کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
صورتحساب ميرزا زين‌العابدين وزير. مفرده. من‌ذلک. قيمت. پرداخت قيمت لوازم و اجناس خريداري شده از وجوه تحويلي به مشاراليه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
38259
صورت حساب ميرزا زين‌العابدين وزير. مفرده. من‌ذلک. صرف. صورت مصارف روشنايي حرم و اماکن آستان قدس توسط کربلايي محمدتقي شماعخانه از وجوه تحويلي ميرزا زين‌العابدين
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
38255
صورت حساب ميرزا زين‌العابدين وزير. مفرده. من‌ذلک. تفاوت. تخفيف. پرداخت تفاوت تر و خشکي شلتوک و تخفيف مستغلات آستان قدس بابت سنوات قبل توسط مشاراليه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
38253
خلاصه ثبت اجاره نامجات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , ‎3،4 , ناظر , وجوه هوایی , ‎1،7 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎2،4 , ‎3،8 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , برنج , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎10،12 , مزرعه محراب خان (مشهد) , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , عراق عجم , ‎8،10 , ‎1،4 , ‎2،5 , ‎5،10 , ‎6،7 , ‎2،7 , ‎10،11 , ‎5،12 , 13-‎1 , ‎6،7،8 , ‎7،12 , ‎9،12 , ‎7،11 , شلتوک , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , خان سلطانم (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه فزک (ترشیز) , اجاره نامه , اجاره بها , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه جورمکن (مشهد) , دارالضرب , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه اوازی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , حقابه , تیمچه خفافان , خبوشان (قوچان) , حسینی، محمد مهدی، ضابط , قنات سناباد (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , ‎7،8،10 , مزرعه احمداباد (تربت حیدریه) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه کمایستان (سبزوار) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه جمالان (نیشابور) , میرزا عبدالله، محرر , مزرعه نصراباد (تربت حیدریه) , مزرعه عباس اباد (مشهد) , حسینی، میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک چهارم , شریف رضوی، محمد جعفر، خادم باشی کشیک سوم , حمام شاه وردی خان (مشهد) , مزرعه منصوران (قوچان) , مزرعه ایرج (اسفراین) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , جوزق , میرزا یوسف، ناظر , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه چاهشک (مشهد) , مزرعه ابست (قوچان) , مزرعه غوران پاشتان (هرات) , مزرعه سربرق (مشهد) , مزرعه سکه (قوچان) , 1248-‎1247ق , مزرعه کلاتچه بام (قوچان) , 1250-‎1249ق , مزرعه زرمقان (قوچان) , مزرعه تیسوان (قوچان) , حسین خان، داروغه , مزرعه قولچوق (قوچان) , مزرعه برق مزار (تربت حیدریه) , نهرسعداباد (مشهد) , میرزا محمد حسن، کلانتر مشهد , مزرعه بوژان (نیشابور) , مزرعه سست (اسفراین) , مزرعه خرنیان (اسفراین) , مزرعه نشان (کذا) , مزرعه اجفان (کذا) , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎1255ق , مزرعه سردار (کذا) (هرات)
شماره ثبت:
38109
صورت حساب حاجي رحيم تحويلدار. مفرده. الباقي. باقيمانده و تتمه حساب حاجي رحيم تحويلدار آستان قدس و پرداخت قبوضات ميرزا زين‌العابدين وزير که نزد حاجي رحيم بوده است
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , ‎3،4 , ‎1،2 , گلدسته های حرم امام رضا , هزینه ها , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , عید نوروز , زغال , تغذیه , مالیات , ‎1،2،3 , شریف، حاجی میرزا زین العابدین بن محمد صفی، وزیر , مزرعه ابکوه (مشهد) , خادم , تعمیر , حق الارض , عراق عجم , ‎1،4 , مساعده , پیه گداخته , تنباکو , حوض ها , افطاری , سحری , نخود , عطار باشی , شلتوک , شیلان , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , صورت حساب ها , مزرعه اردوغش (نیشابور) , ترشیز (کاشمر) , اجاره بها , کربلایی، محمد تقی، شماع , رضوی، میرزا محمد صادق، ناظر , میرزا صادق، محرر ناظر , مزرعه پس پشته (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , حمام مهدی قلی بیگ (حمام سرسنگ) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , دروازه بانی (مالیات) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حاجی رحیم، تحویلدار , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , میرزا یوسف، ناظر , میرزا محمد علی بن ابوالحسن، تحویلدار , وام گیری , 1250-‎1249ق , میرزا اسماعیل، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , حاجی ملاحسین، ناظر مطبخ , ایوان طلا ی (نادری)
شماره ثبت:
38094
صورت حساب حاجي رحيم تحويلدار. مفرده. من‌ذلک. مواجب کشيک پنجم. صورت حساب پرداخت مواجب نقدي و جنسي کارکنان کشيک پنجم آستان قدس توسط حاجي رحيم تحويلدار
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , ‎3،5 , هزینه ها , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , گندم , موقوفات , 6-‎1 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎3،6 , خادم کشیک پنجم , ‎2،5،6 , شلتوک , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه حمدی (نیشابور) , اعتضادالتولیه شریف حسینی، ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , رضوی، میرزا محمد صادق، ناظر , رضوی، میرزا محمد حسین، خادم باشی کشیک پنجم , خان میرمعین (مشهد) , کربلایی، محمد جعفر، ساعت ساز , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , سید علی، صحاف , مزرعه کمایستان (جوین) , حاجی رحیم، تحویلدار , فراش حرم کشیک پنجم , موسوی، میرزا ابراهیم بن حسن، فراش باشی کشیک پنجم , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , فراش دور کشیک پنجم , میرزا علی نقی، ناظر , 1250-‎1249ق , رضوی، محمد مهدی بن هادی ، تحویلدار تحویلخانه، ؟- ‎1276ق , ملا اسماعیل، فراش دارالسعاده کشیک پنجم , میرزا اسماعیل بن سید احمد، فراش دارالسعاده کشیک پنجم , ملا محمد علی، فراش دارالسعاده کشیک پنجم , میرزا اسماعیل، فراش دارالسعاده کشیک پنجم
شماره ثبت:
38092
صورت حساب حاجي رحيم تحويلدار. مفرده. من‌ذلک. مواجب کشيک دوم و سوم. پرداخت مواجب نقدي و جنسي کارکنان کشيک دوم و سوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , ‎3،5 , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , گندم , مزرعه قزل حصار (مشهد) , موقوفات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎4،5 , ‎8،9 , ‎3،6 , ‎1،3،5 , 9-‎1 , ‎6،7،8 , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , حسینی، عبدالکریم بن عبدالجواد، سرکشیک سوم , خادم کشیک سوم , قوام التولیه رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، سرکشیک دوم , شلتوک , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , مدیرالتولیه شریف، عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , ملا حسین، صحاف , کربلایی، رضا، فراش دارالسیاده کشیک سوم , فراش حرم کشیک دوم , ملا حسین، کاتب , سید رضا، فراش دارالسیاده کشیک دوم , حاجی رحیم، تحویلدار , فراش حرم کشیک سوم , ملا اسماعیل، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا محمد علی، صحاف , میرزا حسین، طبیب , ملا صادق، فراش باشی کشیک دوم , میرزا داود، فراش دارالسیاده کشیک سوم , ملا محمد علی، فراش دارالسیاده کشیک دوم , 1250-‎1249ق , حاجی میرزا جعفر، خادم باشی کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم باشی کشیک دوم , ملا هادی، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرزا عبدالغفور، فراش دور کشیک دوم , ملا محمد علی، فراش دور کشیک دوم , کربلایی، صادق، فراش دور کشیک دوم , ملا محمد علی، فراش باشی کشیک سوم , سید محسن، فراش دور کشیک سوم , میرزا قاسم، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا صادق، فراش پشت سر کشیک دوم , ملا باقر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , سید محمد بن حاجی سید ابوتراب، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میرزا علی بن میرزا علی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , سید رضا بن ملا اسماعیل، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میرزا رضا بن میرزا رضی، فراش دارالسیاده کشیک دوم , میرزا عبدالغفور، فراش باشی کشیک دوم , میرزا محمد علی، نایب خادم باشی کشیک سوم , ملا کاظم، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرزا اسماعیل، فراش دارالسیاده کشیک سوم , سید جلیل، فراش دور کشیک سوم
شماره ثبت:
38090

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,770,243

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .