کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 9
اسناد متفرقه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , اکثر صفحات , دکان , وجوه هوایی , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , حق النظاره , زارع , شالی , ‎5،7 , تقاوی , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , بذرها , نهرخیابان (نهرشاهی) , ‎9،10،13 , روغن چراغ , ضریح امام رضا , موذن , پیشطره , شماعی خانه , ‎6،8 , ‎8،9 , ‎5،10 , ‎5،8 , ‎2،4،6 , ‎6،7 , وزیر , مدرسه فاضل خان , ‎10،11 , ‎13،14 , ‎3،12 , بازار خفافان , ‎3،5،6 , نخود , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , ‎1،17 , باقلا , ‎6،7،14 , ‎19،20 , ‎14،18 , بیدانجیر , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , جوزقه , مستوفی , مزرعه خیابان (مشهد) , داروغه , ‎12،18 , حمام اغچه (مشهد) , دارالضرب , اندودکاری , مزرعه اخنجان (مشهد) , قنات سناباد (مشهد) , حق الشرب , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , بازار سنگ تراشان , مزرعه زرگران (مشهد) , مندو , نذورات ضریح , تبرک , ‎3،12،18 , خان میر معین (مشهد) , مزرعه گل خطمی (مشهد) , اقا محمد، انباردار , متوجهات , قریه روشناوند (تون) , صدیک , ده یک , رسم التحصیل , طومار جمع و خرج , مزرعه جویمند (مشهد) , کماجی , محمد حسین خان، صاحب اختیار , اقا حسین، شربت دار باشی , 1173-‎1172ق , ‎4،5،18 , محمد حسین، عزب دفترخانه , طومار دفتری , میرسید محمد، بیلدار باشی نهرخیابان
شماره ثبت:
37372
صورت جمع و خرج. مفرده. صرف اول. مشهد مقدس. زراعات و باغات. عوايد نقدي و جنسي آستان قدس حاصل محصولات زراعات و باغات مشهد مقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎3،8 , شالی , بلوک میان ولایت (مشهد) , ‎5،7 , نقصان , تقاوی , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , قراردادها , بذرها , مالیات , ‎4،5 , مزرعه محراب خان (مشهد) , شماعی خانه , ‎2،5 , ‎6،11 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , باقلا , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک اردمه (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , بلوک رادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , تخفیف , مزرعه جایاب (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , بلوک جاغرق (مشهد) , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , مزرعه اخنجان (مشهد) , سرکاردار , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , بلوک جورمکن (مشهد) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , مندو , ‎6،7،11 , صورت جمع و خرج , خسارات و خرابی ها , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1096) , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , نفقه القنات , وزیر اعظم , بلوک رزان رود (مشهد) , میرزا محمد صادق، وکیل , میرزا محمد جعفر، خادم باشی , محمد باقر، فراش باشی , اقا حسین، تحصیلدار , میرزا یحیی، خادم , نصفه کاری , مزرعه سربرق (مشهد) , محمد حسین خان، صاحب اختیار , میرزا محمد جعفر، صاحب جمع خزانه , 1173-‎1172ق , مرعه خطایان (مشهد) , اقوام جلایر , بلوک جوین (مشهد) (کذا) , میرزا محمد عظیم، وزیر
شماره ثبت:
37337
صورت جمع و خرج. مفرده. صرف اول. زراعات و باغات. مشهد. صورت جمع و خرج حاصل زراعات و باغات آستان قدس واقع در مشهد و ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , ناظر , اکثر صفحات , مستاجران , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , شالی , وکیل , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎9،29 , ‎14،24 , ‎26،29 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , ‎8،12 , بیدانجیر , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , موقوفه علیشاه , بلوک رادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , جوزقه , محصولات کشاورزی , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , مندو , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , صورت جمع و خرج , ‎24،28 , مزرعه گل خطمی (مشهد) , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , اقا محمد، انباردار , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , مزرعه دستجردغلامان (مشهد) , وزیر اعظم , بلوک شاندیز (مشهد) , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , میرزا محمد صفی، وزیر , عبده رضی بن محمد الرضوی (مهر‎1154) , اقا کریم، کشیک نویس , میرزا محمد جعفر، خادم باشی , میرزا محمد علی، خادم , میرزا محمد رضی، ناظر , میرزا محسن، سرکشیک , میرزا یحیی، خادم , ده باشی , حسن بیگ، یوزباشی , میرفاضل، دربان , مزرعه تبادکان (مشهد) , اقا رضا، بیلدارباشی , رضا، دربان , اقا محمد، یساول , حاجی باقر، دربان , حاجی مومن، فراش , میرسید محمد، دربان , عابد، دروازه بان , مزرعه سربرق (مشهد) , اقا محمد حسین، شربتدار , محمد حسین خان، صاحب اختیار , 1172-‎1171ق , میرزا هدایت الله، خادم باشی , اراضی خیابان سفلا (مشهد) , دوره خان (کذا)، غلام وزیر اعظم , باغ بابا قدیت (مشهد) , ‎24،26،28 , اقا فاضل، معمار , کربلایی، جعفر، عصار , سیورساتچی , ‎36،32 , اقا رحیم، یساول , ‎25،24،38 , ‎17،24،38 , اقا کریم، داروغه خیابان , مباشر سرکار خاصه شریفه
شماره ثبت:
36085
صورت جمع و خرج. مفرده. صرف اول. مستغلات. صورت جمع و خرج حاصل از مستغلات و سيورغالات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , حاجی مهدی، سرکار عمارت , صحن قدیم (صحن انقلاب) , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , وجوه هوایی , مستاجران , خبازی , کله پزی , بقالی , ‎3،5 , صباغی , ‎5،6 , سکوها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , مال و جهات , ‎3،7 , سیورغالات , رعایا , غله مثالثه , موقوفات , صحافی , خیاطی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , ‎4،5 , ‎9،11 , زرگری , قهوه خانه , واقفان , پیشطره , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎6،8 , ‎2،8 , ‎3،6 , ‎2،4،6 , 16-‎1 , ‎1،3،5 , ‎2،7 , ‎1،9،10 , ‎2،11،12 , ‎1،3،4 , ‎9،13 , ‎3،5،6 , ‎13،16 , ‎2،3،6 , ‎15،16 , ‎3،4،5 , عصاری , وظیفه , عطاری , ‎2،13 , قصابی , جوزقه , ‎1،9،13 , مدرسه خیرات خان , مدرسه ملا محمد باقر , مدرسه پریزاد , یساول , ‎1،5،10 , ‎1،11،12 , اقا جعفر، خطیب , خورده فروشی , بازار زرگران , حمام اغچه (مشهد) , دارالضرب , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , رفوگری , طاحونه میرشیخم (مشهد) , حق الشرب , کلاه دوزی , کاشی فروشی , حلوایی , طباخی , نخودبریزی , علافی , بزازی , تنباکو فروشی , قنادی , کفشدوزی , چرخ اب , سبزی فروشی , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , صورت جمع و خرج , خان میر معین (مشهد) , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , میرزا محمد جعفر، سرکشیک , نفقه القنات , حلاجی , سمساری , خرازی , کحال , مدرسه عباس قلی خان , وزیر اعظم , فخراباد (بجستان) , بازار عطاران , میرزا محمد صفی، وزیر , طاحونه رباط (مشهد) , اقا صادق، عزب تحویل خانه , اقا محمد، سقاباشی , اقا کریم، کشیک نویس , خان شاه وردی خان , مزرعه برق مزار (خواف) , دلاکی , بهله دوزی , عبده رضی بن محمد الرضوی (مهر؟) , بجستان (تون) , اقا حسین، حافظ , چاقشوردوزی , میرزا فیض الله، فراش باشی , اقا رضا، بیلدار باشی , نعلچه گری , میرزا امین، خادم , کوکنارخانه , صندوق سازی , اتوکشی , جماعت اعراب متفرقه , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی , نفخه خانه , اقا رفیع، خادم , بازار قنادان , بلوک جنابد (تون) , تیمچه بازار کفشدوزان , بازار خوانچه سازان , کماجی , مسحی دوزی , میرغیاث، فراش , زرکشی , محمد حسین خان، صاحب اختیار , 1172-‎1171ق , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد رضا الحسینی (مهر؟) , پاغ پایین پای مبارک , تیمچه بابا علی , میزرا مقیم، مدرس , اقا محمد، محرر , میرزا هدایت الله، خادم باشی , میرزا محمد رضی، ناظر مسجد جامع , استاد علی نقی،دلاک , اقا زمان، خباز , استاد عسگر، طحان , استادمحمد علی، طحان , یخدان توپخانه , خان هنود
شماره ثبت:
36033
روزنامچه جمع و خرج. شماعخانه. روزنامچه جمع و خرج صاحب جمعان آستان قدس مربوط به شماعي خانه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , اکثر صفحات , گلدسته های حرم امام رضا , مقرری , دربان , هزینه ها , ‎1،3 , کتاب مستوفی , غله مثالثه , ‎11،12 , حرم امام رضا (ع) , اعیاد مذهبی , خرید , روشنایی , نذورات , ‎7،13 , شمع پیه , اماکن متبرکه , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , هیمه , ضریح امام رضا , رواق دارالحفاظ , نذرکنندگان , شمع موم , کشیک خانه خدام , موذن , کرایه حمل , بالاسر مبارک , درهای حرم امام رضا , شرفه ها , ‎1،3،5 , فانوس , گنبد الله وردی خان , سقاخانه , ‎1،5،9 , ‎10،11 , بدرقه شب های جمعه , ‎12،17 , پیه گداخته , ‎5،7،13 , ‎1،3،9 , مطبخ , ‎3،9،12 , ‎12،14 , ‎5،9،10 , ‎12،15 , نخ فتیله , مشرف بیوتات , قندیل بلور , ‎1،9،14 , مراسم مذهبی , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد الشریف (مهر‎1154) , تسعیرنامچه , محتسب مشهد , داروغه بازار , کفش گاه خانه , گنبد حاتم بیگ , عبده رضی الدین محمد الرضوی (مهر‎1153) , قرق شاهی , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , 1170-‎1169ق , بدرقه شب های قدر , مراسم ذکر و طوف , روزنامچه جمع و خرج , بدرقه نیمه شعبان , بدرقه شاه , گنبد شاه وردی خان , بدرقه ماه ذیحجه , محمد حسین خان، صاحب اختیار , روزنامچه نذورات , چهل چراغ بلور , درمیر قوام , بدرقه شب نیمه رجب
شماره ثبت:
36028
صورت جمع و خرج. صورت جمع و خرج آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , الماس , پایین پای مبارک , سوخت , اکثر صفحات , وجوه هوایی , مستاجران , گلدسته های حرم امام رضا , مقرری , دربان , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , داشخانه , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , باغ مصلی (مشهد) , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , قنات عشرت اباد (مشهد) , حق النظاره , مال و جهات , سیورغالات , مقاطعه , زارع , شالی , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , ‎11،12 , ظروف مسی , اعیاد مذهبی , سرپوش , عید قربان , مشرف , تغذیه , برنج , بذرها , گلاب , مالیات , ‎1،2،3 , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , خادم , ‎10،12 , شمع پیه , کشیک خانه , روغن چراغ , سرویس های بهداشتی , مشعل ها , هیمه , ‎9،32 , نذرکنندگان , ‎4،20 , شمع موم , شربت خانه , موذن , فراش بام حرم , قندیل ها , پیشطره , شماعی خانه , ‎2،3 , ‎8،10 , فراش , ‎1،2،4 , ‎6،7 , ‎24،25 , ‎1،3،5 , فانوس , ‎7،36 , ‎2،7 , ‎3،18 , سقاخانه , وزیر , فتیله , چراغچی , بدرقه شب های جمعه , ‎2،5،7 , روغن , پیه گداخته , ‎18،28 , سردار , ‎18،21 , دارچین , زیره , ماست , تخم مرغ , سرکه , ‎17،18 , زرشک بی دانه , نخود لپه , ‎9،12 , دنبه , مطبخ , ‎3،25 , ‎7،26 , ‎17،26 , کشمش , خیار , افطاری , قاشق افشره خوری , چاهجو , مغزبادام , مزرعه طرق (مشهد) , عرق نعناع , وظیفه , کبوتر , کدخدا , پرده های حرم امام رضا , ‎13،23 , بیدانجیر , نخ فتیله , ‎14،17،19 , ‎16،17،21 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , کفشبان , مغز پسته , مزرعه جایاب (مشهد) , جوزقه , ‎17،21،25 , موقوفه گنج علی خان , نقاره چی , مشرف بیوتات , سرقت , گوسفند , کلانتر , سرکار دیوان اعلی , فراش گنبد الله وردی خان , شربتدار , سقای مطبخ , سنگ های قیمتی , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , نایب ناظر , ‎33،34 , اقا جعفر، خطیب , ‎13،24 , ‎19،26 , سرکار عمارت , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین , مزرعه انداد (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , بیت الخلاءشاهی , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , حمام اغچه(مشهد) , قنات سناباد (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , جانماز , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , یوزباشی , جیلو (گلو) , ‎20،35 , دکان ها , مزرعه زرگران (مشهد) , میرزا محمد علی، تحویلدار , مندو , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , قنات مسجد گوهرشاد , غله مناصفه , ‎2،15 , نذورات ضریح , طاحونه کلوخ (مشهد) , قنات محراب خان (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎3،5،23 , درویشان بکتاشی , ‎4،27 , صورت جمع و خرج , ارباب قلم , ‎6،36 , ‎24،37 , مراسم مذهبی , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1124) , ‎30،33 , ایشیک اقاسی باشی , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , حلاجی , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , هندیان , ‎14،18،21 , ‎30،34 , عرق دارچین , ترشی بادنجان , قاشق شربت خوری , تسعیرنامچه , باغ جنابد میان ولایت (مشهد) , رسم الوزاره , ‎7،37 , جنابد (تون) , محتسب مشهد , عبده رضی الدین محمد الرضوی (مهر‎1153) , طاحونه رباط (مشهد) , ناشتایی , سقای اب پاش , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ناظر جزو , قرق شاهی , کهنه مشعل , میرزا محمد، سرکشیک , محمد علی، صاحب جمع چراغ خانه , تحصیلدار تون , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , شیره کشمش , رب توت , سبزی کوکو , 1170-‎1169ق , یخدان باغ عنبر (مشهد) , محمد علی، خباز , طاحونه عارفی (مشهد) , اقا هادی، نایب ناظر , ‎27،32 , ‎3،5،26 , کشمش افتابی , عرق سلطانی , رب غوره , بدرقه شب های قدر , حاجی محمد جعفر، صاحب نسق , رسم الاستیفا , اقا رضا، بیلدار باشی , باغ وزیر (مشهد) , ‎31،34 , مزرعه ده شکر (هرات) , مراسم ذکر و طوف , مزرعه فخراباد (بجستان) , ‎6،37 , ‎3،32 , قریه سرحد (قاین) , بدرقه نیمه رجب , بدرقه نیمه شعبان , ترشی خیار , باغ شاه (مشهد) , قنات چاه نو (مشهد) , باغ حضرت (مشهد) , محاصره , طاحونه اخلومد (مشهد) , سقای سقاخانه , جلایر، یوسف علی خان، بیگلربیگی مشهد , میرزا مرتضی، خادم باشی , محله سرپل (مشهد) , میرزا جعفر، سرکشیک , مزرعه قهوه خانه (هرات) , حمام گنج علی خان (کرمان) , ‎1،4،15 , ‎1،17،18 , باغ بابا قدرت (مشهد) , اقا محمد حسین، شربتدار , ‎15،30،34 , محمد حسین خان، صاحب اختیار , بدرقه شب عرفه , مزرعه دیزباد (نبشابور) , محمد صادق، وکیل , مزرعه عرعوزار (مزرعه هلیاتون) , کاروانسرای گنج علی خان , رسم الوکاله , مزار نادر شاه , مشعلدارباشی , ‎33،30 , خزیمه، امیر علم خان بن امیر اسماعیل خان، سردار
شماره ثبت:
36027
  • تعداد رکورد ها : 9

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

192,961,314

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .