کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 21
پرداخت مواجب به خدام
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎۳،۴ , برخی صفحات , گندم , کتاب مستوفی , غله مثالثه , ‎۱۱،۱۲ , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎۲،۳ , ‎۱،۴ , ‎۳،۴،۷ , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک سوم , خادم کشیک چهارم , وظیفه , بلوک رادکان (مشهد) , اجاره بها , مزرعه ابست (خبوشان) , ‎۷،۸،۱۰ , عبده محمد رضا (مهر؟) , عبده محمد صادق (مهر؟) , عبده علی رضا الشریف (مهر‎۱۱۴۹) , مزرعه فرهادجرد (جام) , میرسید علی، بخورسوز کشیک سوم , زین العابدین بن محمد صفی (مهر‎۱۱۷۷) , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎۱۱۷۴) , میرعلی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا محمد، خادم باشی کشیک پنجم , ملا محمد، بخورسوز کشیک سوم , عبده محمد ابراهیم الرضوی (مهر؟) , میرزا عبدالله، خادم کشیک اول , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎۱۱۷۹) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎۱۱۷۱) , ‎۱۱۸۲ق , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎۱۱۶۲) , گماشته شاه ویردی خان , میرزا محمد جعفر، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک سوم , میریوسف، خادم حرم کشیک سوم , میرزا ابوالقاسم، خادم حرم کشیک سوم , میرزا رضا بن میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک سوم , اقا احمد، خادم حرم کشیک سوم , میرزا زین العابدین، خادم حرم کشیک سوم , اقا طالب، خادم حرم کشیک سوم , میرسید محمد، خادم حرم کشیک سوم , میراسماعیل، خادم حرم کشیک سوم , رضوی، محمد ابراهیم، خادم حرم کشیک سوم , میرزا محمد صادق، خادم حرم کشیک سوم , حسینی، میرزا سید علی، خادم حرم کشیک سوم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک سوم , شیخ بهاءالدین، خادم حرم کشیک سوم , میرزا تاج الدین علی، خادم مسجدبالاسر کشیک سوم , میر محمد اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , حسینی، محمد کاظم، بخورسوز کشیک سوم , المتوکل علی الله الغنی عبده علی الحسینی (مهر؟) , علی رضا بیک، تحصیلدار بلوک درزاب , اقا رضا، تحصیلدار بلوک درزاب , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد بن جعفر (مهر؟) , بنده ال محمد یوسف (مهر؟) , دارد امید شفاعت ز محمد ابوالقاسم (مهر؟) , العبد المذنب سید علی الحسینی (مهر؟) , عبده محمد کاظم الحسینی (مهر؟)
شماره ثبت:
۳۰۲۸۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۰۲۸۸
پرداخت مواجب به دربانان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎۱،۲ , برخی صفحات , ‎۴،۶ , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎۱،۲،۳ , ‎۳،۶ , خادم کشیک چهارم , وظیفه , بلوک رادکان (مشهد) , زین العابدین بن محمد صفی (مهر؟) , عبده علی رضا الشریف (مهر‎۱۱۴۹) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎۱۱۶۶) , مزرعه فرهادجرد (جام) , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎۱۱۷۴) , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎۱۱۷۹) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎۱۱۷۱) , ‎۱۱۸۲ق , گماشته شاه ویردی خان , تحصیلدار بلوک درزاب , ملا عابد، دربان باشی کشیک پنجم , اقا محمد، دربان باشی صحن کشیک دوم , محمد علی، دربان صحن کشیک دوم , استاد اسماعیل، دربان صحن کشیک دوم , اقا علی اکبر، دربان صحن کشیک دوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک دوم , اقا مومن، دربان صحن کشیک دوم , کربلایی، حسن، دربان صحن کشیک دوم , اقا حسن، دربان صحن کشیک دوم , اقا هادی، دربان صحن کشیک دوم , میراشرف، دربان باشی کشیک چهارم , میرسید علی، دربان باشی صحن کشیک سوم , میراشرف، دربان باشی صحن کشیک سوم , میرباقر، دربان صحن کشیک سوم , ملا زمان، دربان صحن کشیک سوم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک سوم , ملا جعفر، دربان صحن کشیک سوم , محمد ابراهیم، دربان صحن کشیک سوم , رحیم، دربان صحن کشیک سوم , اقا کریم، دربان صحن کشیک سوم , محمد سمیع، دربان صحن کشیک سوم
شماره ثبت:
۳۰۲۸۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۰۲۸۹
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , گندم , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎۱۳،۱۷ , ‎۱۶،۱۸ , ‎۱۶،۱۹ , ‎۱۱،۱۳،۱۷ , مزرعه کاهون (مشهد) , خزانه دار , انبار , عبده محمد ابراهیم (مهر؟) , میرزا محمد علی، تحویلدار , عبده محمد (مهر؟) , عبده محمد حسین الرضوی (مهر؟) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎۱۱۶۶) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎۱۱۷۸) , عبده محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎۱۱۷۹) , رضوی، میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد رضا، ضابط , علی رضا، یساول متولی , میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , اقا محمد علی، عزب دفترخانه , زین العابدین بن محمد صفی (مهر‎۱۱۷۷) , میرزا محمد، سرکشیک , اقا محمد رضا، نایب صاحب نسق , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , دارد امید شفاعت ز محمد رضا (مهر؟) , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎۱۱۷۴) , میرزا محمد مهدی، محرر ناظر , میرزا شهاب الدین علی، خادم کشیک دوم , اقا زین العابدین، بخورسوز کشیک دوم , ‎۱۱۸۲ق , گماشته شاه ویردی خان , تحصیلدار بلوک درزاب , عبده علی رضا الشیرف (مهر‎۱۱۴۹) , محمد علی بیگ، یساول متولی , اقا محمد صادق، ناظر راتبه , ملا محمد، خادم کشیک دوم , حسینی، میرزا شمس الدین محمد، خادم کشیک دوم , میرزا محمد محسن بن میرزا علی رضا، خادم کشیک دوم , اقا محمد حسن بن اقا یوسف، خادم کشیک دوم , عبده شمس الدین محمد الحسینی (مهر؟) , عبده محمد محسن (مهر‎۱۱۸۰) , بالله حسن ظنی (مهر‎۱۱۴۹) , اقا عبدالله بن اقا موسی، خادم کشیک دوم , المذنب عبدالله (مهر؟) , رضوی، علی اکبر بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک دوم , اقا حسن بن ملا سمیع، خادم کشیک دوم , میرعبدالمطلب بن میر ابوالبقا، خادم کشیک دوم , اقا رفیع بن ملا حسن، خادم کشیک دوم , عبده علی اکبر الرضوی (مهر‎۱۱۸۱) , اقا ابراهیم بن اقا موسی، خادم کشیک دوم , عبده محمد ابراهیم (مهر‎۱۱۵۰) , میرزا محمد علی بن میرسید محمد، خادم کشیک دوم , میرزا حسین بن میرزا رضی الدین، خادم کشیک دوم , میرسید رضا بن حاجی میرحسین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد بن میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , ملا سلطان محمد بن اقا رفیع، خادم کشیک دوم , اقا رضا بن حاجی علی، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا ابراهیم بن میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , اقا ابراهیم بن محمد تقی، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , رضوی، میرزا سلطان حیدر، بخورسوز کشیک دوم , عبده زین العابدین (مهر‎۱۱۶۱) , میرزا فتح الله، محرر خلد هم قلم , میرزا سید محمد، نایب الخدمه , میرزا تاج الدین علی، هم قلم متولی , میرزا ابراهیم، محرر وکیل , اقا حسن، کفشبان باشی کشیک اول , اقا علی عسکر، کفشبان کشیک اول , میر جعفر، کفشبان کشیک اول , اقا علی، کفشبان کشیک اول , میرصادق، کفشبان کشیک اول , اقا محمدکاظم، کفشبان باشی کشیک دوم , حاجی محمد، کفشبان کشیک دوم , میرحسین، کفشبان کشیک دوم , حاجی رضا، کفشبان کشیک دوم , اقا صادق، کفشبان کشیک دوم , ملا محمد، کفشبان کشیک دوم , میرزا مرتضی، سرکشیک , میرزا محمد نعیم، همقلم , اقا علی اکبر، کفشبان باشی کشیک پنجم
شماره ثبت:
۳۰۲۹۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۰۲۹۰
پرداخت مواجب به فراشان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , برخی صفحات , ‎۲،۴ , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , محمد علی الحسینی (مهر؟) , محمد علی (مهر؟) , وظیفه , عبده محمد حسین (مهر؟) , بلوک رادکان (مشهد) , کفشبان , یا امام حسین (مهر؟) , بسم الله الرحمن الرحیم (مهر؟) , فراش کشیک چهارم , العبد حسین الموسوی (مهر؟) , مهرناخوانا , یا محمد (مهر؟) , عبده علی رضا الشریف (مهر‎۱۱۴۹) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎۱۱۶۶) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎۱۱۷۸) , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎۱۰۹۶) , افوض امری الی الله عبده محمد علی (مهر؟) , العبد محمد رضا (مهر؟) , میرزا سید محمد، مدرس کشیک اول , اقا محمد رضا، فراش باشی کشیک اول , اقا علی، فراش حرم کشیک اول , عبده محمد الرضوی (مهر‎۱۱۷۹) , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک اول , اقا کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , میرسید محمد، فراش دارالسیاده کشیک اول , شیخ محمد، دربان درمرصع کشیک اول , ‎۱۱۸۲ق , زین العابدین بن محمد صفی (مهر‎۱۱۶۷) , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎۱۱۷۹) , گماشته شاه وردی خان , فراش صحن پایین پای مبارک , اقا رضا، فراش باشی کشیک اول , میرزا علی اصغر، فراش باشی , اقا زکی، فراش باشی , میرسید علی، فراش باشی , اقا رضا، فراش حرم کشیک اول , اقا کاظم، فراش حرم کشیک اول , یا امام محمد کاظم (مهر؟) , اقا رحیم، فراش حرم کشیک اول , میرزا محمد حسن، فراش حرم کشیک اول , حسینی، میرصالح، فراش حرم کشیک اول , اقا عابد، فراش حرم کشیک اول , میراسماعیل، فراش حرم کشیک اول , اقا طالب، فراش حرم کشیک اول , افوض امری الی الله عبده محمد کریم (مهر؟) , میرهادی، فراش دارالسیاده کشیک اول , محمد صالح، فراش توحیدخانه کشیک اول , میرعبدالمطلب، فراش پایین پا کشیک اول , میرفضل، فراش پایین پا کشیک اول , الواثق با الله الغنی محمد حسن الحسینی (مهر؟) , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد صالح (مهر؟) (کذا) , محمد علی، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , محمد زمان، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , ملا کاظم، دربان درطلا کشیک اول , اقا هادی، دربان درطلا کشیک اول , اقا محمد، دربان درمرصع کشیک اول , لا اله الا الله الملک الحق المبین عبده محمد حسین (مهر؟) , اقا حسین، فراش حرم کشیک اول , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد علی الحسینی (مهر؟)
شماره ثبت:
۳۰۲۹۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۰۲۹۱
پرداخت حق‌النظاره و حق‌التوليه به افراد
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۳۰۲۹۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۳۰۲۹۳
پرداخت و رسيد وظيفه و مقرري برخي از کارکنان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , غله مثالثه , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کرمان , ضریح امام رضا , موذن , وظیفه , شیلان , تخفیف , مزرعه دیزباد (نیشابور) , خواف , فراش پایین پای مبارک , بیلدار نهرخیابان , کفشبان کشیک چهارم , دربان کشیک چهارم , مددمعاش , تبرک , عبده علی رضا الشریف (مهر‎۱۱۴۹) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎۱۱۶۶) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎۱۱۷۸) , ملا حسین، فراش کشیک دوم , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مشعلدار , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , ناشتایی , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد جعفر، سرکشیک پنجم , فراش بیت الخلاءشاهی , زین العابدین بن محمد صفی (مهر‎۱۱۷۷) , رسم التحصیل , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎۱۱۷۴) , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , اقا علی، چراغچی , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎۱۱۷۹) , اقا مومن، فراش کشیک سوم , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا محمود، کشیک نویس , ‎۱۱۸۲ق , تحصیلدار بلوک درزاب , اقا طالب، خطیب , اقا اسحاق، انباردار , میرزا امین، خادم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , اقا عبدالله، خادم کشیک دوم , اقا صادق، ناظر راتبه , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , اقا اسحاق، خادم کشیک پنجم , محمد تقی، دربان , میرزا محمد، مشرف , اقا علی رضا، کتابدار , اقا رفیع، خادم کشیک چهارم , ملا علی رضا، حافظ , میرفاضل، حافظ , میرزا نعیم، هم قلم , قنات ماریان (مشهد) , حاجی مهدی، خادم , اقا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرعبدالمطلب، خادم کشیک دوم , میرمحمد علی، دربان درمرصع کشیک دوم , اقا رحیم، خادم کشیک دوم , اقا کاظم، مدرس , حاجی علی، فراش کشیک چهارم , میرزا کریم، ایشیک اقاسی , میرزا ابوالحسن، نایب الخدمه , میریوسف، فراش کشیک سوم , میرحمزه، حافظ , محمد حسین، فراش کشیک چهارم , میرزا عظیم، وزیر , میرسید حسن، خادم , میرزا حیدرعلی، خادم , اقا کاظم، خادم , میرحسین، فرش , محمد بن تقی، دربان کشیک دوم , میراسماعیل، خادم کشیک دوم , میرهاشم، فراش کشیک دوم , اقا حسین، طبیب کشیک چهارم
شماره ثبت:
۴۴۸۴۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۴۸۴۵
پرداخت و رسيد وظيفه و مقرري برخي از کارکنان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۱۸۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , غله مثالثه , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کرمان , ضریح امام رضا , موذن , وظیفه , شیلان , تخفیف , مزرعه دیزباد (نیشابور) , خواف , فراش پایین پای مبارک , بیلدار نهرخیابان , کفشبان کشیک چهارم , دربان کشیک چهارم , مددمعاش , تبرک , عبده علی رضا الشریف (مهر‎۱۱۴۹) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎۱۱۶۶) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎۱۱۷۸) , ملا حسین، فراش کشیک دوم , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مشعلدار , ملا علی نقی، بخورسوز پنج کشیک , شیخ محمد، بخورسوز کشیک پنجم , ناشتایی , میرزا محمد علی، خادم کشیک دوم , میرزا محمد جعفر، سرکشیک پنجم , فراش بیت الخلاءشاهی , زین العابدین بن محمد صفی (مهر‎۱۱۷۷) , رسم التحصیل , میرزا عبدالحی، سرکشیک دوم , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎۱۱۷۴) , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , اقا علی، چراغچی , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎۱۱۷۹) , اقا مومن، فراش کشیک سوم , ملا مهدی، بخورسوز کشیک پنجم , میرزا محمود، کشیک نویس , ‎۱۱۸۲ق , تحصیلدار بلوک درزاب , اقا طالب، خطیب , اقا اسحاق، انباردار , میرزا امین، خادم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم کشیک چهارم , اقا عبدالله، خادم کشیک دوم , اقا صادق، ناظر راتبه , میرسید محمد، فراش کشیک دوم , اقا اسحاق، خادم کشیک پنجم , محمد تقی، دربان , میرزا محمد، مشرف , اقا علی رضا، کتابدار , اقا رفیع، خادم کشیک چهارم , ملا علی رضا، حافظ , میرفاضل، حافظ , میرزا نعیم، هم قلم , قنات ماریان (مشهد) , حاجی مهدی، خادم , اقا حسین، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرعبدالمطلب، خادم کشیک دوم , میرمحمد علی، دربان درمرصع کشیک دوم , اقا رحیم، خادم کشیک دوم , اقا کاظم، مدرس , حاجی علی، فراش کشیک چهارم , میرزا کریم، ایشیک اقاسی , میرزا ابوالحسن، نایب الخدمه , میریوسف، فراش کشیک سوم , میرحمزه، حافظ , محمد حسین، فراش کشیک چهارم , میرزا عظیم، وزیر , میرسید حسن، خادم , میرزا حیدرعلی، خادم , اقا کاظم، خادم , میرحسین، فرش , محمد بن تقی، دربان کشیک دوم , میراسماعیل، خادم کشیک دوم , میرهاشم، فراش کشیک دوم , اقا حسین، طبیب کشیک چهارم
شماره ثبت:
۴۴۸۴۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۴۸۴۵
  • تعداد رکورد ها : 21

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .