کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 40
توجيهات و مقررات. توجيهات. حق‌التوليه. پرداخت حق‌التوليه به متوليان شرعي موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
33468
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل المذکور. زراعات و باغات. محال خيابان. دريافت وجوهات نقدي و جنسي در مشهد در محال خيابان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , صباغی , هزینه ها , قیمت ها , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , ارباب حوالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تیول , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , باغ پایین پای مبارک , باغ خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , مستغلات , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎24،25 , تنباکو , ‎16،19 , البالو , وجوه نقدی , وظیفه , ‎8،14 , ‎12،14 , ‎26،28 , میوه ها , ‎23،43 , بلوک تبادکان (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , ‎31،32 , ‎29،30 , انبار , مزرعه الندشت (مشهد) , باغ مصلی , مزرعه زرگران (مشهد) , ‎34،35 , شفتالو , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , باغدار , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , وکیل حاکم , باغ شاهی , باغ سمزقند (مشهد) , بذر سبزبری , بلوک طوس (مشهد) , ‎1090ق , ‎8،47 , خیابان ها و کوچه ها , امرود , استاد درویش، چاهجو , انگور کشمشی , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , خواجه محمد صالح، انباردار , انگور نبات , زردالو نوری , محمد صادق، تحصیلدار , مزرعه زیرجوی(مشهد) , اراضی سریش (مشهد) , ‎5،45 , وکیل بیگلر بیگی (مشهد) , ‎9،11،44 , سورغالات , استاد محب، چاهجو , محمد مهدی، قصاب , قهوه خانه میرخیو , محله سراب , ‎34،35،37 , خواجه محمد تقی، معمار , میرزا سعدالدین محمدا، وزیر خراسان , رضا قلی، قصاب , طومار مساحت , شاه محمود، مساح
شماره ثبت:
32228
مفرده. مجمل جمع و خرج. صرف اول. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات. ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات آستان قدس در ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , اکثر صفحات , مستاجران , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , موقوفات , برنج , حقوق و دستمزدها (جنسی) , مستغلات , ‎7،17 , واقفان , ‎1،5 , ‎11،16 , پیه گداخته , تنباکو , الو بخارا , الوچه , مطبخ , نخود , البالو , وجوه نقدی , وظیفه , میوه ها , انگور , ابریشم , ترشیز (کاشمر) , قنات , جوزقه , مزرعه حمدی (نیشابور) , قصبه جنابد (تون) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه درم طسوج (کاشان) , مندو , موقوفه گنجعلی خان , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , ‎8،17 , مزرعه ده علیان (نیشابور) , شفتالو , جام (مشهد) , استراباد (گرگان) , مزرعه حسن اباد (جام) , ‎7،3 , جاورس , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , روغن گوسفند , خربزه شخته , قصبه فرهاد جرد (جام) , قریه معون (ترشیز) , مزرعه نو کاریز (نیشابور) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , مشرب , قریه سلیمان اباد (قزوین) , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , باخرز (نیشابور) , امرود , مزرعه جزند (خواف) , قریه بمرود (قاین) , مزرعه چاهک (قاین) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه سیداباد (تون) , مزرعه کمالی (تون) , قصبه بجستان (تون) , اسفزار (هرات) , قریه مظفریه (اسفزار) , مجمل جمع و خرج , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , مزرعه نصر اباد (خواف) , طسق طواحین , قریه طالنجرد (اصفهان) , خان پیرانجلی (اصفهان) , قریه جویمند (تون) , قریه فیض اباد (قزوین) , قریه مارندیز (تون) , مزرعه سعداباد (اسفراین) , طاحونه ساره (نیشابور) , بادام خشک , مزرعه چهارده بندکلات (ابیورد) , مزرعه امین اباد (اسفراین) , مزرعه کلوکن (فندرسک) , فندرسک (استراباد) , زرد الو , ‎1080ق- ‎1079ق
شماره ثبت:
34039
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات. محال خيابان. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات مشهد در محال خيابان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , دروازه پایین خیابان , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , باغ مصلی (مشهد) , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , مرسوم , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , بذرسبزبری , کتان , رسوم , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تیول , ‎5،9 , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , تیول نامچه , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , باغ پایین پای مبارک , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , خرید , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎2،4،5 , ‎4،5 , ‎2،14 , ‎1،12 , ‎1،2،11 , ‎16،17 , ‎5،12 , ‎1،15 , ‎3،4،7 , ‎5،6،9 , ‎12،17 , ‎4،5،6 , ‎9،18 , ‎12،13 , ‎20،27 , ‎17،18 , الوچه , نخود , البالو , وظیفه , ‎12،14 , ‎1،3،10 , ‎1،2،17 , میوه ها , ‎5،6،8 , ‎19،20 , ‎6،9،12 , بلوک تبادکان (مشهد) , وارثان , گل گلابی , ‎11،12،15 , 36-‎1 , ‎19،26 , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , حق الشرب , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , خباز , ‎11،12،13 , ‎5،9،12 , مزرعه زرگران (مشهد) , مندو , ‎3،10،17 , ‎34،35 , ‎28،30 , مزرعه مردار کشان (مشهد) , ‎30،33 , شفتالو , یخدان , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , الو منصوری , جاورس , فیلجه (پیله) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , تفنگچی , برگ توت , وکیل حاکم , باغ شاهی , ‎14،23 , استاد عرب، چاهجو , بلوک طوس (مشهد) , قریه سنگ تراشان (ساری) , استاد مراد، چاهجو , ‎1،2،12 , طاحونه رادکان (مشهد) , مزرعه براکوه (خواف) , میرزا محمد مهدی، خادم , قریه کرکنج (شیروان) , امرود , مزرعه جزند (خواف) , مزرعه چاهشک (مشهد) , انگور کشمشی , وکیل بیگلربیگی مشهد , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , انگور نبات , زردالو نوری , محمد مهدی، مستوفی , استاد محب، چاهجو , محمد مهدی، قصاب , خواجه محمد تقی، معمار , طومار مساحت , شاه محمود، مساح , وکیل سرکار خاصه شریفه , اب خیابان (مشهد) , حاجی باقر، صاحب نسق , ‎14،33 , زردالو نبات , سیب دلوار , سیب نبات , زردالو تخم شمس , الو بخارایی , باغبان باشی , میرزا محمد امین، خادم , محال خیابان (مشهد) , مرتضی قلی بیگ، انباردار , ‎28،33 , ‎5،6،12 , ‎5،6،22 , زردالو شکر , ‎1097ق ـ ‎1096ق , ‎1،10،17 , ‎2،14،21 , ‎6،13،18 , ‎6،17،18 , مزرعه یک و ده نیم (مشهد) (کذا) , ‎19،20،26 , ‎21،28،29 , دروازه بالاخیابان (خیابان شیرازی) , مزرعه بمرود (قاین)
شماره ثبت:
33112
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات. مشهد. محال خيابان. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از باغات و زراعات و محال خيابان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , درامدها , کارکنان , مشاغل , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , باغ مصلی (مشهد) , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , حق التولیه , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , زارع , کتان , رسوم , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , تیول , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , باغ پایین پای مبارک , باغ شاهی (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎5،22 , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎2،3 , ‎1،2،24 , ‎5،27 , 31-‎1 , ‎16،17 , ‎11،15 , ‎11،16 , ‎25،27 , ‎4،14 , ‎20،27 , الو بخارا , الوچه , نخود , البالو , وظیفه , ‎5،23 , ‎1،24 , میوه ها , ‎2،6،8 , بلوک تبادکان (مشهد) , گل گلابی , ‎7،28 , ‎2،27 , ‎20،24 , نایب ناظر , ‎20،25 , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , ‎30،31 , مزرعه زرگران (مشهد) , ‎3،6،8 , کنجد , دروازه , ‎5،30 , ‎2،3،9 , شفتالو , یخدان , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , الو منصوری , جاورس , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , برگ توت , وکیل حاکم , بذر سبزبری , ‎1102ق , بلوک طوس (مشهد) , خیابان ها و کوچه ها , امرود , ‎25،30 , ‎2،29 , انگور کشمشی , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , انگور نبات , زردالو نوری , فیلجه , محمد مهدی، قصاب , خواجه محمد تقی، معمار , طومار مساحت , شاه محمود، مساح , وکیل سرکارخاصه شریفه , حاجی باقر، صاحب نسق , حاجی عوض، انباردار , زردالو نبات , باغ نظرگاه (مشهد) , سیب نبات , ‎2،22،31 , ‎2،7،28 , زردالو شکرپاره , زردالو تخم شمس , باغ محمداباد (مشهد) , ملک علی، نجار , وکیل بیگلر بیگی مشهد , محله سراب (مشهد)
شماره ثبت:
32418
روزنامچه جمع و خرج صاحب‌جمعان بيوتات سرکار فيض‌آثار. گزارش روزانه جمع و خرج صاحب‌جمعان آستان قدس مربوط به دارالشفاء به صاحب‌جمعي ملا محمد شربتدار در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
33557
عوايد و درآمدهاي حاصل از زراعات و باغات آستان قدس در مشهد و ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , ‎1،3 , فالیز , غلات , گندم , ارزن , ‎2،3،5 , ‎2،4 , مزرعه جوی پایان (مشهد) , کتان , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , تیول , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , باغ شاهی (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎1،2،3 , ‎2،3 , ‎2،4،6 , ‎1،3،5 , ‎9،13 , تنباکو , انار , خشخاش , پیاز , الو بخارا , الوچه , نخود , البالو , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , ‎49،51 , ‎1،3،21 , باقلا , خیاط , میوه ها , حلاج , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , کوکنار , ابریشم , خاک کش , سنجد , گل گلابی , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , ‎9،15 , محصولات کشاورزی , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه احمد اباد (خواف) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , علاف , قصاب , بقال , ‎9،28 , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , خرکار , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , خبوشان (قوچان) , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , باغ مصلی , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , ‎61،63 , ‎43،46 , ‎55،75 , مزرعه ده علیان (نیشابور) , مزرعه ماسی (مشهد) , نمد مال , ‎62،63 , ‎68،70 , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1096) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , الو منصوری , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , ‎13،31 , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎5،32 , ‎7،45 , کوزه گر , جاورس , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , کاجیره , مزرعه جاغر (مشهد) , عواید , بادنجیر , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , روغن گوسفند , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , برگ توت , مزرعه کوشنجد (مشهد) , جامه باف , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , قورچی , ‎2،42 , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ‎76،77 , امرود , نصفه کاری , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , کفشدوز , باغ وزیر , کورک , انگور کشمشی , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه خضراباد (مشهد) , انگور نبات , فیلجه , مزرعه ده نو (مشهد) , مزرعه چهاردیوارک (مشهد) , اراضی سریش (مشهد) , جاجیم دوز , مزرعه جعفراباد (مشهد) , سلیمان بن محمد باقر الرضوی (مهر‎1084) , بادام خشک , شفتالو نبات , کوکچه (کذا) , سیب نبات , فورلاس (جام) , الو زرد , باغ نظرگاه , حاجی حسن، فراش , مزرعه علیااباد (نیشابور) , سیب میان زرد , علف شیران , ‎1097ق ـ ‎1096ق , ‎21،76 , ‎1،3،76 , ‎1،3،65 , ‎1،73،76 , ‎1،80 , ‎2،3،24 , زرد الو نوری , ‎2،4،55 , زرد الو تخم شمس , ‎2،73 , ‎2،4،73 , ‎2،6،73 , ‎5،75 , زرد الو بیدخت (کذا) , زرد الو نیشابوری , شفتالو تلخک , ‎4،73 , ‎8،75 , مزرعه اراضی خیابان (مشهد) , ‎33،32 , ‎32،64 , ‎36،75 , ‎40،75 , ‎46،74 , ‎58،74 , قریه چاهوک (مشهد) , ‎79،78
شماره ثبت:
33174
اوارجه. ابواب‌المال. حاصل‌المذکور. زراعات و باغات. مشهد مقدس. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات در مشهد مقدس و پرداخت آن به افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , ‎5،6 , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , مرسوم , مال و جهات , سیورغالات , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , تیول , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , ماکول , باغ پایین پای مبارک , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , محلوج , خرید , مصالح ساختمانی , گیلاس , دختران , حقوق و دستمزدها (جنسی) , تعمیر , روغن چراغ , شربت خانه , کرایه حمل , تعطیلی , ‎5،6،10 , مسجد جامع , ‎27،28 , ‎18،28 , ‎4،6،10 , تنباکو , ‎13،14،15 , طلبه , ‎16،18 , انار , خشخاش , پیاز , الوچه , ‎53،54 , اعراب بحرینی , ‎101 , کشمش , نخود , باغچه , البالو , چاهجو , فندق , مزرعه طرق (مشهد) , ‎4،6،8 , وظیفه , زوارخارجی , ‎33،43 , کدخدا , ‎51،54 , ‎12،14 , باقلا , ‎52،53 , ‎55،57 , نجار , میوه ها , ‎5،6،8 , ‎23،33 , ‎8،10،11 , میخ اهنی , ‎8،11 , ‎4،5،8 , ‎5،17،19 , حلاج , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , فرزندان , کوکنار , ابریشم , خاک کش , سنجد , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , قنات مسجد جامع کبیر , جوزقه , بلوک جاغرق (مشهد) , جواهرالات , مزرعه حمدی (نیشابور) , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎4،6،14 , قندیل , علاف , میراب , قصاب , بقال , مزرعه پس پشته (مشهد) , بیلدار , قصبه جنابد (تون) , مستحقان , مزرعه اخنجان (مشهد) , حمام مهدی قلی بیگ (حمام سرسنگ) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , خرکار , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , متولی شرعی , موقوفه خواجه عتیق علی , موقوفه مهدی قلی بیگ , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه سرواباد (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , جیلو (گلو) , باغ مصلی , کالار , بش بندی , تیولدار , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , طحان , ‎143 , ‎151 , ‎109 , ‎145 , ‎155 , ‎114 , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎53،57 , ‎8،33 , ‎39،40 , ‎38،39 , ‎120 , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎130 , ‎106 , نمد مال , ‎148 , ‎138 , ‎139 , مزرعه مردار کشان (مشهد) , ‎6،8،20 , ‎75،77 , ‎129 , ‎137 , مزرعه سناباد (مشهد) , تخته , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , مزرعه روشناوند (تون) , دیگ حمام , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , الو منصوری , مزرعه بویمرغ (تون) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎24،33 , کوزه گر , جاورس , مزرعه کلاتچه مرو (مشهد) , فیلجه (پیله) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , کاجیره , مزرعه جاغر (مشهد) , ‎71،72 , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , روغن گوسفند , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه کاهون (مشهد) , اراضی بند گلستان (مشهد) , قریه معون (ترشیز) , برگ توت , مزرعه کوشنجد (مشهد) , ‎39،83 , ‎77،75 , جامه باف , باغ شاهی , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , حق السعی , ‎37،107 , قورچی , ‎36،61 , بذر سبزبری , بلوک شاندیز (مشهد) , مزرعه سمنجان (جام) , ‎57،59 , قوللر اقاسی , بلوک طوس (مشهد) , حاجی رضوان بیگ، خادم , 160-‎1 , ‎5،6،17 , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ‎4،6،16 , مزرعه دیزباد سفلا (نیشابور) , میرزا محمد افضل، خادم , میرزا محمد مهدی، خادم , ‎5،6،19 , میرزا محمد صالح، خادم , مزرعه علیاباد (نیشابور) , بادانجیر , هاشم، حافظ , امرود , نصفه کاری , دعس (کذا) , میرزا محمد، ناظر , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه سیداباد (تون) , کفشدوز , مزرعه کمالی (تون) , ‎77،79 , مزرعه خرابه تغلی(مشهد) , گل گلاب , میرزا محمد صادق، خادم , باغ وزیر , مزرعه نوده پشند (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , مزرعه جویمند (تون) , کورک , انگور کشمشی , وکیل بیگلربیگی مشهد , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه خضراباد (مشهد) , انگور نبات , زردالو نوری , مهدی قلی بیگ، میر اخورباشی سرکار خاصه شریفه , مزرعه ده نو (مشهد) , صفی قلی خان، بیگلربیگی مشهد , مزرعه چهاردیوارک (مشهد) , میرزا ابوطالب، خادم , زمان بیگ، ناظر بیوتات سرکار خاصه شریفه , مزرعه شیر مرغ (بیرجند) , مزرعه کلاتچه علی (بیرجند) , میرزا نظام الدین علی، مدرس , استاد بیگ محمد، چاهجو باشی , خواجه محمد امین، خزانه دار , جاجیم دوز , محله کوچه کاریز , مزرعه جعفراباد (مشهد) , جریبانه (کذا) , زردالو نبات , سیب دلوار , بادام خشک , سیب نبات , ‎58،71 , ‎64،68 , ‎64،66 , زردالو تخم شمس , الو بخارایی , الو زرد , باغ نظرگاه , محمد قلی خان، ایشیک اقاسی باشی , میر محمد کاظم، خادم , میرزا نصیر، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , ‎33،54 , ‎1097ق-‎1096ق , میرزا بهبود، خادم , مرتضی قلی بیگ، انباردار , مزرعه کاریز (گودسلوک) , وکیل حاکم مشهد , عباس اقا، متصدی موقوفه مهدی قلی بیگ , ‎4،6،8پ , ‎4،6،22 , ‎4،6،48 , ‎4،6،116 , ‎5،10،110 , ‎5،10،101 , ‎5،100،113 , ‎5،113 , ‎5،6،48 , ‎5،6،12 , ‎5،6،32 , ‎5،6،123 , ‎5،6،100 , سیب میان زرد , ‎5،6،33 , علف شیران , ‎5،6،22 , ‎8،26،28 , ‎12،43،52 , ‎14،15،88 , ‎15،88 , ‎15،80 , ‎5،17،18 , ‎18،31،32 , ‎20،143 , ‎20،37،38 , ‎20،85 , ‎21،85 , ‎21،137 , ‎21،102 , ‎21،121 , ‎21،115 , ‎21،156 , ‎21،95 , ‎22،112 , ‎24،160 , مزرعه اراضی سریش (مشهد) , ‎26،153 , ‎26،66 , ‎32،98 , ‎34،123 , ‎36،130 , ‎36،125 , ‎36،117 , ‎37،127 , ‎38،67 , ‎39،158 , ‎39،68 , ‎39،64 , ‎42،132 , ‎52،59 , ‎52،53،59 , میرزا غیاث الدین محمد , ‎55،72 , ‎60،70 , میرزا رحیم، متولی موقوفه خواجه عتیق علی , ‎60،70،72 , ‎61،91 , ‎71،121 , میر حسن بن میر ولی الله، خادم , ‎75،77؟،‎78 , ‎75،78 , ‎75،77،78 , ملا احمد، میراب , حاجی قربان، چاهجو , ‎85،125 , ‎85،119 , ‎88،106 , زردالو شکر , مححمد مهدی، مستوفی , مولانا محمد مهدی، خادم , مولانا محمد محسن، حافظ دور , دروازده یک ماه رمضان
شماره ثبت:
33111
  • تعداد رکورد ها : 40

تعداد کل فراداده ها

3,277,000

تعداد منبع دیجیتال

172,481,849

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .