کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 4
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روزبيست وچهارم اسفند ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , سوخت , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎۲،۱۰ , ‎۴،۸ , تقاوی , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۳۲۸ , کتاب , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , روشنایی , نذورات , ‎۱۰،۱۲ , قبض وصول , صحن جدید (صحن ازادی) , حق الارض , موقوفه شاه وردی خان , بازدیدها , زوار , ‎۲،۳،۷ , مزارها , حق الدفن , تامین موادغذایی , شهریه , ‎۵۳،۵۴ , ‎۵۰،۵۱ , ماموریت , ‎۱۱۳ , امور خیریه , فریمان , املاک , شرکت سهامی کشاورزی رضا , بیمارستان منتصریه , حق اشتراک , اداره تشریفات استان قدس رضوی , نهرها , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , قنات اشتفتر (مشهد) , مهمان خانه زواری , کمک های مالی , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , ‎۱۰۳ , روستاییان , ‎۱۸۵ , ‎۲،۸،۹ , ‎۱۹۴ , ‎۱۰۶ , ‎۶۴،۶۵ , ‎۲،۵،۱۲ , موقوفه ابوالحسنی , اداره غله و نان استان نهم , قنات کلوخان (مشهد) , ‎۱۹۰ , ‎۱۸۷،۱۸۸ , قنات کسلانجرد (مشهد) , ‎۱۱۰،۱۱۳ , مزرعه جعفراباد , ‎۱۰۶،۱۰۸ , ‎۶۷،۷۰ , ‎۲،۳،۱۴ , قنات علی اباد (مشهد) , قنات مهدی اباد (مشهد) , قنات امیراباد , اداره مستغلات استان قدس رضوی , پرستار بیمارستان امام رضا , مهمان خانه خادمی , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , اداره کارپردازی بیمارستان امام رضا , حق نقشه , موقوفه فاضلیه , بستانکاران , نشریات , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , قنات خواجه ربیع (مشهد) , اداره ابیاری و ساختمان های املاک استان قدس رضوی , خدمات بهداشتی , ‎۲،۳۵،۲۰ , قنات سمنگان (مشهد) , قنات حاجی اباد(مشهد) , قنات دوین , قنات باغچه سرجام (مشهد) , ‎۹،۱۹۸ , قنات پرکن اباد (مشهد) , ‎۴۷،۶۴،۸۲ , ظهیرالاسلام حسینی، سید جواد بن سید زین العابدین، متولی باشی استان قدس رضوی، ۱۳۰۰-‎۱۳۸۱ , ‎۷۶،۹۵ , ‎۹۴،۱۰۲ , ‎۹۴،۹۵،۱۰۲ , ‎۹۵،۱۰۳،۱۹۰ , ‎۱۴۳،۱۴۴،۱۶۰
شماره بايگاني راکد:
‎۴۵۳۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۵۵
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز چهاردهم تاسي ام آبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , اکثر صفحات , مستاجران , حق التولیه , قنات ابراهیم اباد (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۳۲۷ , اداره حسابداری استان قدس رضوی , ‎۴،۵ , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎۳۶،۳۷ , ‎۲،۳ , ‎۸،۹ , ‎۶،۷ , مسجد جامع گوهرشاد , ‎۱۰،۱۱ , ‎۱۸،۱۹ , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎۲۸،۲۹ , ‎۴۴،۴۵ , ‎۵۲،۵۳ , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , نایب الزیاره , اجاره بها , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , طاحونه طرق (مشهد) , ‎۳۰،۳۱ , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه چنبر غربال (مشهد) , مزرعه علی اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حسین اباد (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه فتح اباد (مشهد) , مزرعه محمداباد (تربت حیدریه) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎۱۵۱ , ‎۲۳۵ , ‎۱۰۹ , ‎۱۰۰ , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎۱۴،۴۶ , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎۳۸،۳۹ , جیلومال , ‎۳۴،۳۵ , مزرعه جلالی (مشهد) , ‎۲۱۳ , مزرعه سنجلیه (نیشابور) , ‎۷۷،۷۸ , ‎۷۹،۸۰ , ‎۲۲۹ , ‎۶۸،۷۰ , ‎۸۷،۸۸ , ‎۹۳،۹۴ , مزرعه قره جنگل (مشهد) , ‎۱۱۴،۱۱۵ , ‎۴۲،۴۳ , موقوفه ابوالحسنی , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه قیطاقی (قوچان) , مزرعه حسن اباد (نیشابور) , شرکت سهامی فلاحتی خراسان , ‎۷۱،۷۲ , ‎۷۳،۷۴ , ‎۷۵،۷۶ , ‎۹۷،۹۸ , ‎۴۶،۴۷ , ‎۸۰،۸۱ , ‎۳۲،۳۳ , ‎۲۲۰ , مزرعه حصاری (اسفراین) , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎۱۱۶،۱۱۷ , ‎۱۰۲،۱۰۳ , ‎۵۴،۵۵ , ‎۸۵،۸۶ , ‎۱۲۰،۱۲۱ , ‎۱۱۰،۱۱۱ , ‎۲۳۷ , ‎۱۲۲،۱۲۳ , ‎۲۳۲ , مزرعه دیزباد پایین (نیشابور) , ‎۱۱۲،۱۱۳ , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه رشتخوار (تربت حیدریه) , مزرعه احمداباد (باخرز) , مزرعه مغان (کاشمر) , قنات مهدی اباد (مشهد) , ‎۳۰،۵۸ , ‎۲۳۶ , ‎۲۳۸ , ‎۲۳۷،۲۳۸ , انبار بیمارستان امام رضا , مزرعه چشمه سبز (مشهد) , قنات محمداباد (مشهد) , مزرعه اشکوان (چناران) , مزرعه نومهن (چناران) , مزرعه مزنگ (چناران) , مزرعه انابد (کاشمر) , بیمارستان شهر , مزرعه سعداباد (کاشمر) , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه خواجه ربیع (مشهد) , مزرعه محمداباد خانلق (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (گناباد) , مزرعه سمنگان (جام) , مزرعه قره جوی (قوچان) , مزرعه حلیم اباد (بجنورد) , شرکت کشاورزی رضاییه , باغ حسین اباد (مشهد) , ‎۱۶،۱۷،۱۵۸ , ‎۲۶،۲۳۰ , مزرعه دوراب (کذا) (کاشمر) , مزرعه خیراباد (نیشابور) , مزرعه سوراباد , مزرعه نصراباد (رشتخوار) , طاحونه ماریان (مشهد) , مزرعه چاه عباس مرادی (مشهد) , ‎۴۰،۴۱،۲۰۸ , قنات چشمه صیاد (کذا) , قنات فیانی (کذا) (مشهد) , قنات مزرعه قرقی (مشهد) , ‎۵۶،۵۷،۱۵۳ , ‎۶۳،۱۲۷،۱۴۰ , قریه قشلاق (تبریز) , قریه فزک (کاشمر) , طاحونه میان ولایت (مشهد) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎۱۰۴،۱۰۵،۱۲۴ , طاحونه تبادکان (مشهد) , طاحونه ریحان (مشهد) , ‎۱۸۲،۱۸۶،۱۸۹ , موقوفه میرزا علی اکبر خان رشتی
شماره بايگاني راکد:
‎۶۵۲۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۸۹۰
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز سي ام ارديبهشت ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کشاورزی , زیارت , اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , حق التولیه , زارع , تقاوی , لایروبی , نجاری , ‎۱۳۲۹ , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , تریاک , مالیات , مستغلات , قبض وصول , تعمیر , حق الارض , فراش بام حرم , موقوفه شاه ویردی خان , بازدیدها , چراغچی , مساعده , مستمری , حق الدفن , حمام , ‎۱۶،۱۸ , ‎۳۱،۳۳ , ماموریت , کارگران , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مطالبات , ساعت ساز , زیارت نامه خوان باشی , گناباد , محصولات کشاورزی , اجاره بها , بیمارستان منتصریه , خطیب , روزنامه افتاب شرق , بازنشستگی , روزنامه ازادی , چغندرقند , اداره تشریفات استان قدس رضوی , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , نامه های اداری , مددمعاش , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , ‎۱۳۵ , ‎۲۳۹ , ‎۲۹۴ , ‎۲۹۶ , ‎۲۹۸ , ‎۱۰۵ , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , ‎۲۴،۲۵،۲۶ , ‎۱۳۰ , ‎۱۳۲ , ‎۱۶۶ , ‎۲۶۷ , ‎۳۲۳ , ‎۲۱۱ , ‎۲۱۵ , ‎۳۷۴ , ‎۲۸۵ , ‎۳۳۱ , اداره صندوق استان قدس رضوی , قنات منزل اباد (مشهد) , مزرعه قره جنگل (مشهد) , ‎۲۵۳ , ‎۲۷۳ , موقوفه ابوالحسنی , قنات شاه طغای (مشهد) , باغ الندشت (مشهد) , ‎۱۲۹،۱۳۰ , ‎۱۳۴ , قنات کلوخان (مشهد) , ‎۸۴،۸۵ , ‎۲۴۴ , ‎۲۶۲ , ‎۲۹۵ , ‎۳۶۵ , ‎۳۰،۳۱،۳۶ , ‎۱۳۴،۱۳۵ , قنات قزل حصار (مشهد) , صحاف کتابخانه , ‎۲۸،۳۲،۳۳ , فهرست نویس کتابخانه , قالی بافی , قنات پیشاوک (مشهد) , قنات مهدی اباد (مشهد) , ‎۲۷۰ , ‎۳۸۸ , ‎۳۳۶ , ‎۳۵۷ , ‎۲۴۹ , ‎۲۶۹ , ‎۱۸۴ , ‎۳۲۰ , ‎۳۳۳ , ‎۳۳۸ , ‎۳۶۸ , ‎۲۲۲ , ‎۲۴۳ , ‎۳۶۴ , کتابدار کتابخانه , ‎۲۳۶ , ‎۲۳۰ , قنات قلعه سیاه (اشتفتر) , ‎۱۵۵،۱۵۶ , اداره مستغلات استان قدس رضوی , اتوکش بیمارستان امام رضا , رخت شوی بیمارستان امام رضا , ظرف شوی بیمارستان امام رضا , خیاطه بیمارستان امام رضا , اداره املاک استان قدس رضوی , پاسدار اداره تشریفات , پاسبان اداره تشریفات , ابدار اداره تشریفات , مذهب کتابخانه , ‎۱۲۶،۱۳۰ , سرایدار اداره تشریفات , حلبی ساز بیمارستان امام رضا , تلمبه زن بیمارستان امام رضا , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , اداره کارگزینی استان قدس رضوی , نویسنده اداره تشریفات , بنا بیمارستان امام رضا , باغ احمداباد (مشهد) , مهتر بیمارستان امام رضا , ماشین نویس اداره حسابداری , نقاش اداره تشریفات , قران خوان اداره تشریفات , رفتگر بیمارستان امام رضا , ‎۲۹۹،۳۰۰ , ‎۳۲۳،۳۲۴ , پاسبان نوانخانه , معمار اداره تشریفات , بایگان اداره حسابداری , موذن اداره تشریفات , ثبات بیمارستان امام رضا , مزرعه اصف الدوله (مشهد) , ‎۲۴۵،۲۴۶ , مامور قنات , مولوی، عبدالحمید، رییس اداره املاک , اوکتایی، عبدالعلی، رییس کتابخانه , خوشنویس کتابخانه , چراغچی اداره تشریفات , نوانخانه استان قدس رضوی , داروساز بیمارستان امام رضا , اینه کار اداره تشریفات , نقاره چی اداره تشریفات , نامه رسان بیمارستان امام رضا , سرمقنی , بستانکاران , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , نشریات , اب لوله کشی , قنات شهری , قنات چنبرغربال (مشهد) , ماجدی، محمد، رییس اداره مستغلات , شهیدی، نظام الدین، رییس اداره خزانه و موزه , حمیدی، رییس املاک احمداباد , مامور اسانسور کتابخانه , حسابدار بیمارستان منتصریه , پرستار بیمارستان منتصریه , جراح بیمارستان منتصریه , رادپور، محمد تقی، رییس بخش مسری بیمارستان امام رضا , متصدی درمانگاه بیمارستان امام رضا , طاهرنیا، حسین، رییس بیمارستان منتصریه , پزشکیار بیمارستان منتصریه , فیاض، محمد باقر، معاون اداره بازرسی , جلالی، محمود، رییس اداره حقوقی استان قدس رضوی , قنات مردارکشان (مشهد) , سرپرستار بیمارستان منتصریه , ‎۳۱،۳۳،۳۴ , موتمنی، فضل الله، معاون اداره حسابداری , ‎۲،۱۳،۱۵۹ , ‎۱۳،۳۷۱ , ‎۱۴،۱۲۶،۱۲۹ , ‎۱۴،۲۵۳،۲۴۶ , ‎۱۴،۲۵۳ , نقاش باشی اداره تشریفات , ‎۱۷،۲۶۷ , ‎۲۴،۳۹،۶۸ , ‎۲۴،۲۸،۲۹ , ‎۲۸،۳۱،۷۷ , قنات گازرگاه (مشهد) , قنات ابدال خانی (مشهد) , قنات باغچه (مشهد) , مزرعه ابدال خان (مشهد) , جلالی، رییس اداره حقوقی , ‎۳۹،۹۰،۱۰۴ , ‎۸۶،۱۰۷،۲۷۹ , ‎۸۶،۱۰۷،۱۴۷ , ‎۹۰،۱۶۰ , ‎۹۰،۱۰۵ , ‎۱۰۴،۱۳۰ , ‎۱۰۴،۱۲۲،۲۶۴ , املاک سرخس , ‎۱۰۷،۱۲۹،۲۱۰ , ‎۱۰۹،۱۴۷،۱۵۳ , ‎۱۳۳،۲۴۴،۳۸۵ , ‎۱۳۴،۳۸۵ , چشم پزشکی بیمارستان منتصریه , مامور جذامی خانه , ‎۱۹۴،۱۹۶،۲۵۰ , ‎۲۳۴،۲۹۴ , کوچکی، علی، رییس دفتر نایبت التولیه , مشرف، هاشم، معاون دفتر تایب التولیه , نیازی، مجتبی، معاون اداره نظارت , دشتبان احمداباد , ‎۲۵۰،۲۸۶ , باشی نقاره , فانی، جعفر، مدیر اداره کارپردازی , دبیری، حسین، مدیر مقبره صاحب دیوان , قران خوان مزار صاحب دیوان , ‎۲۸۶،۲۷۰،۲۹۲ , ‎۲۸۷،۲۹۷ , ‎۲۹۱،۲۹۷ , ‎۲۹۴،۲۹۷ , قنات وجیه اباد (مشهد) , احتشام کاویانی، بازرس اداره املاک , قنات بخت اباد (مشهد) , قنات رده (نیشابور) , ‎۲۹۸،۳۰۰ , ‎۳۱۴،۳۱۶،۳۱۷ , سامی نژاد، حسین، رییس بخش اطفال بیمارستان امام رضا , سالاری، علی، معاون بیمارستان امام رضا , شهرستانی، علی، معاون طبی بیمارستان امام رضا , مسعودنیا، رییس اداره حسابداری بیمارستان امام رضا , ‎۳۲۴،۳۲۳ , ‎۳۳۱،۳۳۷،۳۴۱ , ‎۳۳۴،۳۳۹،۳۴۱ , ‎۳۳۵،۳۳۸ , ‎۳۵،۳۳۸ , ‎۳۵۷،۳۶۵ , ‎۳۵۷،۳۶۸ , مقوفه فاضلیه , قرآن
شماره بايگاني راکد:
‎۳۸۸۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۷۹۳۰
  • تعداد رکورد ها : 4

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .