کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 22
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روزدهم تيرماه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , سوخت , اکثر صفحات , هزینه ها , تقاوی , قراردادها , ‎1329 , اداره حسابداری استان قدس رضوی , اسفراین , شیروان , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , موقوفه شاه وردی خان , کرایه حمل , ‎3،5،7 , امور خیریه , بجنورد , شرایط انعقاد قرارداد , بیمارستان امام رضا , مزرعه پیشاوک (مشهد) , کمک های مالی , مزرعه حسین اباد (نیشابور) , موقوفه ابوالحسنی , مزرعه قیطاقی (قوچان) , ‎95،96 , ‎12،42 , ‎69،81 , شتردار , ‎11،42 , ‎87،89 , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه علی اباد (قوچان) , مزرعه همت اباد (تربت حیدریه) , اداره مستغلات استان قدس رضوی , اداره کارپردازی استان قدس رضوی , حق نقشه , مزرعه دولت اباد (درگز) , نوانخانه استان قدس رضوی , موقوفه فاضلیه , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه فرخان (قوچان) , اداره نظارت و وصول درامد استان قدس رضوی , مزرعه نوده پشنگ (گناباد) , مزرعه جعفراباد (گناباد) , مزرعه برزل اباد (فاروج) , ‎3،17،33 , ‎12،10،42 , ‎12،11،10 , مزرعه سیداباد (قوچان) , ‎15،38،39 , عزیزی، رییس اداره غله و نان شهرستان تربت حیدریه , ‎72،73،76 , ‎75،76،79 , زندی، ابوالقاسم، رییس ادار غله و نان استان نهم , جلالی، محمود، رییس امور محاکماتی و قضایی , ‎101،102،104
شماره بايگاني راکد:
‎3925
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز چهاردهم تاسي ام آبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , اکثر صفحات , مستاجران , حق التولیه , قنات ابراهیم اباد (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎1327 , اداره حسابداری استان قدس رضوی , ‎4،5 , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎36،37 , ‎2،3 , ‎8،9 , ‎6،7 , مسجد جامع گوهرشاد , ‎10،11 , ‎18،19 , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎28،29 , ‎44،45 , ‎52،53 , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , نایب الزیاره , اجاره بها , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه حصارنخی (نیشابور) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , طاحونه طرق (مشهد) , ‎30،31 , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه چنبر غربال (مشهد) , مزرعه علی اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حسین اباد (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه فتح اباد (مشهد) , مزرعه محمداباد (تربت حیدریه) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎151 , ‎235 , ‎109 , ‎100 , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎14،46 , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎38،39 , جیلومال , ‎34،35 , مزرعه جلالی (مشهد) , ‎213 , مزرعه سنجلیه (نیشابور) , ‎77،78 , ‎79،80 , ‎229 , ‎68،70 , ‎87،88 , ‎93،94 , مزرعه قره جنگل (مشهد) , ‎114،115 , ‎42،43 , موقوفه ابوالحسنی , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه قیطاقی (قوچان) , مزرعه حسن اباد (نیشابور) , شرکت سهامی فلاحتی خراسان , ‎71،72 , ‎73،74 , ‎75،76 , ‎97،98 , ‎46،47 , ‎80،81 , ‎32،33 , ‎220 , مزرعه حصاری (اسفراین) , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎116،117 , ‎102،103 , ‎54،55 , ‎85،86 , ‎120،121 , ‎110،111 , ‎237 , ‎122،123 , ‎232 , مزرعه دیزباد پایین (نیشابور) , ‎112،113 , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه رشتخوار (تربت حیدریه) , مزرعه احمداباد (باخرز) , مزرعه مغان (کاشمر) , قنات مهدی اباد (مشهد) , ‎30،58 , ‎236 , ‎238 , ‎237،238 , انبار بیمارستان امام رضا , مزرعه چشمه سبز (مشهد) , قنات محمداباد (مشهد) , مزرعه اشکوان (چناران) , مزرعه نومهن (چناران) , مزرعه مزنگ (چناران) , مزرعه انابد (کاشمر) , بیمارستان شهر , مزرعه سعداباد (کاشمر) , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه خواجه ربیع (مشهد) , مزرعه محمداباد خانلق (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (گناباد) , مزرعه سمنگان (جام) , مزرعه قره جوی (قوچان) , مزرعه حلیم اباد (بجنورد) , شرکت کشاورزی رضاییه , باغ حسین اباد (مشهد) , ‎16،17،158 , ‎26،230 , مزرعه دوراب (کذا) (کاشمر) , مزرعه خیراباد (نیشابور) , مزرعه سوراباد , مزرعه نصراباد (رشتخوار) , طاحونه ماریان (مشهد) , مزرعه چاه عباس مرادی (مشهد) , ‎40،41،208 , قنات چشمه صیاد (کذا) , قنات فیانی (کذا) (مشهد) , قنات مزرعه قرقی (مشهد) , ‎56،57،153 , ‎63،127،140 , قریه قشلاق (تبریز) , قریه فزک (کاشمر) , طاحونه میان ولایت (مشهد) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎104،105،124 , طاحونه تبادکان (مشهد) , طاحونه ریحان (مشهد) , ‎182،186،189 , موقوفه میرزا علی اکبر خان رشتی
شماره بايگاني راکد:
‎6529
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز شانزدهم تير
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , ‎3،4 , مستاجران , هزینه ها , ‎5،6 , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ‎11،12 , ‎1328 , اداره حسابداری استان قدس رضوی , 14-‎1 , ‎9،10،13 , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎3،4،11 , ‎7،8 , ‎3،4،13 , ‎13،14 , ‎5،6،9 , ‎7،8،11 , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎3،4،5 , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه حسن اباد (مشهد) , اجاره بها , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک سرجام (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه گوارشکان (مشهد) , مزرعه صفی اباد (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , بدهکاران , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه فتح اباد (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , مزرعه کشف (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , مزرعه مهدی اباد (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (کاشمر) , مزرعه شمس اباد (مشهد) , مزرعه کلاته بوغا (مشهد) , مزرعه رکن اباد (مشهد) , طاحونه حاجی اباد , مزرعه جهان اباد (مشهد) , مزرعه قره جنگل (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه شیرین (مشهد) , مزرعه مقیم اباد (گناباد) , مزرعه قلعه سیاه (مشهد) , مزرعه خواجه جراح (مشهد) , مزرعه ریحان (مشهد) , مزرعه اشکوان (مشهد) , مزرعه عاشقان (مشهد) , مزرعه خدربیک (مشهد) , مزرعه فرک (کاشمر) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , طاحونه بجستان , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه امیراباد (مشهد) , مزرعه سکه (شیروان) , مزرعه زرمقان (مشهد) , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه انابد (کاشمر) , مزرعه همت اباد (مشهد) , مزرعه روشناوند (گناباد) , مزرعه گل خندان (مشهد) , مزرعه نصرت اباد (مشهد) , مزرعه بویمرغ (گناباد) , مزرعه نوده پشنگ (گناباد) , مزرعه صیداباد (گناباد) , مزرعه جعفراباد (گناباد) , مزرعه محمداباد خانلق (تربت حیدریه) , مزرعه حسین اباد ارال (قوچان) , مزرعه قره جوی (قوچان) , مزرعه گاوترناو(مشهد) , مزرعه حلیم اباد (بجنورد) , مزرعه چمالی (مشهد) , مزرعه حصاری (مشهد) , مزرعه گل جان(کذا) (مشهد) , مزرعه منصوران (مشهد) , مزرعه حصار (شیروان) , مزرعه قیطاقی (مشهد) , طاحونه علی تیمور (مشهد) , مزرعه محمداباد حضرتی (تربت حیدریه) , مزرعه رباط میان دشت (مشهد) , مزرعه علی اباد (جام)
شماره بايگاني راکد:
‎4555
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز نهم آذر ماه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎4447
اسناد اداره حسابداري آستان قدس در روز هشتم آبانماه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دکان , مستاجران , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , تقاوی , ‎1328 , کتاب , خرید , اداره حسابداری استان قدس رضوی , داروها , نهرخیابان (نهرشاهی) , نقاره خانه , تعمیر , تنظیف , کتابخانه استان قدس رضوی , حق الارض , گنبد الله وردی خان , تامین موادغذایی , ‎14،17 , لوازم التحریر , قطاعی , فروش , ‎10،12،20 , کاشی کاری , صحاف , سرخس , محصولات کشاورزی , املاک , اجاره بها , درختان , ‎33،34 , رفوگری , مزرعه محمداباد (مشهد) , مهمان خانه زواری , مزرعه سرده (نیشابور) , نامه های اداری , ‎151 , ‎145 , ‎153 , ‎61،63 , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , ‎149 , ‎61،62 , کاغذ فروش , ‎2،20 , مزرعه قلعه سیاه (مشهد) , ‎27،46 , ‎82،94 , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه دیزباد (گناباد) , درشکه چی , اداره مستغلات استان قدس رضوی , موزه استان قدس رضوی , اوکتایی، عبدالعلی بن عبدالرضا، رییس کتابخانه , ‎27،83 , باغ ملک اباد (مشهد) , باغ احمداباد (مشهد) , صورت جلسه ها , مشرف، مرتضی، رییس اداره کارپردازی , معرق سازی , اتومبیل های سواری , اداره خزانه و موزه استان قدس رضوی , اداره نظارت استان قدس رضوی , مزرعه رضوانیه (گناباد) , ‎27،46،49 , ‎27،47،67 , ‎27،67،82 , ‎27،104 , ‎32،31،36 , صحافی خانه , ‎52،60 , ‎54،16 , ‎82،83،87
شماره بايگاني راکد:
‎4419
سررشته. توجيهات و مقررات. تحويل. تحويل وجوه نقدي و جنسي به صاحب جمعان و ديگر کارکنان آستان قدس به جهت مخارج مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎1،2 , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , ‎1،3 , فالیز , غلات , گندم , حق التولیه , ‎5،9 , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , تغذیه , برنج , کلات , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , موقوفات مطلقه , مزرعه ابکوه (مشهد) , روغن چراغ , حق الارض , عراق عجم , شماعی خانه , ‎7،12،19 , زوار , ضابط , ‎18،19 , ‎3،10 , ‎13،18 , پیه گداخته , موم قرص , دارالشفاء امام رضا , بیماران , ‎15،16 , ‎4،5،9 , مطبخ , افطاری , سحری , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , شلتوک , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفه مهدی قلی خانی , خان سلطانم (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه فزک (ترشیز) , ترشیز (کاشمر) , اجاره بها , مزرعه خیابان (مشهد) , ‎7،15 , ‎11،18 , مزرعه پس پشته (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , تیمچه خفافان , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مزرعه کمایستان (جوین) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , موقوفه علی شاه , حاجی رحیم، تحویلدار , غلام رضا، شربت دار , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , ملا محمد علی، روضه خوان , نذورات ضریح , مزرعه ده علیان (نیشابور) , حاجی میرزا حسین، محرر , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , میرزا یوسف، ناظر , مزرعه باغ فیض (تهران) , وام گیری , میرزا صادق، محرر , مزرعه کلاتچه خان (مشهد) , میرزا زین العابدین، وزیر , ‎5،10،13 , ‎7،15،18 , ‎6،13،18 , مزرعه گوسلوک (مشهد) , موم شسته , مزرعه کبود حمام (مشهد) , 1251-‎1250ق , میرزا عسگری، امام جمعه , حاجی محمد علی، سرادار , ملا حسین، ناظر دارالشفا , ‎1،14،16 , ملا ابراهیم، شماعی , میرزا اسماعیل، متولی املاک عتیقی , مزرعه حمدی (سبزوار) , ملا علی، دربان باشی , حاجی حسین، متصدی استانه
شماره ثبت:
37789
صورت قبوضي مربوط به: تغذيه کارکنان، تحويل بذر به مستأجران، مصارف دارالشفاء و بيوتات، انجام تعميرات، پرداخت مواجب و سوخت حرم مطهر و صورت جمع و خرج هايي در ارتباط با املاک و مستغلات اجاره اي
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , نقره , پایین پای مبارک , کارکنان , مشاغل , سوخت , دکان , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , جارو , دفترخانه , ابزار و وسایل , برخی صفحات , غلات , گندم , قنات عشرت اباد (مشهد) , ‎2،21 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , موقوفات , لایروبی , قراردادها , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , حرم امام رضا (ع) , صفاری , زغال , خرید , تغذیه , چغندر , زنان , برنج , بازار , شیروان , بذرها , گوشت , نیشابور , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , نقاره خانه , ‎6،9،10 , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , قبض وصول , اماکن متبرکه , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , تعمیر , کشیک خانه , روغن چراغ , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , هیمه , ضریح امام رضا , رواق دارالحفاظ , تخت داروغه , قهوه خانه , واقفان , موذن , پیش روی مبارک , بالاسر مبارک , درهای حرم امام رضا , صفه خدام , ‎21،23 , پاچراغ , پشت سر مبارک , شمعدان , مسجد بالاسر مبارک , مسجد جامع گوهرشاد , خادم کشیک اول , ‎24،25 , فانوس , سقاخانه , ‎4،13 , مساعده , زاغوته , ‎6،9 , تحویل خانه , ‎35،36 , پیه گداخته , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک دوم , ‎5،13،20 , ‎12،21 , ‎13،16 , مزرعه گچوان (مشهد) , خادم کشیک سوم , خادم کشیک چهارم , ‎14،21 , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , نبات , بیماران , روغن زرد , حمامی , سکنجبین , انار , سرکه , ‎17،18 , پیاز , حکاک , هندوانه , افشره , شیره , افطاری , سحری , عطارباشی , چاهجو , ‎35،37 , ‎26،28 , میوه ها , ‎11،26 , ‎4،21 , شاهزادگان , ‎8،21 , شلتوک , ‎21،24 , شیلان , نخ فتیله , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفات خاصه , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , تخفیف , مقنی , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , بدرقه , شربت دار , واعظ , چراغ خانه , فلزات قیمتی , شرایط انعقاد قرارداد , مستوفی , اجاره نامه , اجاره بها , خطیب , موذن کشیک اول , دربان کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , موذن کشیک دوم , کفشبان کشیک سوم , موذن کشیک سوم , موذن کشیک چهارم , موذن کشیک پنجم , مزرعه حمدی (نیشابور) , اینه , فرش های حرم امام رضا , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , قندیل نقره , ‎20،37 , کفشبان کشیک چهارم , دربان کشیک چهارم , دربان کشیک سوم , دربان کشیک دوم , کفشبان کشیک پنجم , کربلایی، محمد تقی، شماع , ملا باقر، موذن باشی کشیک پنجم , ملا مهدی، پیشنماز , ملا رحیم، نایب ناظر , نهرها , ‎6،9،21 , مزرعه ده مظفر (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , حمام مهدی قلی بیگ (حمام سرسنگ) , بیت الخلاءشاهی , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , شمعدان مسی , کربلایی، هادی، کفشبان باشی کشیک پنجم , افتابه , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه نصراباد (خواف) , مسجد پشت سر مبارک , مزرعه تیسوان (خبوشان) , مزرعه یوسف اباد (خبوشان) , مزرعه کلاتچه بام (خبوشان) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه سرچشمه (خبوشان) , مزرعه سکه (خبوشان) , مزرعه منصوران (خبوشان) , گلگیر , کاشی , مزرعه میمد (مشهد) , حاجی میرزا محمد علی، تحویلدار , حاجی رحیم، تحویلدار , کربلایی، رضا، دربان باشی کشیک دوم , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , ملا محمد علی، روضه خوان , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , عشر دیوانی , محمد، دربان باشی , ظروف کاشی , ضابط حرم , مزرعه عشق اباد (مشهد) , ترشی , تمسک , ‎37،38 , ملا محمد تقی، کفشبان باشی کشیک دوم , کربلایی، یوسف، دربان باشی کشیک سوم , ‎9،37 , مزرعه راهیان (مشهد) , ابدارخانه , ‎25،39 , میرزا مهدی، تحویلدار , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , قنات کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎32،33 , میرهادی، موذن باشی کشیک سوم , وام گیری , میرزا صادق، محرر , حسین، چراغچی , ملا کاظم، شربت دار , میرزا مهدی، ضابط , میرزا زین العابدین، وزیر , مزرعه درود (نیشابور) , مزرعه باباخان اباد (درگز) , قنات سمزقند (مشهد) , میرزا محمد صادق، ناظر , ‎12،38 , مزرعه جاغرق (مشهد) , ‎30،37 , ملا علی اکبر، فراش کشیک دوم , قاب قران , مفرنقاه (خبوشان) , صفه فراشان , مزرعه فاز (مشهد) , مهتر , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مرعه فوشان (مشهد) , گلی بند , میرزا محمد علی، وکیل , کربلایی، محمد علی، موذن باشی کشیک اول , سید رضا، سقا , 1250-‎1249ق , ملا حسین، ناظر دارالشفاء , سید حیدر، دربان باشی کشیک چهارم , ملا حاجی، موذن باشی کشیک چهارم , کربلایی، یوسف، دربان باشی , حاجی ملا جعفر، ناظر دارالشفاء , ملا علی رضا، ناظر , محمد مهدی بن حاجی حسین، متصدی , ‎5،8،20 , ملا رحیم، واعظ , ‎8،21،30 , ‎11،26،37 , علی، نایب دربان باشی کشیک سوم , ملاعلی، دربان باشی کشیک پنجم , ملا جعفر، خادم کشیک دوم , مزرعه شکودر (کذا) , حاجی حسین، متصدی , ‎14،21،24 , ملا حیدر، ناظر دارالشفاء , کربلایی، محمد رضا، خادم کشیک چهارم , سید علی، کفشبان باشی کشیک اول , ملا محمد علی، کفشبان باشی کشیکچهارم , صادق، دربان باشی کشیک اول , سید طالب، موذن باشی کشیک دوم , حاجی جعفر، متولی شرعی موقوفه مهدی قلی بیگ , نظرعلی خان، بیلگربیگی , حجت نامه , ملا عبدالوهاب، فراش باشی , شمعدان الماس تراش , مزرعه الجی کری (کذا) (خبوشان) , مزرعه طاجو (کذا) (خبوشان) , مزرعه حکیم اباد (شیروان) , طاحونه حکیم اباد (شیروان) , مزرعه ارمغان (شیروان) , مزرعه قالچوق (شیروان) , طاحونه قالچوق (شیروان) , میرزا تقی، متولی استان قدس رضوی , علی، حافظ کشیک پنجم , شمعدان کشکولی , شجاع الملک میرزا , محمد جعفر میرزا , قرآن
شماره ثبت:
37780
سررشته. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب خادمان ‎۵ کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , ‎5،7 , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دفتر توجیهات , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎9،10 , ‎5،7،9 , ‎7،8 , خادم کشیک اول , ضابط , ‎13،14 , ‎15،17 , ‎1،3،4 , ‎17،20 , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک دوم , 20-‎1 , خادم کشیک سوم , خادم کشیک چهارم , ‎16،18 , ‎17،18 , حکاک , ‎13،20 , نقاش , ‎5،6،7 , ‎15،20 , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎7،19 , شعرباف , ملا محسن، مصحح , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , میرزا ابراهیم، خادم پنج کشیک , ملا رضا، مکتب دار , میرزا صادق، منشی , زره ساز , میرزا صادق، جراح , ملا حسین، صحاف , کربلایی، اسحاق، جراح , ملا شفیع، صحاف , مزرعه کمایستان (جوین) , حاجی رحیم، تحویلدار , ‎15،16،18 , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , ملا ابراهیم، واعظ , میرزا علی اکبر، خادم باشی کشیک چهارم , اقا سید علی، صحاف , ملا ابراهیم، روضه خوان کشیک سوم , وام گیری , جوین (سبزوار) , میرزا حسین، خادم باشی کشیک پنجم , اقا علی، بخورسوز کشیک اول , میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا مهدی، ضابط , میرزا زین العابدین، وزیر , ‎15،17،20 , نقمچی , مزرعه گوسلوک (مشهد) , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , اقا مومن، سفره چی , میرزا صادق، ناظر , میرزا علی رضا، سرکشیک اول , 1250-‎1249 , حاجی میرزا جعفر، خادم باشی کشیک سوم , میرزا عبدالجواد، سرکشیک چهارم , میرزا عبدالکریم، سرکشیک سوم , ملا محمد علی، روضه خوان کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا سید علی اکبر، ضابط شموع کشیک اول , میرزا رضا قلی، محرر کشیک اول , میرزا معصوم بن میرزا مهدی، خادم کشیک اول , میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , حاجی محمد علی، سرایدار , میرزا محمد رضا، تحویل دار , ملا ابراهیم، واعظ کشیک دوم , ملا حسین، صحاف کشیک دوم , ‎6،9،16 , میرزاجعفر، سرکشیک دوم , ملا محمد علی، صحاف کشیک دوم , حاجی ابراهیم، سرایدار کشیک سوم , ملا رضا، مکتب دار کشیک سوم , میرزا محمد علی بن میرزا احمد، خادم باشی کشیک سوم , کربلایی، جعفر، ساعت ساز کشیک پنجم , میرزا ابوالحسن، سرکشیک پنجم , ملا تقی، هم قلم , میرزا داود، فراش باشی کشیک پنجم
شماره ثبت:
37758
سررشته. توجيهات و مقررات. توجيهات. عوض ماليات. پرداخت وجوه نقدي و جنسي عوض ماليات املاک موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎1،2 , مستاجران , هزینه ها , ‎5،6 , ‎1،3 , غلات , گندم , ارزن , ‎2،3،4 , حق التولیه , ‎2،3،5 , ‎3،7 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎5،11 , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , بیگلربیگی , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , مالیات , ‎1،2،3 , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎1،5 , کرایه حمل , حافظ , ‎6،8 , ‎7،8 , مسجد جامع گوهرشاد , ‎2،17 , ‎4،18 , ‎10،11 , ‎2،7،11 , ‎13،14 , ‎5،6،11 , ‎4،10،12 , 23-‎1 , ‎1،21 , مزرعه گچوان (مشهد) , ‎10،17 , تنباکو , ‎13،14،16 , ایاغچی , ‎1،2،6 , ‎10،22 , ‎3،7،11 , ‎22،23 , ‎18،19،20 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفه علی نقی , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , شربت دار , ‎16،22 , ‎19،20،21 , ‎2،3،10 , توپچی , کلانتر , مستوفی , اجاره بها , سرکار دیوان اعلی , نادرافشار، شاه ایران، 1100-‎1160ق , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎7،19 , ‎17،21،22 , ‎3،7،18 , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , ‎11،13،14 , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه سران (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه کمایستان (جوین) , موقوفه مهدی قلی بیگ , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , بلوک جورمکن (مشهد) , حاجی رحیم، تحویلدار , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه دهشک , ‎8،16،19 , ملا غلام حسین، منجم , ‎3،7،23 , چناران (مشهد) , ‎13،14،18 , میرزا یوسف، ناظر , جوین (سبزوار) , میرزا زین العابدین، وزیر , ‎5،6،12 , ‎11،14،16 , مزرعه گوسلوک (مشهد) , ‎3،7،22 , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , مزرعه نوغان (مشهد) , محمد تقی، شماعی , سید رضا، سقا , مزرعه یخ چاه (کذا) (مشهد) , 1250-‎1249ق , لطف علی بیگ , ملا حسین، ناظر دارالشفاء , سردار مسعود , رادکانی، میرزا بابا , مرعه کاهون (مشهد) , ‎8،11،20 , یوسف بیگ، اجودان , میرزا موسی، سررشته دار , نیشابوری، ملا رضا , طاحونه سعداباد (مشهد) , موقوفه حاجی علی اکبری , سید جعفر، بیماردار دارالشفاء , سید زین العابدین، بیماردار دارالشفاء , ملا رضا، ناظر دارالشفاء
شماره ثبت:
37748
  • تعداد رکورد ها : 22

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,191,207

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .