کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 16
اوارجه ابواب المال. ولايات. محصولات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از محل زراعات و باغات ولايات و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , موقوفات , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , حافظ , ‎8،9 , ‎3،6 , ‎1،3،4 , وظیفه , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , نایب الخدمه , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه نصراباد (خواف) , اجاره نامچه , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , مزرعه فرهادجرد (جام) , قریه راس الحد (لاسجرد) , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , قریه سنگ تراشان (ساری) , قریه بستیجان (دامغان) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه سلیمان اباد (قزوین) , مزرعه فیض اباد (قزوین) , قریه درم طسوج (کاشان) , موقوفه گنج علی خان (کرمان) , مزرعه کاریزعلی (زاوه) , قریه رشیداباد (تهران) , قریه مظفریه (اسفزار) , خالصه , خان پیرانجلی (اصفهان) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , قریه طالیجرد (اصفهان) , قریه استانه علی بلاغی (دامغان) , مزرعه تیرجرد (جام) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , قریه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه سلمان اباد (خوار) , مزرعه گلوکن (استراباد) , قریه امین اباد (اسفراین) , قریه کلاتچه مایان (دامغان) , ‎1153ق , قریه قمصره (تهران) , قریه سعداباد (اسفراین) , قریه کبوترخان (تهران) , مزرعه چهاربند کلات (ابیورد) , اسماعیل بیگ، وکیل ایل قرایی , مزرعه جزی (نیشابور) , حیدر علی، وکیل رعایا , قریه امین اباد (تهران) , مزرعه شاه گری (قزوین) , مزرعه برق مزار باخرز (خواف) , جزاباد (کذا) (خوار)
شماره ثبت:
35952
مجمل جمع و خرج. مفرده. الباقي. صرف و خرج. باقيمانده خلاصه حساب جمع و خرج آستان قدس در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , مستاجران , هزینه ها , برخی صفحات , غلات , گندم , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , رسوم , وکیل , ‎4،8 , تقاوی , ‎11،13 , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ‎11،12 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،11 , تعمیر , ‎2،3 , ‎8،10 , ‎1،4 , ‎4،9 , ‎4،13 , ‎4،11 , وجوه نقدی , مزرعه طرق (مشهد) , ‎4،7 , ‎8،11 , مزرعه اسجیل (مشهد) , معمار , درویشان , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , خبوشان (قوچان) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , طاحونه کبود (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مدد معاش , منزل اباد (مشهد) , تصدق , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , صاحب جمع خزانه , ملا محمد معصوم، خادم , تکیه غسلگاه مبارک , خان میر معین , محمد حسین، فراش , باغ گودسلوک (مشهد) , ملا محمد ابراهیم، فراش , ملا عبدالرشید، حافظ دور , میر محمد مهدی، خادم , نمد کورک , ملا محمد یوسف، خادم , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه ده شکر (هرات) , قریه غوران (هرات) , سید محمد، خادم , ملا محمد محسن، فراش , میرزا نورالدین محمد، خادم , میرزا سید محمد، خادم , میرزا فتح الله، خادم , میرزا تاج الدین علی، مدرس , شیخ محمد کاظم، خادم , ملا محمد سعید، خطیب , میر محمد ابراهیم، صدرالحفاظ , ملا محمد صادق، خادم , میرزا زین العابدین، خادم , میرزا محمد باقر، مهردار , میرزا مرسل، خادم , میر شمس الدین محمد، خادم , نیشابوری، میرزا سید محمد بن میرزا ابراهیم , میرزا علاءالدین محمد، خادم , ملا محمد ابراهیم، خادم , شیخ عبدالعظیم، خادم , ملا محمد هاشم، خادم مسجد بالا سر مبارک , ملا بهاءالدین محمد، بخورسوز , ‎1125ق-‎1124ق , ملا محمد هادی، خادم , ملا محمد رضا، بخورسوز , شیخ محمد علی، خادم , دفتر جمع و خرج , محمد باقر، انباردار , اراضی جایاب (مشهد) , میر مرتضی، خادم , ملا محمد مهدی بن ملا محمد صالح، خادم , میرزا امین الدین حسین، خادم , سنجر، خادم , میرزا محمد بن میرزا سنجر، خادم , شیخ محمد حسین، خادم , میر علی اکبر بن میر محمد امین، خادم , اقا محمد، وکیل
شماره ثبت:
34626
صورت جمع و خرج. مفرده. صرف اول. ساير ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از بابت زراعات و باغات و مستغلات موقوفات آستان قدس در ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , ‎3،4 , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , ‎5،6 , فالیز , غلات , ‎2،4 , مال و جهات , سیورغالات , موقوفات , زنان , شیروان , مزرعه جنابد (تون) , واقفان , ‎2،3 , ‎1،4 , ‎2،6 , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , جوزقه , جوین , مزرعه حمدی (نیشابور) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , عبده محمد محسن (مهر؟) , قریه راس الحد (لاسجرد) , قریه روشناوند (تون) , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , سمنجان (جام) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه درود (نیشابور) , طاحونه مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , مزرعه سلیمان اباد (قزوین) , مزرعه فیض اباد (قزوین) , موقوفه گنج علی خان (کرمان) , مزرعه رادقان (سمنان) , قریه رشیداباد (تهران) , مزرعه شاه کندی (قزوین) , مزرعه صالح اباد (نیشابور) , مزرعه بستیجان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه کمالی (تون) , قریه مظفریه (اسفزار) , قریه بویمرغ (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , مزرعه جویمند (تون) , مزرعه شیرمرغ (نیشابور) , خان پیرانجلی (اصفهان) , مزرعه سعداباد (اسفراین) , مزرعه تیرجرد (جام) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , قریه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه سنگ تراشان (ساری) , مزرعه فخراباد (بجستان) , مزرعه امین اباد (اسفراین) , مزرعه طالیجرد (اصفهان) , مزرعه گلوکن (استراباد) , مزرعه فیض اباد (جام) , قریه مارندیز (سمنان) , مزرعه ملک اباد (کرمان) , مزرعه صفی اباد (کرمان) , مزرعه علی اباد (کرمان) , قریه نوده پشند (تون) , مزرعه استانه علی بلاغی (دامغان) , مزرعه چاهشک (قاین) , قریه ده شکر (هرات) , مزرعه عبدل اباد (کرمان) , قریه قمصره (تهران) , مزرعه برق (خواف) , مزرعه کرلگان (سمنان) , قریه کبوترخان (تهران) , قریه امین اباد (تهران) , خان گنج علی خان (کرمان) , حمام گنج علی خان (کرمان) , مزرعه بهاباد (کرمان) , 1168-‎1167ق , المذنب رضی الدین محمد الرضوی (مهر‎1153) , مزرعه عرعوزار (هلیاتو) , طاحونه مزرعه بری مزار (خواف) , قریه دروم طسوج (کاشان) , خدیجه بنت خواجه حیدر , موقوفه ملک (کرمان) , موقوفه جعفر بیگ (کرمان) , موقوفه کهنوج (کرمان) , اراضی ساخله نو (نیشابور)
شماره ثبت:
37193
اوارجه. سايرالوجوه. بقايا. بقاي درآمدهاي دريافتي از رعايا. مستأجران. موديان. تحويلداران و تحصيلداران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , غلات , گندم , ارزن , مرسوم , ‎2،4 , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , تیول , رعایا , موقوفات , علوفه , سبزبری , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , ‎8،9 , ‎2،7 , ‎10،11 , ‎12،13 , انعام , نخود , باغبان , وظیفه , قندهار , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , حق الشرب , خان سلطانم , طاحونه کبود (مشهد) , مدد خرج , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , استاد مرتضی، قصاب , باغ مزرعه گل خطمی (مشهد) , ‎2،9،11 , مال دیمچه , قریه کرکنج (شیروان) , بیگلر بیگی مشهد , خواجه مظفر حسین، حویج دار , محمد باقر، مهماندار , محال سرولایت (نیشابور) , قنات محله دستجرد (مشهد) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , محمد حسین، حافظ , ‎1070ق ـ‎1069ق , خواجه غیاثا محمدا، خازن , محمد شریف بیگ، یوزباشی , محمد کاظم، تحصیلدار , حاجی محمد طاهر، تحصیلدار هرات , خواجه محمد جان، قصاب , قاینی، محمد حسین، تحصیلدار , بختیار بیگ، یوزباشی , حاجی خسرو، تحویلدار محال سرولایت , میرزا حسن، تحویلدار محال سرولایت , استاد درویش محمد، چاهجوباشی , خواجه محمدرفیع، حویجدار , محمد رحیم، انباردار , میر مومن، تحصیلدار , خواجه قاسم علی، تحصیلدار , محمد لطیف، تحصیلدار , طرقی، حاجی حسین، تحصیلدار , میرزا شجاع، متصدی محال ابتیاعی جدیدی , قولان حاجی، والی بخارا
شماره ثبت:
33202
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات. صاحب‌جمعان. خزانه عامره. تحويل وجوهات نقدي به صاحب‌جمع خزانه عامره
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , سوخت , دکان , مستاجران , صباغی , قیمت ها , دروازه پایین خیابان , غلات , گندم , مال و جهات , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , ‎4،8 , رعایا , موقوفات , ‎11،13 , دفتر توجیهات , هیمه , تنباکو , انار , وجوه نقدی , میوه ها , ‎5،13 , حمام اغچه , انگور , ‎8،11 , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , وزیر خراسان , انبار , ‎11،14 , ‎8،9،11 , دارالضرب , قصبه جنابد (تون) , مزرعه احمداباد (خواف) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , خان سلطانم , مندو , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , طویله , جام (مشهد) , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , مزرعه بویمرغ (تون) , جاورس , مزرعه جزی (مشهد) , معون (کاشمر) , بادنجیر , وزن جنابد , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , قریه روشناوند (تون) , مزرعه سمنجان (جام) , خان میر معین , باخرز (نیشابور) , قریه کرکنج (شیروان) , دروازه بالا خیابان , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه کمالی (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , قریه زیبد (تون) , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , اراضی دارالزوار , طسق طواحین , قریه جویمند (تون) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , خواجه محمد امین، خزانه دار , ‎1092ق-‎1091ق , کارخانه قنادی , طاحونه دیزباد علیا (نیشابور) , طاحونه ساره (باخرز) , قریه غوران (هرات) , مزرعه فخراباد (بجستان) , طاحونه سیتی سرا (نیشابور) , حاجی محمد رضا، تحصیلدار کرکنج , مزرعه چاهک(تون) , قریه پاشتان(هرات) , فیلچه , طاحونه مزرعه دیزباد سفلی (امام وردی) , محمد بیگ، تحصیلدار معون , ظاحونه دیزباد علیا (نیشابور)
شماره ثبت:
33032
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات و مستغلات ولايات و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , بقالی , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , مال و جهات , سیورغالات , مقاطعه , وزن ها و اندازه ها , رسوم , رعایا , موقوفات , سفیدبری , سبزبری , زنان , برنج , بذرها , حمل و نقل , مازندران , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , واقفان , ‎6،7 , ‎15،17 , ‎29،31 , پیه گداخته , ‎44،45 , شیخ الاسلام , نخود , وجوه نقدی , وظیفه , ‎23،24 , ‎52،54 , ‎29،61 , ‎48،49 , میوه ها , ‎22،23 , انگور , فرزندان , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , قاین , وزیر خراسان , پروانچه , ‎29،30 , مکار , ‎25،28 , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , ضمانت , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎36،38 , محولات (تربت حیدریه) , جام (مشهد) , استراباد (گرگان) , ‎1084ق , وزن ها واندازه ها , ‎21،36 , ‎63،64 , ‎21،39 , ‎1،65 , مالکانه , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه برق اهنگران (نیشابور) , وزن جنابد , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , بذر خربزه , پنبه دانه , ‎14،32 , قصبه فرهادجرد (جام) , قریه سلیمان اباد (قزوین) , خواجه غیاثا محمدا، خزانه دار , قریه فرودان (اصفهان) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , دیوان الصداره , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , خواجه محمد رفیع، حویج دار , مزرعه براکوه (خواف) , ‎23،48 , باخرز (نیشابور) , مولانا محمد امین، خادم , قریه کرکنج (شیروان) , عشرو ده نیم , ‎1072ق , مزرعه بستیجان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , بارکشی , میرزا محمد، ناظر , قریه مظفریه (هرات) , قصبه بجستان (تون) , اسفزار (هرات) , ‎31،64 , طسق طواحین , مزرعه مهران (خوار) , مزرعه سلیمان اباد (خوار) , قریه فیض اباد (قزوین) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , طاحونه مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , طاحونه مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , قریه مارندیز (تون) , مولانا محمد، واعظ , کشمیری، مولانا علی , مزرعه حاجی اباد (دامغان) , نیشابوری، مولانا شاه حسین، منجم , وزن اصفهان , قریه سمنجان (جام) , باغ مزرعه سعداباد (اسفراین) , ‎1071ق , باغ صدیقی (اردستان) , امرود (گلابی) , مزرعه کلو (دامغان) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , الو زرد , ‎8،25 , محمدی بن محب، تفنگچی , خوار (گرمسار) , ‎14،56 , مولانا محمد مهدی، خادم , ‎1070ق ـ‎1069ق , طاحونه ساره (کذا) , سبزواری، مولانا محمد مومن , قریه طالنجرد روند شین (کذا) (اصفهان) , موسوی، شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , خان پیر انجلی (اصفهان) , عتیقی، میرزا مومن، متولی مزارع , عتیقی، میرزا امین، متولی مزارع , رضوی، میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , ‎8،56 , تاج الدین بن قنبر، قورچی , اسماعیل بیگ، وکیل تفنگچیان , باغ مزرعه امین اباد (اسفراین) , قریه استراباد (اسفراین) , اسفراینی، محمد مومن بن محمد علی , علی رضا بیگ، تحصیلدار , ‎13،56 , خواجه مظفر حسین، صاحب جمع حویج خانه , بجستانی، میرزا رفیع , بجستانی، میرزا حسن , ارباب احوالات , مولانا محمد افضل، منجم , ماه بیگم بنت میر شمس الدین علی , میر شمس الدین علی، وزیر اصفهان , ‎29،32 , ‎32،56 , مزرعه حسن‌اباد (جام) , ‎34،64 , مزرعه شیر مرغ (کذا) (خوار) , مزرعه سنگتراشان (ساری) , مصطفی قلی بیگ، تحصیلدار مزرعه بستیجان , قریه راس الحد (قریه لاسجود) , کنگرلو جیوشلو (کذا)، حیدر بیگ بن ابوالمعصوم بیگ , تکلو، حسین خان بن ابراهیم سلطان، حاکم اعداش , قریه رشید اباد (تهران) , مزرعه حمدی( نیشابور) , ‎59،73 , ‎61،71 , بلوک دبرج (کذا) (نیشابور) , میر محمد ابراهیم، خادم مسجد بالاسر مبارک , ملا حسن، حافظ , ‎68،80 , ‎68،71 , طاحونه مزرعه دیزباد سفلا (طاحونه امام ویردی اقا) , ‎8،54 , کنگرلو جیوشلو (کذا)، مرتضی بیگ نبن حیدر بیگ , خواجه محمد مهدی، صاحب جمع شماع خانه , قریه معونه (دامغان)
شماره ثبت:
33181
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات و تحصيلات. تحويلات. صاحب‌جمعان. خزانه عامره. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به خواجه محمدامين خازن صاحب‌جمع خزانه عامره
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , اکثر صفحات , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , مستاجران , مقرری , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , دروازه بالاخیابان , دروازه دستجرد , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , مال و جهات , ‎3،15 , ارباب حوالات , کتان , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎5،11 , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , جریبانه , مزرعه کنوجرد (مشهد) , باغ پایین پای مبارک , باغ شاهی (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , دفتر توجیهات , ‎9،32 , ‎21،23 , ‎8،9 , ‎19،22 , ‎5،20 , ‎18،22 , ‎25،29 , ‎29،31 , ‎14،15 , ‎3،23 , ‎3،5،7 , ‎23،28 , ‎18،20 , تنباکو , بادام , ‎15،16 , ‎16،18 , ‎20،22 , ارد گندم , انار , پنبه , ‎15،19 , ‎16،23 , ‎16،19 , ‎3،21 , ‎11،25 , ‎13،15 , اردجو , نخود , البالو , چاهجو , وجوه نقدی , مزرعه طرق (مشهد) , ‎27،29 , باغ ها , عصاری , ‎24،26 , ‎11،21 , میوه ها , ‎13،23 , ‎16،20 , حمام اغچه , حلاج , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , ابریشم , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , جوزقه , سبزوار , جوین , وزیر خراسان , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎5،11،21 , ‎12،22 , قصاب , بقال , گله دار , ‎3،22 , ‎5،25 , ‎11،30 , ‎25،28 , مزرعه پس پشته (مشهد) , یخدان سمزقند (مشهد) , دارالضرب , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , مزرعه محمداباد (مشهد) , حق الشرب , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه برمهن (مشهد) , خان سلطانم , باغ مصلی , حمام سرسنگ (حمام مهدی قلی بیگ) , طاحونه کبود (مشهد) , خانه ها , دارالزوار , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه معون (ترشیز) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه ملک اباد (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , ‎8،31 , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎28،30 , کوره , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , مزرعه روشناوند (تون) , جام (مشهد) , ‎6،25 , جماعت اعراب بیچاره , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , کوزه گری , مزرعه خین عرب (مشهد) , مالکانه , مزرعه جزی (مشهد) , فیلجه (پیله) , یخدان الندشت (مشهد) , کاجیره , جماعت ظهیری , مزرعه جاغر (مشهد) , متوجهات , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , جماعت بارکشاهی , خان عیدگاه , جماعت خلفی نمک کش , جماعت چلاقی , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , مزرعه حکیم اباد (مشهد) , برگ توت , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه فرهاد جرد (جام) , ‎14،30 , جماعت عمرانی , اقوام و عشایر , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , غله تصدقی , خان چیت گران , خان میر معین , حاجی محمد باقر، صاحب نسق , مزرعه کاریز علی (زاوه) , طاحونه رادکان (مشهد) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ‎21،28 , طاحونه عارفی (مشهد) , محال حافظ محب علی , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , قوزغان , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , جماعت بختیاری , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , قصبه بجستان (تون) , جماعت بلماقی , مزرعه قنات نو (مشهد) , حمام باغ عنبر , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , انگور کشمشی , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , انگور نبات , زردالو نوری , مزرعه ده نو (مشهد) , محله سراب , خان بازار زرگران , مزرعه نوراباد (نیشابور) , باغ ریهن (نیشابور) , طاحونه ساره , طاحونه مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , جماعت جهونی , بیدنجیر , قنات نو (زاوه) , حاجی غیاثا محمدا، صاحب جمع خزانه , محله حسن بیگ , جماعت مختاری , کاه کش , شلجم (شلغم) , کارخانه قنادی , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی، -‎1100ق , مزرعه ده شکر (هرات) , کاروانسرای میرزا ابوطالب , بازارچه میدان , قنات مسجد جامع , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , مزرعه قاسم اباد (کریم اباد) , عصارخانه شاه طغای , مزرعه فخراباد (بجستان) , مزرعه کلوکن (فندرسک) , ضابط دکاکین , مزرعه شادیشاه (نیشابور) , مزرعه چهچه (مشهد) , حاجی ابوالحسن، انباردار غله تصدقی , ‎1096ق ـ ‎1095ق , محمد ابراهیم، صاحب جمع خزانه , طاحونه مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرع اخلومد (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (مشهد) , مست اباد (مشهد) , ترکمان , مزرعه رمان (رادکان) , مزرعه روحا , محله ماسوله , مزرعه کبود (مشهد) , مزرعه براکوه (مشهد) , طاحونه احمداباد (خواف) , ‎15،11 , قنات حاجی کفی , قریه سید تاج الدین , گل محمد رضا، صاحب جمع خزانه , مهدی قلی بیگ، محصل اسفراین و جوین , افشار، مرتضی قلی بیگ، تحصیلدار مال و جهات اعراب بیچاره , محله جویمند (جنابد) , مزرعه کلاتچه علی (ده سرخ) , مزرعه ده سرخ , حاجی علی محمد، صاحب جمع خزانه , مزرعه شیر مرغ (ده سرخ) , جماعت شاندیزی , جماعت فرنگ , زردالوشکرپاره , حاجی مظفر علی، تحصیلدار کرکنج , حاجی نوروز، تحصیلدار مال و جهات سمنان , قریه حاجی محمد باقر , قریه مارندیز , اعراب بیجان , قریه حاجی غیاثا محمدا , مزرعه لنگرمیراراد (مشهد)
شماره ثبت:
32843
  • تعداد رکورد ها : 16

تعداد کل فراداده ها

2,679,582

تعداد منبع دیجیتال

169,089,513

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .