کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
توجيهات و مقررات. توجيهات. مرسوم. فراشان کشيک دوم. پرداخت مرسوم و مقرري فراشان کشيک دوم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
34486
مجمل جمع و خرج. مفرده. صرف اول. سايرالوجوه. ساير وجوهات نقدي و جنسي دريافتي آستان قدس در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , معاملات , مواجب , درامدها , ‎3،4 , ‎1،2 , قیمت ها , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , مرسوم , مال و جهات , زارع , کتان , رسوم , وکیل , بلوک میان ولایت (مشهد) , موقوفات , بیگلربیگی , اسفراین , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کرمان , ‎1،5 , ‎2،3 , روغن , نخود , وظیفه , خزانه , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , محصولات کشاورزی , جوین , بلوک جاغرق (مشهد) , صاحب نسق , داروغه , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , حق الشرب , بلوک جورمکن (مشهد) , دفتر خانه , مندو , درخت ها , دفتر همقلم , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , حق المیاه , قصبه فرهادجرد (جام) , تسعیرنامه , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , محتسب مشهد , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , رسم التحصیل , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه رادقان (سمنان) , باغ وزیر , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , قنات نو (زاوه) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه ده شکر (هرات) , فورلاس (جام) , مزرعه کوشمغان (سمنان) , مزرعه ایلیاتو سفلی (فورلاس) , مزرعه ایلیاتو علیا (فورلاس) , رافعانه , میرزا طاهر، وزیر , ‎1125ق-‎1124ق , حسینی، میرزا عبدالله بن محمد داود، نایب متولی استان قدس رضوی , محمد تقی اقا، محصل خیابان , محمد تقی اقا، تحصیلدار
شماره ثبت:
34602
توجيهات و مقررات. توجيهات. حق‌النظاره. پرداخت حق‌النظاره به افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , 4-‎1 , کارکنان , مشاغل , ناظر , ‎1،2 , مستاجران , فالیز , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق النظاره , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , اسفراین , حقوق و دستمزدها (جنسی) , تنباکو , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , باقلا , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , انباردار , مزرعه حمدی (نیشابور) , تعلیقچه , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , قصبه جنابد (تون) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مندو , غله مناصفه , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , مزرعه کسلانجرد(مشهد) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎1147ق , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , قریه درود (نیشابور) , مزرعه علیاباد (نیشابور) , ضابط محصول , مزرعه کلاتچه علی (نیشابور) , مزرعه چاهشک (مشهد) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , محال فورلاس (جام) , سواد تعلیقچه , طاحونه احمداباد (خواف) , تحصیلدار مال و جهات اسفراین و جوین , میرزا محمد ابراهیم، طبیب , مزرعه جزند (مشهد) , طاحونه اخلومد (مشهد) , جوین (اسفراین) , ضابط محصولات مزرعه طرق , مزرعه ایلیاتوی (جام)
شماره ثبت:
35391
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. مدرسان. آستان قدس. پرداخت وظيفه نقدي و جنسي به مدرسان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , مستاجران , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ‎2،4 , ‎3،7 , رسوم , کتاب مستوفی , ‎4،6 , رعایا , موقوفات , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎2،3 , ‎6،7 , ‎6،11 , ‎4،10 , ‎4،11 , طلبه , وظیفه , پروانچه , انباردار , حقابه , حق الشرب , مزرعه زرگران (مشهد) , حق التدریس , غله مناصفه , نهر خیابان (نهر شاهی) , تحصیلدار , شیخ محمد، مدرس , قصبه فرهادجرد (جام) , صاحب جمع خزانه , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , حسینی، میرک موسی، مدرس , ضابط حق الارض , رضوی، میرزا حسن، مدرس , میرزا محمدسعید، مدرس , میرزا نظام الدین علی، مدرس , مولانا ابوطالب، مدرس , حمام میر محمدزمان , ملا سلطان محمود، مدرس , مولانا عبدالرشید، مدرس , مزرعه تیرجرد (جام) , حسینی، میر محمداکبر بن میرک موسی، مدرس , حسینی، میر کمال الدین حسین، مدرس , قریه ماربین (اصفهان) , مولانا عبدالرزاق، مدرس , حسینی، میرزا محمدداود بن عبدالله، متولی استان قدس رضوی، -‎1133ق , طباطبایی، میر اسفندیار، مدرس , مولانا محمدابراهیم بن حاجی محمدنصیر، مدرس , رضوی، میرزا احمد بن میرزا حسن، مدرس , رضوی، میرزا محمود بن میرزا حسن، مدرس , حسینی، بهاءالدین محمد، خادم , حاجی محمدنصیر، مدرس , ‎1115ق-‎1114ق , محمداشرف، متصدی دکاکین , میرزا صدرالدین محمد بن میرزا نظام الدین علی، مدرس، -‎1112ق , حسینی، میر عبدالعلی بن میر کمال الدین حسین، مدرس , حاجی الماس، نایب الوکاله , میرزا شرف الدین علی بن میرزا صدرالدین محمد، مدرس
شماره ثبت:
34287
توجيهات. بذر. ولايات. تحويل بذر جهت مزارع ولايات متعلق به آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , غلات , گندم , بذر سفیدبری , زارع , وزن تبریز , رسوم , کتاب مستوفی , رعایا , غله مثالثه , موقوفات , ناطور , دفتر توجیهات , ‎1،2،3 , ‎1،13 , ‎1،2،7 , ‎19،21 , ‎1،2،4 , ‎2،7 , ‎1،7،9 , ‎7،9 , ‎16،21 , ‎13،14 , ‎5،12 , ‎14،15 , 22-‎1 , ‎16،19 , نخود , ‎19،20،21 , مزرعه حمدی (نیشابور) , قصبه جنابد (تون) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , ‎12،16 , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , اکار , جام (مشهد) , مزرعه بویمرغ (تون) , ‎1،2،13 , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , پنبه دانه , قصبه فرهادجرد (جام) , بذر سبزبری , قریه روشناوند (تون) , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه قنات نو (زاوه) , حسن اباد (جام) , ‎1،4،12 , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه کاریزعلی (زاوه) , زاوه (تربت حیدریه) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه کمالی (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , قریه زیبد (تون) , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , مزرعه نوراباد (نیشابور) , قریه جویمند (تون) , بذر هندوانه , بذرخربزه , مزرعه تیرجرد (جام) , محال اتبیاعی , رضوی، میرزا محمدابراهیم، متولی استان قدس رضوی، -‎1100ق , ‎1097ق-‎1098ق , روشناوندی، خوجه فولاد، تحصیلدار تون , وزن ها اندازه ها , خاک زراعت , 21-‎19
شماره ثبت:
33167
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر ولايات. تحويل بذر به زارعين وقفي آستان قدس در ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎3،4 , اکثر صفحات , مستاجران , ‎3،5 , هزینه ها , فالیز , غلات , گندم , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , رسوم , کتاب مستوفی , رعایا , غله مثالثه , موقوفات , ناطور , لایروبی , سفیدبری , سبزبری , دفتر توجیهات , ‎9،14 , ‎21،23 , ‎6،8 , ‎1،20 , ‎8،9 , ‎6،11 , ‎5،20 , ‎16،17 , ‎20،21 , ‎18،19 , ‎12،17 , ‎13،18 , 26-‎1 , ‎20،22 , نخود , وجوه نقدی , ‎10،13 , بیدانجیر , ‎12،15 , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , ملازم , ‎12،20 , مزرعه حمدی (نیشابور) , نایب ناظر , قصبه جنابد (تون) , مزرعه احمداباد (خواف) , ضمانت , مندو , غله مناصفه , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , سالار , جام (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , وزن جنابد , ‎22،20 , بهاء , بذر خربزه , پنبه دانه , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎1102ق , قریه روشناوند (تون) , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه کمالی (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , قریه زیبد (تون) , مزرعه نوراباد (نیشابور) , قریه جویمند (تون) , بذر هندوانه , مزرعه تیرجرد (جام) , خواجه محمدامین، خازن , مزرعه علیاباد , میرزا خواجه، تحصیل دار سرکار , فورلاس (جام) , مزرعه بویمرغ (جنابد)
شماره ثبت:
32437

تعداد کل فراداده ها

3,307,926

تعداد منبع دیجیتال

177,379,642

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .