کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 17
توجيهات و مقررات/ توجيهات/ سرکار فيض آثار/ مواجب/ فراشان/ مامور دروازه. پرداخت حقوق و دستمزد به فراشان مامور دروازه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1154ق , مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎3،7 , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،5 , ‎2،5 , ‎2،6 , ‎3،4،7 , ‎1،2،5 , ‎4،7 , حاجی محمد تقی بن حاجی نصر، فراش دروازه , حاجی محمد ربیع بن حاجی رضا، فراش دروازه , میرزا اسماعیل، وکیل , ملا عبدالرزاق بن ملا مظفر، فراش دروازه کشیک اول , ملا محمد اشرف بن محمد صادق، فراش دروازه کشیک اول , میرمحمد تقی بن میرمحمد رضا، فراش دروازه , محمد حسین بن محمد بدیع، فراش دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، فراش دروازه , محمد اسماعیل بن محمد علی، فراش دروازه , ملا محمد بن ملا علی نقی، فراش دروازه کشیک اول , ملا محمد بن ملا محمد بیگ، فراش دروازه کشیک اول , ملا محمد علی بن ملا ابراهیم، فراش دروازه کشیک اول , محمد مومن بن حاجی نصر، دربان دروازه کشیک اول , کربلایی، حسن، دربان دروازه کشیک اول , محمد سمیع، دربان دروازه کشیک اول , میرمحمود بن اقا شریف، دربان دروازه کشیک اول , حاجی باقر بن دوست علی، دربان دروازه کشیک اول , محمد رفیع بن کاظم، دربان دروازه کشیک اول , اقا محمد ابراهیم، فراش باشی دروازه , ملا ابوالقاسم، دربان دروازه کشیک اول , اقا یحیی بن ملا سمیع، فراش دروازه , محمد حسین بن ملا ابراهیم، دربان دروازه کشیک اول , میرعبدالمطلب بن میرمحسن، فراش دروازه , ملا محمد حسن بن اقا جعفر، فراش دروازه , میرمحمد بن سید حسن، دربان دروازه کشیک اول , میرطاهر بن میرزا رضی، فراش دروازه کشیک اول , محمد عابد، دربان دروازه کشیک اول , میرزا قوام الدین محمد بن میرزا عبدالله، فراش باشی دروازه کشیک اول , اقا محمد رضی بن ملا محسن، فراش دروازه کشیک اول , ملا محمد اسحاق بن حاجی جعفر، فراش دروازه کشیک اول , ملا علی نقی بن ملا محمد تقی، فراش دروازه کشیک اول , ملا امین الدین حسن بن ملا محمد، فراش دروازه کشیک اول , ملا محمد بن ملا ملک، فراش دروازه کشیک اول , میرمحمد رضی، فراش دروازه کشیک اول , ملا محمد علی بن شاه رضی، فراش دروازه کشیک اول , میررضا بن میرسید حسن، فراش دروازه کشیک اول , ملا عبدالقادر بن میرزا اسماعیل، دربان دروازه کشیک اول , ملا محمد علی بن ملا باقر، دربان دروازه کشیک اول , ملا ابوطالب، دربان دروازه کشیک اول , ملا محمد شریف بن میرک موسی، دربان دروازه کشیک اول , ملا اسماعیل بن حاجی رضا، دربان دروازه کشیک اول , محمد کریم بن محمد شفیع، دربان دروازه کشیک اول , محمد باقر بن میرزا اسماعیل، دربان دروازه کشیک اول , ملا محمد معصوم، دربان دروازه کشیک اول , محمد صادق بن نبی، دربان دروازه کشیک اول , محمد مهدی بن مومن، دربان دروازه کشیک اول , محمد اسماعیل بن حاجی حسین، دربان دروازه کشیک اول , محمد هادی بن محمد مهدی، دربان دروازه کشیک اول , رضوی، میرمحمد علی بن میرتقی، فراش دروازه , محمد اشرف بن محمد، فراش دروازه , میرغیاث بن ملا جمال، فراش دروازه , میرعبدالله بن میرهدایت، فراش دروازه , ملا محمد رحیم بن حاجی معصوم، فراش دروازه , محمد اکبر بن محمد فاضل، فراش دروازه , محمد زمان بن حاجی میرک، فراش دروازه , ملا محمد رضا بن میرزا کاظم، فراش دروازه , محمد طاهر بن محمد حسین، فراش دروازه , ملا محمدعلی بن حاجی بیک، فراش دروازه , میراکبر، فراش دروازه , میرسید محمد بن سید حسن، فراش دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، فراش دروازه , محمد حسین بن میرزا اسدالله، فراش دروازه , محمد طالب، فراش دروازه , محمد کاظم، فراش دروازه , ملا سلیمان بن محمد صادق، فراش دروازه , محمد حسن بن حاجی رضی، فراش دروازه , محمد صالح بن محمد علی، فراش دروازه , ملا خدای وردی، فراش دروازه , ملا ابوطالب بن ملا سمیع، فراش دروازه
شماره ثبت:
93460
توجيهات و مقررات. سرکار فيض آثار. مواجب. فراشان دربانان دروازه. پرداخت مواجب به فراشان و دربانان مأمور به دروازه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎3،7 , ‎4،8 , دفتر توجیهات , تحویلدار وجوه نقدی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎2،5 , ‎1،6 , ‎4،7 , ملا امین الدین بن حاجی ابراهیم، فراش دروازه , ملا محمد علی بن ملا ابراهیم، فراش دروازه , ملا محمد بن ملا محمد بیگ، فراش دروازه , محمد مومن بن حاجی نصیر، دربان دروازه , محمد مهدی بن محمد حسن، دربان دروازه , محمد باقر بن ملا اسماعیل، دربان دروازه , محمد کریم بن ملا شفیع، دربان دروازه , محمد رفیع بن محمد کاظم، دربان دروازه , محمد هادی بن ملا مهدی، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن حاجی رضا، دربان دروازه , ملا معصوم بن ملا محسن، دربان دروازه , اقا رضی بن ملا محسن، فراش دروازه , ملا محمد اشرف بن محمد صادق، فراش دروازه , ملا عبدالرضا بن ملا محمد بیگ، فراش دروازه , ملا محمد علی بن ملا هاشم، فراش دروازه , اقا اشرف بن ملا محسن، فراش دروازه , اقا حسن بن اقا جعفر، فراش دروازه , اقا هادی بن حاجی ربیع، فراش دروازه , محمد زمان بن میرک، دربان دروازه , ملا رضا بن ملا کاظم، دربان دروازه , محمد علی بن شیخ تقی، دربان دروازه , محمد اشرف بن حاجی حسن، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد علی، دربان دروازه , محمد سمیع بن محمد صادق، دربان دروازه , محمد طاهر بن محمد حسین، دربان دروازه , محمد کاظم بن محمد زمان، دربان دروازه , محمد حسن بن حاجی رضی، دربان دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، دربان دروازه , ملا محمد علی بن محمد باقر، دربان دروازه , کربلایی، حسن بن محمد علی، دربان دروازه , حاجی باقر بن دوست علی، دربان دروازه , میراکبر بن میر سید علی، دربان دروازه , ملا محمد بن محمد صالح، دربان دروازه , ملا محمد بن ملا حیدر، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , میرک، حافظ , میرمحمد بن میررضا، دربان دروازه , محمد صادق بن علی، دربان دروازه , میرمحمد بن سید حسن، دربان دروازه , میرمحمود بن میر شریف، دربان دروازه , ملا ابراهیم، فراش دروازه , ملا اسماعیل بن محمد حسین، دربان دروازه , ملا ابوطالب بن میرزا ابراهیم، دربان دروازه , ملا شریف بن میرک موسی، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم بن میرزا شکرالله، دربان دروازه , محمد علی بن ملا باقر، دربان دروازه , محمد قاسم، دربان دروازه , ملا عبدالقادر، دربان دروازه , حاجی محمد تقی بن حاجی نصیر، فراش دروازه , میرمحمد تقی بن میرمحمد رضا، فراش دروازه , میرطاهر بن میرزا رضی، فراش دروازه , اقا یحیی بن ملا سمیع، فراش دروازه , محمد صالح بن محمد علی، دربان دروازه , محمد فاضل، دربان دروازه , میرمحمد علی بن میرتقی، فراش دروازه , محمد حسن بن ابراهیم، دربان دروازه , میرعبدالمطلب، فراش دروازه , محمد قاسم بن رفیع، دربان دروازه , اقا ابراهیم بن ملا اسماعیل، فراش باشی دروازه , میر سید علی بن میرعابد، دربان دروازه , محمد اکبر بن محمد فاضل، دربان دروازه , محمد مهدی بن ملا علی، دربان دروازه , میرغیاث بن میرجمال، فراش دروازه , ملا ابوطالب، دربان دروازه , اقا رحیم، فراش دروازه , طبسی، ملا علی نقی بن محمد تقی، فراش دروازه , ملا حسین بن ملا ابراهیم، دربان دروازه , ملا خدای ویردی بن عبدالله، دربان دروازه , ملا ابوطالب بن شفیع، دربان دروازه , محمد حسن بن محمد بدیع، دربان دروازه , 1158-‎1157ق , محمد صادق بن علی نقی، دربان دروازه , میرزا قوام الدین محمد بن عبدالله، فراش باشی دروازه , ملا عبرالرزاق بن ملا مظفر، فراش دروازه , ملا محمد بن میرزا علی نقی، فراش دروازه , میررضا بن میرسیدحسن، دربان دروازه , محمد عابد بن ملاحسن، دربان دروازه , محمد قاسم بن اقا ابراهیم، دربان دروازه , محمد رفیع بن ملا نجف قلی (کذا)، دربان دروازه , میرعبدالباقی بن میر هدایت، فراش دروازه , میر سید حسن بن میر صدر، دربان دروازه , میرزا محمد بن میرزا صدر، دربان دروازه , محمد حسن بن میرزا صدر، دربان دروازه , محمد جعفر بن محمد باقر، دربان دروازه، -‎1158 , محمد طاهر بن محمد سمیع، دربان دروازه , محمد صادق بن ملا محمدعلی، دربان دروازه , محمد حسن بن حاجی حسین، دربان دروازه , کربلایی، مهدی بن محمد علی، دربان دروازه , ملا اسماعیل بن حسین، دربان دروازه , محمد حسن بن ملاابراهیم، دربان دروازه , محمد رفیع بن ملا خلیل، دربان دروازه , ملا ابراهیم بن قاسم، فراش دروازه , میرمحمد تقی بن سید حسن، دربان دروازه , محمد رفیع بن میرزا صفی، دربان دروازه , میر سید حسن بن میرحیدر، دربان دروازه , میرزا محمد صفی، دربان دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، دربان دروازه، -‎1158ق , ملا عبدالواحد، فراش دروازه
شماره ثبت:
37076
اوارجه. ارباب التحاويل و التحاصيل. التحاويل. جماعت ميرزا سيدمحمد متولي. مفرده من ذلک. سرکار آستانه مقدسه. مواجب. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت مواجب کارکنان آستانه مقدسه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , استاد ابراهیم، بنا , حاجی محمد علی، ابدار درحرم , اقا حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , حاجی مهدی، سرکار عمارت , سوخت , محمد تقی، رختبان , اقا قاسم، ساعت ساز , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد جعفر، یساول , حقوق و دستمزدها (نقدی) , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نهرخیابان (نهرشاهی) , ‎6،7 , تمام صفحات , محمد جعفر بن ملا حیدر، کفشبان کشیک اول , حاجی محمد بن محمد صادق، کفشبان کشیک اول , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , ملا سمیع بن ملا جعفر، کفشبان کشیک سوم , ملا علی نقی بن ملا محمد تقی، فراش دروازه , محمد مومن بن حاجی نصیر، دربان دروازه , محمد مهدی بن محمد حسن، دربان دروازه , محمد باقر بن ملا اسماعیل، دربان دروازه , محمد کریم بن ملا شفیع، دربان دروازه , ملا شریف بن ملا موسی، دربان دروازه , محمد رفیع بن محمد کاظم، دربان دروازه , محمد عابد بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد هادی بن ملا مهدی، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن حاجی رضا، دربان دروازه , ملا معصوم بن ملا محسن، دربان دروازه , حسینی، میرزا سید محمد، متولی استان قدس رضوی , استاد محمد، سقای صحن , استاد اسماعیل، سقای صحن , ملا محمد بن ملا علی نقی، فراش دروازه , ملا عبدالرضا بن ملا محمد بیگ، فراش دروازه , محمد رحیم، فراش دروازه , اقا قربان علی بن کربلایی حسن، فراش کشیک اول , اقا رضا بن ملا باقر، فراش دارالسیاده کشیک اول , شیخ ابراهیم بن شیخ نصرالله، موذن کشیک اول , محمد تقی بن محمد باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن کشیک سوم , محمد کاظم بن محمد اشرف، کفشبان کشیک دوم , ملا حسن بن ملا محسن، دربان کشیک دوم , حاجی اسحق بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , استاد محمد بن محمد تقی، سقای صحن , محمد رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , محمد جعفر بن محمد صالح، بیلدار , محمد حسن بن محمد رضا، بیلدار , عبدالحسین بن حاجی حسن، طباخ , کربلایی، نظر، عزب حویج خانه , محمد حسین، عزب حویج خانه , محمد علی بن قاسم، نقاره چی , محمد مومن بن محمد تقی، نقاره چی , محمد علی بن امین، نقاره چی , محمد رحیم بن محمد علی، نقاره چی , اقا مهدی، ایاغچی , ملا احمد شریف، حافظ حرم , میر سید محمد، حافظ حرم , ملا عظیم، حافظ حرم , ملا عارف، حافظ حرم , ملا محمد، حافظ دور , ملا محمد رضا بن میرک، حافظ دور , ملا علی رضا بن ملا عبدالرشید، حافظ دور , ملا حاجی محمد بن ملا حسن، حافظ دور , ملا عبدالکریم بن ملا ابراهیم، حافظ دور , ملا حسن علی بن ملا رجب علی، حافظ دور , محمد بن حیدر، دربان دروازه , محمد علی بن شیخ تقی، دربان دروازه , محمد بن محمد صالح، دربان دروازه , محمد جعفر بن محمد باقر، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد علی، دربان دروازه , محمد طاهر بن محمد حسین، دربان دروازه , محمد صالح بن ملا محمد علی، دربان دروازه , محمد صادق بن ملا محمد علی، دربان دروازه , محمد کاظم بن محمد زمان، دربان دروازه , محمد حسن بن حاجی رضی، دربان دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، دربان دروازه , ملا قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , حاجی باقر بن دوست علی، دربان دروازه , میر سید حسن بن میر حیدر، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , محمد اکبر، فراش بیت الخلا , اقا کریم، کشیک نویس , میرزا سید محمد، مدرس , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , اقا مهدی، خادم کشیک اول , محمد، خاک کش صحن , محمد جعفر، دربان باشی کشیک سوم , میرزا محمد رضی، ناظر , محمد شریف، موذن کشیک دوم , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , میرمحمد جعفر، تحویلدار , اقا اسحق، صاحب جمع شربت خانه , محمد قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , مریم، بخورسوز ایام زنانه , ملا صادق، کفشبان کشیک سوم , حاجی قربان، نقاره چی , استاد طاهر، علمدار , استاد ابراهیم، علمدار , اقا حسین، صحاف , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , ملا محمد علی، فراش دروازه , ملا خدای ویردی، دربان کشیک سوم , میرزا محمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , اقا حسین، دربان درمرصع کشیک اول , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , میرزا علی اکبر بن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , استاد باقر، زرگر , ملا اسدالله، کلیددار کتابخانه , اقا حسن علی، خواجه سرا , اقا کریم، خواجه سرا , اقا ثریا، خواجه سرا , اقا کریم، سقاباشی سقاخانه صفوی , محمد هادی بن ابن حسن، نقاره چی , ملا ابوالحسن بن حاجی اشرف، حافظ حرم , اقا سعید بن اقا خلیل، حافظ دور , حاجی جعفر بن شیخ نصرالله، حافظ دور , محمد صادق بن ملا شمس، کفشبان کشیک اول , محمد حسین بن محمد رحیم، موذن کشیک سوم , ملا رضا، موذن باشی کشیک اول , میرک، حافظ , اقا کاظم، مشعلدارباشی , حاجی میر حسین، فراش کشیک دوم , شیخ محمد، فراش کشیک دوم , میرزا محمد صفی، مستوفی , میرزا ابوالقاسم، هم قلم , ملا امین، کلیددار شربت خانه , میرزا محمد علی بن میرزا هادی، خادم کشیک اول , میرزا اسماعیل بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن میرزا امین، خادم کشیک اول , میرزا میرک، بخورسوز کشیک اول , شیخ مهدی بن شیخ جعفر، خادم کشیک دوم , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , میرزا مومن بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میر سید علی بن میر سید محمد، خادم کشیک سوم , شیخ محمد بن شیخ صادق، فراش کشیک اول , شیخ صالح بن شیخ جعفر، فراش کشیک دوم , میرزا غیاث، رخت بین کشیک سوم , محمد رحیم بن محمد علی، دربان کشیک سوم , محمد اسماعیل بن محمد ابراهیم، کفشبان کشیک اول , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , میرزا حسن علی، مدرس , میرزا عبدالعلی، مدرس , ملا عبدالرشید بن ملا علی خان، حافظ دور , اقا ابراهیم، فراش باشی دروازه , استاد مومن بن استاد کاظم، طباخ , اقا محمد علی، طبیب , ملا زین العابدین، سفره چی باشی , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , اقا محمد حسین بن حاجی رضی، خادم کشیک اول , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , حاجی محمد بیگ، خادم کشیک اول , میرزا محمد حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا محمد صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , اقا مهدی بن اقا حسین، فراش کشیک اول , اقا حسین، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا اسحق بن میرزا ابومحمد، فراش کشیک سوم , میرزا قوام، فراش باشی دروازه , میرعبدالباقی، فراش دروازه , محمد صادق بن علی، دربان دروازه , میرمحمد بن سید حسن، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش دروازه , میرزا سید علی، ضابط نذورات , استاد هادی بن حاجی محمد علی، طباخ , میر سید رضا، بخورسوز کشیک اول , میرزا شمس الدین محمد بن میرزا اسحق، فراش کشیک اول , حاجی محمد صادق بن حاجی مرشد، فراش کشیک دوم , ملا اسماعیل بن محمد حسین، دربان دروازه , محمد علی بن ملا باقر، دربان دروازه , محمد قاسم، دربان دروازه , حاجی محمد تقی بن حاجی نصیر، فراش دروازه , ملا ابوطالب بن ملا شفیع، دربان دروازه , محمد رضا بن محمد کاظم، دربان دروازه , شیخ باقر بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , ملا هادی بن میرک، حافظ دور , میر ابوصالح بن میر محمد باقر، حافظ دور , ملا محمد سلیم، مدرس , ملا محمد طاهر، کفشبان باشی کشیک اول , محمد عابد بن محمد صادق، نقاره چی , شیخ محمد علی بن شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , اقا محمد رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , میرزا محمد باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا شاه طاهر، بخورسوز کشیک سوم , کربلایی، حسن بن ملا محمد علی، دربان دروازه , ملا رحیم بن ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , میر عبدالمطلب، بخورسوز کشیک دوم , میرزا ابوطالب، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , ملا عبدالرزاق، فراش دروازه , محمد رفیع، دربان دروازه , ملا بهاءالدین محمد، مدرس , محمد مهدی، عزب دفترخانه , میرزا شجاع، مدرس , میرزا سید علی بن میرزا زین العابدین، فراش کشیک دوم , ملا صادق بن ملا حسن، فراش کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , میر علی نقی، مشعلدار , محمد شریف بن نوروز علی، نقاره چی , اقا رضی، فراش دروازه , میرزا باقر، فراش پایین پای مبارک کشیک دوم , میر سید محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , اقا یحیی بن ملا سمیع، فراش دروازه , میرغیاث، فراش دروازه , میر عبدالمطلب، فراش دروازه , میرصادق، مهترنقاره خانه , محمد سمیع، دربان دروازه , میر ابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , میر محمد علی بن میر ابوالحسن، خادم کشیک اول , میرزا رفیع بن میرزا غیاث، فراش کشیک اول , محمد تقی بن محمد علی، دربان کشیک اول , میر ابوالبقا، حافظ حرم , میرزا سید حسین، فراش کشیک سوم , اقا ابوالحسن بن حاجی حسین، خادم کشیک دوم , ملا اسماعیل بن محمد، موذن کشیک سوم , ملا اسماعیل بن ملا عبدالمومن، فراش کشیک سوم , محمد اشرف، فراش دروازه , ملا مهدی، دربان دروازه , میر سید حسن بن میرباقر، کفشبان کشیک دوم , محمد اکبر بن محمد فاضل، دربان دروازه , ملا محمد جعفر بن ملا سعید، خطیب , میر سید موسی بن میر ابوالقاسم، حافظ دور , ملا محمد علی بن حاجی سعید، خادم کشیک اول , میرزا محمد مقیم بن میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , ملا فاضل، سفره چی , قربان علی، مشعلدار , میرمحمد حسین، محرر مستوفی , ملا محمد کاظم بن ملاعلی نقی، حافظ حرم , شیخ عماد الدین حسین، خادم کشیک سوم , اقا محمد رضا، فراش باشی کشیک سوم , ملا سلطان محمد، دربان باشی کشیک اول , ملا عظیم بن ملا ابوالحسن، دربان کشیک دوم , ملا حسین بن حاجی حسن، دربان کشیک دوم , ملا نظر علی بن کلب علی، دربان کشیک سوم , محمد باقر بن محمد علی، نقاره چی , محمد حسین بن ملا اسدالله، دربان دروازه , میر سید علی، دربان درمرصع کشیک اول , میر اکبر بن سید علی، دربان دروازه , میرمحمد تقی، فراش دروازه , محمد حسن، فراش دروازه , ملا محمد، فراش پایین پای مبارک کشیک اول , استاد زمان بن استاد علی نقی، طباخ , میرزا امین الدین، فراش کشیک دوم , استاد عبدالله بن الله قلی، سقای صحن , اقا محمد رضا، محرر متولی , ملا ابوطالب بن ملا ابراهیم، دربان دروازه , ملا حسین بن ملا ابراهیم، دربان دروازه , میر سید علی، دربان دروازه , میرکمال بن میرزا قوام، رختبان کشیک اول , اقا رضا، دربان در طلا کشیک اول , عبدالرزاق بیک، میراب , میر محمد جعفر بن میر ابوالحسن، حافظ دور , استاد صالح بن عرب شاه، طباخ , علی نقی بن شاه قلی، نقاره چی , میرزا ابوالحسن بن میرزا طاوس، خادم کشیک سوم , میر فضل الله بن میر شریف، دربان کشیک اول , ملا ابراهیم بن ملا حسین، دربان کشیک اول , ملا محمد بن حاجی بای، دربان کشیک اول , حاجی محمد بن حاجی عبدالله، دربان کشیک دوم , ملا حسن بن محمد مومن، دربان کشیک سوم , میر سید محمد بن میر حسن، دربان کشیک سوم , محمد حسین بن ملا بدیع، دربان دروازه , میر محمد بن سیدحسن، دربان دروازه , میر سید محمد بن میر زین العابدین، فراش کشیک دوم , شیخ اسماعیل بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , ملا محمد صالح بن ملا رضا، حافظ دور , 1158-‎1157 , کربلایی، محمد باقر، محرر مستوفی , میر محمد یوسف، صدرالحفاظ , میرزا داود بن میرزاعلی نقی، حافظ دور , میر باقر بن میرعابد، حافظ دور , ملا حسن علی بن ملا حبیب، حافظ دور , میر سید مرتضی بن میر سیدعلی، حافظ دور , میرزا ابوطالب بن میرزا ابوالبقا، خادم کشیک اول , ملا محمد محسن، بخورسوز کشیک اول , میر محمد هادی بن میرزا حسین، خادم کشیک دوم , میرمحمد باقر بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , میر مهدی بن شیخ ابوطالب، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , اقا محمدهاشم بن اقا حسین، خادم کشیک سوم , میر ابوطالب بن میرزا بدیع الملک، خادم کشیک سوم , میرزا محمد تقی بن میرزا غیاث، خادم کشیک سوم , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالا سرکشیک سوم , اقا صالح بن میرزا محسن، فراش کشیک اول , اقا طالب، رختبان کشیک دوم , میر محمد حسین ین میرزا اسماعیل، فراش دارالسیاده کشیک دوم , شیخ عبدالباقر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک اول , حاجی حسین، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا محمد علی، دربان درطلا کشیک اول , میرزا عابدین بن میرزا عبدالله، فراش پس پشت مبارک کشیک اول , اقا مهدی، فراش پس پشت مبارک کشیک دوم , میرزا حسین بن میر امین الدین، فراش کشیک دوم , اقا باقر بن ملاحسین، فراش کشیک سوم , ملا امین الدین، فراش دروازه , ملا محمد اشرف، فراش دروازه , میرزا طاهر بن میرزا رضا، فراش دروازه , محمد هادی، فراش دروازه , محمد علی بن میر محمد تقی، فراش دروازه , ملا شفیع بن محمد تقی، دربان کشیک اول , میر سید علی بن میر سید محمد، دربان کشیک اول , ملامهدی، دربان باشی کشیک دوم , میر فاضل بن ملا محمد، دربان کشیک سوم , میر ابوالقاسم بن ملا شکرالله، دربان دروازه , محمد زمان بن حافظ میرک، دربان دروازه , ملا شریف بن ملاموسی، دربان دروازه , محمد رفیع بن محمدکاظم، دربان دروازه , میر محمد بن میر شریف، دربان دروازه , میر محمدبن سید حسن، دربان دروازه , محمد اشرف بن حاجی محسن، دربان دروازه , محمد صادق بن ملامحمد علی، دربان دروازه , محمدباقر بن ملا اسماعیل، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن نصرالله، موذن کشیک اول , میر سید حسین بن فصیح، کفشبان کشیک دوم , خواجه رحیم بن ملا محمد علی، موذن کشیک دوم , حاجی قنبر علی بن ملا حسن، موذن کشیک سوم , ملامحمد رضی، مصحح , استاد ابراهیم بن ستاد بنده علی، طباخ , استاد امانی (کذا)، سقای صحن , استاد مهدی، سقای صحن , علی عسکربن صادق، نقاره چی , میرمحسن بن میرهاشم، نقاره چی
شماره ثبت:
37051
اوارجه. ارباب التحاويل و التحاصيل. تحويلدار نقدي. ششماهه ثاني. وجوهات تحويلي به آقا محمدحسين تحويلدار نقدي و پرداختهاي صورت گرفته از محل آن در ششماهه دوم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , استاد ابراهیم، بنا , عبدالرزاق بیگ، میراب , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , محمد تقی، رختبان , اقا قاسم، ساعت ساز , متولی استان قدس رضوی , میرزا محمد جعفر، یساول , اکثر صفحات , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , گلدسته های حرم امام رضا , هزینه ها , قیمت ها , دفترخانه , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎5،9 , سقاخانه نادری , صفاری , اقا محمد نصیر، توشمال , اجرت , زغال , محلوج , شیشه , زنان , روشنایی , اعراب , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , ‎9،10 , تعمیر , مشعل ها , تنظیف , ‎1،5 , قندیل ها , شمعدان ها , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , شماعی خانه , درهای حرم امام رضا , پاچراغ , ‎4،9 , ‎1،6 , مسجد بالاسر مبارک , مسجد جامع گوهرشاد , گنبد الله وردی خان , کارخانجات , ایوان طلای نادری , شرفه , ‎6،9 , پیه سوز , کاغذ , لوازم التحریر , دنبه , خلعت , زوار خارجی , مطبخ , ‎1،28 , پارو , ساعت های حرم امام رضا , پنجره ها , ‎4،24 , چارپایان , ‎5،24 , گوسفند , خطیب , بیلدار , خام گاو , مرمت , محمد جعفر بن ملا حیدر، کفشبان کشیک اول , حاجی محمد بن محمد صادق، کفشبان کشیک اول , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , ملا سمیع بن ملا جعفر، کفشبان کشیک سوم , دفتر استیفا , شبستان ها , ملا محمد، فراش پایین پا کشیک اول , ملا امین الدین بن حاجی ابراهیم، فراش دروازه , ملا محمد علی بن ملا ابراهیم، فراش دروازه , ملا محمد اشرف بن ملا صادق، فراش دروازه , میرزا طاهر بن میرزا رضی، فراش دروازه , محمد مومن بن حاجی نصیر، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم بن ملا شکرالله، دربان دروازه , محمد مهدی بن محمد حسن، دربان دروازه , محمد باقر بن ملا اسماعیل، دربان دروازه , محمد کریم بن ملا شفیع، دربان دروازه , ملا شریف بن ملا موسی، دربان دروازه , محمد عابد بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد هادی بن ملا مهدی، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن حاجی رضا، دربان دروازه , ملا معصوم بن ملا محسن، دربان دروازه , استاد اسماعیل، سقای صحن , ملا عبدالرزاق بن ملا مظفر، فراش دروازه , ملا عبدالرضا بن ملا محمد بیگ، فراش دروازه , اقا اسماعیل بن ملا عبدالمومن، فراش کشیک سوم , ملا علی نقی بن ملا تقی، فراش دروازه , ملا محمد علی بن ملا هاشم، فراش دروازه , اقا هادی بن حاجی ربیع، فراش دروازه , شیخ محمد، فراش باشی کشیک دوم , میرزا امین الدین حسن، فراش کشیک دوم , اقا قربان علی بن کربلایی حسن، فراش کشیک اول , اقا رضا بن ملا باقر، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا عابد بن میرزا عبدالله، فراش پس پشت کشیک اول , شیخ ابراهیم بن شیخ نصرالله، موذن کشیک اول , محمد تقی بن محمد باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن کشیک سوم , محمد کاظم بن محمد اشرف، کفشبان کشیک دوم , ملا حسن بن ملا محسن، دربان کشیک دوم , استاد محمد بن محمد تقی، سقای صحن , محمد رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , میر سید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , محمد جعفر بن محمد صالح، بیلدار , محمد حسن بن محمد رضا، بیلدار , محمد کاظم بن محمد علی، بیلدار , کربلایی، نظر، عزب حویج خانه , محمد حسین، عزب حویج خانه , محمد علی بن قاسم، نقاره چی , محمد مومن بن محمد تقی، نقاره چی , محمد علی بن امین، نقاره چی , محمد رحیم بن محمد علی، نقاره چی , اقا مهدی، ایاغچی , بازار عطاران , کفش گاه خانه , میر سید محمد، حافظ حرم , ملا عظیم، حافظ حرم , ملا عارف، حافظ حرم , ملا محمد، حافظ دور , ملا محمد رضا بن میرک، حافظ دور , ملا حاجی محمد بن ملا حسن، حافظ دور , ملا عبدالکریم بن ملا ابراهیم، حافظ دور , ملا حسن علی بن ملا رجب علی، حافظ دور , محمد بن حیدر، دربان دروازه , محمد علی بن شیخ تقی، دربان دروازه , محمد اشرف بن حاجی حسن، دربان دروازه , محمد بن محمد صالح، دربان دروازه , محمد جعفر بن محمد باقر، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد علی، دربان دروازه , محمد طاهر بن محمد حسین، دربان دروازه , محمد صالح بن ملا محمد علی، دربان دروازه , محمد کاظم بن محمد زمان، دربان دروازه , محمد حسن بن حاجی رضی، دربان دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، دربان دروازه , حاجی اسحاق بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , ملا قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , محمد صادق بن عیسی، دربان دروازه , حاجی باقر بن دوست علی، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , محمد اکبر، فراش بیت الخلا , دفتر اشراف , حاجی محمد مهدی، سرکار عمارت , طومار مفاصا حساب , میرزا سید محمد، مدرس , اب نیسان , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , محمد، خاک کش صحن , محمد جعفر، دربان باشی کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , میرزا محمد رضی، ناظر , محمد شریف، موذن کشیک دوم , ملا خدای وردی، دربان کشیک سوم , شیخ محمد یوسف، صدرالحفاظ دور , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , اقا اسحاق، صاحب جمع شربت خانه , ملا مهدی، دربان باشی کشیک دوم , محمد قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , ملا محمد رضی، مصحح , مریم، بخورسوز ایام زنانه , محمد اسماعیل، موذن کشیک اول , حاجی حسین، فراش دارالسیاده کشیک سوم , حاجی قربان، نقاره چی , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , منقاش , میرزا محمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , ‎1،4،24 , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , ملا ملک علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , اقا حسین، دربان درمرصع کشیک اول , میرزا محمد حسین بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , میرزا ابوطالب بن میرزا ابوالمفاخر، خادم کشیک اول , میرزا علی اکبر بن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , اقا محمد کریم، کشیک نویس , اقا محمد حسین، صحاف , محمد جعفر، عزب شماعی خانه , ملا اسدالله، کلیددار کتابخانه , میر سید حسین، فراش کشیک سوم , اقا حسن علی، خواجه سرا , اقا کریم، خواجه سرا , اقا ثریا، خواجه سرا , استاد ابراهیم بن بنده علی، طباخ , ملا ابوالحسن بن حاجی اشرف، حافظ حرم , اقا سعید بن اقا خلیل، حافظ دور , حاجی جعفر بن شیخ نصرالله، حافظ دور , محمد حسین بن محمد رحیم، موذن کشیک سوم , حاجی میر حسین، چراغچی مسجد گوهرشاد , بوریابافی , ملا فاضل بن ملا حسین، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا رحیم بن ملا اسماعیل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا ابوالحسن بن ملا حسن، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , کربلایی، رضا بن ملا باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا محمد بن ملا عباس، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا حسن علی بن ملا حبیب الله، حافظ دور , ملا رضا، موذن باشی کشیک اول , میرک، حافظ , حاجی میر حسین، فراش کشیک دوم , نقاره ها , میرزا محمد صفی، مستوفی , محمد باقر، محرر , میرزا ابوالقاسم، هم قلم , میرزا محمد علی بن میرزا هادی، خادم کشیک اول , میرزا اسماعیل بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن میرزا امین، خادم کشیک اول , میرزا میرک، بخورسوز کشیک اول , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , شیخ عمادالدین حسین بن شیخ جمال الدین، خادم کشیک سوم , شیخ محمد بن شیخ صادق، فراش کشیک اول , میرزا غیاث، رخت بین کشیک سوم , میرزا اسحاق بن میرزا ابومحمد، فراش کشیک سوم , میرزا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , محمد رحیم بن محمد علی، دربان کشیک سوم , محمد اسماعیل بن محمد ابراهیم، کفشبان کشیک اول , محمد صادق بن ملا شمسا، کفشبان کشیک اول , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , میرزا حسن علی، مدرس , میرزا عبدالعلی، مدرس , ملا محمد کاظم بن ملا علی نقی، حافظ حرم , میر سید مرتضی بن میر سید علی، حافظ دور , اقا ابراهیم، فراش باشی دروازه , کشیک خانه کشیک اول , استاد مومن بن استاد کاظم، طباخ , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , میر محمد رضا بن میر محمد جعفر، فراش کشیک سوم , اقا محمد علی، طبیب , ملا زین العابدین، سفره چی باشی , محمد هادی بن امین حسن، نقاره چی , محمد باقر، عزب شماعی خانه , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , اقا محمد حسین بن حاجی رضی، خادم کشیک اول , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , میرزا محمد صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , اقا محمد حسین بن اقا بدیع، خادم کشیک دوم , ملا محمد سعید بن ملا حسن، خادم کشیک دوم , اقا محمد هاشم بن اقا محمد حسین، خادم کشیک سوم , اقا مهدی بن اقا حسین، فراش کشیک اول , اقا حسین، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا قوام، فراش باشی دروازه , میرمحمود بن میر شریف، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , میرزا شمس الدین محمد بن میرزا اسحاق، فراش کشیک اول , میرزا محمد محسن، مستوفی مسجد گوهرشاد , شیخ محمد باقر بن شیخ ابراهیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , حاجی زین العابدین بن ملا اسماعیل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , محمد جعفر بن ملا حاجی محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , محمد حسین بن محمد زمان، موذن مسجد گوهرشاد کشیک سوم , محمد شفیع بن ملا محمد، موذن مسجد گوهرشاد کشیک سوم , میر سید احمد، پیشنماز مسجد گوهرشاد , محمد عسگر بن صالح، بیلدار , ملا اشرف بن ملا محسن، فراش دروازه , میرزا سید علی، ضابط نذورات , استاد هادی بن حاجی محمد علی، طباخ , میرزا محمد امین بن میرزا صالح، خادم کشیک دوم , شیخ محمد مهدی بن شیخ جعفر، خادم کشیک دوم , حاجی رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , ملا اسماعیل بن محمد حسین، دربان دروازه , محمد علی بن ملا باقر، دربان دروازه , محمد قاسم، دربان دروازه , حاجی محمد تقی بن حاجی نصیر، فراش دروازه , میر عبدالمطلب بن میر محسن، فراش دروازه , اقا رحیم بن حاجی معصوم، فراش دروازه , ملا ابوطالب بن ملا شفیع، دربان دروازه , محمد رضا بن محمد کاظم، دربان دروازه , ملا محمد طاهر، کفشبان باشی کشیک اول , ملا عبدالخالق بن ملا عبدالرحیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا علی اکبر بن محمد هادی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا محمد امین، کلیددار شربت خانه , محمد عابد بن محمد صادق، نقاره چی , میرعلی نقی، مشعلدار , میرباقر بن میرعابد، حافظ دور , ملا محمد رحیم بن ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , شیخ محمد علی بن شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , اقا محمد رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , میرزا محمد امین، سرکشیک دوم , میرزا محمد مومن بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا شاه طاهر، بخورسوز کشیک سوم , اقا محمد قدیر، فراش باشی کشیک سوم , اقا باقر بن ملا حسین، فراش کشیک سوم , میر غیاث بن میر جمال، فراش دروازه , میر محمد علی بن میر محمد تقی، فراش دروازه , کربلایی، حسن بن ملا محمد علی، دربان دروازه , میر عبدالمطلب، بخورسوز کشیک دوم , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , ملا علی رضا بن عبدالرشید، حافظ دور , میرمحسن بن میر قاسم، نقاره چی , ملا بهاءالدین محمد، مدرس , محمد مهدی، عزب دفترخانه , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی کشیک اول , میر محمد تقی، مشرف , ملا صادق بن ملا باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , شیخ مهدی بن شیخ ابوطالب، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا شجاع، مدرس , ملا صادق بن ملا حسن، فراش کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , اقا محمد حسین، سقای سقاخانه نادری , محمد شریف بن نوروز علی، نقاره چی , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی مسجد گوهرشاد , شریف، ملا احمد، حافظ حرم , میر سید علی، دربان درمرصع کشیک سوم , اقا مهدی، فراش پس پشت کشیک دوم , ملا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میر سید محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , شیخ عبدالجبار، فراش کشیک دوم , اقا یحیی بن ملا سمیع، فراش دروازه , میرصادق، مهترنقاره خانه , میرزا ابوطالب، فراش پایین پا کشیک سوم , محمد سمیع، دربان دروازه , کربلایی، باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , محمد رحیم بن ملا مهدی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , میر ابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , اقا بدیع، صحاف , میرمحمدجعفر، تحویلدار , ملا رضا، حافظ مزار شاه طهماسب , میرزا رفیع بن میرزا غیاث، فراش کشیک اول , محمد تقی بن محمد علی، دربان کشیک اول , میر ابوالبقا، حافظ حرم , میرزا باقر، فراش پایین پا کشیک دوم , کشیک خانه کشیک سوم , اقا ابوالحسن بن حاجی حسین، خادم کشیک دوم , ملا اسماعیل بن محمد، موذن کشیک سوم , میر سمیع، صاحب جمع خبازخانه , حاجی محمد علی، ابدار در حرم , کشیک خانه کشیک دوم , ملا مهدی، دربان دروازه , محمد خان بن محمد رضا، بیلدار , میر سید حسن بن میرباقر، کفشبان کشیک دوم , محمد اکبر بن محمد فاضل، دربان دروازه , میر سید علی بن میر زین العابدین، فراش کشیک دوم , میر سید موسی بن میر ابوالقاسم، حافظ دور , ملا محمد علی بن حاجی سعید، خادم کشیک اول , میرزا محمد مقیم بن میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , اقا محمد حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , ملا فاضل، سفره چی , قربان علی، مشعلدار , ملا محمد محسن، بخورسوز کشیک سوم , ملا سلطان محمد، دربان باشی کشیک اول , میر سید علی بن سید محمد، دربان کشیک اول , ملا عظیم بن ملا ابوالحسن، دربان کشیک دوم , ملا حسین بن حاجی حسن، دربان کشیک دوم , ملا نظر علی بن کلب علی، دربان کشیک سوم , محمد عسگر بن درویش، بیلدار , قاینی، ملا محمد علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , میرمحمد باقر بن میر محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا باقر بن محمد شفیع، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا باقر بن ملا حاجی محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , میر کمال بن میرزا قوام، رخت بین کشیک اول , محمد حسین بن ملا اسدالله، دربان دروازه , میرباقر بن میر حسن، بیلدار , ملا تاج الدین بن ملا عبدالحمید، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , میر اکبر بن سید علی، دربان دروازه , ملا محمد بن سمیع، موذن کشیک دوم , ملا محمد شریف بن ملا ابوالقاسم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا محمد صادق، کفشبان باشی کشیک سوم , میرزا محمد علی بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک اول , میرزا سید رضا، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد هادی بن میرزا حسین، خادم کشیک دوم , محمد قدیر بن زمان، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , میرزا عبدالله، صاحب جمع اش فقرا , اقا صادق، صحاف , میرزا سید علی بن میرزا سید محمد، خادم کشیک سوم , اقا مهدی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد حسین، محرر مستوفی , میرزا محمد باقر بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , استاد عبدالله بن الله قلی، سقای صحن , ملا محراب بن ملا حسن، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , اقا محمد رضا، محرر متولی , میرداود بن میرزا علی نقی، حافظ دور , ملا حسن بن ملا جعفر، فراش دروازه , ملا ابوطالب بن ملا ابراهیم، دربان دروازه , ملا حسین بن ملا ابراهیم، دربان دروازه , بدیع، خواجه , میر سید علی، دربان دروازه , میر ابوصالح بن میرمحمد باقر، حافظ دور , ملا رحیم بن ملا شفیع، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , میر عبدالباقی بن میر هدایت، فراش دروازه , محمد باقر بن علی، نقاره چی , 1158-‎1157ق , میرزا محمد باقر بن میر محمد تقی، خادم مسجدبالاسر کشیک سوم , شیخ محمد باقر بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , میر محمد جعفر بن میر ابوالحسن، حافظ دور , خداداد خان، صاحب اختیار ولایت سند , اقا محمدکریم، سقای سقاخانه صفوی , استاد عبدالحسین بن حاجی حسن، طباخ , استاد زمان بن استاد نقدعلی، طباخ , استاد صالح بن عرب شاه، طباخ , علی نقی بن شاه قلی، نقاره چی , عسگری، علی بن صادق، نقاره چی , اقا محمد کاظم، مشعلدارباشی , میرمحمد حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا حسن عسگری بن میرزا ربیع، خادم کشیک دوم , میرزا ابوطالب بن میرزا بدیع الملک،خادم کشیک سوم , میرزا ابوالحسن بن میرزا طاوس، خادم کشیک سوم , میرزا محمد تقی بن میرزا عنایت، خادم کشیک سوم , ملا شفیع بن محمد تقی، دربان باشی کشیک اول , میر فضل الله بن میر شریف، دربان کشیک اول , ملا ابراهیم بن ملا حسین، دربان کشیک اول , ملا محمد بن حاجی بای، دربان کشیک اول , حاجی محمد بن حاجی عبدالله، دربان کشیک دوم , ملا حسن بن محمد مومن، دربان کشیک سوم , میرفاضل بن ملا محمد، دربان کشیک سوم , میر سید محمد بن میر حسن، دربان کشیک سوم , میرمحمد بن میر محمد رضا، دربان دروازه , محمد ربیع بن محمد کاظم، دربان دروازه , ممد زمان بن میرک، دربان دروازه , محمد صادق بن محمد علی، دربان دروازه , محمد حسین بن ملا بدیع، دربان دروازه , میر سید حسن بن ملا بدیع، دربان دروازه , میرزا سید حسن بن میر حیدر، دربان دروازه , میر محمد بن سیدحسن، دربان دروازه , محمد رفیع بن کربلایی تقی، دربان دروازه , اقا محمد رضا، فراش باشی کشبک اول , اقا صالح بن میرزا شمس، فراش کشیک اول , اقا رضا، دربن درطلا کشیک اول , ملا صالح بن شیخ جعفر، فراش کشیک دوم , حاجی محمد صاد بن حاجی مرشد، فراش کشیک دوم , میر سید محمد بن میر زین العابدین، فراش کشیک دوم , اقا محمد رضی بن ملا محسن، فراش دروازه , ملا محمد ابراهیم بن حاجی محمد قاسم، فراش دروازه , ملا محمد بن ملا تقی، فراش دروازه , میر محمد تقی بن میرمحمد رضا، فراش دروازه , شیخ اسماعیل بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , رحیم بن ملا محمد علی، موذن باشی کشیک دوم , ملا قنبر علی بن ملا حسن، موذن کشیک سوم , ملامحمد جعفر بن ملا سعید، خطیب دور , ملا هادی بن میرک، حافظ ددور , ملا عبدالرشید بن ملاعلی، حافظ دور , ملا محمد صالح بن ملا رضا، حافظ دور , میرزا رضا، حافظ مزار شاه طهماسب , محمد حسین بن محمدی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا محمد بدیع، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا محمد صادق بن صالح، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , صالح، حلیفه , ملا محمد بن مقیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا هادی بن ملا حبیب الله، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملاابراهیم حسین بن ملا سمیع، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , حاجی محمد بدیع بن حاجی اکبر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , حاجی باقر بن اقا محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملاابوطالب بن ملا نصیر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , کربلایی، حسن بن ملا میرزا حسن، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا رحیم بن محمد علی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , شیخ مهدی بن شیخ محمدعلی، فراش مسجدگوهرشاد کشیک سوم , قرآن
شماره ثبت:
37033
صورت جمع و خرج. مفرده. من ذلک. مواجب. سرکار آستانه مقدسه. پرداخت وجوهات نقدي بابت مواجب کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حاجی محمد علی، ابدار درحرم , عبدالرزاق بیگ، میراب , ملا محمد حسین، صحاف , اقا حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , اقا امین، کلیددار شربت خانه , محمد جعفر، بیلدار , میرصادق، مهتر نقاره خانه , محمد تقی، رختبان , میرزا محمد تقی، مشرف , حقوق و دستمزدها (نقدی) , نذورات , ضریح امام رضا , تمام صفحات , اقا جعفر، خطیب , محمد اسماعیل بن ملا ابراهیم، کفشبان کشیک اول , میرسید حسن بن میرباقر، کفشبان کشیک دوم , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد تقی بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , صورت جمع و خرج , اقا ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , حسن، مقری , اردوی معلی , ملا محمد علی بن ملا ابراهیم، فراش دروازه , میرزا طاهر بن میرزا رضی، فراش دروازه , حاجی محمد تقی بن حاجی نصر، فراش دروازه , محمد حسین بن ملا ابراهیم، دربان دروازه , محمد مهدی بن محمد حسن، دربان دروازه , محمد باقر بن ملا اسماعیل، دربان دروازه , ملا محمد علی بن ملا باقر، دربان دروازه , محمد کریم بن ملا شفیع، دربان دروازه , ملا شریف بن ملا موسی، دربان دروازه , محمد رفیع بن محمد کاظم، دربان دروازه , محمد عابد بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد هادی بن ملا مهدی، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن حاجی رضا، دربان دروازه , اقا رضی بن ملا محسن، فراش دروازه , ملا محمد بن ملا علی نقی، فراش دروازه , میرمحمد رضا بن میر محمد جعفر، فراش کشیک سوم , ملا اشرف بن ملا صادق، فراش دروازه , ملا محمد علی بن ملا هاشم، فراش دروازه , اقا رضا بن ملا باقر، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا عابد بن میرزا عبدالله، فراش پس پشت کشیک اول , شیخ ابراهیم بن شیخ نصرالله، موذن کشیک اول , ملا رحیم بن ملا محمد علی، موذن کشیک دوم , محمد کاظم بن محمد اشرف، کفشبان کشیک دوم , کربلایی، اسماعیل بن محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , ملا اسماعیل بن زین العابدین، موذن کشیک سوم , محمد هادی بن حاجی محمد علی، طباخ , عبدالحسین بن حاجی حسن، طباخ , محمد مومن بن استاد کاظم، طباخ , محمد زمان بن استاد علی نقی، طباخ , محمد صالح بن عرب شاه، طباخ , علی نقی بن شاه ولی، نقاره چی , محمد علی بن قاسم، نقاره چی , محمد باقر بن سمیع، نقاره چی , زین العابدین بن صادق، نقاره چی , محمد علی بن امین، نقاره چی , محمد رحیم بن محمد علی، نقاره چی , ملا عارف، حافظ حرم , ملا محمد، حافظ دور , ملا محمد هادی بن میرک، حافظ دور , ملا محمد رضا بن میرک، حافظ دور , حاجی محمد جعفر بن شیخ نصرالله، حافظ دور , ملا عبدالکریم بن ملا ابراهیم، حافظ دور , محمد علی بن شیخ تقی، دربان دروازه , محمد اشرف بن حاجی حسن، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد علی، دربان دروازه , محمد سمیع بن محمد صادق، دربان دروازه , محمد طاهر بن محمد حسین، دربان دروازه , محمد صادق بن ملا محمد علی، دربان دروازه , محمد کاظم بن محمد زمان، دربان دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، دربان دروازه , محمد مومن بن حاجی نصر، دربان دروازه , محمد طالب بن ملا ابراهیم، دربان دروازه , محمد صادق بن عیسی، دربان دروازه , حاجی باقر بن دوست علی، دربان دروازه , میر سید حسن بن میر حیدر، دربان دروازه , ملا محمد بن محمد صالح، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , محمد رحیم، دربان کشیک سوم , میرزا سید محمد، مدرس , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , اقا مهدی، خادم کشیک اول , محمد ابراهیم، بنا , ملا سلطان محمد، دربان باشی صحن کشیک اول , میرزا محمد رضی، ناظر , میرفاضل، دربان کشیک سوم , محمد مهدی، دربان باشی صحن کشیک دوم , ملا شفیع، حافظ دور , ملا محمد رضی، مصحح , مریم، بخورسوز ایام زنانه , ملا عظیم، دربان کشیک دوم , حاجی حسین، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرزا عسکری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , محمد، خاک کش , شیخ یوسف، حافظ دور , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , اقا علی، مشعلدار , اقا رشید، حافظ دور , ملا قدیر، دربان کشیک دوم , ملا حسن، دربان کشیک دوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , اقا حسین، دربان درمرصع کشیک اول , حاجی قربان علی، مشعلدار , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , میرزا جعفر، یساول , اقا کریم، خواجه سرا , اقا ثریا، خواجه سرا , ملا ابوالحسن بن حاجی اشرف، حافظ حرم , میرجعفر بن میر ابوالحسن، حافظ دور , ملا محمد صادق بن حاجی باقر، کفشبان باشی کشیک سوم , محمد حسین بن محمد رحیم، موذن کشیک سوم , اقا بهاءالدین محمد، مدرس , اقا اسحق، شربتدار , میرک، حافظ , ملا رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , اقا علی، طبیب , میرزا محمد صفی، مستوفی , اقا رضا، محرر متولی , میرزا ابوالقاسم، هم قلم , اقا کریم، سقاباشی , اقا فاضل، سفره چی , محمد اکبر، فراش بیت الخلاء صحن , اقا حسین قلی، خواجه سرا , علی عسگر بن صادق، نقاره چی , میرزا محمد علی بن میرزا هادی، خادم کشیک اول , اقا رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن میرزا امین، خادم کشیک اول , میرزا میرک، بخورسوز کشیک اول , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , اقا محمد هاشم بن اقا حسین، خادم کشیک سوم , شیخ محمد بن شیخ صادق، فراش کشیک اول , میرزا امین الدین بن میرزا محسن، فراش کشیک دوم , اقا مهدی بن حاجی ابراهیم، فراش کشیک دوم , ملا باقر بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , میرزا عبدالعلی، مدرس , ملا محمد کاظم بن ملا علی نقی، حافظ حرم , میرمحمد باقر بن میرعابد، حافظ دور , ملا رضا بن محمد کاظم، دربان دروازه , میر سید علی، ضابط نذورات , میرابوالبقا بن میر ابوتراب، حافظ حرم , ملا عبدالعظیم بن ملا علی نقی، حافظ حرم , ملا احمد شریف بن حاجی عبدالحسین، حافظ حرم , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , میرزا محمد حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا محمد صادق، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , اقا محمد حسین بن اقا بدیع، خادم کشیک دوم , ملا محمد سعید بن ملا حسن، خادم کشیک دوم , اقا مهدی بن اقا حسین، فراش کشیک اول , شیخ محمد صالح بن شیخ جعفر، فراش کشیک دوم , میرزا قوام، فراش باشی دروازه , محمد اشرف بن ملا محسن، فراش دروازه , محمد حسن بن اقا جعفر، فراش دروازه , میرمحمد بن سید حسن، دربان دروازه , محمد جعفر بن محمدباقر، دربان دروازه , ملا محمد بن حیدر، دربان دروازه , میراکبر بن سیدعلی، دربان دروازه , ملا رضا بن ملا عباس، موذن باشی کشیک اول , میرمراد بن میر اسماعیل، موذن باشی کشیک دوم , محمد جعفر بن محمد تقی، موذن باشی کشیک سوم , استاد محمد بن استاد تقی، سقای صحن , ملا قاسم بن ملا قلندر، کفشبان کشیک دوم , ملا ابراهیم، فراش دروازه , اقا نصر، توشمال , رضوی، میرزا علی اکبر بن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , میرزا شمس الدین محمد بن میرزا اسحق، فراش کشیک اول , حاجی محمد صادق بن حاجی مرشد، فراش کشیک دوم , اقا ابراهیم بن ملا اسماعیل، فراش باشی , ملا اسماعیل بن محمد حسین، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم بن میرزا شکرالله، دربان دروازه , محمد حسین بن بدیع، دربان دروازه , حاجی محمد، موذن کشیک اول , محمد مهدی، ایاغچی , میرعلی نقی، مشعلدار , میرسید رضا، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد امین، سرکشیک دوم , شیخ محمد مهدی بن شیخ محمد جعفر، خادم کشیک دوم , میرابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , شیخ محمد بن شیخ محمد صالح، فراش باشی کشیک دوم , میرمحمد حسین بن میر اسماعیل، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا باقر بن ملا حسین، فراش کشیک سوم , کربلایی، حسن بن ملا محمد علی، دربان دروازه , ملا رحیم بن ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , میرزا ابوطالب، فراش پایین پای مبارک کشیک سوم , میرمحمد تقی بن میرمحمد رضا، فراش دروازه , ملا علی رضا بن عبدالرشید، حافظ دور , محمد ابراهیم، دربان کشیک اول , محمد مهدی، عزب دفترخانه , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک اول , اقا ابوالحسن بن حاجی محمد حسین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد تقی بن میرزا غیاث، بخورسوز کشیک سوم , میرزا بدرالدین محمد، مدرس , میرزا شجاع، مدرس , حاجی محمد بن ملا حسن، حافظ دور , ملا صادق بن ملا حسن، فراش کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , حاجی محمد بن حاجی صادق، کفشبان کشیک اول , میرسید علی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرزا محمد مقیم، خادم کشیک سوم , ملا حسن علی بن ملا رجب، حافظ دور , میرزا ابوالمفاخر بن میرزا فخرا، خادم کشیک اول , میرزا سید محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میراسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , ملا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , اقا حسین، سقاباشی , شیخ محمد مهدی، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , اقا یحیی بن ملا سمیع، فراش دروازه , محمد صالح بن محمد علی، دربان دروازه , حاجی مهدی، سرکار عمارات , میرمحمدجعفر، تحویلدار , میرزا رفیع بن میرزا غیاث، فراش کشیک اول , حاجی محمد رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , ملا اسحق، فراش دروازه , میرزا سید حسین، فراش کشیک سوم , میر سید علی، دربان کشیک اول , اقا حسین بن حاجی رضا، خادم کشیک اول , میرسید محمد، دربان کشیک سوم , میرمحسن بن قاسم، نقاره چی , میرمحمد علی بن میرمحمد تقی، فراش دروازه , محمد اکبر بن محمد فاضل، دربان دروازه , اقا محمد رضا بن اقا اشرف، فراش کشیک اول , ملا محمد علی بن حاجی سعید، خادم کشیک اول , میرعبدالمطلب بن میرمحسن، فراش دروازه , میرمحمود بن میرشریف، دربان دروازه , ملا شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , میرزا سید علی بن میر زین العابدین، فراش کشیک دوم , محمد حسین بن ملا اسدالله، دربان دروازه , ملا سعید بن اقا جلیل، حافظ دور , میرغیاث بن میرکمال، فراش دروازه , میرعبدالباقی بن میرهدایت، فراش دروازه , ملا محمد بن سمیع، موذن کشیک دوم , ملا رحیم بن حاجی معصوم، فراش دروازه , محمد مهدی، دربان دروازه , ملا معصوم، دربان دروازه , میرزا محمد هادی بن میرزا حسین، خادم کشیک دوم , حاجی میرحسین، فراش کشیک دوم , محمد مومن بن کربلایی نقی، نقاره چی , محمد تقی، دربان کشیک اول , ملا حاجی محمد، دربان کشیک دوم , میرزا محمد حسین، محرر مستوفی , موسوی، میرزا محمد بن میرزا شاه طاهر، خادم کشیک سوم , میرسید موسی بن میر ابوالقاسم، حافظ دور , عتیقی، میرزا محمد صادق، فراش کشیک سوم , ملا قنبر علی بن حسن، موذن کشیک سوم , ملا صالح بن ملا رضا، حافظ دور , محمد باقر، دربان کشیک سوم , میرسید محمد بن میرنصر، حافظ حرم , 1157-‎1156ق , استاد عبدالله بن الله قلی، سقای صحن , استاد اسماعیل بن استاد ابراهیم، سقای صحن , حسینی، میرزا محمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , رضوی، میرزا ابوطالب بن میرزا بدیع الملک، خادم کشیک سوم , ابوطالب، دربان دروازه , میرسید علی، دربان دروازه , ملا خدای ویردی بن عبدالله، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن ملا محمد، موذن کشیک اول , محمد تقی بن ملا جعفر، موذن کشیک سوم , میرعبدالمطلب، بخورسوز کشیک دوم , اقا محمد، دربان کشیک اول , محمد شفیع، دربان کشیک اول , میرفضل الله، دربان کشیک اول , ملا حاجی حسن، دربان کشیک دوم , حاجی اسحق، دربان کشیک دوم , محمد قاسم، دربان کشیک سوم , ملا ابوطالب بن شفیع، دربان دروازه , میرزا محمد باقر، محرر مستوفی , اقاعبدالله، خادم باشی کشیک اول , رضوی، میرزا محمد امین بن میرزاصالح، خادم کشیک دوم , رضوی، میرزامحمد حسین بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , رضوی، میرزا ابراهیم بن شاه میرزا، خادم کشیک دوم , میرمحمد باقر بن میرعلی اصغر، خادم کشیک دوم , طباطبا، میرزا ابوالحسن بن میرزا طاوس، خادم کشیک سوم , موسوی، میرزا سید علی بن میرزا سید محمد، خادم کشیک سوم , شیخ عماد الدین حسین بن شیخ جمال الدین، خادم کشیک سوم , میرمحمد باقر بن میرمحمد تقی، خادم مسجد بلاسر کشیک سوم , اقا محسن بن محمد شفیع، بخورسوز کشیک سوم , میر ابوصالح بن میرمحمد باقر، حافظ دور , میرزا داود بن میرزا علی، حافظ دور , ملا حسن علی بن مل حبیب، حافظ دور , میرسید مرتضی بن میر سید علی، حافظ دور , اقا محمد صالح بن ملا شمس الدین، فراش کشیک اول , ملا قربان علی بن کربلایی حسن، فراش کشیک اول , میرکمال بن میرزا قوام، رختبان کشیک اول , اقا حسین بن ملا شکرالله، فراش دارالسیاده کشیک اول , ملا محمد بن محمد، فراش پایین پای مبارک کشیک اول , اقا طالب بن میرزا محمد تقی، رخت بین کشیک دوم , میرسید محمد بن میر سید علی، فراش کشیک دوم , میرزا محمد باقر بن میرزا ابوطالب، فراش کشیک دوم , میرزا عبدالجبار بن شیخ محمد، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا محمد قدیر بن ملا محمد علی، فراش باشی کشیک سوم , ملا اسماعیل بن ملا عبدالله، فراش کشیک سوم , میرزا غیاث بن میرزا سیفا، رخت بین کشیک سوم , ملا عبدالرزاق بن ملا مراد، فراش دروازه , ملا امین بن حاجی ابراهیم، فراش دروازه , ملا محمد بن ملا محمد بیک، فراش دروازه , ملا علی نقی بن تقی، فراش دروازه , حاجی ربیع بن حاجی رضی، فراش دروازه , اقا رضا، دربان در طلا کشیک اول , میرزا محمد علی، دربان طلا کشیک سوم , محمدجعفر، دربان باشی صحن کشیک سوم , ملا نظرعلی، دربان کشیک سوم , میر رضا بن میرسید حسین، دربان دروازه , ملا زمان بن حافظ میرک، دربان دروازه , میرزا محمد بن میرزا حیدر، دربان دروازه , کربلایی، محمد رفیع بن کاظم، دربان دروازه , محمدحسن بن حاجی رضی، دربان دروازه , ملا طاهر بن ملا تقی، کفشبان باشی کشیک اول , اقا جعفر بن ملا صدر، کفشبان کشیک اول , محمد صادق بن ملا یحیی، کفشبان کشیک اول , میرحسین بن میرفصیح، کفشبان کشیک دوم , میراسماعیل، موذن کشیک اول , ملا محمد سمیع بن ملا جعفر، کفشبان کشیک سوم , اقا اسم، وقت ساعت ساز , ملا شکرالله، کلیددار کتابخانه , محمد ابراهیم بن بنده علی، طباخ , محمد علی نقی بن نوروز، مقاره چی , حاجی قربان علی بن کربلایی کاظم، نقاره چی , محمدهادی بن حسن، نقاره چی
شماره ثبت:
37023
صورت جمع و خرج. مفرده. من ذلک. سرکار آستانه مقدسه. مواجب. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت مواجب کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , عبدالرزاق بیگ، میراب , اقا حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , حاجی مهدی، سرکار عمارت , اقا امین، کلیددار شربت خانه , استاد قربان، سقای صحن , محمد حسن، سقای صحن , محمد جعفر، بیلدار , میرصادق، مهتر نقاره خانه , اقا قاسم، ساعت ساز , اقا نصیر، توشمال , متولی استان قدس رضوی , ناظر , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد علی، محرر , اکثر صفحات , صحن انقلاب (صحن قدیم) , حقوق و دستمزدها (نقدی) , زنان , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5،6 , ‎8،14 , مستوفی , محمد اسماعیل بن ملا ابراهیم، کفشبان کشیک اول , محمد جعفر بن ملا حیدر، کفشبان کشیک اول , حاجی محمد بن محمد صادق، کفشبان کشیک اول , محمد قاسم بن ملا قلندر، کفشبان باشی کشیک دوم , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد تقی بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , ملا سمیع بن ملا جعفر، کفشبان کشیک سوم , صورت جمع و خرج , نهر خیابان (نهرشاهی) , اقا ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , حسن، مقری , اردوی معلی , ملا امین الدین بن حاجی ابراهیم، فراش دروازه , ملا محمد علی بن ملا ابراهیم، فراش دروازه , ملا محمد بن ملا محمد بیگ، فراش دروازه , محمد مومن بن حاجی نصیر، دربان دروازه , محمد مهدی بن محمد حسن، دربان دروازه , محمد باقر بن ملا اسماعیل، دربان دروازه , محمد کریم بن ملا شفیع، دربان دروازه , محمد عابد بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد هادی بن ملا مهدی، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن حاجی رضا، دربان دروازه , ملا معصوم بن ملا محسن، دربان دروازه , اقا رضی بن ملا محسن، فراش دروازه , ملا عبدالرزاق بن ملا مظفر، فراش دروازه , ملا محمد بن ملا علی نقی، فراش دروازه , اقا اسماعیل بن ملا عبدالمومن، فراش کشیک سوم , شیخ محمد، فراش باشی کشیک دوم , شیخ عبدالجبار، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا رضا بن ملا باقر، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرزا عابد بن میرزا عبدالله، فراش پس پشت کشیک اول , ملا محمد بن ملا مهدی، فراش پایین پا کشیک اول , شیخ ابراهیم بن شیخ نصرالله، موذن کشیک اول , ملا محمد بن محمد سمیع، موذن کشیک دوم , محمد کاظم بن محمد اشرف، کفشبان کشیک دوم , ملا اسماعیل بن زین العابدین، موذن کشیک سوم , محمد شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , محمد رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , میر سید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , محمد جعفر بن محمد صالح، بیلدار , محمد کاظم بن محمد علی، بیلدار , محمد مومن بن استاد کاظم، طباخ , محمد حسین، عزب حویج خانه , زین العابدین بن صادق، نقاره چی , اقا مهدی، ایاغچی , ملا علی رضا بن ملا عبدالرشید، حافظ دور , ملا حاجی محمد بن ملا حسن، حافظ دور , ملا عبدالکریم بن ملا ابراهیم، حافظ دور , ملا حسن علی بن ملا رجب علی، حافظ دور , محمد بن حیدر، دربان دروازه , محمد اشرف بن حاجی حسن، دربان دروازه , محمد جعفر بن محمد باقر، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد علی، دربان دروازه , محمد سمیع بن محمد صادق، دربان دروازه , محمد طاهر بن محمد حسین، دربان دروازه , محمد صالح بن ملا محمد علی، دربان دروازه , محمد صادق بن ملا محمد علی، دربان دروازه , محمد حسین بن محمد بدیع، دربان دروازه , محمد کاظم بن محمد زمان، دربان دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , اقا کریم، کشیک نویس , اقا مهدی، خادم کشیک اول , اقا رضا، فراش باشی کشیک اول , محمد ابراهیم، بنا , محمد، خاک کش صحن , ملا سلطان محمد، دربان باشی صحن کشیک اول , محمد مهدی، دربان باشی صحن کشیک دوم , میرمحمد جعفر، تحویلدار , محمد تقی بن محمد مهدی، رختبان , استاد طاهر، علمدار , استاد ابراهیم، علمدار , استاد مهدی، علمدار , اقا حسین، صحاف , اقا اسحاق، شربتدار , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , میرزا محمد حسین بن میرزا محمد امین، خادم کشیک دوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا معصوم، سرکشیک اول , استاد باقر، زرگر , محمد جعفر، عزب شماعی خانه , میرزا جعفر، یساول , اقا کریم، خواجه سرا , اقا ثریا، خواجه سرا , ملا حسن بن ملا محسن، دربان صحن کشیک دوم , ملا اسحاق بن حاجی ابراهیم، دربان صحن کشیک دوم , محمد رحیم بن محمد علی، دربان صحن کشیک سوم , ملا عظیم بن ملا علی نقی، حافظ حرم , ملا ابوالحسن بن حاجی اشرف، حافظ حرم , ملا عارف بن حاجی صادق، حافظ حرم , حاجی جعفر بن شیخ نصرالله، حافظ دور , محمد صادق بن ملا شمس، کفشبان کشیک اول , محمد حسین بن محمد رحیم، موذن کشیک سوم , نظرعلی، عزب حویج خانه , میرک، حافظ دور , ملا رضا، دربان درطلا کشیک اول , حاجی محمد علی، ابدار , اقا حسین، صاحب جمع شماعی خانه , اقا حسین، سقای سقاخانه نادری , اقا علی، طبیب , حاجی محمد بن عبدالله، دربان صحن کشیک دوم , میرزا قوام الدین محمد، فراش باشی , میرزا ابوالقاسم، هم قلم , کربلایی، حسن بن محمد رضا، بیلدار , محمد عسگر بن محمد صالح، بیلدار , میرزا اسماعیل بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , اقا رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن میرزا امین، خادم کشیک اول , میرزا میرک، بخورسوز کشیک اول , اقا محمد هاشم بن اقا حسین، خادم کشیک سوم , شیخ محمد بن شیخ صادق، فراش کشیک اول , اقا طالب بن میرزا تقی، رخت بین کشیک دوم , شیخ صالح بن شیخ جعفر، فراش کشیک دوم , اقا مهدی بن حاجی ابراهیم، فراش کشیک دوم , محمد ابراهیم بن ملا حسین، دربان صحن کشیک اول , ملا عظیم بن ملا ابوالحسن، دربان صحن کشیک دوم , میرزا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , میر سید محمد بن سید حسن، دربان صحن کشیک سوم , میرزا عبدالعلی، مدرس , میر سید محمد بن میر نصیر، حافظ حرم , میرزا داود بن میرزا علی نقی، حافظ دور , ملا عبدالرشید بن ملا علی خان، حافظ دور , ملا صالح بن اقا رضا، حافظ دور , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , ملا اسدالله بن حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , ملا زین العابدین، سفره چی باشی , محمد باقر، عزب شماعی خانه , میرمحمد جعفر بن میر ابوالحسن، حافظ دور , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , حاجی محمد بیگ، خادم کشیک اول , میرزا محمد امین بن میرزا محمد صالح، خادم کشیک دوم , اقا محمد حسین بن اقا بدیع، خادم کشیک دوم , ملا محمد سعید بن ملا حسن، خادم کشیک دوم , اقا مهدی بن اقا حسین، فراش کشیک اول , میرمحمد تقی بن میر محمد رضا، فراش دروازه , محمد قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان صحن کشیک دوم , میرمحمود بن میر شریف، دربان دروازه , ملا طاهر بن محمد تقی، کفشبان باشی کشیک اول , محمد اسماعیل بن محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , محمد جعفر بن محمد تقی، موذن باشی کشیک سوم , میرزا شمس الدین محمد بن میرزا اسحاق، فراش کشیک اول , میرزا سید علی، ضابط نذورات , محمد بن استاد تقی، سقای صحن , استاد هادی بن حاجی محمد علی، طباخ , محمد باقر بن سمیع، کرکه چی