کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 6
خلاصه ثبت اجاره نامجات آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۴۷-۱۲۵۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , ‎۳،۴ , ناظر , وجوه هوایی , ‎۱،۷ , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎۲،۴ , ‎۳،۸ , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۱،۱۲ , برنج , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎۱۰،۱۲ , مزرعه محراب خان (مشهد) , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , عراق عجم , ‎۸،۱۰ , ‎۱،۴ , ‎۲،۵ , ‎۵،۱۰ , ‎۶،۷ , ‎۲،۷ , ‎۱۰،۱۱ , ‎۵،۱۲ , ۱۳-‎۱ , ‎۶،۷،۸ , ‎۷،۱۲ , ‎۹،۱۲ , ‎۷،۱۱ , شلتوک , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , خان سلطانم (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه فزک (ترشیز) , اجاره نامه , اجاره بها , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه جورمکن (مشهد) , دارالضرب , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه اوازی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , حقابه , تیمچه خفافان , خبوشان (قوچان) , حسینی، محمد مهدی، ضابط , قنات سناباد (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , ‎۷،۸،۱۰ , مزرعه احمداباد (تربت حیدریه) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه کمایستان (سبزوار) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه جمالان (نیشابور) , میرزا عبدالله، محرر , مزرعه نصراباد (تربت حیدریه) , مزرعه عباس اباد (مشهد) , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک چهارم , شریف رضوی، محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , حمام شاه وردی خان (مشهد) , مزرعه منصوران (قوچان) , مزرعه ایرج (اسفراین) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , جوزق , میرزا یوسف، ناظر , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه چاهشک (مشهد) , مزرعه ابست (قوچان) , مزرعه غوران پاشتان (هرات) , مزرعه سربرق (مشهد) , مزرعه سکه (قوچان) , ۱۲۴۸-‎۱۲۴۷ق , مزرعه کلاتچه بام (قوچان) , ۱۲۵۰-‎۱۲۴۹ق , مزرعه زرمقان (قوچان) , مزرعه تیسوان (قوچان) , حسین خان، داروغه , مزرعه قولچوق (قوچان) , مزرعه برق مزار (تربت حیدریه) , نهرسعداباد (مشهد) , میرزا محمد حسن، کلانتر مشهد , مزرعه بوژان (نیشابور) , مزرعه سست (اسفراین) , مزرعه خرنیان (اسفراین) , مزرعه نشان (کذا) , مزرعه اجفان (کذا) , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۲۵۵ق , مزرعه سردار (کذا) (هرات)
شماره ثبت:
۳۸۱۰۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۸۱۰۹
صورت حساب ميرزا زين‌العابدين وزير. مفرده. من‌ذلک. صرف. صورت مخارج و مصارف تعميرات متفرقه از وجوه تحويلي به ميرزا زين‌العابدين
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۵۰-۱۲۵۳
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , ‎۱،۲ , ‎۱،۷ , مستاجران , ‎۳،۵ , هزینه ها , ‎۵،۶ , ابزار و وسایل , برخی صفحات , ‎۱،۳ , گندم , ‎۲،۴ , مقاطعه , ‎۵،۷ , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , لایروبی , حرم امام رضا (ع) , اجرت , هدایا , مصالح ساختمانی , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , مستغلات , شریف، حاجی میرزا زین العابدین بن محمد صفی، وزیر , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , خادم , نقاره خانه , رواق توحیدخانه , تعمیر , کشیک خانه , ضریح امام رضا , رواق دارالحفاظ , تنظیف , بازارها , کتابخانه استان قدس رضوی , شربت خانه , رواق دارالسعاده , مدرسه علی نقی میرزا , ۸-‎۱ , عراق عجم , کرایه حمل , درهای حرم امام رضا , حجره ها , تعطیلی , ‎۶،۸ , ‎۱،۶ , اب انبار , ‎۷،۸ , ‎۶،۷ , مسجد جامع گوهرشاد , ‎۲،۷ , گلدسته طلا (ایوان نادری) , تاجر , قلیان , مطبخ , برف روبی , حوض ها , چاهجو , قنات ها , خاک برداری , پرده های حرم امام رضا , ساعت های حرم امام رضا , نجار , شریف حسینی، ملا محمد حسین، ناظر دارالشفاء , شلتوک , صورت حساب ها , خان سلطانم (مشهد) , چارپایان , بام حرم امام رضا , مدرسه بالاسر مبارک , معمارباشی , گوسفند , اجاره بها , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎۱،۴،۷ , شریف، محمد رحیم بن ابوالقاسم، مستوفی , میرزا صادق، محرر ناظر , مزرعه پس پشته (مشهد) , اندودکاری , خان میرمعین (مشهد) , ایوان طلای (نادری) , منجنیق , میرزا اسماعیل، مشرف , سنگ فرش , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , حسینی رضوی، میرزا عبدالوهاب بن محمد، مباشر تعمیرات , ساخت و ساز , عتیقی، میرزا سلیمان، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , طاحونه میرشیخم (مشهد) , کلی بندی , جیلو (گلو) , ادعیه (کتاب) , گل گیر , صندوق مبارک , طاحونه کلوخ (مشهد) , بند گلستان (مشهد) , در مرصع , رضوی، محمد مهدی بن میرزا هادی، تحویلدار تحویل خانه، ؟-‎۱۲۷۶ق , قلعه کنوجرد (مشهد) , ۱۲۵۱-‎۱۲۵۰ق , قلعه جوپایان (مشهد) , سنگ فروش , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۲۵۵ق , بیاری، حاجی ملا محمد حسین، متصدی صادرین و واردین استانه , ۱۲۵۳-‎۱۲۵۱ق , کشای , ملامحمدعلی، صحاف , قرآن
شماره ثبت:
۳۸۲۵۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۸۲۵۷
صورت حساب کربلايي علي تحويلدار. مفرده. من‌ذلک. مواجب. پرداخت مواجب کارکنان کشيک پنج آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۵۳-۱۲۵۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , دکان , هزینه ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , قنات عشرت اباد (مشهد) , کتان , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , لایروبی , حرم امام رضا (ع) , صفاری , اجرت , زغال , جشن های ملی , هدایا , خرید , برنج , روشنایی , زعفران , عراق , مازندران , مالیات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , مستغلات , موقوفات مطلقه , موقوفه علی شاهی , شریف حسینی، ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , اماکن متبرکه , رواق دارالسیاده , ‎۲۳،۲۶ , تعمیر , کشیک خانه , روغن چراغ , چلچراغ ها , صحن جدید (صحن ازادی) , هیمه , ضریح امام رضا , زرگری , تنظیف , خادم باشی کشیک چهارم , معبرها , واقفان , شمعدان ها , پیش روی مبارک , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , پیشطره , قندیل شیشه , شماعی خانه , درهای حرم امام رضا , پشت سر مبارک , ‎۱۴،۱۶ , مساعده , مستمری , ‎۱۶،۲۱ , تمام صفحات , ‎۲۵،۲۷ , پیه گداخته , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک دوم , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , فراش کشیک دوم , موم قرص , کربلایی، علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , موم مشته , ‎۱۹،۲۳ , خادم کشیک سوم , خادم کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالوهاب بن علی نقی، مشرف تعمیرات، ؟ - ‎۱۲۷۸ق , تنباکو , حاجی اقاجان، معمارباشی استانه , نبات , تامین موادغذایی , ‎۱۲،۱۳ , ارد گندم , پنبه , زنبیر , خلعت , مطبخ , برف روبی , پارو , انعام , مزرعه طرق (مشهد) , ‎۲۵،۳۱ , ‎۱۹،۲۵،۲۶ , پرده های حرم امام رضا , عیدنوروز , ‎۲۲،۲۶ , ‎۲۲،۲۳ , شریف حسینی، ملا محمد حسین، ناظر دارالشفاء , شلتوک , ‎۱۲۵۷ق , ‎۳،۵،۸ , شیلان , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , بازار بزازان , صورت حساب ها , خان سلطانم (مشهد) , مزرعه کاهو (مشهد) , تخفیف , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه فزک (ترشیز) , بام حرم امام رضا , سرکشیک سوم , شیرینی , دامغان , مال المصالحه , فراش باشی کشیک سوم , فراش کشیک سوم , فراش کشیک چهارم , فراش کشیک پنجم , فرش های حرم امام رضا , گنبد الله ویردی خان , کربلایی، ابراهیم، شماع , اعتضادالتولیه شریف حسینی، ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , حسینی، میرزا محمد علی، فراش باشی کشیک اول , خرده فروش , رضوی، میرزا محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , قالی باف , انبار , ‎۱۲،۳۰ , ‎۱۸،۲۷ , حمام اغچه (مشهد) , دنوز , خان میرمعین (مشهد) , کربلایی، محمد جعفر، ساعت ساز , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , سنگ طاحونه , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ده علیان (مشهد) , خبوشان (قوچان) , مرمت , ملا حسین، صحاف , فراش حرم کشیک اول , ۱۲۵۴-‎۱۲۵۳ق , حاجی ملا حسین، ناظر مطبخ , موقوفه خواجه عتیق علی , عتیقی، میرزا سلیمان، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , طاحونه میرشیخم (مشهد) , اخوند ملا محمد مهدی، کتابدار , دروازه بانی (مالیات) , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , عراده , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , جاروکشی , ۱۲۵۶-‎۱۲۵۵ق , گل گیر , درضریح , طاحونه کلوخ (مشهد) , ‎۱۲،۱۳،۱۴ , ‎۲۲،۲۹ , شیروانی ضریح , موسوی، میرزا محمد ابراهیم بن حسن، فراش باشی کشیک پنجم , قوام التولیه رضوی، میرزا محمد جعفر بن عبدالحی، سرکشیک دوم , میرزا امین، فراش دارالسیاده کشیک اول , حاجی میرزا محمد، محرر , ملا ابراهیم، واعظ , یحیی بن اسماعیل، فراش باشی کشیک چهارم , ‎۵،۳۲ , ‎۱۹،۲۷ , ‎۱۵،۲۲ , ‎۲۰،۲۹ , کربلایی، محمد اسماعیل، دربان باشی کشیک پنجم , ‎۲۵،۳۲ , قراول طرق , میخ مروارید , ‎۲۰،۳۳ , ‎۱۶،۱۷،۲۳ , ‎۸،۲۵ , ‎۳،۳۲ , ‎۱۲،۱۳،۱۹ , ‎۱۲،۱۳،۳۰ , قلعه جوپایان (مشهد) , موم پیه , ملا حسین، کتابدار , ایوان طلا ی (نادری) , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۲۵۵ق , قالی بافی , نقیب الاشراف رضوی، محمد مهدی، سرکشیک اول، ۱۲۴۲-‎۱۲۷۵ق , ‎۳،۴،۳۲ , ‎۶،۱۶،۳۲ , ‎۸،۱۵،۲۶ , ملا رحیم، ضابط , ‎۱۴،۱۷،۲۶ , تنباکوی طبسی , چکمه , ‎۱۸،۲۷،۳۰ , علی رضا بیگ، قراول باشی طرق , قلعه جایاب (مشهد) , بیاری، ملا محمد حسین، متصدی صارین و واردین استانه , قلعه سنگور (مشهد) , طاحونه جوپایان (مشهد) , مزرعه کلوخ (مشهد) , قرآن
شماره ثبت:
۳۸۲۸۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۸۲۸۹
صورتحساب ميرزا زين‌العابدين وزير، مفرده. الباقي. صورت خرج. باقي. صورت مخارج انجام شده از باقيمانده وجوهات نقدي و جنسي تحويلي به ميرزا زين‌العابدين وزير
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۶۱
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , بیت الخلاء شاهی , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , دفترخانه , غلات , ارزن , حق التولیه , قنات گودسلوک (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎۱۱،۱۲ , حرم امام رضا (ع) , زغال , هدایا , خرید , تغذیه , مصالح ساختمانی , برنج , روشنایی , بذرها , گوشت , مالیات , ‎۱،۲،۳ , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , مستغلات , شریف، حاجی میرزا زین العابدین بن محمد صفی، وزیر , ‎۴،۵ , موقوفه علی شاهی , شریف حسینی، ملا محمد حسین بن ملا محمد جعفر، ناظر دارالشفاء , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه جنابد (تون) , حاجی ملا محمد حسین، ناظر مطبخ , ‎۷،۱۷ , رواق دارالسیاده , تعمیر , کشیک خانه , روغن چراغ , ایوان طلا (نادری) , هیمه , ضریح امام رضا , چلچراغ شاهی , شرفه ضریح , ‎۱،۱۸ , ‎۱،۱۳ , کتابخانه استان قدس رضوی , معبرها , قندیل ها , شمعدان ها , کرایه حمل , ‎۲،۳ , درهای حرم امام رضا , حافظ , ‎۱،۴ , ‎۱،۶ , سقای کشیک خانه , ‎۱،۳،۱۱ , ضابط شموع پنج کشیک , ‎۵،۱۶ , مساعده , ‎۱،۵،۹ , زاغوته , ‎۲۷،۳۳ , ‎۱۷،۲۳ , کربلایی، میرزا محمد ابراهیم، شماع , ‎۱۴،۱۵ , پیه گداخته , ‎۳،۱۷،۲۳ , ایوان ها , بام های حرم امام رضا , ‎۶،۱۴،۱۸ , مزرعه گچوان (مشهد) , خادم کشیک چهارم , تنباکو , قندیل شاهی , دارالشفاء امام رضا , تامین موادغذایی , بیماران , لوبیا , روغن زرد , ‎۶،۱۲ , سرکه , ‎۱،۱۵،۱۶ , پیاز , الو بخارا , ارد جو , دنبه , حکاک , ‎۲۳،۲۵ , ‎۷،۱۱،۱۳ , زوار خارجی , ‎۷،۲۶ , ‎۱۷،۲۶ , اعراب بحرینی , حوض ها , شیر بز , نخود , ‎۹،۱۷ , ‎۸،۱۲ , ‎۲۳،۲۴ , بیماردار , پنجره ها , ‎۱،۳،۱۲ , ‎۱۰،۱۳ , رجب علی، جراح باشی دارالشفاء، ؟ - ‎۱۲۶۴ق , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفه مطلقه , صورت حساب ها , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک چناران (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کاهو (مشهد) , تخفیف , ابریشم , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , شریف حسینی، میرزا محمد رضا، طبیب باشی دارالشفاء , جوزقه , صراف , مطالبات , شریف حسینی، محمد رحیم بن ابوالقاسم، مستوفی، ؟ - ‎۱۲۷۵ق , معمارباشی , ‎۱۲،۲۷ , گوسفند , مال المصالحه , اجاره بها , مزرعه حمدی (نیشابور) , اینه , ‎۱،۵،۱۴ , فراش حرم , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎۶،۱۸ , ‎۵،۲۵ , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , منجنیق , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , سنگ فرش , کدکنی، حاجی ملا ابوطالب، صاحب جمع شماعی خانه , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه اوازی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , حسینی رضوی، میرزا عبدالوهاب بن محمد، مباشر تعمیرات , مزرعه احمداباد (خواف) , قنات سناباد (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , همدانی، ملا حسن , دروازه بانی (مالیات) , مزرعه کمایستان (جوین) , حق عشریه , موقوفه مهدی قلی بیگ , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , ۱۲۵۳-‎۱۲۵۲ق , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , انبار مطبخ , ‎۷،۲۲ , انبار غله , ملا اقایی، فراش بام حرم , موقوفه حاج علی اکبر اصفهانی , غله مناصفه , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , اعراب کاظمینی , نذورات ضریح , ‎۷،۲۴ , در نقره , بازار کفش دوزان , ‎۱۰،۱۳،۱۶ , ‎۱۴،۳۴ , اعراب جبل عاملی , ‎۴،۱۰،۱۱ , ‎۸،۲۶ , کربلایی، ملا محمد صادق بن حسین، دربان باشی کشیک اول , حسینی خانرودی، میرزا محمد علی، فراش باشی کشیک اول , ‎۱،۳۰ , ‎۱،۴،۲۸ , ‎۵،۳۲ , ‎۲۴،۳۳ , مزرعه شیرین (مشهد) , ‎۲۵،۳۲ , ‎۶،۳۲ , ‎۵،۶،۱۲ , ‎۷،۳۲ , مزرعه قزل حصار (نیشابور) , ‎۲،۳،۱۴ , ‎۴،۸،۱۷ , مزرعه طرقبه (مشهد) , ‎۴،۱۱،۳۲ , ‎۸،۱۱،۱۴ , ‎۲،۳،۱۵ , ‎۱۰،۱۲،۲۲ , ‎۱۷،۲۳،۲۴ , مزرعه یخ چاه (مشهد) , ۱۲۵۱-‎۱۲۵۰ق , ملا تقی، ضابط شموع کشیک چهارم , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۲۵۵ق , ‎۱۱،۱۴،۲۵ , قریه درخت جوز (نیشابور) , ملا یحیی بن اسماعیل، فراش باشی کشیک اول، ؟ - ‎۱۲۶۹ق , ‎۱،۱۱،۸ , ‎۱،۳۲،۱۴ , بیاری، حاجی حسین، متصدی صادرین و واردین استانه، ؟ - ‎۱۲۶۴ق , ‎۳،۱۷،۲۷ , ‎۴،۸،۲۸ , ‎۵،۱۲،۳۲ , ‎۵،۲۳،۲۵ , ‎۵،۲۴،۳۲ , شریف حسینی، حاجی ملا محمد جعفر، ناظر دارالشفاء , محمد شفیع، عطار , ‎۷،۱۷،۳۳ , ‎۷،۲۲،۲۴ , ‎۷،۲۴،۳۴ , ‎۷،۱۱،۲۸ , ‎۷،۱۲،۲۲ , طاحونه کبود حمام (مشهد) , ‎۷،۲۴،۳۳ , ‎۸،۱۲،۲۷ , اقاسی بیگ، متولی موقوفات مهدی قلی بیگ , فراش پایین پا کشیک پنجم , ‎۱۱،۲۴،۳۴ , ‎۱۲،۲۷،۳۳ , ملا علی، روضه خوان , میرزا محمد صادق، محرر ناظر , ملا محسن، ضابط شموع کشیک اول , میرزا محمد علی، ضابط شموع کشیک دوم , سید ابراهیم، ضابط شموع کشیک سوم , سید علی، ضابط شموع کشیک پنجم , ‎۲۳،۲۴،۳۳
شماره ثبت:
۳۸۶۷۰
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۳۸۶۷۰
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۳۵ , خط:فارسي - سياق
طومار صورت عوايد مستغلات آستان قدس از قرار ثبت و بازديد محمد مهدي الحسيني ضابط آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۲۵۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
ناظر , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , وجوه هوایی , خبازی , رزازی , بقالی , صباغی , صفاری , نجاری , خیاطی , مستغلات , شریف، حاجی میرزا زین العابدین بن محمد صفی، وزیر , زرگری , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , فراش , بازار بزرگ , بازدیدها , راتبه , حکاک , مطبخ , طباخ , عصاری , عطاری , بازار بزازان , قصابی , صراف , مدرسه ملا محمد باقر , مدرسه حاجی حسن , مدرسه دودر , مدرسه پریزاد , زیارت نامه خوان , انبارها , میرزا ابراهیم، مستوفی , ‎۱۲۵۴ق , تنباکوفروش , شریف، ملا محمد حسین، ناظر دارالشفاء , اینه سازی , دارالضرب , خان میرمعین (مشهد) , بازار کلاهدوزان , مدرسه بالاسرمبارک , تیمچه خفافان , حسینی، محمد مهدی، ضابط , سبزی فروش , سراجی , کلاه دوزی , دروازه ها , حلوایی , نخودبریزی , علافی , بازار کفشدوزان , بزازی , قنادی , بازار سرشور , سفال فروشی , سنگ تراشی , تیمچه امام جمعه , پالان دوزی , هیمه دان , علاقه بندی , خراطی , صرافی , خرده فروشی , طومار , کفش دوز , سمساری , خرازی , کوزه گری , مسگری , مدرسه عباس قلی خان , بساطی , شیره پزی , وصله دوزی , مدرسه یوسف خواجه , دلاکی , لاخه دوزی , شیرگرم کنی , حدادی , بازار سر سنگ , کبابی , کاشی فروش , اتوکشی , نعل بندی , شمشیرسازی , صابون فروش , نفخه خانه , مس فروش , نان فروش , روی سازی , سفال فروش , مس گری , تنورسازی , تیمچه کفشدوزان , نمدمالی , کهنه فروش , خشت سازی , عطر فروشی , عرق چین فروشی , دوبندی دوزی , ندافی , جوراب فروش , اهن فروش , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۲۵۵ق , گرجی دوزی , زغال فروش , مدرسه محراب خان , رضوی، میرزا حسین بن محمد معصوم، محرر , برنج فروش , نبات فروش , سرمه فروشی , برک فروشی , شلغم فروش
شماره ثبت:
۴۳۵۲۶
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۴۳۵۲۶
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۱ , خط:فارسي - سياق
  • تعداد رکورد ها : 6

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .