کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 16
محمد هاشميان ـ متولد ‎۱۳۰۷ رفسنجان انتصاب ‎۱۳۵۸ ـ امام جمعه رفسنجان ـ کرمان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
1911
علي محمد گلوردي ـ متولد ‎۱۳۳۴ يزد انتصاب ۲۷/۸/‎۱۳۶۹ ـ امام جمعه انار کرمان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
1811
محمد حسين فيض ـ متولد ‎۱۳۳۰ يزد انتصاب ۲۴/۸/‎۱۳۷۱ ـ امام جمعه شهر بابک ـ کرمان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
1795
علي اصغر عسگري ـ تولد ‎۱۳۳۷ رفسنجان انتصاب ۲۱/۸/‎۱۳۷۴ ـ امام جمعه زرند ـ کرمان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
1773
احمد علي طاهري ـ تولد ‎۱۳۰۴ قم ـ انتصاب ‎۱۲ رمضان المبارک ‎۱۳۹۹ ـ امام جمعه بردسير کرمان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
1768
حسين رضواني متولد ‎۱۳۲۰ منوجان انتصاب ۲۶/۱۲/‎۱۳۶۹ ـ امام جمعه منوجان کرمان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
1712
دورنماي چاه و اسباب بخار در معدن کورخان
نویسنده:
قاجار, عبدالله
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
8059
عمارت روساي معدن در کورخان و دورنماي چاه و اسباب نجار در معدن کورخان
نویسنده:
قاجار, عبدالله
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
‎7823
رؤسا و مهندسين و عملجات معدن مس کرمان
نویسنده:
قاجار, عبدالله
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
7637
رؤساي کمپاني معدن مس جديد کورخان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
نوع منبع :
عکس
شماره ثبت:
7636
  • تعداد رکورد ها : 16

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,371,196

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .