کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 60
صورت جمع و خرج. مفرده. مشهد. محصولات. زراعات و باغات حق‌الشرب. دريافت وجوهات نقدي و جنسي بابت محصولات مزارع و باغات و حق الشرب نهرها و قنوات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , مستاجران , ‎2،10 , قنات عشرت اباد (مشهد) , ‎3،7 , ‎3،11 , کتان , ‎3،8 , شالی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دیمچه , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , زنان , مالیات , موقوفه علی شاهی , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه محراب خان (مشهد) , واقفان , ‎2،3 , ‎3،6 , ‎2،4،7 , ‎3،9 , ‎14،16 , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , باقلا , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک رادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , المذنب محمد رضی الرضوی (مهر؟) , نایب الزیاره , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , قنات سناباد (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک سرجام (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , حق الشرب , بلوک جورمکن (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , مندو , قنات مسجد گوهرشاد , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه حاجی اباد (مشهد) , مزرعه نصراباد (مشهد) , قنات محراب خان (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , صورت جمع و خرج , مزرعه ماسی (مشهد) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد الشریف (مهر‎1154) , مزرعه دستجردغلامان (مشهد) , باغ باقراباد (مشهد) , باغدار , مالکانه , مزرعه کلاتچه مرو (مشهد) , مزرعه فیض اباد (مشهد) , باغ سمزقند (مشهد) , بلوک شاندیز (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , عبده محمد محسن (مهر‎1150) , مزرعه خوش هوا (مشهد) , حاجی محمد علی، صاحب نسق , مزرعه سریش (مشهد) , باغ اخنجان (مشهد) , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , مزرعه ده نو (مشهد) , قنات چاه نو (مشهد) , حمام میدان , میرزا مرتضی، خادم باشی , قریه فرهادجرد (جام) , اقا حسین، شربت دار , مزرعه ماهی جرد (مشهد) , رضی الدین محمد الرضوی (مهر؟) , 1168-‎1167ق , مزرعه طوس (مشهد) , باغ گل خطمی (گودسلوک)
شماره ثبت:
37191
اجاره نامه بخشي از املاک موقوفه آستان قدس توسط هيئت حاکمه در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ناظر , ارباب حوالات , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , سبزبری , قراردادها , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کاهو (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , 2-‎1 , مزرعه اشتفتر (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , اجاره نامه , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه جمالان (نیشابور) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه ایرج (اسفراین) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چلاقی(مشهد) , مزرعه خوش هوا (مشهد) , ‎1226ق , مزرعه سریش (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , مزرعه میمند (میامی) , مزرعه حصاری (اسفراین) , مزرعه خراشاه (اسفراین) , مزرعه جزمقان (اسفراین) , مزرعه سیب (کذا) (اسفراین) , مزرعه لیبان (کذا) (اسفراین) , مزرعه نور تپه (کذا) (اسفراین) , سفیدبر , حسینی، محمدعلی، متولی باشی استان قدس رضوی
شماره ثبت:
30640
توجيهات و مقررات. صورت‌المذکور. اجاره نامجات. صورت اجاره نامچه مزارع وقفي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , ‎1،2 , ‎1،7 , مستاجران , برخی صفحات , حق التولیه , حق النظاره , مال و جهات , ‎3،7 , دیمچه زار , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , ارباب حوالات , شالی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎5،7 , غله مثالثه , نقصان , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , سفیدبری , سبزبری , قراردادها , عوارض دیوانی , دفتر توجیهات , ‎1،2،3 , ‎1،2،7 , ‎1،3،5 , ‎1،5،6 , ‎2،5،6 , ‎1،2،5 , وجوه نقدی , باغ ها , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , مال المصالحه , اجاره نامه , اجاره بها , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , چاهجویی , بلوک جورمکن (مشهد) , سیورسات , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , غله مناصفه , اقا ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , ابی زار , مزرعه سریش (مشهد) , حاجی محمد جعفر، صاحب نسق , 1165-‎1164ق , سبزه بری , اقا حسین، گماشته متولی , چوله، اکبرخان , چوله، میرزا علاءالدین محمد
شماره ثبت:
37423
اوارجه. ابواب‌المال. زراعات و باغات مشهد صورت اجارات و مقاطعه‌هاي مزارع موقوفه آستان قدس در مشهد و ميزان اجاره آنها
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ‎1،2 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , حق النظاره , مال و جهات , زارع , رسوم , شالی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , خیابان گودسلوک (مشهد) , سفیدبری , سبزبری , قراردادها , عوارض دیوانی , بذرها , بازدیدها , ‎7،8 , ‎4،9،13 , ‎3،4،5 , چاهجو , ‎1،3،15 , ‎1،3،13 , ‎19،20 , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , اجاره بها , ‎1161ق , داروغه , میراب , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , کلاتچه بوغا (مشهد) , رسم الوزاره , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بلوک شاندیز (مشهد) , اقا عبدالله، صاحب جمع خزانه , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , میرزا محمد صفی، وزیر , میر سید محمد، خادم , سرکار استیفا , اقا اسحق، ناظر مسجد گوهرشاد , حاجی محمد علی، صاحب نسق , مزرعه سریش (مشهد) , قنات مزرعه میمد (مشهد) , رسم الاستیفا , میرزا محمد صفی، میراب , اقا محمدباقر، ناظر راتبه , اقا رضا، بیلدار باشی , بلوک جنابد (مشهد) , حمام باغ عنبر , اراضی ویرانیو (مشهد) , اقا محمد، محرر سرکار استیفا , باغ چاه خاصه (مشهد) , باغ وزیر (مشهد) , اسماعیل بیگ، وکیل صدر , مهدی بیگ، کلانتر رادکان
شماره ثبت:
32129
افراد متفرقه مربوط به مزارع آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , متولی استان قدس رضوی , ناظر , ‎1،2 , مستاجران , گلدسته های حرم امام رضا , مقرری , دربان , هزینه ها , قیمت ها , ‎5،6 , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , حق التولیه , حق النظاره , مال و جهات , مقاطعه , ارباب حوالات , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , سفیدبری , سبزبری , قراردادها , عوارض دیوانی , حرم امام رضا (ع) , سقاخانه نادری , طومار قرارداد , مشرف , روشنایی , بذرها , کلات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , شمع پیه , کشیک خانه , مشعل ها , هیمه , شمع موم , موذن , قندیل ها , کرایه حمل , درهای حرم امام رضا , فراش , پاچراغ , ‎2،8 , ماه رمضان , ‎7،8 , کشیک نویس , وزیر , فتیله , ‎10،11 , بدرقه شب های جمعه , ‎7،8،16 , ‎11،15 , ‎15،17 , ‎9،13 , ‎17،20 , پیه گداخته , ‎4،14 , ‎7،10 , ‎7،8،11 , کاغذ , ‎1،4،5 , ‎2،18 , مطبخ , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , بیدانجیر , ‎8،11 , نخ فتیله , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , جیره , روغن مندو , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , ‎15،24 , ‎17،24 , شرایط انعقاد قرارداد , مستوفی , تعلیقچه , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎7،19 , ‎7،8،12 , مزرعه پس پشته (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , توبره , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , روغن بیدانجیر , مزرعه محمداباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , اجاره نامچه , سیورسات , ‎7،8،10 , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , خبازخانه , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ویرانی (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎2،7،8 , بخورسوز , مزرعه ماسی (مشهد) , اقا محمد، انباردار , مزرعه سرده (مشهد) , ایشیک اقاسی باشی , تخته , باغدار , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , یاور , مزرعه خین عرب (مشهد) , تسعیرنامچه , مزرعه فیض اباد (مشهد) , شمع ریزی , سقاخانه صفوی , محتسب مشهد , مزرعه خرچنگ (استراباد) , داروغه بازار , ناظر جزو , شرط نامچه , مزرعه خوش هوا (مشهد) , مزرعه جمع اباد (مشهد) , اقا زین العابدین، سفره چی , میرسید محمد، خادم , اقا سید، مشعلدارباشی , مزرعه سریش (مشهد) , حافظ مزار شاه طهماسب دوم , مزرعه کوجکی (مشهد) , مزرعه بستیجان (دامغان) , مزرعه وامرزان (دامغان) , مجمل جمع و خرج , رضوی حسینی، میرزا محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی , محمد باقر، دربان صحن کشیک پنجم , ‎2،12،13 , باقر، ادونچی , قریه استانه علی بلاغی (دامغان) , ‎15،17،20 , مزرعه کلوکن (استراباد) , مزرعه نوقان (مشهد) , میراب باشی , دهقان , مزرعه میمند (مشهد) , قریه معونه (دامغان) , مزرعه سورمن (استراباد) , قریه کلاتچه مایان (دامغان) , مزرعه رقاصان (مشهد) , ‎1،18،19 , مزرعه شاندیز (مشهد) , نهر کنه بیست (مشهد) , 1163-‎1162ق , اقا رضا، بیلدارباشی , مزار شاه طهماسب دوم , مزرعه کلوخی (مشهد) , ‎2،16،18 , ‎8،15،23 , ‎8،16،25 , تقسیم نامچه , هم قلم متولی , مزرعه ابره (مشهد) , محمد علی، نایب صاحب نسق , حاجی جعفر، صاحب نسق , مزرعه خراک (کذا) , مزرعه بذراباد (مشهد) , مزرعه حصارافغان (مشهد) , مزرعه مرغایان (مشهد) , مزرعه سرکشاه (کذا) (مشهد) , مزرعه دیش دیش (کذا) (مشهد) , مزرعه کوشند رجب (کذا) (مشهد) , مزرعه میش اباد خالی(کذا) (مشهد) , مزرعه نهراباد (مشهد) , مزرعه عیش اباد حاجی عوض (مشهد) , مزرعه باغوی خواجه ربیع (مشهد) , اقا شریف، نایب صاحب نسق , اقا اسحاق، عودسوز , اقا تقی، چراغچی مسجد جامع , محمد مهصوم، دربان صحن کشیک پنجم , علی نقی، متولی حمام اغچه
شماره ثبت:
35844
تشخيص. پرداخت بذر مزارع موقوفه آستان قدس از قرار قبوضات ثبت شده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , ‎1،2 , ‎1،7 , مستاجران , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , ‎2،3،4 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , ‎5،7 , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , بذرها , کربلایی، محمد علی بن محمد رحیم، دربان باشی کشیک دوم , شریف، حاجی میرزا زین العابدین بن محمد صفی، وزیر , ‎4،5 , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه دره طلحان (مشهد) , حاجی اقاجان، معمارباشی استانه، ؟ - ‎1269ق , مزرعه محراب خان (مشهد) , قبض وصول , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , ‎1،2،7 , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , ‎2،3 , ‎6،8 , 10-‎1 , ‎2،8 , ‎5،8 , ‎1،6 , ‎1،9 , ‎7،8 , ‎1،2،9 , ‎1،2،8 , ‎2،3،7 , ‎1،7،9 , ‎2،5،9 , ‎2،6 , ‎3،4،7 , ‎3،7،8 , ‎1،4،8 , مزرعه طرق (مشهد) , باقلا , ‎4،7 , ‎1،6،8 , شلتوک , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , شلغم , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه حمدی (نیشابور) , داروغه , کربلایی، محمد اسماعیل بن ابراهیم، دربان باشی کشیک پنجم , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه دیزبادسفلی (نیشابور) , مزرعه دیزبادعلیا (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , رضوی، محمد مهدی بن میرزا هادی، تحویلدار تحویل خانه، ؟ - ‎1276ق , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , ‎2،6،7 , بیاری، حاجی محمد حسین، متصدی صادرین و واردین استانه، ؟ - ‎1264ق , مزرعه نصراباد (مشهد) , ‎3،4،8 , ‎2،7،8 , موسوی حسینی، میرزا علی رضا، سرکشیک اول، ؟ - ‎1255ق , میرزا یوسف، ناظر , مزرعه سریش (مشهد) , قرقلوی افشار، محمد کریم خان بن محمد علی بیگ , 1267-‎1266ق , علی محمد بیگ، توپچی , عبدالمطلب بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1269ق , ‎2،8،6 , حاجی علی محمد، داروغه نهرشاهی , ‎6،8،7
شماره ثبت:
39289
افتتاح مهمات و معاملات. اوارجه. ابواب‌المال. زراعات و باغات مشهد مقدس. درآمدها و عوايد نقدي و جنسي آستان قدس حاصل از زراعات و باغات در مشهد و مخارج صورت گرفته از محل اين وجوه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , درامدها , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , اکثر صفحات , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , باغ مصلی (مشهد) , قنات عشرت اباد (مشهد) , مال و جهات , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دیمچه , باغ پایین پای مبارک , سفیدبری , سبزبری , قراردادها , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , طومار قرارداد , مالیات , مزرعه محراب خان (مشهد) , واقفان , بالاخیابان (خیابان شیرازی) , ‎8،10 , ‎13،14 , تمام صفحات , ‎101 , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , ‎50،56 , انگور , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , موقوفه علیشاهی , بلوک اردمه (مشهد) , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , بلوک رادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , ‎8،27 , دیوان اعلی , شرایط انعقاد قرارداد , بلوک جاغرق (مشهد) , اجاره بها , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎5،8،12 , ‎5،8،11 , ‎8،11،12 , ‎3،4،30 , مزرعه پس پشته (مشهد) , وقف نامچه , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه عوضی (مشهد) , بلوک سرجام (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , بلوک جورمکن (مشهد) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مزرعه کلاتچه هندو (مشهد) , مزرعه برمهن (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه حاجی اباد (مشهد) , مزرعه نصراباد (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , ‎100 , ‎43،46 , ‎34،35 , مزرعه ماسی (مشهد) , ‎10،31 , نفقه القنات , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , وزیر اعظم , مزرعه شادکن (مشهد) , باغ الندشت (مشهد) , ‎80،81 , ‎96،97 , مزرعه فیض اباد (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (جام) , ‎68،78 , بلوک شاندیز (مشهد) , عباس قلی خان , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , باغ گل خطمی (مشهد) , قریه طرقبه (مشهد) , ‎54،59 , گرجی، فریدون خان، حاکم مشهد , شرط نامچه , اقا محمد سلیم، انباردار , گماشته دیوان اعلی , اقا محمد حسین، ملاباشی , میرزا محمد عظیم، وزیر متولی , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , میرسید محمد، فراش کشیک اول , اقا محمد علی، صاحب جمع چراغ خانه , مزرعه جمع اباد (مشهد) , حاجی محمد علی، صاحب نسق , مزرعه سریش (مشهد) , ‎16،20،22 , نصفه کاری , مزرعه ویرانیو (مشهد) , اقا محمد باقر، فراش باشی , ‎19،67 , ‎11،67 , ‎66،91 , محله سراب (مشهد) , مزرعه تیرجرد (مشهد) , ‎43،56 , مزرعه جاغرق (مشهد) , میرزا ابوالقاسم، وزیر خراسان , باغ حضرت (مشهد) , ‎25،60 , میرزا ابوطالب، کلانتر , ‎25،52 , مزرعه گوسلوک (مشهد) , ابراهیم خان , امام قلی خان , شاه وردی خان , مزرعه سربرق (مشهد) , باغ جایاب (مشهد) , مزرعه ماهی خرد (مشهد) , میرزا جعفر، خادم باشی , مباشر سرکار دیوان اعلی , میرزا شمس الدین محمد، فراش باشی , قرایی، شیخ احمدخان , اقا محمد حسین، شربت دار باشی سرکار خاصه شریفه , میرزا سید محمد، صاحب نسق , بهرام بیگ، غلام سرکار خاصه شریفه , 1179-‎1178 , ‎5،68،71 , ‎5،62 , محمد اشرف بیگ، ایل بیگی , ‎5،88،39 , ‎5،17،70 , ‎8،33،75 , ‎11،14،52 , ‎11،38،55 , ‎13،14،44 , ‎15،88،91 , ‎15،74،88 , ‎21،22،36 , ‎21،44،56 , ‎30،42،43 , ‎32،39،67 , ‎33،67 , ‎33،77،80 , ‎41،91 , ‎43،46،69 , ‎45،76 , ‎52،67،88 , ‎54،55،58 , اقا محمد رضا، شربت دار باشی , ‎68،72 , ‎69،74 , ‎78،82 , قرقلو، نجف قلی بیگ , ‎82،98 , مزرعه ده شک (مشهد) , ‎91،100 , ‎93،88 , مزرعه خرو (مشهد)
شماره ثبت:
36685
صورت جمع و خرج حساب ميرزا زين‌العابدين وزير آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , ناظر , اکثر صفحات , ‎1،2 , دربان , هزینه ها , قیمت ها , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎3،14 , ‎5،7 , ‎5،11 , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , ‎11،12 , حرم امام رضا (ع) , اعیاد مذهبی , عید نوروز , اجرت , زغال , جشن های ملی , خرید , تغذیه , مصالح ساختمانی , گوشت , نیشابور , ‎9،11 , اماکن متبرکه , رواق توحیدخانه , تعمیر , کشیک خانه , سرویس های بهداشتی , مشعل ها , هیمه , شربت خانه , موذن , مدرسه علی نقی میرزا , کرایه حمل , شماعی خانه , درهای حرم امام رضا , ‎3،6 , ‎1،9 , ‎3،13 , ‎6،7 , ‎1،10 , مساعده , ‎10،11 , ‎2،11،12 , ‎6،13 , روغن , پیه گداخته , تنباکو , درنقره , دارالشفاء امام رضا , ‎9،10،11 , کاغذ , ‎6،14 , لوازم التحریر , ‎3،9،11 , زوار خارجی , مطبخ , برف روبی , افطاری , سحری , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , شربت , ساعت های حرم امام رضا , شلتوک , شیلان , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , کفشبان , منقل , مزرعه جایاب (مشهد) , بام حرم امام رضا , شیرینی , اجاره بها , سرکار دیوان اعلی , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎9،11،12 , ‎3،11،14 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , خان میرمعین (مشهد) , منجنیق , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , بیت الخلاءشاهی , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , ملا حسین، صحاف , مزرعه عوضی (مشهد) , پنجره فولادی , کاشی , پنجره های حرم امام رضا , مزرعه چنبر غربال (مشهد) , افتابه مسی , حاجی رحیم، تحویلدار , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , ملا محمد علی، روضه خوان , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , عزب دفتر , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ظروف کاشی , صورت جمع و خرج , جیلوپز , ملا یحیی، فراش باشی , کربلایی، جعفر، ساعت ساز , مزرعه فرهادجرد (جام) , میرزا رحیم، مستوفی , حاجی ابراهیم، سرادار , میرزا زین العابدین، وزیر , میرزا محمد صادق، ناظر , مزرعه سریش (مشهد) , جیلو(گلو) , قنات جنابد (مشهد) , دروازه بان , 1251-‎1250ق , ملا حسین، ناظر دارالشفاء , نهرخیابان(نهر شاهی) , حاجی حسین، متصدی , اقا سید ابراهیم، ضابط , ملا کاظم، شماعی , قنات گوسلوک (مشهد) , محمد رضا، پیش خدمت کشیک خانه , عبدالرحیم، کتابدار , اقا محمد صادق، دربان باشی , قلعه مزرعه سنگور (مشهد) , ماه شعبان , ایوان طلا (نادی) , میرزا محمد تقی، متولی استان قدس رضوی , ملا محسن، ضابط , سید علی، ضابط , حاجی ابوالحسن، شربت دار
شماره ثبت:
37816
توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. حق‌النظاره حق‌التوليه. پرداخت حق‌النظاره و حق‌التوليه مزارع و مستغلات و موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , دکان , وجوه هوایی , مستاجران , برخی صفحات , ارزن , حق التولیه , قنات عشرت اباد (مشهد) , حق النظاره , کتان , ‎4،8 , ‎5،7 , رعایا , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎2،4،5 , نهرخیابان (نهرشاهی) , پیشطره , ‎5،8 , 12-‎1 , ‎6،11 , ‎2،5،7 , ‎4،5،6 , ‎4،5،7 , ‎9،10،11 , ‎1،2،5 , ‎7،9،11 , ‎4،7 , بیدانجیر , مزرعه کنه بیست (مشهد) , ‎5،7،8 , مزرعه دیزباد (نیشابور) , جوزقه , قاین , بیرجند , محصولات کشاورزی , بلوک جاغرق (مشهد) , انباردار , تعلیقچه , مزرعه کاهون (مشهد) , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مندو , قنات مسجد گوهرشاد , طاحونه کلوخ (مشهد) , تحویلدار نقدی , ‎2،3،9 , مزرعه سناباد (مشهد) , طاحونه میر شیخم (مشهد) , ضابط مستغلات , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، ناظر , باغ گل خطمی (مشهد) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه غوران (هرات) , قریه درود (نیشابور) , مزرعه برق مزار (باخرز) , مزرعه سریش (مشهد) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه جویمند (تون) , تحصیلدار کرمان , مزرعه ایلیاتو (جام) , مزرعه سربرق (مشهد) , مباشر سرکار دیوان اعلی , اقا مهدی، فراش , 1175-‎1174ق , باغ گوسلوک (مشهد)
شماره ثبت:
36444
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. اهالي ‎۵ کشيک. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان ‎۵ کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , غله مثالثه , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎3،6 , ‎1،6 , ‎1،3،6 , تمام صفحات , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , خواف , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , ‎1165ق , تحصیلدار نیشابور , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه خرمنه (مشهد) , خبوشان (قوچان) , بلوک منیژان (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , تحویلدار نقدی , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , محمد رضا، فراش پایین پا کشیک دوم , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , ملا سلطان محمد، خادم کشیک دوم , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , حاجی هادی، خادم کشیک سوم , اقا محمد علی، خادم کشیک سوم , حاجی میرابوالقاسم، خادم کشیک چهارم , میرزا هدایت الله، خادم باشی کشیک چهارم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک چهارم , اقا اسحق، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , اقا محمد حسین، خادم کشیک سوم , میرابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، موذن کشیک سوم , ملا حسن، موذن کشیک چهارم , حاجی محمد علی، کفشبان باشی کشیک سوم , ملا حسین، کفشبان کشیک سوم , اقا محمد، کفشبان کشیک سوم , میرزا فیض الله، فراش باشی کشیک پنجم , اقا طالب، فراش کشیک پنجم , میرسید رضا، فراش کشیک پنجم , میرزا شفیع، فراش کشیک پنجم , اقا تقی، فراش کشیک پنجم , شیخ محمود، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , حاجی مومن، فراش پایین پای مبارک کشیک پنجم , اقا عبدالله، فراش پایین پای مبارک کشیک چهارم , اقا مهدی، دربان درمرصع کشیک چهارم , میرزا شمس الدین محمد، فراش باشی کشیک دوم , میرزا محمد یوسف، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالحسین، خادم کشیک پنجم , میرمحمد، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا عبدالله، خادم کشیک چهارم , میرکاظم، بخورسوز کشیک سوم , میرسید محمد، خادم کشیک سوم , میرمهدی، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , ملا محمد، فراش کشیک دوم , میرمومن، فراش کشیک پنجم , میرمعصوم، فراش دارالسیاده کشیک دوم , ملا صفی قلی، دربان کشیک پنجم , محمد رحیم، دربان صحن کشیک چهارم , ملا کریم، موذن کشیک چهارم , میرزا شفیع، خادم کشیک پنجم , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک سوم , میرحسین، کفشبان کشیک دوم , ملا صفا، کفشبان کشیک چهارم , میرزا امین، خادم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , ملا معصوم، دربان کشیک پنجم , ملا محمد، دربان کشیک پنجم , محمد مهدی، فراش کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک چهارم , ملا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , ملا قاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا عظیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , میرزا ابوالحسن، خادم کشیک پنجم , میرکاظم، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , حاجی مهدی، دربان درطلا کشیک پنجم , میرزا ابوالبقا، خادم کشیک دوم , میرزا شهاب الدین محمد، خادم کشیک دوم , میرمحمد، فراش دارالسیاده کشیک دوم , حاجی محمد کاظم، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالمطلب، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرحسین، فراش کشیک سوم , اقا زین العابدین، فراش کشیک سوم , میرمهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , میرزا تاج الدین، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا ابوطالب، خادم کشیک دوم , میرزا محمد امین، سرکشیک سوم , محمد تقی، موذن باشی کشیک سوم , محمد معصوم، موذن کشیک سوم , اقا طالب، دربان درطلا کشیک سوم , میرزا سلام الله، دربان درطلا کشیک دوم , محمد مهدی، دربان باشی صحن کشیک دوم , ملا حسین، دربان صحن کشیک دوم , میرزا یحیی، فراش کشیک پنجم , میرحسن، فراش کشیک سوم , میرزا غیاث، فراش کشیک سوم , میرزا یوسف، فراش کشیک سوم , اقا سلیمان، فراش کشیک سوم , میرسید علی، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک پنجم , میرزا مسیح، خادم کشیک پنجم , میرزا حبیب الله، خادم کشیک پنجم , میرزا اسماعیل، خادم کشیک سوم , ملا عبدالعلی، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالله، مدرس کشیک پنجم , ملا محمد سمیع، مدرس کشیک پنجم , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , محمد صادق، دربان درطلا کشیک دوم , میرزا محمود، کفشبان باشی کشیک چهارم , محمد هادی، کفشبان کشیک دوم , محمد کاظم، کفشبان کشیک دوم , سید جمال الدین، خادم کشیک چهارم , میرزا جعفر، خادم کشیک چهارم , اقا زین العابدین، خادم کشیک چهارم , میرمومن، موذن کشیک پنجم , ملا رحیم، موذن کشیک پنجم , اقا ابراهیم، دربان درطلا کشیک پنجم , میرفاضل، دربان صحن کشیک سوم , ملا محمد علی، مدرس کشیک دوم , اقا یحیی، فراش باشی کشیک سوم , میرسید محمد، فراش دارالسیاده , میرزا حسن، فراش کشیک چهارم , میرمحمد تقی، فراش کشیک چهارم , میرصالح، فراش کشیک چهارم , اقا محمد، فراش کشیک چهارم , میرمهدی، فراش کشیک چهارم , میرطاهر، فراش کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش کشیک چهارم , شیخ حسن، فراش کشیک چهارم , میرابوتراب، فراش کشیک پنجم , اقا حسن، فراش توحیدخانه کشیک پنجم , اقا طالب، فراش کشیک دوم , میرزا کتاب الله، فراش کشیک دوم , میرزا علی اکبر، فراش کشیک دوم , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , ملا غلام حسین، فراش کشیک دوم , میرسید حسن، فراش کشیک دوم , میرمحمد تقی، فراش کشیک سوم , میرمحمد، فراش کشیک سوم , ملا حسین، فراش کشیک سوم , اقا حسین، فراش کشیک سوم , حاجی حسین، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرمحمد، فراش پایین پا کشیک سوم , میرزا اسدالله، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک سوم , میرزا سید محمد، خادم کشیک دوم , میرزا کلب رضا، خادم کشیک دوم , میرزا عسکری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , میرزا محمد صالح، خادم , اقا تقی، دربان درطلا کشیک چهارم , حاجی باقر، دربان کشیک پنجم , ملا طالب، دربان کشیک پنجم , محمد حسن، دربان کشیک پنجم , محمد حسین، دربان کشیک پنجم , ملا محمد، فراش دروازه , اقا سلیمان، فراش دروازه , ملا محمد علی، فراش دروازه , میرزا عسکری بن میرزا شمس الدین محمد، خادم کشیک دوم , میرزا محمد حسین بن میرزا محمد امین، خادم کشیک دوم , اقا محمد رحیم، خادم کشیک دوم , میرزا مرتضی بن میر باقر، خادم کشیک دوم , ملا محمد بن ملا عبادالله، خادم کشیک دوم , میر عبدالمطلب، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا اسماعیل، خادم کشیک دوم , میرمحمد حسین، بخورسوز کشیک دوم , محمد ابراهیم، خادم کشیک دوم , حاجی محمد، خادم کشیک دوم , محمد سمیع، فراش کشیک دوم , اقا ابراهیم، فراش کشیک دوم , حاجی محمد، فراش کشیک دوم , اقا محمد تقی، دربان درمرصع کشیک دوم , حاجی اسحق، دربان صحن کشیک دوم , ملا عابد، دربان صحن کشیک دوم , ملا قدیم، دربان صحن کشیک دوم , ملا علی نقی، دربان صحن کشیک دوم , ملا قاسم، دربان صحن کشیک دوم , کربلایی، محمد، دربان صحن کشیک دوم , محمد عظیم، دربان صحن کشیک دوم , محمد عابد، فراش پس پشت کشیک دوم , محمد رفیع، فراش پایین پا کشیک دوم , حاجی ربیع، فراش پایین پا کشیک دوم , محمد مهدی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , محمد ابراهیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک دوم , اقا ابراهیم، کفشبان کشیک دوم , میرزا مقیم، مدرس کشیک سوم , میرزا سلیمان، خادم کشیک سوم , رضوی، میرزا ابوطالب، خادم کشیک سوم , میرزا محمد ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا محمد باقر، خادم کشیک سوم , میرزا محمد رضا بن میرزا مهدی، خادم کشیک سوم , اقا ابوالحسن، بخورسوز کشیک سوم , اقا طالب، بخورسوز کشیک سوم , میرمحمد جعفر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میر مصطفی، فراش پایین پا کشیک سوم , محمد اسماعیل، دربان درمرصع کشیک سوم , محمد صادق، کفشبان کشیک سوم , ملا محمد علی، کفشبان کشیک سوم , محمد ابراهیم، موذن کشیک سوم , میرسید محمد، دربان صحن کشیک سوم , نظرعلی، دربان صحن کشیک سوم , ملا خدای ویردی، دربان صحن کشیک سوم , محمد بدیع، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمود، دربان صحن کشیک سوم , میرزا سلیمان، مدرس کشیک چهارم , ملا حسن علی، مدرس کشیک چهارم , میرعبدالحسین، خادم کشیک چهارم , شیخ باقر، خادم کشیک چهارم , میرزا صادق، خادم کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , میرزا محمود، فراش کشیک چهارم , اقا اشرف، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا باقر، فراش پس پشت مبارک کشیک چهارم , اقا تقی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , اقا علی اکبر، دربان درطلا کشیک چهارم , شیخ جبار، دربان درمرصع کشیک چهارم , اقا مومن، دربان باشی صحن کشیک چهارم , میرهاشم، دربان صحن کشیک چهارم , میر اشرف، دربان صحن کشیک چهارم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک چهارم , اقا رسول، موذن کشیک چهارم , ملا اسماعیل، موذن کشیک چهارم , رضوی، محمد محسن، سرکشیک پنجم , میرسید محمد، خادم کشیک پنجم , حاجی شفیع، خادم کشیک پنجم , حاجی محمد علی، خادم کشیک پنجم , میرزا سراج الدین، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , ملا علی نقی، بخورسوز کشیک پنجم , اقا مهدی، دربان درمرصع کشیک پنجم , کربلایی، محمد، دربان باشی کشیک پنجم , میرسید علی، فراش کشیک پنجم , میرجعفر، فراش کشیک پنجم , میرسید حسن، فراش پایین پای مبارک کشیک پنجم , اقا بابا، فراش گنبد الله وردی خان کشیک پنجم , محمد رضا، کفشبان باشی کشیک پنجم , ملا حسین، کفشبان کشیک پنجم , میرجعفر، کفشبان کشیک پنجم , حاجی محمد، کفشبان کشیک پنجم , محمد رحیم، کفشبان کشیک پنجم , شیخ ابراهیم، موذن کشیک پنجم , میرسید حسن، موذن کشیک پنجم , میرزا محمد حسین، سرکشیک چهارم , میرمحمد علی، فراش کشیک دوم , میررفیع، فراش کشیک سوم , مزرعه سریش (مشهد) , میر سید رضا، فراش کشیک سوم , میر عبدالکریم، فراش کشیک دوم , محمد حسن، دربان صحن کشیک دوم , میرزا محمد بن میرزا صالح، خادم کشیک پنجم , میرزا زین العابدین، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میر زین العابدین، فراش کشیک چهارم , محمد قاسم، کفشبان کشیک دوم , میرجعفر، انباردار , ملا ابوالقاسم، خادم کشیک دوم , میرحسین، فراش کشیک دوم , میرابوالقاسم، خادم کشیک دوم , میر علی اصغر، فراش دارالسیاده کشیک دوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک سوم , میرزا اسحق، بخورسوز کشیک چهارم , شیخ حسین، کفشبان کشیک دوم , میرزا سلیمان، خادم کشیک چهارم , میرسید محمد، مدرس کشیک اول , رضوی، محمد اسماعیل، خادم باشی کشیک پنجم , شیخ حبیب الله، خادم مسجد بالاسر کشیک پنجم , میرسید محمد بن میرزا معز، فراش کشیک پنجم , میرجلیل، فراش کشیک پنجم , میرمحمد علی، فراش کشیک پنجم , اقا حسن، دربان درطل کشیک پنجم , اقا حسین، دربان درمرصع کشیک پنجم , ملا باقر، دربان کشیک پنجم , کربلایی، معصوم، دربان کشیک پنجم , صادق، دربان کشیک پنجم , شیخ محمد، موذن کشیک پنجم , حاجی محمد، تحصیلدار تون , میرسیدعلی، خادم کشیک چهارم , میرسید حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , میر ضیاءالدین، بخورسوز کشیک چهارم , میرزا قطب الله، بخورسوز کشیک چهارم , حاجی میر محسن، فراش کشیک چهارم , اقا محمد علی، فراش کشیک چهارم , حاجی میر مرتضی فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میر زین العابدین، فراش پس پشت مبارک کشیک چهارم , میر سید محمد، فراش پایین پای مبارک کشیک چهارم , اقا کریم، دربان صحن کشیک چهارم , اقا افضل، دربان صحن کشیک چهارم , میرمحمد، دربان صحن کشیک چهارم , اقا مرتضی، کفشبان کشیک چهارم , اسماعیل، موذن باشی کشیک چهارم , محمد معصوم، خادم کشیک چهارم , میرزا محمد رضا بن میر جعفر، خادم کشیک سوم , میرشاه طغای، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا جلیل، فراش کشیک سوم , حاجی میر، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرعلی رضا، فراش پس پشت مبارک کشیک سوم , میرزا صادق، فراش پس پشت مبارک کشیک سوم , ملا محمد رضا، دربان درطلا کشیک سوم , میرزا زین العابدین، دربان درمرصع کشیک سوم , حاجی ابراهیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک سوم , ملا کاظم، دربان صحن کشیک سوم , ملا هادی، دربان صحن کشیک سوم , محمد علی، دربان صحن کشیک سوم , محمد علی، سر کشیک دوم , میرزا سلیمان، خادم کشیک دوم , میرسید حسن بن میر باقر، خادم کشیک دوم , میرزا سلطان حیدر، خادم کشیک دوم , میر تاج الدین، فراش پس پشت کشیک دوم , محمد اسحق، فراش پس پشت کشیک دوم , میراحمد، دربان درمرصع کشیک دوم , شیخ باقر، موذن باشی کشیک اول , محمد شریف، موذن کشیک اول , محمد بیگ، موذن کشیک اول , محمد تقی، موذن کشیک اول , محمد ابراهیم، موذن کشیک اول , ملا صادق، فراش دروازه , میرمحمد جعفر، فراش دروازه , ملا زمان، فراش توحیدخانه
شماره ثبت:
35899
  • تعداد رکورد ها : 60

تعداد کل فراداده ها

2,317,126

تعداد منبع دیجیتال

157,996,595

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .