳۲۸ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , ۱۴-‎۱ , ‎۹،۱۰،۱۳ , ‎۹،۱۰ , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎۳،۴،۱۱ , ‎۷،۸ , ‎۳،۴،۱۳ , ‎۱۳،۱۴ , ‎۵،۶،۹ , ‎۷،۸،۱۱ , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎۳،۴،۵ , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه حسن اباد (مشهد) , اجاره بها , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک سرجام (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , مزرعه صفی اباد (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , بدهکاران , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه فتح اباد (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , مزرعه کشف (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (کاشمر) , مزرعه شمس اباد (مشهد) , مزرعه کلاته بوغا (مشهد) , مزرعه رکن اباد (مشهد) , طاحونه حاجی اباد , مزرعه جهان اباد (مشهد) , مزرعه قره جنگل (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه شیرین (مشهد) , مزرعه مقیم اباد (گناباد) , مزرعه قلعه سیاه (مشهد) , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه ریحان (مشهد) , مزرعه اشکوان (مشهد) , مزرعه عاشقان (مشهد) , مزرعه خدربیک (مشهد) , مزرعه فرک (کاشمر) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , طاحونه بجستان , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه سکه (شیروان) , مزرعه زرمقان (مشهد) , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه انابد (کاشمر) , مزرعه همت اباد (مشهد) , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه گل خندان (مشهد) , مزرعه نصرت اباد (مشهد) , مزرعه بویمرغ (گناباد) , مزرعه نوده پشنگ (گناباد) , مزرعه صیداباد (گناباد) , مزرعه جعفراباد (گناباد) , مزرعه محمداباد خانلق (تربت حیدریه) , مزرعه حسین اباد ارال (قوچان) , مزرعه قره جوی (قوچان) , مزرعه گاوترناو(مشهد) , مزرعه حلیم اباد (بجنورد) , مزرعه چمالی (مشهد) , مزرعه حصاری (مشهد) , مزرعه گل جان(کذا) (مشهد) , مزرعه منصوران (مشهد) , مزرعه حصار (شیروان) , مزرعه قیطاقی (مشهد) , طاحونه علی تیمور (مشهد) , مزرعه محمداباد حضرتی (تربت حیدریه) , مزرعه رباط میان دشت (مشهد) , مزرعه علی اباد (جام)
شماره بايگاني راکد:
‎۴۵۵۵
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۷۴
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱۴ , خط:فارسي
  • تعداد رکورد ها : 2

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .