کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 50
افتتاح مهمات معاملات. اوارجه. التحاصيل و التحاويل. التحاصيل. درآمدها و عوايد دريافتي توسط تحصيلداران آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
37500
سررشته. مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. مقررات. توجيهات. حق‌التوليه. حق‌النظاره. پرداخت حق‌التوليه و حق‌النظاره به متوليان و ناظران موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎1،2 , غلات , ارزن , ‎2،3،4 , حق التولیه , ‎2،4 , حق النظاره , ‎4،6 , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎1،2،3 , ‎2،4،5 , ‎2،3 , ‎1،5،6 , ‎3،4،5 , مزرعه طرق (مشهد) , بیدانجیر , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه فزک (ترشیز) , جوزقه , انباردار , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , طاحونه میر علیشیر (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , تحویلدار نقدی , مزرعه داشخانه (مشهد) , طاحونه میر شیخم (مشهد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، ناظر , طاحونه رباط (مشهد) , متولی شرعی حمام اغچه , مزرعه درود (نیشابور) , مزرعه باباخان اباد (درگز) , مزرعه برق مزار (باخرز) , مزرعه غوران پاشتان (هرات) , قنات چاه نو (مشهد) , مزرعه سربرق (مشهد) , مزرعه عرعوزار (هلیاتون) , 1179-‎1178ق
شماره ثبت:
36656
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات و تحصيلات. تحصيلات. تحصيل وجوه نقدي و جنسي توسط تحصيلداران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
36149
سرلوحه اوارجه. ابواب المال. سيورغالات. درآمدها و عوايد دريافتي آستان قدس حاصل از واگذاري سيورغالات در مشهد و ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
36126
پرداخت حق‌التوليه و حق‌النظاره به افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , وجوه هوایی , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , ارزن , حق التولیه , قنات عشرت اباد (مشهد) , حق النظاره , شالی , غله مثالثه , موقوفات , ‎11،12 , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،11 , ‎1،4،8 , مزرعه طرق (مشهد) , حمام اغچه , بلوک رادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , انباردار , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , ‎1،4،11 , نذورات ضریح , طاحونه کلوخ (مشهد) , ‎3،4،10 , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1124) , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد شریف (مهر‎1154) , جام (مشهد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , خان میر معین , عبده رضی الدین محمد الرضوی (مهر‎1153) , طاحونه رباط (مشهد) , ‎1169ق , مزرعه درود (نیشابور) , اقا کریم، تحصیلدار , حسبنا الله و نعم الوکیل عبده محمد رضا (مهر‎1135) , رضوی، رضی الدین محمد، ناظر , ‎4،3،10 , باغ میر علیشیر (مشهد) , مزرعهعر عو زار( هلیاتون) , برق مزار (باخرز) , محمد صادق الحسینی، وکیل , عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1160) , پیرو دین نبی کریم (مهر؟)
شماره ثبت:
30320
توجيهات و مقررات. توجيهات. حق‌التوليه. حق‌النظاره. پرداخت حق‌النظاره و حق‌التوليه به افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , مستاجران , ‎3،5 , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , ارزن , حق التولیه , قنات عشرت اباد (مشهد) , حق النظاره , سیورغالات , ‎4،6 , رعایا , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , دفتر توجیهات , مشهد , نیشابور , 6-‎1 , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , مستغلات , ‎4،5 , نهرخیابان (نهرشاهی) , مزرعه جنابد (تون) , مزرعه محراب خان (مشهد) , کرمان , ‎3،6 , ‎3،5،6 , ‎4،5،6 , ‎3،4،5 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , خان سلطانم (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , جوزقه , هرات , بلوک جاغرق (مشهد) , انباردار , حمام اغچه (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , خبوشان (قوچان) , قنات سناباد (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , حق الشرب , باغ بابا اسماعیل (مشهد) , مندو , قنات مسجد گوهرشاد , تحویلدار نقدی , گماشته سرکار خاصه شریفه , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، ناظر , تحصیلدار حق الشرب , مزرعه درود (نیشابور) , مزرعه فخراباد (بجستان) , مستغلات هوایی , تحصیلدار کرمان , مزرعه سربرق (مشهد) , 1176-‎1175ق , تحصیلدار قنات مسجد گوهرشاد
شماره ثبت:
36468
اوارجه. التحاويل و التحاصيل. التحاصيل. ميرزا محمدجعفر. تحصيل عوايد و درآمدهاي آستان قدس توسط ميرزا محمدجعفر و پرداخت‌هاي صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , کارکنان , مشاغل , ناظر , مستاجران , گندم , حق التولیه , ‎2،4 , حق النظاره , ‎4،6 , رعایا , غله مثالثه , موقوفات , 6-‎1 , ‎4،5 , ‎1،4 , ‎1،6 , ‎2،4،6 , وظیفه , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , ‎4،3 , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , میرزا محمد رضا، ضابط , صدیک , اقا زکی، فراش باشی کشیک سوم , میرزا علی اصغر، فراش باشی کشیک پنجم , میرزا زین العابدین، وزیر , رسم التحصیل , میرزا محمد محسن، خادم کشیک پنجم , ملا محمد، بخورسوز کشیک سوم , اقا محمد علی، یساول متولی , میرزا محمد جعفر، خادم باشی , میرزا ابوالحسن، خادم کشیک چهارم , اقا علی، فراش کشیک اول , مزرعه درود (نیشابور) , مزرعه باباخان اباد (درگز) , میرزا محمد جعفر، تحصیلدار , ملا محمد، دربان کشیک سوم , ارباب التحاصیل , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , ‎2،1،4 , ملا علی رضا، مستوفی , 1180-‎1179ق , ‎2،4،3 , میرزا محمد حسن، تحصیلدار کلات , حاجی میرزا حسن، خادم , ‎2،14،6
شماره ثبت:
36719
انجام مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. تحويلات و تحصيلات. تحويلات. صاحب جمعان. بيوتات. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به صاحب جمعان بيوتات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , ‎1،2 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , ‎1،3 , فالیز , غلات , گندم , قنات عشرت اباد (مشهد) , زارع , رعایا , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , جریبانه , دفتر توجیهات , ‎2،4،5 , نهرخیابان (نهرشاهی) , ‎1،5 , 5-‎1 , ‎2،5 , ‎1،2،4 , مزرعه طرق (مشهد) , حمام اغچه , شیلان , مزرعه اشتفتر (مشهد) , ضابط نذورات , خزیمه، امیر علم خان بن امیر اسماعیل خان , انباردار , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , نذورات ضریح , طاحونه کلوخ (مشهد) , تحویلدار نقدی , قنات مزرعه عشرت اباد (مشهد) , اقا محمد، انباردار , مزرعه سناباد (مشهد) , باغتره , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماع خانه , ضابط مستغلات , تحصیلدار حق الشرب , تحصیلدار تون , مزرعه درود (نیشابور) , تحصیلدار مستغلات , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , اقا اسحاق، صاحب جمع شربت خانه , ضابط محصول , قلیجه باغ دولاب , باغ حضرت , اقا ملک، صاحب جمع خبازخانه , اقا هادی، صاحب جمع چراغ خانه , گماشته مستاجران , تحصیلدار قنات مسجد گوهرشاد , 1165-‎1164ق , تحصیلدار باغ گل خطمی , علی قلی خان
شماره ثبت:
37439
  • تعداد رکورد ها : 50

تعداد کل فراداده ها

3,261,686

تعداد منبع دیجیتال

172,407,483

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .