کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 5
صورت حسابهايي مربوط به دريافتي مال الاجاره از مستاجرين املاک و مستغلات آستان قدس و برآورد بدهي آنان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , ‎1،2 , مستاجران , ‎3،5 , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , ‎2،3،5 , ‎3،14 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , تلگراف , اسفراین , شیروان , یونجه , مستغلات , ‎2،4،5 , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎5،15 , ‎1،18 , حق الارض , ‎1،3،5 , ‎1،3،8 , ‎6،11 , ‎14،16 , ‎2،17 , ‎4،17 , ‎4،18 , ‎3،15،17 , ‎1،15 , ‎1،3،4 , ‎14،15 , ‎1،3،6 , ‎4،15 , ‎1،4،14 , ‎13،16 , مزرعه گچوان (مشهد) , 20-‎1 , دارالشفاء امام رضا , ‎1،2،5 , ‎14،17 , ‎16،18 , روحانیان , ‎3،5،14 , ‎8،16 , ‎2،18 , ‎3،17 , ماموریت , ‎1،3،15 , ‎5،18،19 , ‎1،3،10 , ‎1،3،19 , ‎19،20 , ‎5،18 , ‎18،19،20 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , صورت حساب ها , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه حسن اباد (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , چارپایان , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , رضوی، میرزا یحیی بن محمد حسن، ناظر کارخانه زواری , ‎15،20 , بجنورد , محصولات کشاورزی , اجاره بها , ‎1306 , ‎4،15،18 , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , رضوی، احمد، خطیب باشی , مزرعه برم (دامغان) , ‎1،3،14 , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , داروغه , ‎4،15،17 , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , ‎5،17 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , دبیر دفتر , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , استاد محمد تقی، ناظم تعمیرات , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه لاسجرد (سمنان) , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , بهاءالتولیه حسینی، میرزا داود، وزیر وظایف , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , رکن التولیه رضوی، علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎1،15،20 , مزرعه جوقان (مشهد) , ‎1،2،18 , ‎2،4،14 , ‎4،12،13 , مزرعه جمالان (نیشابور) , مزرعه مومن اباد (مشهد) , مزرعه بحراباد (نیشابور) , ‎15،18،20 , معین دربار , مزرعه سرولایت (مشهد) , مزرعه گاوترناو (مشهد) , ‎2،5،18 , ‎3،18،20 , ‎3،15،18 , خازن التولیه رضوی، ابوالحسن بن محمد مهدی، تحویلدار خاصه , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎2،20 , مزرعه شادکن (مشهد) , رضوی، ابوطالب بن محمد علی، رییس دفتر , ‎1،2،15 , ‎2،3،19 , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه عباس اباد (تربت حیدریه) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎2،5،16 , ‎4،5،15 , میرزا محمد تقی، مدرس , ‎1،3،18 , ‎2،5،15 , مزرعه امیراباد (مشهد) , ‎4،17،20 , ‎2،5،20 , ‎1،3،20 , ‎14،17،20 , ‎4،5،18 , ‎4،14،15 , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه زیاران (قزوین) , مزرعه کاهو ن(مشهد) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه علی اباد (قوچان) , حاجی میرزا حسن، مدرس , مزرعه کوه سرخ (کاشمر) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , ‎2،19،20 , متولی موقوفه مسجد گوهرشاد , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , ‎3،14،17 , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه بازه طحان (مشهد) , مزرعه چاهوک (تربت حیدریه) , نظام التولیه رضوی، عبدالعلی بن محمد، سرکشیک چهارم , میرزا حسین خان، متولی موقوفه گنج علی خان , شجاع التولیه حسینی، محمد حسین، مدیر فراش خانه , اداره مالیه مشهد , اسعدالتولیه حسینی، احمد بن داود، فراش باشی کشیک دوم , حسینی، میرزا علی نقی، ناظم کل موقوفات , ‎2،5،19 , مزرعه محمد اباد (تربت حیدریه) , مزرعه نصراباد (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎4،5،17 , مویدالوزاره، میرزا عبدالحسین، رییس تفتیش اداره تولیت , ارفع التولیه حسینی، محمد، فراش باشی کشیک اول , اداره بلدیه مشهد , احتشام کاویانیان، محمد، مباشر اداره مستغلات , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات , حاجب التولیه حسینی، عبدالحسین، فراش باشی کل , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، 1273-‎1357 , امجدالتولیه، وکیل , مصدق السلطان، غلام رضا، امین تعمیرات , لسان التولیه حسینی، مرتضی، معاون کتابخانه , اعتمادالوزاره، علی اکبر بن محمود، دربان باشی کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر دفتر , رفعت التولیه حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک سوم , خبیرالتولیه، محمد حسین، کشیک نویس , رضوی، میرزا عبدالله بن محمد مهدی، ناظر کل , مظفرالتولیه رضوی، سید ابراهیم بن حسن، ضابط نذورات , یمین التولیه موسوی، علی، موتمن دفتر , 1305-‎1304 , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن میرزا شهاب الدین، ضابط کل اسناد , صاحب اختیار، غلام حسین، خادم ساعت، 1276-‎1366 , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا محسن بن علی اکبر، معین کارخانجات , مزرعه اقبال (مشهد) , ناظم التولیه، میرزا حسن، تحویلدار کل , مزرعه دستجرد (نیشابور) , مزرعه غلامان (نیشابور) , کاشانی، اقا شیخ حسن , میرزا ابوالقاسم خان، مستوفی , شیخ الرییس، بهاءالدین، رییس دارالشفاء , قوام التولیه رضوی، میرزا مهدی، سرکشیک دوم , حسینی، محمد کریم، صاحب نسق املاک , ‎2،5،17 , میرزا محمد علی، سررشته دار کل , میرزا هدایت الله، مدرس , ثقهالاسلام شریعت زاده، میرزا رفیع , مزرعه رباط طرق (مشهد) , حسینی، علی رضا، مستشار دفتر , تیمچه صاحب دیوان (مشهد) , ملک التجار، محمد کاظم، -‎1305 , مقبل السلطنه، عبدالله میرزا بن محمد حسین، میرزا یمین السلطان , میرزا عطاءالله، ناصر دفتر , شاه طهماسب، ملا محمد , مدیر التولیه، عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , رییس المدرسین حسینی، میرزا هاشم، کلیددار ضریح , حسینی،محمد علی بن محمد هادی، صدیق دفتر , فراش مزار انیس الدوله , میرزا محمد رضا، ناظم موقوفات , میرزا جواد، دربان ضریح , اقا محمد، محاسب روشنایی , میرزا علی اکبر، مدرس , حاج محمد حسین، خادم , میرزا بزرگ، زیارت نامه خوان باشی , مزرعه خین خباز (نیشابور) , رضوی، میرزا احمد , احتشام التولیه، سید ماشاءالله، -‎1307 , مزرعه مهدی اباد (نیشابور) , تاجرباشی، محمود , دانش، میرزا محمد , میرزا باقر، دربان باشی کشیک چهارم
شماره بايگاني راکد:
‎73033/18
منابع دیجیتالی :
اسناد هزينه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اقا اسحق، شربت دار , سوخت , ‎3،4 , اکثر صفحات , هزینه ها , قیمت ها , جارو , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎4،6 , وکیل , باغ پایین پای مبارک , اعیاد مذهبی , اجرت , زغال , محلوج , عید قربان , خرید , تغذیه , شیشه , مصالح ساختمانی , برنج , زعفران , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎9،14 , تعمیر , هیمه , ‎5،15 , تنظیف , کشیک خانه خدام , شمعدان ها , بالاسر مبارک , کشیک خانه فراشان , ‎2،4،7 , ‎1،2،4 , شرفه ها , ‎5،6،15 , ‎6،11 , ‎5،16 , ‎11،15 , ‎3،10 , ‎2،5،6 , پیه سوز , تامین موادغذایی , ماست , سبزی , روغن زرد , نشاسته , کاغذ , ‎4،11 , لوازم التحریر , کرباس , زنبیر , گلابی , برف روبی , پارو , فراش باشی , ‎5،7،15 , نجار , بخور , ‎3،6،7 , ‎5،6،7 , مربا , خاک کش , فتیله عنبر , ماحضری , ‎4،6،11 , ‎2،5،13 , خاک سرخ , پرواز , دنوز , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1144) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , خام گاو , گل گیر , المذنب محمد شریف بن محمد بدیع (مهر‎1154) , تحویلدار نقدی , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد شریف (مهر‎1154) , دفتر وزارت , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1096) , عبده علی رضا شریف (مهر‎1149) , عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1163) , اقا محمد حسین، ناظر جزو , ملا محمد، نایب ناظر جزو , محمد رحیم، مهتر نقاره خانه , دفتر متولی , حاجی علی قلی (مهر‎1171) , ناشتایی , قرص هل , قرص دارچین , دفتر اشراف , دفتر مستوفی , میرزا احمد، مشرف عمارت , خان شاه وردی خان , دفتر ناظر , دفتر هم قلم , اب نیسان , شیره کشمش , ‎4،5،15 , سفره کرباس , اقا حسین،سرکار عمارت , ‎1173ق , سفره چادری , میرسید محمد،فراش پشت بام حرم , ‎9،14،16 , فتیله عنبرسوز شاه وردی خانی , قرآن
شماره ثبت:
43968
پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت هزينه‌ها و مخارج تعميراتي و ديگر موارد در املاک و مستغلات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , دفترخانه , ابزار و وسایل , گندم , غله مثالثه , مصالح ساختمانی , ‎4،5 , مزرعه ابکوه (مشهد) , قبض وصول , تعمیر , مقاطعه کاری , ‎5،15 , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , تعطیلی , ‎2،8 , 16-‎1 , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , ‎5،16 , ‎2،5،11 , ‎7،9 , ‎3،12 , ‎2،6 , ‎1278ق , چاهجو , قنات ها , مزرعه طرق (مشهد) , ‎10،14 , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , الراجی عبدالمومن الحسینی (مهر‎1277) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , عبده الراجی داود الحسینی (مهر‎1276) , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن غلام رضا، امین غلات , شرایط انعقاد قرارداد , مال المصالحه , اجاره نامه , ‎6،10،14 , نهرها , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , حسینی رضوی، میرزا عبدالوهاب بن محمد، مباشر تعمیرات , مزرعه احمداباد (خواف) , قلعه ها , طاحونه ها , یا امام رضا (مهر؟) , رباط میان دشت (تربت حیدریه) , الراجی محمد علی (مهر‎1276) , یزدی، استاد محمد رضا، معمارباشی استانه , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , هو العلی الاکبر (مهر‎1273) , ابوالحسن الموسوی (مهر‎1273) , کربلایی، محمد ابراهیم، صاحبکار , عبده عبدالوهاب (مهر؟) , ‎1،10،13 , مزرعه پاشتان (هرات) , ‎4،5،15 , ‎1،10،14 , مزرعه نقره (هرات)
شماره ثبت:
43139
سررشته معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب عمال و ارباب مناصب آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
38556
صورت جمع و خرج. اجرت. روشنايي. سوخت. تعمير. مسجد جامع. پرداخت وجوهات نقدي بابت مخارج مسجد جامع‌کبير در ششماهه دوم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , چراغ ها , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ملا ابوالقاسم، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , اجرت , نجاری , شیشه , روشنایی , ‎4،5 , شب های جمعه , تعمیر , روغن چراغ , مشعل ها , ‎5،15 , ‎2،14 , شمع موم , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , قندیل شیشه , مسجد جامع گوهرشاد , فانوس , ‎2،17 , ‎5،16 , شب های قدر , ‎2،3،17 , ‎6،19 , ‎4،15 , پیه گداخته , ‎10،23 , پیه سوز , کاغذ , لوازم التحریر , ‎11،25 , مطبخ , ‎6،16 , خاک برداری , وظیفه , ‎13،27 , پنجره ها , ‎11،26 , ‎2،5،14 , ‎10،14 , ‎8،21 , ‎10،25 , ‎6،20 , چارپایان , ‎9،22 , چراغ خانه , محرر مستوفی , ‎7،19 , ‎29،30 , ‎12،26 , نهرها , ‎13،26 , بام ها , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1144) , کاه گل کاری , سنگ فرش , اجرکاری , ‎7،20 , ‎1،2،14 , ‎1،14 , صورت جمع و خرج , صندوقه , ‎13،28 , دیوار , ‎10،24 , دفتر , شبستان ها , تسعیرنامچه , المتوکل علی الله الغنی محمد صفی (مهر‎1154) , داروغه بازار , ملا عبدالخالق، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , چراغ خانه مسجد گوهرشاد , حاجی میر حسین، چراغچی مسجد گوهرشاد , بوریابافی , محمد تقی، چراغچی مسجد گوهرشاد , ملا حاجی محمد، واعظ مسجد گوهرشاد , شیخ ابوجعفر، واعظ مسجد گوهرشاد , میرمحمد باقر، واعظ مسجد گوهرشاد , حاجی طاهر، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا ملک علی، مدرس مسجد گوهرشاد , میرزا مومن بن میرزا ابراهیم، مدرس مسجد گوهرشاد , ملا اشرف، حافظ مسجد گوهرشاد , ملا محمد جعفر، حافظ مزار شاه طهماسب دوم , ملا محمود بن ملا محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , حاجی بدیع بن حاجی اکبر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا اسماعیل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا محمد حسن بن اقا محراب، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا محمد بن ملا عباس، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا عبدالرزاق، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا علی نقی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , محمد اسماعیل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , اقا باقر بن حاجی محمد، فراش باشی مسجد گوهرشاد , ملا ابوالحسن، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , میرزا محمد علی، مستوفی مسجد گوهرشاد , اقا علی، طبیب مسجد گوهرشاد , محمد ابراهیم، سقای مسجد گوهرشاد , ملا سلطان محمد، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا ابوتراب، موذن مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا زین العابدین، موذن مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , طبسی، ملا محمد علی، حافظ مزار شاه طهماسب دوم , شیخ باقر، حافظ مسجد گوهرشاد , میرزا احمد، حافظ مسجد گوهرشاد , ملا صادق، حافظ مسجد گوهرشاد , اقا ابراهیم، معمارباشی , اقا حسین، فراش دارالحفاظ مسجد گوهرشاد , میرزا محمد علی، حافظ , اقا حسین بن اقا بدیع، مدرس مسجد گوهرشاد , ملا فاضل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا ابوطالب، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , شیخ مهدی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , کربلایی، رضا، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا تاج الدین، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , 1161-‎1160ق , قمی، استاد حسن، بنا , شبستان ملا عبدالله , شبستان کرم , دارالحفاظ مسجد گوهرشاد , شیخ علی رضا، مدرس مسجد گوهرشاد , ملا اسماعیل، حافظ مسجد گوهرشاد , شیخ بهاءالدین محمد، حافظ مسجد گوهرشاد , ملا صادق بن خلیفه صالح، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , محمد رضا، سقای مسجد گوهرشاد , حاجی محمد، ریش سفید , محمد عابد، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , اقا حسن بن اقا جعفر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا علی اکبر بن محمد طاهر، موذن باشی مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , محمد مهدی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک اول , ‎4،15،5 , ‎4،5،15 , شیخ جمال بن علی رضا، مدرس مسجد گوهرشاد , ملا محمد علی بن ملا ملک، مدرس مسجد گوهرشاد , سید حبیب الله، مدرس مسجد گوهرشاد , شیخ عمادالدین بن شیخ جمال، مدرس مسجد گوهرشاد , ملا حسین بن ملا ملک علی، مدرس مسجد گوهرشاد , ملا رحیم بن ملا علی رضا، مدرس مسجد گوهرشاد , ملا عبدالرحیم، حافظ مزار شاه طهماسب دوم , ملا علی رضا، حافظ مزار شاه طهماسب دوم , میرزا محمد رضا بن میرزا ناصر، حافظ مزار شاه طهماسب دوم , ملاعلی اکبر، حافظ مزار شاه طهماسب دوم , اقا مهدی بن اقا حسین، حافظ مزار شاه طهماسب دوم , اقا مهدی بن میرزا امین، حافظ , میرزا هادی بن میرزا محمد، حافظ , ملا ابراهیم، حافظ مسجد گوهرشاد , اقا تقی بن میرزا محمد علی، حافظ مسجد گوهرشاد , میرزا محمد علی، کشیک نویس مسجد گوهرشاد , اقا محمد رضا، خادم باشی مسجد گوهرشاد , اقا علی اکبر، خادم مسجد گوهرشاد , شیخ مهدی، خادم مسجد گوهرشاد , اقا علی، خادم مسجد گوهرشاد , اقا محمد علی بن اقا رفیع، خادم مسجد گوهرشاد , محمد حسین، سقای مسجد گوهرشاد , شیخ محمد باقر بن اقا رفیع، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا شریف بن ابوالبقا، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , محمد باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , اقا هادی بن حاجی حبیب الله، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا نورمحمد بن مقیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا ابراهیم بن سمیع، فراش مسجد گوهرشاد کشیک اول , حاجی باقر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , حاجی زین العابدین، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملا عبدالرضا بن ملا محمد بیگ، فراش مسجد گوهرشاد کشیک دوم , کربلایی، باقر بن شفیع، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , تقی بن حسن بیگ، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا رحیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , محمد جعفر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا خلیل بن حاجی محمد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , ملا سدید بن محمد زمان، فراش مسجد گوهرشاد کشیک سوم , حاجی تقی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا محمد علی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , اقا اشرف، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , اقاهادی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , حاجی کاظم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا اشرف، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا کاظم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , سید عابد، فراش مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا ابراهیم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , ملا محمد علی بن طاهر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , ملا زینل، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , سید ابوالقاسم، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , اقا علی اکبر، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , محمد مهدی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , سید مهدی، فراش مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , سید حسین، موذن باشی مسجد گوهرشاد کشیک اول , ملا مهدی، موذن باشی مسجد گوهرشاد کشیک دوم , ملار رحیم، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , محمد شفیع، موذن باشی مسجد گوهرشاد کشیک دوم , شیخ محمد علی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , تقی، موذن مسجد گوهرشاد کشیک دوم , محمد حسین، موذن باشی مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا محمد، موذن مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , ملا صفر، موذن مسجد گوهرشاد کشیک چهارم , میر سید حسن، موذن مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , میر سید احمد، موذن مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , اقا عسکر، موذن مسجد گوهرشاد کشیک پنجم , شبستان سید اسماعیل , اقا محمد علی بن رفیع، خادم مسجد گوهرشاد
شماره ثبت:
33926
  • تعداد رکورد ها : 5

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,006,511

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .