کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 8
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز سي ويکم شهريور
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎۲،۳،۴ , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۳۲۸ , صحافی , کتاب , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مصالح ساختمانی , اسفراین , قوچان , شیروان , تربت حیدریه , پوشاک , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه محراب خان (مشهد) , قبض وصول , تعمیر , صحن جدید (صحن ازادی) , تنظیف , اب انبارها , کتابخانه استان قدس رضوی , کرایه حمل , گنبد الله وردی خان , زوار , ‎۲،۱۷ , دارالتولیه , مساعده , تامین موادغذایی , قطاعی , مزرعه طرق (مشهد) , خاک برداری , باغ ها , کارگران , مزرعه سعداباد (مشهد) , کاشی کاری , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مستوفی , اجاره بها , اداره تشریفات استان قدس رضوی , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه سلطان اباد (نیشابور) , کاشی پزی , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه محمداباد (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , گل کاری , مهمان خانه زواری , کمک های مالی , مزرعه اخلمد (مشهد) , درخواست ها , مزرعه حسین اباد (مشهد) , مزرعه شاه تقی (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , نامه های اداری , مزرعه ملک اباد (مشهد) , مزرعه کشف (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎۲،۵۷ , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , حق الزحمه , مزرعه اسماعیل اباد (کاشمر) , بنزین , شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران , فاروج , بست پایین (بست شیخ حر عاملی) , مزرعه نومهن (مشهد) , مزرعه داشخانه (مشهد) , مزرعه جلالی (مشهد) , ‎۱۹۷ , مزرعه طوغان (کاشمر) , ‎۲۰۳ , مزرعه سنجلیه (نیشابور) , ‎۳۱۱ , گلمکان (مشهد) , مزرعه فزک (کاشمر) , اکثر صفات , مزرعه قره جنگل (مشهد) , مزرعه ابراهیم اباد (مشهد) , ‎۱۹۶ , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه فارمد (مشهد) , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه ریحان (مشهد) , مزرعه اشکوان (مشهد) , مزرعه شادکن (مشهد) , مزرعه عاشقان (مشهد) , مزرعه قیطاقی (قوچان) , مزرعه مزدوران (سرخس) , شرکت سهامی فلاحتی خراسان , دارو , باغ الندشت (مشهد) , ‎۸۶،۸۷ , ‎۲۷۴ , ‎۳۷۵ , ‎۱۱۵،۱۱۶ , ‎۲،۹،۱۱ , ‎۲،۵۵ , ‎۲،۵۶ , مزرعه طرقبه (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه اردمه (مشهد) , قالی بافی , مزرعه عباس اباد (کاشمر) , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , مزرعه کمایستان (نیشابور) , مزرعه مغان (کاشمر) , مزرعه کشوان (سبزوار) , ‎۶۲۸ , جذامی خانه , ‎۵۹۵ , ‎۶۳۹ , ‎۶۴۸ , ‎۶۲۱ , مزرعه کاژغونه (کاشمر) , ‎۶۰۲ , ‎۶۰۳ , ‎۶۳۶ , ‎۶۳۰ , ‎۶۳۴ , ‎۶۴۶ , ‎۶۳۷ , ‎۶۴۱ , ‎۶۴۴ , ‎۶۴۰ , ‎۶۴۳ , ‎۶۴۵ , ‎۳۰۱،۳۰۲ , ‎۵۰۳ , ‎۶۱۲ , ‎۶۳۵ , ‎۶۳۱ , ‎۶۳۸ , ‎۶۵۰،۶۵۱ , ابدارخانه دارالتولیه , ‎۶۴۲ , ‎۶۳۲ , ‎۶۴۸،۶۴۹ , ‎۶۱۷ , اداره املاک استان قدس رضوی , ‎۶۳۳ , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , استخر کوهسنگی (مشهد) , عمارت کوهسنگی (مشهد) , اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , تیماج فروش , اداره ساختمان استان قدس رضوی , مشرف، مرتضی، رییس اداره کارپردازی , ‎۶۳۸،۶۳۹ , ‎۶۳۶،۶۳۷ , ‎۲۰۶،۲۰۷ , کارپرداز اداره کارپردازی , مزرعه انابد (کاشمر) , ‎۶۳۳،۶۳۴ , حق المکالمه , حمام باغ ملک اباد , ‎۶۳۶،۶۳۷،۶۳۸ , اوکتایی، عبدالعلی، رییس کتابخانه , معرق سازی , ‎۶۲۹،۶۴۲ , نوانخانه استان قدس رضوی , ‎۶۳۵،۶۳۷ , کاشی سازی , ‎۶۳۷،۶۴۱ , حمام نوانخانه , معرق ساز , ‎۲،۲۵،۲۶ , ‎۵۴،۵۵،۵۶ , باغبان موزه , بستانکاران , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , ‎۳،۱۶۴ , ‎۲،۲۴۰ , ‎۲،۵۹۵ , ‎۲،۵۲،۷۹ , ‎۲،۵۱ , ‎۲،۶۸ , ‎۲،۶۴،۶۶ , ‎۲،۶۴ , ‎۲،۷۶،۲۵۶ , ‎۳،۵،۱۱۸ , ‎۳،۱۱۸،۲۵۶ , ‎۳،۱۶۵،۱۶۶ , ‎۳،۲۳۲ , ‎۴،۱۹۶،۳۷۸ , ‎۴،۱۸۰،۲۰۸ , ‎۴،۲۰۸،۲۴۹ , ‎۴،۲۵۶،۲۵۸ , ‎۴،۲۷۴،۵۹۷ , شرکت سهامی قند و شکر , ‎۴،۵،۲۸۳ , ‎۴،۳۴،۴۷ , بلیت , ‎۵،۳۰۰،۳۰۱ , ‎۵،۳۰۶ , ‎۵،۳۱۱ , ‎۵،۳۱۶،۳۱۷ , ‎۶،۳۳،۳۰۶ , ‎۶،۴۶۰ , حمیدی، رییس اداره املاک احمداباد و ابکوه , ‎۲۰،۳۵،۵۹ , اداره نظارت استان قدس رضوی , ‎۴۵،۵۰،۶۰ , ‎۵۱،۲۰۸ , ‎۵۲،۲۳۲،۲۳۴ , ‎۵۸،۱۹۳،۲۸۳ , سیدی، حسین، تحصیلدار اداره مستغلات , ‎۲۰۱،۳۰۸ , شرکت قند و شکر و چای خراسان , ‎۲۶۰،۲۶۳ , ‎۳۰۶،۳۰۷،۳۹۳ , ‎۳۰۶،۴۷۸ , ‎۳۰۶،۴۶۸،۴۷۰ , ‎۳۱۱،۳۱۲،۳۱۵ , ‎۳۱۷،۳۴۱ , ‎۳۲۱،۳۲۵ , ‎۴۱۲،۴۱۴،۴۱۶ , اسفالت ریزی , ‎۵۹۵،۵۹۶،۶۲۷ , ‎۶۰۲،۶۰۳،۶۰۶ , مرزعه اخنجان (مشهد) , ‎۶۰۳،۶۲۳،۶۳۰ , ‎۶۱۲،۶۲۳ , طاحونه حاجی اباد (مشهد) , ‎۶۱۲،۶۳۵ , مزرعه مقیم اباد (مشهد) , مزرعه گل کازران (کذا) , مزرعه مرغان (جوین) , ‎۶۲۱،۶۴۱ , ‎۶۲۱،۶۳۴،۶۴۱ , ‎۶۲۱،۶۳۴ , ‎۶۲۳،۶۳۹ , مزرعه خیراباد شیرین (گناباد) , مزرعه صیداباد (قوچان) , ‎۶۳۲،۶۳۴،۶۳۶ , مزرعه جعفراباد شوراب (مشهد) , مزرعه همت اباد (مشهد) , ‎۶۳۳،۶۴۱ , اراضی قوشی غلیان (کذا) (سرخس) , ‎۶۳۴،۶۴۱ , ‎۶۳۴،۶۳۷،۶۳۸ , ‎۶۳۴،۶۴۲ , مزرعه فتح اباد (گلمکان) , ‎۶۳۵،۶۴۲ , مزرعه علی اباد (سمنگان) , ‎۶۳۵،۶۴۳ , مزرعه جویمند (سبزوار) , ‎۶۳۵،۶۴۰ , ‎۶۳۵،۶۳۹ , اب رسانی , ‎۶۳۶،۶۴۴ , مزرعه سمنگان (تربت) , مزرعه روشناوند (گناباد) , قریه بجستان (گناباد) , ‎۶۳۷،۶۴۵ , حمام گل خطمی (مشهد) , ‎۶۳۸،۶۴۴ , مزرعه قلیج (کذا) , ‎۶۳۹،۶۴۵ , مزرعه محمداباد حضرتی (مشهد) , ‎۶۴۰،۶۴۱ , مزرعه خواجه ربیع (مشهد) , مزرعه حسین اباد پس تکوت , مزرعه چاهبوک (بیرجند) , ‎۶۴۰،۶۱۲ , مزرعه نوروز اباد (مشهد) , ‎۶۴۱،۶۴۴ , مزرعه مریان (مشهد) , مزرعه قیطاقی (کذا) , مزرعه گل خندان (مشهد) , مزرعه کلاته موذن ها (مشهد) , مزرعه نصرت اباد (مشهد) , کارپرداز املاک درگز , کارپرداز املاک سرخس , ‎۶۵۰،۶۴۸ , کارپرداز املاک قوچان , کارپرداز املاک سمزقند , کارپرداز املاک گناباد , ‎۶۴۸،۶۴۹،۶۵۰ , کارپرداز املاک نیشابور , کارپرداز املاک میان ولایت , کارپرداز املاک تبادکان , کارپرداز املاک درزاب
شماره بايگاني راکد:
‎۴۳۸۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۷۰۳
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روزپانزدهم اسفند ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , سوخت , برخی صفحات , تقاوی , ‎۱۳۲۸ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مصالح ساختمانی , قبض وصول , کرایه حمل , ‎۷،۸ , ‎۲،۶،۱۰ , تامین موادغذایی , ‎۳۸،۴۲ , ‎۵۲،۵۳ , مزرعه ماریان (مشهد) , بجنورد , املاک , اجاره بها , شرکت سهامی کشاورزی رضا , اداره املاک سرخس , انبارها , بازنشستگی , ‎۶،۱۰،۱۸ , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , حق الشرب , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه حاجی اباد (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , ‎۱۰۷ , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , مزرعه حلوایی (مشهد) , ‎۱۲۳ , ‎۱۲۱ , ‎۵۶،۵۷ , باغ الندشت (مشهد) , جذامی خانه , ‎۱۲۱،۱۲۶ , اداره مستغلات استان قدس رضوی , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , باغ ملک اباد (مشهد) , باغ بیمارستان امام رضا , نوانخانه استان قدس رضوی , بستانکاران , مزرعه همت اباد (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (قوچان) , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , باغ استانداری , ‎۲،۵۹،۹۲ , اداره بهداری املاک , ‎۷،۸،۲۶ , ‎۸،۱۰۷ , مزرعه طاغان (کاشمر) , ‎۵۹،۶۰،۸۷ , ‎۵۹،۶۱،۱۱۶ , ‎۹۲،۱۰۳
شماره بايگاني راکد:
‎۴۵۲۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۴۶
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز شانزدهم تير
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , ‎۳،۴ , مستاجران , هزینه ها , ‎۵،۶ , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ‎۱۱،۱۲ , ‎۱۳۲۸ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , ۱۴-‎۱ , ‎۹،۱۰،۱۳ , ‎۹،۱۰ , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎۳،۴،۱۱ , ‎۷،۸ , ‎۳،۴،۱۳ , ‎۱۳،۱۴ , ‎۵،۶،۹ , ‎۷،۸،۱۱ , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎۳،۴،۵ , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه حسن اباد (مشهد) , اجاره بها , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک سرجام (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , مزرعه صفی اباد (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , بدهکاران , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه فتح اباد (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , مزرعه کشف (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (کاشمر) , مزرعه شمس اباد (مشهد) , مزرعه کلاته بوغا (مشهد) , مزرعه رکن اباد (مشهد) , طاحونه حاجی اباد , مزرعه جهان اباد (مشهد) , مزرعه قره جنگل (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه شیرین (مشهد) , مزرعه مقیم اباد (گناباد) , مزرعه قلعه سیاه (مشهد) , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه ریحان (مشهد) , مزرعه اشکوان (مشهد) , مزرعه عاشقان (مشهد) , مزرعه خدربیک (مشهد) , مزرعه فرک (کاشمر) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , طاحونه بجستان , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه سکه (شیروان) , مزرعه زرمقان (مشهد) , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه انابد (کاشمر) , مزرعه همت اباد (مشهد) , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه گل خندان (مشهد) , مزرعه نصرت اباد (مشهد) , مزرعه بویمرغ (گناباد) , مزرعه نوده پشنگ (گناباد) , مزرعه صیداباد (گناباد) , مزرعه جعفراباد (گناباد) , مزرعه محمداباد خانلق (تربت حیدریه) , مزرعه حسین اباد ارال (قوچان) , مزرعه قره جوی (قوچان) , مزرعه گاوترناو(مشهد) , مزرعه حلیم اباد (بجنورد) , مزرعه چمالی (مشهد) , مزرعه حصاری (مشهد) , مزرعه گل جان(کذا) (مشهد) , مزرعه منصوران (مشهد) , مزرعه حصار (شیروان) , مزرعه قیطاقی (مشهد) , طاحونه علی تیمور (مشهد) , مزرعه محمداباد حضرتی (تربت حیدریه) , مزرعه رباط میان دشت (مشهد) , مزرعه علی اباد (جام)
شماره بايگاني راکد:
‎۴۵۵۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۷۴
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز بيست ونهم فروردين ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , سوخت , مستاجران , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , ‎۲،۲۱ , تقاوی , مزرعه مردارکشان (مشهد) , ‎۱۳۲۹ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , تنظیف , حق الارض , موقوفه شاه وردی خان , کرایه حمل , ‎۲،۹ , ‎۲،۱۲ , ‎۴۸،۵۰ , ‎۲،۱۲،۱۷ , ‎۱۸،۲۱ , ‎۹،۱۷ , ‎۵۸،۵۹ , کودکان بی سرپرست , کارگران , مزرعه رزان (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , امور خیریه , اجاره بها , شرکت سهامی کشاورزی رضا , بیمارستان منتصریه , بازنشستگی , اداره تشریفات استان قدس رضوی , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک سرجام (مشهد) , کمک های مالی , اب بها , مزرعه حاجی اباد (مشهد) , ‎۲،۳،۹ , ‎۴۹،۵۰ , ‎۳۱،۴۸ , موقوفه ابوالحسنی , مزرعه عاشقان (مشهد) , ‎۳۴،۳۹ , مزرعه جعفراباد (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , اداره مستغلات استان قدس رضوی , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , پاسبان دولت شاهی، محمد هاشم، رییس اداره تشریفات , حق نقشه , ‎۵۷،۵۸،۵۹ , موقوفه فاضلیه , بستانکاران , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , بلیت , مزرعه همت اباد (مشهد) , اب لوله کشی , قنات شهری , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , اداره املاک درگز , ‎۲،۲۴،۳۱ , ‎۱۸،۴۸،۴۹
شماره بايگاني راکد:
‎۳۸۵۷
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۷۹۰۶
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۶۰ , خط:فارسي
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز دوم خرداد ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎۲،۳،۴ , زارع , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ‎۱۳۲۹ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , پوشاک , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه محراب خان (مشهد) , قبض وصول , ‎۲،۹ , ‎۱۳،۱۹ , مساعده , ‎۱۳،۱۴ , ‎۵،۱۲،۱۳ , ‎۱۲،۱۷ , ‎۱۳،۱۸ , ‎۱۳،۱۶ , تامین موادغذایی , ‎۱۵،۱۶ , ‎۱۲،۱۳ , پذیرایی , ‎۱۵،۱۸ , کرباس , ‎۱۶،۱۹ , پارچه , مزرعه طرق (مشهد) , ‎۱۳،۱۵،۱۷ , ‎۱۲،۱۴ , ‎۱۴،۱۸ , ‎۱۶،۱۷،۱۹ , ۱۹-‎۱ , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , ‎۱۲،۱۹ , بجستان , اجاره بها , معادن , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎۵،۸،۱۲ , ‎۵،۸،۱۳ , ‎۱۲،۱۸ , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه کمایستان (جوین) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه کلیدر (نیشابور) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , ‎۱۲،۱۶ , ‎۱۲،۱۴،۱۷ , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , کمک های مالی , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه گناباد (مشهد) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه بیابان شیر (تربت حیدریه) , مزرعه شاه تقی (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , بدهکاران , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه فتح اباد (مشهد) , مزرعه سمنگان (تربت حیدریه) , مزرعه دوین (مشهد) , مزرعه کشف (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , مزرعه شمس اباد (مشهد) , مزرعه دنجان (مشهد) , مزرعه نومهن (مشهد) , مزرعه داشخانه (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه جلالی (مشهد) , مزرعه مومن اباد (مشهد) , مزرعه گل خطمی (مشهد) , مزرعه کلاته بوغا (مشهد) , مزرعه سنجلیه (نیشابور) , مزرعه گاوترناو (مشهد) , طاحونه شاهراه (مشهد) , مزرعه فیض اباد (نیشابور) , مزرعه کریم اباد (مشهد) , مزرعه قره جنگل (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه شیرین (مشهد) , ‎۱۴،۱۵،۱۸ , مزرعه مقیم اباد (گناباد) , مزرعه قلعه سیاه (مشهد) , مزرعه خیبری (گناباد) , مزرعه ریحان (مشهد) , مزرعه اشکوان (مشهد) , مزرعه جویمند (گناباد) , مزرعه عاشقان (مشهد) , مزرعه قیطاقی (قوچان) , مزرعه حسن اباد (نیشابور) , مزرعه چاقه (مشهد) , مزرعه سرچشمه (قوچان) , مزرعه حصاری (اسفراین) , مزرعه کاهان (نیشابور) , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه مهنی (قوچان) , مزرعه عباس اباد (تربت حیدریه) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , دروازه پایین خیابان (مشهد) , مزرعه جعفراباد (مشهد) , ‎۱۲،۱۴،۱۸ , ‎۵،۱۲،۱۵ , مزرعه امیراباد (مشهد) , ‎۱۲،۱۵،۱۷ , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه علی اباد (قوچان) , مزرعه نظرگاه (اسفراین) , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه مغان (کاشمر) , مزرعه چاهوک (تربت حیدریه) , مزرعه بیرام اباد (کرمان) , مزرعه زکریا (مشهد) , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , مزرعه انابد (کاشمر) , شرکت سهامی نخریسی و نساجی خسروی خراسان , نوانخانه استان قدس رضوی , مزرعه حصار (درگز) , مزرعه خارستانک (مشهد) , مزرعه نصراباد (نیشابور) , بستانکاران , مزرعه فرک (تربت حیدریه) , مزرعه بیلند (گناباد) , طاحونه حاجی اباد (مشهد) , مزرعه همت اباد (مشهد) , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه خواجه ربیع (مشهد) , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , شرکت کشاورزی رضا , مزرعه سیاه قصبه (گناباد) , مزرعه ماهی خوار (مشهد) , مزرعه محمداباد خانلق (نیشابور) , مزرعه نصرت اباد (قوچان) , مزرعه زاغه (خوی) , مزرعه حلیم اباد (بجنورد) , مزرعه محمداباد حضرتی (تربت حیدریه) , مزرعه گل خندان (درگز) , پادشاه افغانستان , مزرعه کلاتچه نورتها (مشهد) , مزعه سلطان اباد (مشهد) , باغ کوه پایه (نیشابور) , مزرعه چمالان (مشهد) , مزرعه بیمرغ (گناباد) , مزرعه کاج گونه (نیشابور) , مزرعه صیداباد (جنابد تون) , مزرعه زرقان (قوچان) , مزرعه نوده پشنگ (جنابد تون) , مزرعه حسین اباد ارال (نیشابور) , مزرعه براکوه (نیشابور) , مزرعه خدر بیگ (مشهد) , مزرعه خلیج (مشهد) , یخچال تبریز , مزرعه دولت اباد (گناباد) , مزرعه باغچه (نیشابور) , مزرعه مارندیز شور (گناباد) , مزرعه فارمد (نیشابور) , مزرعه تیرقان (جوین) , مزرعه رقاصان (گناباد)
شماره بايگاني راکد:
‎۳۸۸۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۹۳۳
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز هفتم خرداد ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غیبت , کشاورزی , اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , مستاجران , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , تقاوی , نجاری , هدایا , ‎۱۳۲۹ , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , روشنایی , صنایع دستی , مالیات , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎۹،۱۰ , قبض وصول , حق الارض , موقوفه شاه وردی خان , ‎۲۰،۲۱ , مساعده , حق الدفن , امور خیریه , اجاره بها , حق اشتراک , اداره تشریفات استان قدس رضوی , مزرعه احمداباد (مشهد) , مدرسه علی نقی میرزا (مشهد) , اب بها , بدهکاران , مزرعه ملک اباد (مشهد) , ۱۱۰-‎۱ , موقوفه ابوالحسنی , ‎۴،۱۶،۲۰ , ‎۸۲،۸۴ , ‎۹،۷۷ , قالی بافی , اداره مستغلات استان قدس رضوی , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , حق نقشه , حق انتقال , ‎۷۷،۸۰ , ‎۳۲،۳۳،۴۰ , نوانخانه استان قدس رضوی , پارچه بافی , موقوفه فاضلیه , بستانکاران , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , جذامی خانه استان قدس رضوی , مزرعه همت اباد (مشهد) , اب لوله کشی , قنات شهری , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , بوتارو، رییس بیمارستان امام رضا , ‎۲،۱۸،۱۹ , ‎۱۶،۴۱،۴۴ , ‎۱۸،۱۹،۵۷ , ‎۳۲،۳۴،۴۰ , ‎۲۴،۳۳،۴۰ , ‎۲۴،۳۳،۴۸ , ‎۲۴،۲۵،۳۲ , ‎۳۲،۴۰،۵۳ , مزار ایپکچی , مزار شاهنده , ‎۵۴،۸۱،۸۳ , ‎۵۴،۸۱،۸۶ , ‎۸۳،۸۴،۹۱ , ‎۸۶،۸۷،۹۰
شماره بايگاني راکد:
‎۳۸۸۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۹۳۷
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روزبيست وهفتم خرداد ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , تقاوی , نقاشی , ‎۱۳۲۹ , چاپخانه طوس , مصالح ساختمانی , قبض وصول , تعمیر , سرویس های بهداشتی , تنظیف , حق الارض , مساعده , حق الدفن , تامین موادغذایی , قطاعی , میوه ها , اجاره بها , درختان , بیمارستان منتصریه , روزنامه طوس , بیمارستان امام رضا , اگهی , گل کاری , نامه های اداری , بدهکاران , ‎۱۱۵ , شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران , ‎۲۴۷ , ‎۱۱۳،۱۱۵ , ‎۱۵۸ , ‎۱۷،۵۲ , مزرعه جعفراباد (مشهد) , ‎۲۰۵،۲۰۶ , اداره مستغلات استان قدس رضوی , بخش زایشگاه بیمارستان امام رضا , رخت شوی خانه بیمارستان امام رضا , اگهی ها , بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا , بخش مسری بیمارستان امام رضا , استخر کوهسنگی , عمارت کوهسنگی (مشهد) , پرورشگاه بیمارستان امام رضا , نجارخانه بیمارستان امام رضا , ‎۱۸۲،۱۸۵ , اداره نظارت استان قدس رضوی , مزرعه همت اباد (مشهد) , حق الدرج , شکورزاده، رییس اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , پرورشگاه کوهسنگی , ‎۷۲،۲۰۴،۲۰۶ , ‎۱۳۳،۱۳۹،۱۴۳ , ‎۱۲۲،۱۲۷ , ‎۱۶۶،۱۹۰،۱۹۱ , ‎۱۷۹،۱۸۰،۱۸۱ , ۱۹۵-‎۱۹۳ , ۲۲۱-‎۲۰۷ , اداره تلگراف خانه مشهد , ۲۸۲-‎۲۸۰
شماره بايگاني راکد:
‎۳۹۱۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۹۵۹
اسناد اداره حسابداري آستان قدس روزبيست وهفتم مهرماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اکثر صفحات , مستاجران , مقرری , هزینه ها , ‎۲،۴ , زارع , تقاوی , موقوفات , ‎۱۳۲۹ , کتاب , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , مالیات , نذورات , قبض وصول , ضریح امام رضا , کتابخانه استان قدس رضوی , کرایه حمل , زوار , مساعده , ‎۴،۱۰ , حق الدفن , درراه ماندگان , شهریه , ‎۴۴،۴۵ , ‎۱۱۳ , کارگران , پاداش , ‎۱۲،۱۵ , چارپایان , ‎۶،۸،۱۰ , ‎۱۵،۲۴ , تبریز , اجاره بها , درختان , بیمارستان منتصریه , بیمارستان امام رضا , اداره تشریفات استان قدس رضوی , ‎۱۵،۲۱ , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , عریضه ها , کمک های مالی , مزرعه گناباد (مشهد) , بدهکاران , مزرعه کشف (مشهد) , ‎۱۱۱ , ‎۱۱۰ , ‎۱۲۲ , ‎۱۱۲ , ‎۱۲۵ , ‎۱۱۰،۱۱۶ , باغ الندشت (مشهد) , ‎۹۷،۹۸ , ‎۱۰۵،۱۰۶ , ‎۱۱۰،۱۱۴ , ‎۱۱۲،۱۱۴ , ‎۱۰۱،۱۰۲ , حق الثبت , مزرعه کوچکی (مشهد) , اگهی ها , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , باغ ملک اباد (مشهد) , دارالتربیه شاهپور , مددمعاش اولادی , نشریات , مزرعه همت اباد (مشهد) , شلاک، مارکوا , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , حق الدرج , حمیدی، کاظم، رییس املاک احمداباد , ماموریت اداری , مزرعه زاغه (خوی) , ‎۱۱۲،۱۱۵ , سرداب مهمان خانه زواری , حسینی نژاد، مرتضی، رییس نوانخانه و جذامی خانه , ‎۳۹،۴۱،۴۳ , نعمت شاهی، نورالدین , موتمنی، فضل الله، کفیل اداره حسابداری , ‎۱۵،۲۴،۴۵ , ‎۲۹،۱۱۲،۱۱۶ , ‎۹۴،۱۲۰ , ‎۱۱۲،۱۱۶
شماره بايگاني راکد:
‎۴۰۲۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۸۰۷۲
  • تعداد رکورد ها : 8

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .