کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 16
اوارجه ابواب المال. ولايات. محصولات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از محل زراعات و باغات ولايات و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , موقوفات , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , حافظ , ‎8،9 , ‎3،6 , ‎1،3،4 , وظیفه , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , نایب الخدمه , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه نصراباد (خواف) , اجاره نامچه , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , مزرعه فرهادجرد (جام) , قریه راس الحد (لاسجرد) , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , قریه سنگ تراشان (ساری) , قریه بستیجان (دامغان) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه سلیمان اباد (قزوین) , مزرعه فیض اباد (قزوین) , قریه درم طسوج (کاشان) , موقوفه گنج علی خان (کرمان) , مزرعه کاریزعلی (زاوه) , قریه رشیداباد (تهران) , قریه مظفریه (اسفزار) , خالصه , خان پیرانجلی (اصفهان) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , قریه طالیجرد (اصفهان) , قریه استانه علی بلاغی (دامغان) , مزرعه تیرجرد (جام) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , قریه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه سلمان اباد (خوار) , مزرعه گلوکن (استراباد) , قریه امین اباد (اسفراین) , قریه کلاتچه مایان (دامغان) , ‎1153ق , قریه قمصره (تهران) , قریه سعداباد (اسفراین) , قریه کبوترخان (تهران) , مزرعه چهاربند کلات (ابیورد) , اسماعیل بیگ، وکیل ایل قرایی , مزرعه جزی (نیشابور) , حیدر علی، وکیل رعایا , قریه امین اباد (تهران) , مزرعه شاه گری (قزوین) , مزرعه برق مزار باخرز (خواف) , جزاباد (کذا) (خوار)
شماره ثبت:
35952
مجمل جمع و خرج. مفرده. الباقي. صرف و خرج. باقيمانده خلاصه حساب جمع و خرج آستان قدس در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , مستاجران , هزینه ها , برخی صفحات , غلات , گندم , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , رسوم , وکیل , ‎4،8 , تقاوی , ‎11،13 , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ‎11،12 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،11 , تعمیر , ‎2،3 , ‎8،10 , ‎1،4 , ‎4،9 , ‎4،13 , ‎4،11 , وجوه نقدی , مزرعه طرق (مشهد) , ‎4،7 , ‎8،11 , مزرعه اسجیل (مشهد) , معمار , درویشان , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , خبوشان (قوچان) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , طاحونه کبود (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مدد معاش , منزل اباد (مشهد) , تصدق , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , صاحب جمع خزانه , ملا محمد معصوم، خادم , تکیه غسلگاه مبارک , خان میر معین , محمد حسین، فراش , باغ گودسلوک (مشهد) , ملا محمد ابراهیم، فراش , ملا عبدالرشید، حافظ دور , میر محمد مهدی، خادم , نمد کورک , ملا محمد یوسف، خادم , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه ده شکر (هرات) , قریه غوران (هرات) , سید محمد، خادم , ملا محمد محسن، فراش , میرزا نورالدین محمد، خادم , میرزا سید محمد، خادم , میرزا فتح الله، خادم , میرزا تاج الدین علی، مدرس , شیخ محمد کاظم، خادم , ملا محمد سعید، خطیب , میر محمد ابراهیم، صدرالحفاظ , ملا محمد صادق، خادم , میرزا زین العابدین، خادم , میرزا محمد باقر، مهردار , میرزا مرسل، خادم , میر شمس الدین محمد، خادم , نیشابوری، میرزا سید محمد بن میرزا ابراهیم , میرزا علاءالدین محمد، خادم , ملا محمد ابراهیم، خادم , شیخ عبدالعظیم، خادم , ملا محمد هاشم، خادم مسجد بالا سر مبارک , ملا بهاءالدین محمد، بخورسوز , ‎1125ق-‎1124ق , ملا محمد هادی، خادم , ملا محمد رضا، بخورسوز , شیخ محمد علی، خادم , دفتر جمع و خرج , محمد باقر، انباردار , اراضی جایاب (مشهد) , میر مرتضی، خادم , ملا محمد مهدی بن ملا محمد صالح، خادم , میرزا امین الدین حسین، خادم , سنجر، خادم , میرزا محمد بن میرزا سنجر، خادم , شیخ محمد حسین، خادم , میر علی اکبر بن میر محمد امین، خادم , اقا محمد، وکیل
شماره ثبت:
34626
تنقيح. اوارجه. ابواب‌المال. ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي حاصل از زراعات و باغات و مستغلات آستان قدس از موقوفات در ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , کارکنان , مشاغل , حاجی مهدی، سرکار عمارت , اکثر صفحات , مستاجران , حق التولیه , مال و جهات , سیورغالات , رعایا , غله مثالثه , موقوفات , بذرها , حقوق و دستمزدها (جنسی) , خادم , فراش , ‎15،16 , ‎1،2،16 , وظیفه , ‎8،11 , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , ‎9،15 , جوین , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه علی اباد بهلول (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , اقا محمد، انباردار , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , مزرعه فرهادجرد (جام) , قریه راس الحد (لاسجرد) , قریه سلیمان اباد (قزوین) , میرزا محمد، حکیم , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , قریه سنگ تراشان (ساری) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , اقا محمد رضا، خادم کشیک اول , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , اقا محمد رضا، خادم , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , مزرعه درود (نیشابور) , قریه درم طسوج (کاشان) , موقوفه گنج علی خان (کرمان) , مزرعه رادقان (سمنان) , مزرعه کرلکان (سمنان) , قریه رشیداباد (تهران) , مزرعه شاه کندی (قزوین) , مزرعه صالح اباد (نیشابور) , میرزا محمد جعفر، خادم , قریه خرچنگ (استراباد) , نمد کورک , قریه مظفریه (اسفزار) , مزرعه کلاتچه علی (نیشابور) , میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , ‎7،16،17 , خان پیرانجلی (اصفهان) , قریه فیض اباد (قزوین) , مزرعه فخراباد (سمنان) , قنات نو (زاوه) , قریه طالیجرد (اصفهان) , قریه استانه علی بلاغی (دامغان) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , قریه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه گلوکن (استراباد) , مزرعه فیض اباد (جام) , مزرعه ملک اباد (کرمان) , اقا محمد ابراهیم، حویج دار , مزرعه صفی اباد (کرمان) , مزرعه علی اباد (کرمان) , قریه امین اباد (اسفراین) , قریه کلاتچه مایان (دامغان) , قریه ده شکر (هرات) , قریه قمصره (تهران) , قریه سعداباد (اسفراین) , قریه کبوترخان (تهران) , قریه امین اباد (تهران) , مزرعه سرحد (قاین) , مزرعه عرعوزار (هلیاتون) , 1167-‎1166ق , قریه سمنان (دامغان) , مزرعه مارندیز (سمنان) , مزرعه مهاباد (کرمان) , مزرعه کنوج (کرمان) , محال وقفی جعفر بیک (کرمان)
شماره ثبت:
36340
اوارجه. ارباب‌التحاويل و التحاصيل. التحاويل. صاحب‌جمعان. خزانه عامره. تحويل وجوهات به صاحب‌جمعان خزانه عامره و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
قران , اجاره , عید فطر , نقره , پایین پای مبارک , دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , بیت الخلاء شاهی , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , ناظر , اکثر صفحات , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , وجوه هوایی , مستاجران , بقالی , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , دفترخانه , ‎5،6 , سکوها , ابزار و وسایل , فالیز , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , مرسوم , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , زارع , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , تیول , رعایا , نقصان , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , ‎11،13 , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , باغ پایین پای مبارک , علوفه , سبزبری , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , صفاری , اعیاد مذهبی , اجرت , عید قربان , خرید , مصالح ساختمانی , فاضلاب , زنان , مواد غذایی , برنج , بازار , ابکاری , مازندران , دختران , پوشاک , مستغلات , ‎4،5 , نذورات , رواق دارالسیاده , تعمیر , کشیک خانه , ضریح امام رضا , ‎36،37 , قهوه خانه , حق الارض , واقفان , کرایه حمل , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎2،3 , درهای حرم امام رضا , ‎19،21 , تعطیلی , ‎8،9 , ‎3،6 , سادات , اب انبار , عید غدیر , ‎3،9 , قالیچه , مسجد جامع , ‎20،21 , سقاخانه , ‎4،17 , مساعده , ‎13،14 , خویشاوندان , ‎19،23 , ‎15،16 , کاغذ , اعراب نجفی , ‎21،22 , ‎28،29 , ‎9،12 , خلعت , زوار خارجی , ‎53،55 , مطبخ , ‎83،84 , ‎67،69 , ‎102 , پارچه , انعام , نخود , باغچه , مزرعه طرق (مشهد) , ‎39،41 , وظیفه , ‎9،17 , ‎10،22 , ‎8،12 , فراش خانه , ‎8،19 , ‎45،46 , میوه ها , ‎3،55 , ‎19،20 , ‎37،40 , انگور , ‎10،13 , میخ اهنی , ‎8،11 , مزرعه اخلومد (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , فرزندان , کوکنار , مزرعه دیزباد (نیشابور) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , بام حرم امام رضا , مطالبات , ملازم , ‎26،27 , قاین , قندهار , فلزات قیمتی , غلام , اجاره بها , محرر مستوفی , زرگر , فرش های حرم امام رضا , مزرعه منزل اباد (مشهد) , قندیل نقره , بالای سر مبارک , میراب , مدفونین حرم , ‎8،15 , گله دار , ‎18،27 , حمام اغچه (مشهد) , بیلدار , دارالضرب , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , بوریا , مزرعه نصراباد (خواف) , خان سلطانم , نهر خیابان , گل کاری , تنباکو فروش , حویج خانه , بش بندی , بیگلربیگی مشهد , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مسگر , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , ‎103 , ‎115 , ‎104 , ‎114 , پرده , دروازه , اهک کاری , ‎16،31 , ‎110 , ‎117 , ‎120 , ‎116 , ‎106 , ‎128 , ‎136 , ‎90،102 , ‎118 , ‎126 , ‎93،94 , مستوفی الملک , کفش دوز , ‎32،35 , گرمه , حمام دروازه , استاد محمدتقی، معمار , سالار , استاد میرزا علی، چاهجو , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , نفقهالقنات , باغتره , جام (مشهد) , دوشاب , استراباد (گرگان) , باغدار , ‎56،58 , مزرعه خین عرب (مشهد) , استشهاد , ‎63،64 , ‎42،43 , مزرعه حمید (مشهد) , مزرعه جزی (مشهد) , باغ الندشت (مشهد) , فیلجه (پیله) , جماعت ظهیری , در مرصع , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه برق اهنگران (نیشابور) , ‎75،76 , متوجهات , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , جماعت بارکشاهی , خان عیدگاه , ‎59،90 , ‎78،94 , بذر پیاز , ‎22،21 , جماعت خلفی نمک کش , اراضی بند گلستان (مشهد) , خربزه شخته , جماعت چلاقی نمک کش , مزرعه حکیم اباد (مشهد) , چهارپایان , برگ توت , بذر خربزه , ‎20،36 , ‎17،67 , قنات یوسف خان جان , اقضی القضات , باغ شاهی , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , مزرعه میان دو جوی (مشهد) , مشرب , جماعت عمرانی , حاجی محمدباقر، صاحب نسق , محمدتقی، بیلدارباشی , ‎1070ق , ناذران , میرزا بیگ اقا، تحصیلدار , تکیه غسلگاه مبارک , تبریزی، مولانا ابوالقاسم , مزرعه خرچنگ (استراباد) , استاد مرتضی، قصاب , دیوان الصداره , استاد مراد، چاهجو , خان میر معین , قریه رادقان (سمنان) , گنبد میر ولی بیگ , گنبد حاتم بیگ , مولانا فولاد، خادم , عصارخانه شاه طغای (مشهد) , صابون فروشی , ‎52،55 , میر سید محمد، خادم , ‎83،85 , میخ مروارید , محال حافظ محب علی , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , مزرعه رادقان (سمنان) , عشرو ده نیم , باغ گل خطمی , قصبه بجستان (فردوس) , مزرعه بستیجان (دامغان) , ایام عاشورا , ‎38،52 , مزرعه قاسم اباد (مزرعه کریم اباد) , استاد سلطان علی، چاهجو , تونی، میر سید علی , قریه کوشمغان (سمنان) , جماعت بختیاری , جماعت مزنگ , ‎4،36 , مزرعه ویرانیو (مشهد) , استاد شاه محمد، چاهجو , زیر اب حمام , ‎50،54 , شمع خانه , میر غیاث الدین محمد، کتابدار , مزرعه کمالی (تون) , جماعت بلماقی , ‎104،108 , در شمشاد , ‎68،79 , ‎48،51 , دوازده یک ماه رمضان , قریه راس الحد (قریه لاسجرد) , جماعت بیجان , مال و جهات جنسی , خواجه مظفر حسین، حویج دار , طسق طواحین , میر دوست محمد، خادم , قریه فیض اباد (قزوین) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , جماعت جهونی , مزرعه لنگر میراراد (مشهد) , استاد مراد علی، چاهجو , ‎39،50 , میر محمد محسن، خادم , اوزبک، حاجی علی اکبر دادر , حق الشرب مقطعی , قریه سنگتراشان (ساری) , جماعت مختاری , کوره (مشهد) , کاه کش , جاجیم دوز , سلطان حسین بن قربان، تفنگچی , ‎8،48 , بذر چغندر , قنات محله دستجرد (مشهد) , حکیم , میر شمس الدین محمد بن میر غیاث الدین محمد، کتابدار , قریه استانه علی بلاغی (دامغان) , باغ عیدگاه (باغ مصلی) , باغ محمداباد (مشهد) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , در طلا , ایوان میر علیشیر , ‎8،52 , فروش اب , مزرعه فخراباد (بجستان) , میرک بن محمود، تفنگچی , ‎17،88 , میرزا عرب، مشرف , تونی، میر سید علی، خادم , ‎54،66 , میرباقی، فراش , استعلام , تنک کاری , قنات منوچهر , ‎85،86 , طومار حق الارض , قبا قدک , ‎50،66 , رضوی، میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی , صفه میر علیشیر , استاد درویش محمد، چاهجو , خواجه غیاثا محمدا، خازن , میر محمدیوسف، ضابط نذورات , استاد عباس، خباز , بیگ محمد، تحصیلدار , قریه معونه (دامغان) , شامگان (سبزوار) , میر علاءالملک، خادم , مولانا شیخ علی، خادم , درویش، سقا , ‎53،82 , خواجه محمد مهدی، شماع , مال و جهات نقدی , ‎117،118 , میر محمدصالح، تحصیلدار احمداباد , موسوی، میر صدرالدین محمد , طاحونه مزرعه دیزباد (نیشابور) , مهدی علی خان، بیگلربیگی شیروان , ملا محمد طالب، فراش , خواجه محمدرضا، کرکراق , ‎1068ـ‎1067ق , 1-‎137 , خواجه غیاث الدین محمد، صاحب جمع خزانه , ‎3،47 , ‎4،37 , ‎56،49 , مشهدی، خواجه محمدرحیم، خازن , ‎7،117 , استاد غلامحسین، معمار , فضلات , کربلایی، ملا غلام علی، تحصیلدار احمداباد , محمداکبر، تحصیلدار مزرعه دیزباد , میرزا محمد، تحصیلدار مزرعه برق اهنگران , محمدرحیم، تحصیلدار مزرعه برق اهنگران , میرزا بیگ اقا، تحصیلدار اعراب متفرقه , باغتره اراضی خیابان (مشهد) , محمداکبر، تحصیلدار محال نیشابور , قریه مارندیز (فردوس) , ‎16،87 , ‎16،70 , ‎16،67 , ‎17،48 , ‎17،77 , ‎18،47 , ‎18،51 , وامرزان (دامغان) , زمان بیگ، ناظر , سمنانی سیاه کلاه، محمدباقر , شهاب الدین احمد، متصدی محال ابتیاعی دامغان , معیر , ‎24،98 , محله کدیور (همدان) , محب علی، حافظ , میر محمدمومن، تحصیلدار حق الشرب , ‎29،28 , خواجه محمد جان، تحصیلدار احمداباد , ‎28،68 , ‎29،46 , خمیر در (کذا) , مزرعه خولیان (مشهد) , بلوک زران رود (مشهد) , زیورالات , استاد ملا گنجی، متصدی دکاکین و مستغلات , علیرضا بیگ، تحصیلدار اسفراین و جوین , ‎44،102 , درویش محمدرضا، فراش , ‎45،78 , استاد عبدالغفور، ادونچی , بابا جان اقا، تحصیلدار , میر سید محمد، تحصیلدار طسق طواحین , مراد علی، تحصیلدار نیشابور , ‎45،56 , قاینی، محمدحسین، تحصیلدار , ‎46،51 , حاجی قاسم، قصاب , حاجی محمدامین، تحصیلدار , رضاقلی، تحصیلدار , ابراهیم اقا، تحصیلدار حق الشرب باغ گل خطمی , خواجه محمدصادق، متصدی محال ابتیاعی جدیدی , طاحونه مزرعه کاهون (مشهد) , شرف الدین، باغبان باغ پایین پای مبارک , عمارت کبوترخان , مزرعه خضراباد(مشهد) , باغ خرابه تغلی (کذا) , ‎47،67 , استاد محمدتقی، متصدی دکاکین , ‎47،66 , استاد درویش، سقا , رجب، طحان , نیشابوری، محمداکبر، تحصیلدار طسق طواحین نیشابور , نیشابوری، محمدشرف، تحصیلدار طسق طواحین نیشابور , مصطفی قلی اقا،تحصیلدار , استاد نادر، جیلوپز , ‎75،115 , جنابدی، ملا اویس، تحصیلدار تون , ‎54،86 , نیشابوری، محمدشرف، تحصیلدار , ‎54،68 , دوره خان بیگ، تحصیلدار اعراب بیچاره , میرزا اصغر، تحصیلدار , محمدصالح، بقال , ‎55،104 , دروازه میر علی اهو , پهلوان شرف الدین، باغبان , محمد مقیم بیگ، میراب , ‎56،106 , شیخ الاسلام بسطام , گنبد میر علیشر , اصفهانی، حاجی محمدطاهر , ارم لو، مهدی خان بیگ , ‎58،106 , استرابادی، غلام حسین , صحن میر علیشیر , دانیال سلطان بن صفی قلی سلطان , ‎59،106 , عسگری، شیخ حسن , ضابط نذورات متفرقه , میراوبیگ، توپچی باشی , جلایر، شاه ویردی سلطان , محمداشرف، تحصیلدار نیشابور , میرزا محمدکبرا، وزیر خراسان , غلام علی، تحصیلدار احمداباد , میر محمدتقی، تحصیلدار جنابدتون , خواجه بیگ محمد، تحصیلدار طواحین , محمدرحیم بن شمس الدین، تحصیلدار فرهادجرد , ‎66،69 , ‎67،70 , رحیم بن پهلوان صالح، تحصیلدار سبزبری , ‎67،88 , اراضی تبادکان (مشهد) , میر مومن، تحصیلدار حق الشرب مقطعی , نیشابوری، شهاب الدین احمد، تحصیلدار , حاجی باباخان، تحصیلدار بقایا , میرزا شرف، تحصیلدار , ‎75،92 , ‎75،97 , ‎77،95 , ‎78،97 , حاجی مولاناشمس الدین محمد، صاحب جمع شربت خانه , ‎79،102 , استاد میر تقی، قصاب , خواجه محمدطاهر، کرکراق , استاد عبدل، چاهجو , ‎81،114 , عتیقی، میرزا مومن، متولی موقوفه عتیقی , عتیقی، میرزا امین، متولی موقوفه عتیقی , ‎82،86 , ‎83،113 , کمالا حسین خان بیگ، قورچی , حیدرعلی، تفنگچی , محراب بیگ، مین باشی , اقا محمدمحسن، یوزباشی , افراسیاب بیکا , ولی علی بیگ، یوزباشی , امام قلی بیگ، یوزباشی جلو , مستحفظ قلعه طبرک , مردان قلی اقا، نایب محمدقلی بیگ گنجلو , گنجلو، محمدقلی بیگ , گنجلو، امام ویردی بیگ , محمدجان، تحصیلدار جنابدتون , رضا قلی بیگ، دواتدار , استاد نوروز، بنا , ‎88،100 , موسوی، میر ابوالحسن , ‎102،111 , تبریزی، میرزا ابوالقاسم , فریدون اقا، صاحب جمع محله دستجرد , یزدی، رفیعا محمدا، خادم , ‎92،102 , ‎92،106 , قبا زربفت , ‎95،120 , چیت کرمان , ‎96،120 , محمدیوسف بیگ، نقاش , میر محمد معصوم بن میر محمد بیگ , ابراهیم بن محمدحسین، تحصیلدار , میر سید حسن، تحصیلدار اسفراین , ‎103،115 , میر هاشم، تحصیلدار اسفراین , الله ویردی اقا، تحصیلدار , یوسف اقا، تحصیلدار فرهادجرد , ‎103،129 , مشهدی، محمدمنیر، خادم , انبار باروت , قورخانه سرکار خاصه شریفه , خواجه محمدرحیم، صاحب جمع نقدی , عاشور بن علیقلی، مشرب اراضی خیابان , فالیز کلاتچه بوغا (مشهد) , حاجی هوشیار، ملازم , ‎115،135 , محمدباقر، تفنگچی , میرزا ابوتراب، تحصیلدار جنسی خزانه عامره , محمدباقر بیگ، خواجه سرکار خاصه شریفه , مراد خان، توپچی باشی , ‎122،123 , ‎119،120 , جلاکاری , ‎119،122 , میخ برنجی , طویله اسبان خاصه شریفه , محضر , 128-‎131 , رایات , ‎1076 , حاجی محمدمنیر بن محمدرحیم، خادم
شماره ثبت:
33421
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات و مستغلات ولايات و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , بقالی , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , مال و جهات , سیورغالات , مقاطعه , وزن ها و اندازه ها , رسوم , رعایا , موقوفات , سفیدبری , سبزبری , زنان , برنج , بذرها , حمل و نقل , مازندران , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , واقفان , ‎6،7 , ‎15،17 , ‎29،31 , پیه گداخته , ‎44،45 , شیخ الاسلام , نخود , وجوه نقدی , وظیفه , ‎23،24 , ‎52،54 , ‎29،61 , ‎48،49 , میوه ها , ‎22،23 , انگور , فرزندان , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , قاین , وزیر خراسان , پروانچه , ‎29،30 , مکار , ‎25،28 , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , ضمانت , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎36،38 , محولات (تربت حیدریه) , جام (مشهد) , استراباد (گرگان) , ‎1084ق , وزن ها واندازه ها , ‎21،36 , ‎63،64 , ‎21،39 , ‎1،65 , مالکانه , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه برق اهنگران (نیشابور) , وزن جنابد , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , بذر خربزه , پنبه دانه , ‎14،32 , قصبه فرهادجرد (جام) , قریه سلیمان اباد (قزوین) , خواجه غیاثا محمدا، خزانه دار , قریه فرودان (اصفهان) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , دیوان الصداره , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , خواجه محمد رفیع، حویج دار , مزرعه براکوه (خواف) , ‎23،48 , باخرز (نیشابور) , مولانا محمد امین، خادم , قریه کرکنج (شیروان) , عشرو ده نیم , ‎1072ق , مزرعه بستیجان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , بارکشی , میرزا محمد، ناظر , قریه مظفریه (هرات) , قصبه بجستان (تون) , اسفزار (هرات) , ‎31،64 , طسق طواحین , مزرعه مهران (خوار) , مزرعه سلیمان اباد (خوار) , قریه فیض اباد (قزوین) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , طاحونه مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , طاحونه مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , قریه مارندیز (تون) , مولانا محمد، واعظ , کشمیری، مولانا علی , مزرعه حاجی اباد (دامغان) , نیشابوری، مولانا شاه حسین، منجم , وزن اصفهان , قریه سمنجان (جام) , باغ مزرعه سعداباد (اسفراین) , ‎1071ق , باغ صدیقی (اردستان) , امرود (گلابی) , مزرعه کلو (دامغان) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , الو زرد , ‎8،25 , محمدی بن محب، تفنگچی , خوار (گرمسار) , ‎14،56 , مولانا محمد مهدی، خادم , ‎1070ق ـ‎1069ق , طاحونه ساره (کذا) , سبزواری، مولانا محمد مومن , قریه طالنجرد روند شین (کذا) (اصفهان) , موسوی، شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , خان پیر انجلی (اصفهان) , عتیقی، میرزا مومن، متولی مزارع , عتیقی، میرزا امین، متولی مزارع , رضوی، میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , ‎8،56 , تاج الدین بن قنبر، قورچی , اسماعیل بیگ، وکیل تفنگچیان , باغ مزرعه امین اباد (اسفراین) , قریه استراباد (اسفراین) , اسفراینی، محمد مومن بن محمد علی , علی رضا بیگ، تحصیلدار , ‎13،56 , خواجه مظفر حسین، صاحب جمع حویج خانه , بجستانی، میرزا رفیع , بجستانی، میرزا حسن , ارباب احوالات , مولانا محمد افضل، منجم , ماه بیگم بنت میر شمس الدین علی , میر شمس الدین علی، وزیر اصفهان , ‎29،32 , ‎32،56 , مزرعه حسن‌اباد (جام) , ‎34،64 , مزرعه شیر مرغ (کذا) (خوار) , مزرعه سنگتراشان (ساری) , مصطفی قلی بیگ، تحصیلدار مزرعه بستیجان , قریه راس الحد (قریه لاسجود) , کنگرلو جیوشلو (کذا)، حیدر بیگ بن ابوالمعصوم بیگ , تکلو، حسین خان بن ابراهیم سلطان، حاکم اعداش , قریه رشید اباد (تهران) , مزرعه حمدی( نیشابور) , ‎59،73 , ‎61،71 , بلوک دبرج (کذا) (نیشابور) , میر محمد ابراهیم، خادم مسجد بالاسر مبارک , ملا حسن، حافظ , ‎68،80 , ‎68،71 , طاحونه مزرعه دیزباد سفلا (طاحونه امام ویردی اقا) , ‎8،54 , کنگرلو جیوشلو (کذا)، مرتضی بیگ نبن حیدر بیگ , خواجه محمد مهدی، صاحب جمع شماع خانه , قریه معونه (دامغان)
شماره ثبت:
33181
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات. ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات ولايات و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ناظر , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , بقالی , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , فالیز , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , مرسوم , مال و جهات , ‎3،7 , سیورغالات , مقاطعه , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , رعایا , موقوفات , ناطور , سفیدبری , سبزبری , ‎11،12 , چغندر , برنج , بذرها , حقوق و دستمزدها (جنسی) , واقفان , ‎1،12 , ‎24،25 , ‎10،19 , ‎27،33 , ‎35،36 , ‎10،17 , ‎15،16 , ‎17،18 , پیاز , ‎72،74 , کرچک , نخود , وجوه نقدی , باغبان , وظیفه , ‎27،31 , ‎41،42 , ‎52،53 , میوه ها , ‎13،55 , ‎55،56 , انگور , مزرعه حسن اباد (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , ‎26،27 , شرایط انعقاد قرارداد , بلوک جاغرق (مشهد) , اجاره بها , صاحب نسق , سقای مطبخ , مزرعه حمدی (نیشابور) , ‎13،25 , درویشان , ‎25،28 , قصبه جنابد (تون) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , متولی شرعی , خبوشان (قوچان) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مندو , موقوفه گنجعلی خان , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎40،45 , ‎11،50 , مزرعه نوکاریز (نیشابور) , جام (مشهد) , استراباد (گرگان) , زردالو , ‎4،26 , جاورس , فیلجه (پیله) , صاحب جمع شربت خانه , بادنجیر , ‎69،70 , وزن جنابد , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , محمدرضا، فراش , قریه معون (ترشیز) , پنبه دانه , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , شمس الدین محمد، حافظ , حاجی محمدرضا، فراش , محمدهاشم، عزب حویج خانه , مقصود، عزب حویج خانه , موسوی رضوی، میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی , قریه سلیمان اباد (قزوین) , خواجه غیاثا محمدا، خزانه دار , مولانا محمدامین، خادم , قریه فرودان (اصفهان) , تکیه غسلگاه مبارک , ‎57،59 , ‎32،33 , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ‎52،55 , مال دیمچه , باخرز (نیشابور) , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , عبدالوهاب، مقری , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , مزرعه چاهک (قاین) , قریه فیض اباد (جام) , قریه سرجرد (جام) , خواجه عتیق علی، منشی , قریه مظفریه (هرات) , قصبه بجستان (تون) , اسفزار (هرات) , ‎18،45 , کلیددار شربت خانه , کورک , خواجه مظفر حسین، حویج دار , طسق طواحین , خان پیرانجلی (اصفهان) , باغ ریهن (نیشابور) , باغ صدیقی , خواجه محمدشفیع، خادم , زمان بیگ، ناظر بیوتات سرکار خاصه شریفه , قریه فیض اباد (قزوین) , نیشابوری، میر شاه حسین، منجم , خواجه محمدرفیع، حویج دار , ملا محمد، حکیم , ملا محمدطاهر، فراش , ملا حیدر، قاری , قریه مارندیز (تون) , مزرعه طلاجرد (نیشابور) , مزرعه حاجی اباد (دامغان) , مزرعه سمنجان (مشهد) , ملای ایتام , امرود (گلابی) , مزرعه کلو (دامغان) , قریه غوران (هرات) , محمدامین، حافظ , محمدتقی، تحصیلدار , میرزا محمدامین، سرکشیک , ‎14،56 , اسکویی، میر محمدجعفر , محمدباقر، فراش , ‎74،76 , میر مومن، کتابدار , محمدمعصوم، حافظ , استاد عباس، خباز , ‎13،56 , میر شمس الدین علی، وزیر اصفهان , قریه معونه (دامغان) , ملا خواجه علی، جاروکش , استرابادی، میر محمدباقر , ملا محمدصالح، فراش , ملا حسن علی، فراش دارالسیاده , ‎53،62 , حاجی بابا خان، تحصیلدار فرهادجرد , اراضی سنگ اتش (مشهد) , میر محمدصالح، تحصیلدار خواف , محمدمهدی بن حسن علی، سفره چی , حاجی محمدهاشم، فراش , میرزا امین، متولی مزارع , محمدجعفر، فراش , ‎1067ق , ‎4،63 , نیشابوری، محمداکبر، تحصیلدار نیشابور , نیشابوری، میر محمداشرف، تحصیلدار نیشابور , طاحونه قنات کارشک (نیشابور) , حب البقر , مودیان بقایا , قریه زیبد (فردوس) , ماه بیگم بنت میر شمس الدین علیا , میرمحمد، تحصیلدار , بلوک سنگرود (دامغان) , مزرعه نوکه (دامغان) , حاجی مراد خان، تحصیلدار دامغان , سبزواری، میر محمد فصیح بن محمد مقیم , مولانا محمدکاظم، خادم مسجد بالا سر مبارک , شیرعلی، خادم مسجد بالا سر مبارک , بیگ محمد، تحصیلدار طسق طواحین , محمدرحیم، انباردار کاه , استرابادی، ملا محمدقاسم , ‎49،65 , درویش میر رضا، جاروکش , ‎50،67 , محمدمهدی، صاحب جمع شماع خانه , صفی قلی، فراش , اصفهانی، میرزا شجاع، متصدی پرکن اباد , طاحونه مزرعه مفرنقاه , قریه طالنجرد روندستان (اصفهان) , میرزا فریدون حسین، حویج دار , خواجه محمدرحیم، خزانه دار , میرزا مومن، متولی مزارع , بذرافشان , موسوی رضوی، میرزا محمدمحسن، متولی استان قدس رضوی , صفی قلی، تحویلدار
شماره ثبت:
33411
صورت جمع و خرج. مفرده. صرف اول. ساير ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از بابت زراعات و باغات و مستغلات موقوفات آستان قدس در ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , ‎3،4 , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , ‎5،6 , فالیز , غلات , ‎2،4 , مال و جهات , سیورغالات , موقوفات , زنان , شیروان , مزرعه جنابد (تون) , واقفان , ‎2،3 , ‎1،4 , ‎2،6 , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , جوزقه , جوین , مزرعه حمدی (نیشابور) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , عبده محمد محسن (مهر؟) , قریه راس الحد (لاسجرد) , قریه روشناوند (تون) , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , مزرعه قنات نو (زاوه) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , سمنجان (جام) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه درود (نیشابور) , طاحونه مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه کلاتچه مایان (دامغان) , مزرعه سلیمان اباد (قزوین) , مزرعه فیض اباد (قزوین) , موقوفه گنج علی خان (کرمان) , مزرعه رادقان (سمنان) , قریه رشیداباد (تهران) , مزرعه شاه کندی (قزوین) , مزرعه صالح اباد (نیشابور) , مزرعه بستیجان (دامغان) , قریه بمرود (قاین) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه کمالی (تون) , قریه مظفریه (اسفزار) , قریه بویمرغ (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , مزرعه جویمند (تون) , مزرعه شیرمرغ (نیشابور) , خان پیرانجلی (اصفهان) , مزرعه سعداباد (اسفراین) , مزرعه تیرجرد (جام) , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , قریه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه سنگ تراشان (ساری) , مزرعه فخراباد (بجستان) , مزرعه امین اباد (اسفراین) , مزرعه طالیجرد (اصفهان) , مزرعه گلوکن (استراباد) , مزرعه فیض اباد (جام) , قریه مارندیز (سمنان) , مزرعه ملک اباد (کرمان) , مزرعه صفی اباد (کرمان) , مزرعه علی اباد (کرمان) , قریه نوده پشند (تون) , مزرعه استانه علی بلاغی (دامغان) , مزرعه چاهشک (قاین) , قریه ده شکر (هرات) , مزرعه عبدل اباد (کرمان) , قریه قمصره (تهران) , مزرعه برق (خواف) , مزرعه کرلگان (سمنان) , قریه کبوترخان (تهران) , قریه امین اباد (تهران) , خان گنج علی خان (کرمان) , حمام گنج علی خان (کرمان) , مزرعه بهاباد (کرمان) , 1168-‎1167ق , المذنب رضی الدین محمد الرضوی (مهر‎1153) , مزرعه عرعوزار (هلیاتو) , طاحونه مزرعه بری مزار (خواف) , قریه دروم طسوج (کاشان) , خدیجه بنت خواجه حیدر , موقوفه ملک (کرمان) , موقوفه جعفر بیگ (کرمان) , موقوفه کهنوج (کرمان) , اراضی ساخله نو (نیشابور)
شماره ثبت:
37193
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات. صاحب‌جمعان. خزانه عامره. تحويل وجوهات نقدي به صاحب‌جمع خزانه عامره
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , سوخت , دکان , مستاجران , صباغی , قیمت ها , دروازه پایین خیابان , غلات , گندم , مال و جهات , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , ‎4،8 , رعایا , موقوفات , ‎11،13 , دفتر توجیهات , هیمه , تنباکو , انار , وجوه نقدی , میوه ها , ‎5،13 , حمام اغچه , انگور , ‎8،11 , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , وزیر خراسان , انبار , ‎11،14 , ‎8،9،11 , دارالضرب , قصبه جنابد (تون) , مزرعه احمداباد (خواف) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , خان سلطانم , مندو , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , طویله , جام (مشهد) , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , مزرعه بویمرغ (تون) , جاورس , مزرعه جزی (مشهد) , معون (کاشمر) , بادنجیر , وزن جنابد , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , قریه روشناوند (تون) , مزرعه سمنجان (جام) , خان میر معین , باخرز (نیشابور) , قریه کرکنج (شیروان) , دروازه بالا خیابان , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه کمالی (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , قریه زیبد (تون) , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , اراضی دارالزوار , طسق طواحین , قریه جویمند (تون) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه حاتم اباد (گودسلوک) , خواجه محمد امین، خزانه دار , ‎1092ق-‎1091ق , کارخانه قنادی , طاحونه دیزباد علیا (نیشابور) , طاحونه ساره (باخرز) , قریه غوران (هرات) , مزرعه فخراباد (بجستان) , طاحونه سیتی سرا (نیشابور) , حاجی محمد رضا، تحصیلدار کرکنج , مزرعه چاهک(تون) , قریه پاشتان(هرات) , فیلچه , طاحونه مزرعه دیزباد سفلی (امام وردی) , محمد بیگ، تحصیلدار معون , ظاحونه دیزباد علیا (نیشابور)
شماره ثبت:
33032
سررشته معاملات. اوارجه. ابواب‌المال. خراسان. عايدات نقدي و جنسي آستان قدس از محل مصالحه مزارع وقفي در ولايات در بيچي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , درامدها , دکان , ‎1،7 , مستاجران , ‎3،5 , برخی صفحات , باغ مصلی (مشهد) , ‎5،9 , غله مثالثه , موقوفات , لایروبی , قراردادها , بلایای طبیعی , موقوفات مطلقه , تعمیر , ‎3،9 , ‎1،3،5 , ‎1،5،9 , ‎1،5،6 , باغ ها , 1277-‎1276ق , موقوفات خاصه , نیروهای نظامی , قنات , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , شرایط انعقاد قرارداد , مال المصالحه , اجاره نامه , بازار زرگران , مالیات دیوانی , مزرعه دیزبادسفلی (نیشابور) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , قلعه ها , کلی بندی , مزرعه نصراباد (خواف) , بازار کفشدوزان , مالیات نقدی , مالیات جنسی , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه منصوران (قوچان) , مزرعه ایرج (اسفراین) , مزرعه سرچشمه (قوچان) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه حصاری (اسفراین) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎10،7 , قریه پاشتان (هرات) , قریه غوران (هرات) , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه کلاتچه بام (قوچان) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه زرمقان (قوچان) , مزرعه سست (اسفراین) , مزرعه خرنیان (اسفراین) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , مزرعه ارال (مزرعه ولی اباد) , مزرعه نظرگاه (اسفراین) , مزرعه کستان (اسفراین) , مزرعه میان اباد (اسفراین) , میرزا تقی، مستوفی قوچان , میرزا باقر، مستوفی قوچان , زعفرانلو ایلخانی، سام بن رضا قلی، ؟ - ‎1282ق , بلوک سرولایت (قوچان) , بلوک میان ولایت (قوچان) , بلوک پایین ولایت (قوچان) , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه سنجان (تربت حیدریه) , قریه ارتخوان (هرات) , قریه خیراباد عطارباشی (هرات) , قریه شقره (هرات) , مزرعه لوشاهرخ (کذا)(هرات) , مزرعه صوفیان (هرات) , حمام ستار
شماره ثبت:
40130
  • تعداد رکورد ها : 16

تعداد کل فراداده ها

2,454,016

تعداد منبع دیجیتال

161,186,363

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .