کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 2
صورت حسابهايي مربوط به دريافتي مال الاجاره از مستاجرين املاک و مستغلات آستان قدس و برآورد بدهي آنان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , ‎1،2 , مستاجران , ‎3،5 , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , ‎2،3،5 , ‎3،14 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , تلگراف , اسفراین , شیروان , یونجه , مستغلات , ‎2،4،5 , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎5،15 , ‎1،18 , حق الارض , ‎1،3،5 , ‎1،3،8 , ‎6،11 , ‎14،16 , ‎2،17 , ‎4،17 , ‎4،18 , ‎3،15،17 , ‎1،15 , ‎1،3،4 , ‎14،15 , ‎1،3،6 , ‎4،15 , ‎1،4،14 , ‎13،16 , مزرعه گچوان (مشهد) , 20-‎1 , دارالشفاء امام رضا , ‎1،2،5 , ‎14،17 , ‎16،18 , روحانیان , ‎3،5،14 , ‎8،16 , ‎2،18 , ‎3،17 , ماموریت , ‎1،3،15 , ‎5،18،19 , ‎1،3،10 , ‎1،3،19 , ‎19،20 , ‎5،18 , ‎18،19،20 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , صورت حساب ها , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه حسن اباد (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , چارپایان , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , رضوی، میرزا یحیی بن محمد حسن، ناظر کارخانه زواری , ‎15،20 , بجنورد , محصولات کشاورزی , اجاره بها , ‎1306 , ‎4،15،18 , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , رضوی، احمد، خطیب باشی , مزرعه برم (دامغان) , ‎1،3،14 , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , داروغه , ‎4،15،17 , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , ‎5،17 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , دبیر دفتر , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , استاد محمد تقی، ناظم تعمیرات , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه لاسجرد (سمنان) , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , بهاءالتولیه حسینی، میرزا داود، وزیر وظایف , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , رکن التولیه رضوی، علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎1،15،20 , مزرعه جوقان (مشهد) , ‎1،2،18 , ‎2،4،14 , ‎4،12،13 , مزرعه جمالان (نیشابور) , مزرعه مومن اباد (مشهد) , مزرعه بحراباد (نیشابور) , ‎15،18،20 , معین دربار , مزرعه سرولایت (مشهد) , مزرعه گاوترناو (مشهد) , ‎2،5،18 , ‎3،18،20 , ‎3،15،18 , خازن التولیه رضوی، ابوالحسن بن محمد مهدی، تحویلدار خاصه , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎2،20 , مزرعه شادکن (مشهد) , رضوی، ابوطالب بن محمد علی، رییس دفتر , ‎1،2،15 , ‎2،3،19 , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه عباس اباد (تربت حیدریه) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎2،5،16 , ‎4،5،15 , میرزا محمد تقی، مدرس , ‎1،3،18 , ‎2،5،15 , مزرعه امیراباد (مشهد) , ‎4،17،20 , ‎2،5،20 , ‎1،3،20 , ‎14،17،20 , ‎4،5،18 , ‎4،14،15 , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه زیاران (قزوین) , مزرعه کاهو ن(مشهد) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه علی اباد (قوچان) , حاجی میرزا حسن، مدرس , مزرعه کوه سرخ (کاشمر) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , ‎2،19،20 , متولی موقوفه مسجد گوهرشاد , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , ‎3،14،17 , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه بازه طحان (مشهد) , مزرعه چاهوک (تربت حیدریه) , نظام التولیه رضوی، عبدالعلی بن محمد، سرکشیک چهارم , میرزا حسین خان، متولی موقوفه گنج علی خان , شجاع التولیه حسینی، محمد حسین، مدیر فراش خانه , اداره مالیه مشهد , اسعدالتولیه حسینی، احمد بن داود، فراش باشی کشیک دوم , حسینی، میرزا علی نقی، ناظم کل موقوفات , ‎2،5،19 , مزرعه محمد اباد (تربت حیدریه) , مزرعه نصراباد (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎4،5،17 , مویدالوزاره، میرزا عبدالحسین، رییس تفتیش اداره تولیت , ارفع التولیه حسینی، محمد، فراش باشی کشیک اول , اداره بلدیه مشهد , احتشام کاویانیان، محمد، مباشر اداره مستغلات , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات , حاجب التولیه حسینی، عبدالحسین، فراش باشی کل , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، 1273-‎1357 , امجدالتولیه، وکیل , مصدق السلطان، غلام رضا، امین تعمیرات , لسان التولیه حسینی، مرتضی، معاون کتابخانه , اعتمادالوزاره، علی اکبر بن محمود، دربان باشی کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر دفتر , رفعت التولیه حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک سوم , خبیرالتولیه، محمد حسین، کشیک نویس , رضوی، میرزا عبدالله بن محمد مهدی، ناظر کل , مظفرالتولیه رضوی، سید ابراهیم بن حسن، ضابط نذورات , یمین التولیه موسوی، علی، موتمن دفتر , 1305-‎1304 , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن میرزا شهاب الدین، ضابط کل اسناد , صاحب اختیار، غلام حسین، خادم ساعت، 1276-‎1366 , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا محسن بن علی اکبر، معین کارخانجات , مزرعه اقبال (مشهد) , ناظم التولیه، میرزا حسن، تحویلدار کل , مزرعه دستجرد (نیشابور) , مزرعه غلامان (نیشابور) , کاشانی، اقا شیخ حسن , میرزا ابوالقاسم خان، مستوفی , شیخ الرییس، بهاءالدین، رییس دارالشفاء , قوام التولیه رضوی، میرزا مهدی، سرکشیک دوم , حسینی، محمد کریم، صاحب نسق املاک , ‎2،5،17 , میرزا محمد علی، سررشته دار کل , میرزا هدایت الله، مدرس , ثقهالاسلام شریعت زاده، میرزا رفیع , مزرعه رباط طرق (مشهد) , حسینی، علی رضا، مستشار دفتر , تیمچه صاحب دیوان (مشهد) , ملک التجار، محمد کاظم، -‎1305 , مقبل السلطنه، عبدالله میرزا بن محمد حسین، میرزا یمین السلطان , میرزا عطاءالله، ناصر دفتر , شاه طهماسب، ملا محمد , مدیر التولیه، عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , رییس المدرسین حسینی، میرزا هاشم، کلیددار ضریح , حسینی،محمد علی بن محمد هادی، صدیق دفتر , فراش مزار انیس الدوله , میرزا محمد رضا، ناظم موقوفات , میرزا جواد، دربان ضریح , اقا محمد، محاسب روشنایی , میرزا علی اکبر، مدرس , حاج محمد حسین، خادم , میرزا بزرگ، زیارت نامه خوان باشی , مزرعه خین خباز (نیشابور) , رضوی، میرزا احمد , احتشام التولیه، سید ماشاءالله، -‎1307 , مزرعه مهدی اباد (نیشابور) , تاجرباشی، محمود , دانش، میرزا محمد , میرزا باقر، دربان باشی کشیک چهارم
شماره بايگاني راکد:
‎73033/18
منابع دیجیتالی :
ارقام. فرمانها. تصديقات. تعليقات. صورت احکام و فرامين انتصابات کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
زیارت , مواجب , کارکنان , مشاغل , مقرری , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , موقوفات , طومار قرارداد , عتبات عالیات , تغذیه , زنان , برنج , کلات , خادم , فرمان , انتصاب , دفاتر خلود , تحویلدار , رواق دارالحفاظ , ‎1،6 , ‎3،9 , وزیر , سرکشیک , ‎13،16 , خویشاوندان , طلبه , ‎28،29 , ‎17،18 , ‎3،43 , ‎35،43 , وظیفه , کدخدا , ملا محمد علی، کتابدار , ‎2،4،18 , ‎16،20 , جیره , مشرف بیوتات , دیوان اعلی , استعفا , مستوفی , قندیل بلور , مباشر , عریضه ها , ترک خدمت , مجتهد , ‎46،47 , چهارده بند کلات (ابیورد) , میرزا محمد علی، طبیب دارالشفاء , رضوی، میرزا محمد رضی، ناظر , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , اقا محمد یحیی، فراش باشی کشیک سوم , ‎32،33 , تصدیق , اقا محمد رضا، فراش باشی کشیک اول , میر سید محمد، خادم , میرزا محمد مقیم، مدرس کشیک سوم , ملا محمد، دربان کشیک پنجم , ‎43،48 , اقا محمد جعفر، خطیب , اقا علی، صاحب جمع اش فقرا , میرزا محمد کریم، منشی , توشمال , میرزا عبدالغفور، کلیددار , محمد تقی، موذن باشی کشیک اول , حاجی ربیع، فراش پایین پا کشیک دوم , اقا عبدالله، کتابدار , اقا ابراهیم، ضابط نذورات , اقا محمد علی، ناظر شیلان , میرزا محمد جعفر، محرر وزیر , اقا باقر، ناظر راتبه , میرزا عابد، ضابط نذورات , اقا حسن علی، خواجه سرا , اقا بهاءالدین محمد، مدرس , نادر افشار، شاه ایران، 1100-‎1160ق , میر سید محمد، فراش کشیک اول , مستوفی دیوان اعلی , اقا محمد، محرر ناظر , میرزا علی اکبر، صاحب اختیار مالیات خراسان , رضوی، میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , جلایر، یوسف علی خان، بیگلربیگی کلات , املاک خالصه , شمعدان طلا , حاجی محمد، کفشبان , ملا محمد علی، مدرس , اقا محمد هاشم، حافظ حرم , محمد کاظم، دربان صحن , محمد باقر، دربان صحن , حاجی سیف الدین خان، بیگلربیگی مشهد , اقا محمد فاضل، ناظر دارالشفاء , اقا علی نقی، ناظر شیلان , 1160-‎1161 , رضوی، میرحبیب الله، خادم مسجد بالاسر مبارک , میرسیدعلی بن میرزا حسین، خادم مسجد بالاسر مبارک , حسینی، محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی , حسینی، سید محمد حسبن، فراش کشیک اول , حاجی میر حسین، فراش کشیک چهارم , ‎3،9،52 , علی نقی، فراش کشیک چهارم , ملا محمد رضا، موذن باشی کشیک اول، ‎1160ق , اقا محمد حسین بن اقا محمد هاشم، حافظ حرم , میرزا یحیی بن میرزا احمد، حافظ مسجد گوهرشاد , میرزا احمد، حافظ مسجد گوهرشاد، ؟ -‎1160ق , ملا محمد کریم، حافظ مسجد گوهرشاد , اقا محمد مهدی، حافظ مسجد گوهرشاد , محمد نعیم، دربان صحن کشیک سوم , ملا محمد، دربان صحن کشیک سوم , محمد طاهر، فراش پایین پا کشیک دوم , ملا سلطان محمد، نایب الزیاره شاه در پنج کشیک , میرحممد باقر، خادم باشی کشیک اول , اقا محمد تقی بن اقا سید، میراب باشی نهر خیابان , اقا حسین، میراب باشی نهرخیابان , حاجی خلیل، ضابط شمعدان های بالاسر و پایین پای مبارک , ملا محمد رضا بن حاجی محمد خلیل، ضابط قندیل ها , افشار، رضا قلی میرزا بن نادر , ‎19،37،42 , ممالک محروسه , ‎22،50 , اقا محمد حسن، نایب الزیاره شاه در پنج کشیک , میرمحمد شفیع بن میرزا صادق، فراش حرم کشیک پنجم , میرزا صادق، فراش حرم کشیک پنجم , اقا طالب، فراش , جبل عاملی، شیخ علی رضا، مدرس , ‎35،43،44 , میرزا ابومحمد، نایب الزیاره شاه , محمد بیگ، انباردار باشی , اقا محمد حسین، قاضی عساکر , میر علی نقی، قاضی عساکر , اقا عبدالله بن مولانا شفیع، مدرس , میرزا محمد تقی، مدرس , شیخ محمد باقر، مدرس , فاطمه، ناظر راتبه , ‎4،49 , اقا ابوالحسن، ناظر راتبه , میرزا علی رضا بن اقا باقر، ناظر راتبه , شیخ علی رضا، مدرس کشیک سوم , میرزا محمد نصیر، توشمال , شیخ جمال الدین، مدرس , ملا حسین، کفشبان , محمد حسن بن کربلایی مومن، دربان کشیک پنجم , میرمحمد حسین، بخورسوز کشیک پنجم , محمد باقر، نایب قاضی عساکر , شیخ محمد مومن، فراش حرم کشیک پنجم , حاجی میر محمد حسین، فراش حرم کشیک پنجم , محمد ابراهیم، موذن مسجد گوهرشاد , شیخ محمد علی، موذن مسجد گوهرشاد , میرزا یحیی، حافظ مسجد گوهرشاد , میرزا احمد بن میرزا یحیی، حافظ مسجد گوهرشاد , محمد کریم، حافظ مسجد گوهرشاد , محمد مهدی، حافظ مسجد گوهرشاد , ملا مهدی، فراش مسجد گوهرشاد , علی نقی بن میرزا ایحق، فراش مسجد گوهرشاد , محمد مهدی، فراش مسجد گوهرشاد , محمد صادق، دربان صحن , اقا هادی، کفشبان , میرزا محمد علی بن اقا هادی، حافظ دور , اقا هادی، حافظ دور , میرزا مرتضی، فراش حرم کشیک سوم , میرسید حسین، فراش کشیک سوم
شماره ثبت:
33934
  • تعداد رکورد ها : 2

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,398,499

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .