کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
سررشته مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. صديک. پرداخت رسم‌الوزاره و رسم‌الاسيتفاء به وزير و مستوفي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , مستاجران , ‎1،3 , ارزن , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎1،2،3 , طاحونه میرعلیشیر (مشهد) , ‎2،3 , مزرعه طرق (مشهد) , بیدانجیر , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , انباردار , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه میمد (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , تحویلدار نقدی , مزرعه داشخانه (مشهد) , میرزا علی رضا، مستوفی , صدیک , طاحونه رباط (مشهد) , میرزا زین العابدین، وزیر , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , مزرعه برق مزار (باخرز) , مزرعه غرغوزار (هلیاتون) , مزرعه سربرق (مشهد) , 1179-‎1178ق
شماره ثبت:
36667
انتظام مهمات و معاملات. توجيهات. حق‌التوليه و حق‌النظاره. پرداخت حق‌التوليه و حق‌النظاره به متوليان موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ارزن , حق التولیه , حق النظاره , ‎3،7 , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دفتر توجیهات , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎2،5 , ‎2،7 , ‎2،3،7 , ‎2،6 , ‎3،7،8 , مزرعه طرق (مشهد) , بیدانجیر , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , جوزقه , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , تحصیلدار نیشابور , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , طاحونه میرشیخم (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه داشخانه (مشهد) , طاحونه میرعلشیر (مشهد) , صاحب جمع خزانه , تحصیلدار خواف و باخرز , صدیک , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , تحصیلدار بلوک درزاب , تحصیلدار جنابد تون , تحصیلدار خبوشان , مزرعه سربرق (مشهد) , 1182-‎1181ق , تحصیلدار طرق , مزرعه وجیه‌اباد (مشهد) , گماشته رکن الدوله , تحصیلدار خرو
شماره ثبت:
36801
مجمل جمع و خرج. مفرده. صرف اول. سايرالوجوه. ساير وجوهات نقدي و جنسي دريافتي آستان قدس در لوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , معاملات , مواجب , درامدها , ‎3،4 , ‎1،2 , قیمت ها , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , حق التولیه , مرسوم , مال و جهات , زارع , کتان , رسوم , وکیل , بلوک میان ولایت (مشهد) , موقوفات , بیگلربیگی , اسفراین , نیشابور , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کرمان , ‎1،5 , ‎2،3 , روغن , نخود , وظیفه , خزانه , بلوک تبادکان (مشهد) , بلوک درزاب (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , محصولات کشاورزی , جوین , بلوک جاغرق (مشهد) , صاحب نسق , داروغه , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , حق الشرب , بلوک جورمکن (مشهد) , دفتر خانه , مندو , درخت ها , دفتر همقلم , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , حق المیاه , قصبه فرهادجرد (جام) , تسعیرنامه , مزرعه سمنجان (جام) , قریه فرودان (اصفهان) , محتسب مشهد , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , رسم التحصیل , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه رادقان (سمنان) , باغ وزیر , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , قنات نو (زاوه) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه ده شکر (هرات) , فورلاس (جام) , مزرعه کوشمغان (سمنان) , مزرعه ایلیاتو سفلی (فورلاس) , مزرعه ایلیاتو علیا (فورلاس) , رافعانه , میرزا طاهر، وزیر , ‎1125ق-‎1124ق , حسینی، میرزا عبدالله بن محمد داود، نایب متولی استان قدس رضوی , محمد تقی اقا، محصل خیابان , محمد تقی اقا، تحصیلدار
شماره ثبت:
34602
مفرده. صرف اول. ساير ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي حاصل از زراعات و باغات و مستغلات آستان قدس در ساير ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , درامدها , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , غلات , گندم , ارزن , مال و جهات , سیورغالات , ‎6،10 , بذرها , اعراب , مالیات , واقفان , باغ ها , بیدانجیر , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , جوزقه , محصولات کشاورزی , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه خرو (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه ده علیان (نیشابور) , جام (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , میرزا محمد رضا، ضابط , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , میرزا محمد جعفر، خادم باشی , مزرعه باباخان اباد (درگز) , مزرعه برق مزار (باخرز) , موقوفه گنج علی خان (کرمان) , قریه سرحد (قاین) , مزرعه غرغوزار (هلیاتون) , مزرعه قهوه خانه (هرات) , قرایی، نجف قلی خان , قریه فزک (ترشیز) , 1179-‎1178ق , مزرعه سمنجان (خواف) , مزرعه مزنگ (خواف)
شماره ثبت:
36690
انتظام مهمات. توجيهات و مقررات. توجيهات. ساير وظيفه بگيران. پرداخت به وظيفه بگيران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
36432
توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کشيک‌چهارم. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک‌چهارم آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , ‎1،2 , ‎1،7 , مستاجران , ‎1،3 , رعایا , دفتر توجیهات , کلات , مزرعه جنابد (تون) , ‎1،5 , پیشطره , ‎1،12 , ‎1،10 , ‎9،12 , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , سرکار دیوان اعلی , انباردار , موذن کشیک چهارم , تحصیلدار نیشابور , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , کلاه دوزی , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , ‎5،9،12 , ‎3،4،10 , سمساری , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , ضابط مستغلات , تحصیلدار خواف و باخرز , طاحونه رباط (مشهد) , میرابراهیم، کفشبان کشیک چهارم , ملا حسین، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , میرزا حسن، فراش حرم کشیک چهارم , میرمحمد، فراش حرم کشیک چهارم , اقا رضا، دربان درطلا کشیک چهارم , میرزا محمد اسماعیل، خادم باشی کشیک چهارم , تحصیلدار تون , میرزا مرتضی، سرکشیک چهارم , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , ملا محمد علی، دربان درمرصع کشیک چهارم , اقا رضا، فراش حرم کشیک چهارم , حاجی جعفر، فراش حرم کشیک چهارم , میرکاظم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , میرقاسم، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا علی اصغر، کفشبان باشی کشیک چهارم , حاجی اقا محمد، خادم کشیک چهارم , اقا علی اکبر، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , اقا عبدالله، فراش پایین پا کشیک چهارم , کربلایی، کاظم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , اقا عظیم، فراش گنبد الله وردی خان کشیک چهارم , اقا باقر، فراش باشی کشیک چهارم , ملا جعفر، کفشبان کشیک چهارم , محمد رحیم، دربان کشیک چهارم , دیمچه کار , میرزا رحیم، خادم , تحصیلدار خبوشان , مزرعه غرغوزار (هلیاتون) , میرزا علی نقی، خادم مسجد بالاسر کشیک چهارم , حاجی علی، فراش پایین پا کشیک چهارم , شیخ محمد، فراش حرم کشیک چهارم , ملا باقر، فراش توحیدخانه کشیک چهارم , هلیاتون (جام) , اقا رفیع، خادم حرم کشیک چهارم , اقا حسین، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا رحیم، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا عبدالله، خادم حرم کشیک چهارم , میرابوتراب، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا رضاءالدین، بخورسوز , میرسید علی، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا باقر، خادم حرم کشیک چهارم , 1181-‎1180ق , اقا محمد حسین، خادم باشی کشیک چهارم , میرامین، خادم حرم کشیک چهارم , ملا سلطان محمد، خادم حرم کشیک چهارم , حاجی اقا محمد، خادم حرم کشیک چهارم , میرزا محمد علی، خادم حرم کشیک چهارم , اقا اسدالله، بخورسوز کشیک چهارم , ملا محمد، فراش دارالسیاده کشیک چهارم , اقا محمد حسین، دربان درطلا کشیک چهارم , میرزا طاهر، فراش حرم
شماره ثبت:
36737

تعداد کل فراداده ها

3,277,000

تعداد منبع دیجیتال

172,487,790

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .