کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 44
توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. ارباب مناصب. پرداخت مواجب جمعي از کارکنان آستان قدس (ارباب مناصب)
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
35865
سررشته. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب عمال آستان قدس در شش‌ماهه دوم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ناظر , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد محسن، مستوفی , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎2،4 , ‎4،6 , دفتر توجیهات , تحویلدار وجوه نقدی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎2،3 , ‎2،5 , خادم باشی , ‎2،8 , ‎5،10 , ‎9،12 , اقا جعفر، خطیب , تحصیلدار نیشابور , ‎3،6،8 , میرزا محمد صفی، وزیر , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , تحصیلدار تون , محمد باقر، مشرف شربت خانه , میرزا محمد کریم، منشی , میرمحمد جعفر، تحویلدار , ملا محمد، ناظر شیلان , میرزا محمد قلی، طبیب , میرزا عبدالغفور، کلیددار , اقا عبدالله، کتابدار , تحصیلدار ترشیز , تحصیلدار چهچهه , میرزا ابوطالب، محرر متولی , اقا محمد تقی، مهردار , تحصیلدار کلات , اقا محمد کریم، کشیک نویس , میرزا ابوالقاسم، کتابدار , اقا باقر، ناظر راتبه , میرزا عابد، ضابط نذورات , میرزا بدیع الزمان، منجم , اقا عبدالرضا، ناظر راتبه , میرزا ابوالقاسم، هم قلم , محرر سرکار استیفا , محرر سرکار وزارت , میرزا محمد حسن، محرر , 1161-‎1160ق , میرزا محمدعلی، محرر متولی , اقا محمدعلی، ناظر شیلان , تخصیلدار قهقهه , اقا محمد حسین،ناظر جزو , اقامحمد نصیر، توشمال , شیخ محمد، صاحب جمع اش فقرا , میر سید محمد،محرر سرکار نظارت
شماره ثبت:
33806
پرداخت مواجب کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , دکان , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , پیشطره , ‎3،9 , 12-‎1 , انباردار , ‎7،8،9 , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , حق الشرب , تحویلدار نقدی , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , میرزا محمد، سرکشیک اول , یا محسن قد اتاک المسیی (مهر‎1124) , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد شریف (مهر‎1154) , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1096) , اقا محمد حسین، ناظر جزو , ‎1172ق , عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , محمد جعفر، بیلدار نهرخیابان , اقا اسماعیل، یساول متولی , اقا کریم، یساول ناظر , میرزا سید محمد، یساول ناظر , میرزا محمد صادق، سرکشیک , میرزا احمد، یساول متولی , علی رضا بیگ، یساول متولی , اقا علی، یساول متولی , میرزا سید علی، یساول متولی , اقا حسین خان، یساول متولی , محمد، نویسنده مستوفی , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا محمد نعیم، هم قلم , میرزا سید محمد، مدرس کشیک اول , اقا محمد کاظم، مدرس کشیک اول , شیخ بهاءالدین، مدرس کشیک اول
شماره ثبت:
28822
توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. عمال. پرداخت مواجب برخي از کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , ناظر , میرزا محمد محسن، مستوفی , دکان , وجوه هوایی , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , مال و جهات , سیورغالات , زارع , ‎5،11 , رعایا , غله مثالثه , دفتر توجیهات , اقا محمد نصیر، توشمال , طومار قرارداد , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎5،8،10 , نهرخیابان (نهرشاهی) , ‎9،10 , ‎5،15 , ‎8،9 , ‎1،6،11 , وزیر , ‎5،7،13 , کرباس , ‎2،18 , ‎6،16 , باغ ها , فراش خانه , طناب , ظروف برنجی , جیره , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , نایب الزیاره , فلزات قیمتی , مستوفی , ‎5،8،11 , اقا جعفر، خطیب , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , قنات سناباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , حق الشرب , ‎5،8،9 , عریضه ها , میرزا محمد علی، تحویلدار , طاحونه کلوخ (مشهد) , تحویلدار نقدی , ‎6،5 , اقا محمد، انباردار , میرزا حسن، خزانه دار , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , ‎12،11 , تحصیلدار حق الشرب , میرزا محمد صفی، وزیر , اقا محمد حسین، منجم , علی رضا، یساول متولی , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا محمد تقی، مشرف بیوتات , اقا محمد، سقاباشی , اقا عبدالله، مهردار , اقا محمد، محرر مستوفی , قریه درود (نیشابور) , دارابی (پارچه) , گماشته تحویلدار , میرزا اسماعیل، محرر متولی , حسینی، میرزا محمد علی، متولی استان قدس رضوی , میرمحمد جعفر، تحویلدار , حاجی محمد علی، صاحب نسق , ملا محمد، ناظر شیلان , اقا بابا، یساول متولی , محمد قدیر، یساول متولی , مطهره , راویه , نوار , تحویلدار جواهر , میرزا عبدالله، محرر مستوفی , اقا حسین، یساول ناظر , میرزا عبدالغفور، کلیددار , رفرف , شله (پارچه) , اقا عبدالله، کتابدار , میرزا قوام، نایب ناظر , اقا محمد علی، ناظر شیلان , میرزا باقر، مشرف شربت خانه , میرزا کریم، منشی , اقا محمد کریم، کشیک نویس , اقا محمد علی، کتابدار , رمضان، یساول متولی , اقا حسین، ناظر جزو , اقا محمد، محرر ناظر , اقا رضا، بیلدار باشی , مستغلات هوایی , میرزا محمود، تحویلدار , ملا عبدالرضا، ناظر شیلان , میر سید محمد، یساول ناظر , محمد باقر، وزیر متولی , 1164-‎1163 , قطبی (پارچه) , موسوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمود، تحویلدار جنسی , اقا تقی، مهردار , اقا هادی بن ملا محمد، ناظر جزو , اقا ملا محمد، نایب ناظر جزو , میرک، یساول متولی , علی، یساول متولی , میرزا جعفر، محرر وزیر , اقا ابراهیم، تحصیلدار مستغلات
شماره ثبت:
36099
تنقيح. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. کارکنان. پرداخت مواجب برخي از منسوبين و کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , استاد ابراهیم، بنا , اقا امین، کلیددار شربت خانه , صحن قدیم (صحن انقلاب) , حاجی حسن، طباخ , متولی استان قدس رضوی , ناظر , میرزا محمد محسن، مستوفی , میرزا محمد جعفر، یساول , دکان , ‎1،2 , مستاجران , قیمت ها , ‎5،6 , سکوها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , گندم , ارزن , ‎2،4 , مال و جهات , زارع , شالی , وکیل , ‎5،7 , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , دفتر توجیهات , زنان , مزرعه جنابد (تون) , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎6،8 , ‎2،5 , ‎2،4،6 , ‎1،10 , ‎18،19 , ‎3،5،7 , ‎25،26 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , ‎22،23 , مزرعه جایاب (مشهد) , جوزقه , انباردار , عزب شماعی خانه , بیلدار صحن , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , حق الشرب , دروازه خیابان , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه چنبر غربال (مشهد) , اقا محمد، انباردار , اقا محمد حسین، ناظر جزو , جماعت اعراب بیچاره , استاد ابراهیم، طباخ , طاحونه میر علیشیر , مالکانه , استاد زمان، طباخ , سقای اب پاش صحن , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , ضابط مستغلات , محمد رحیم، مهتر نقاره خانه , میرزا محمد صفی، وزیر , اقا محمد باقر، وزیر متولی , اقا محمد حسین، منجم , اقا اسماعیل، یساول متولی , اقا کریم، یساول ناظر , میرسید محمد، یساول ناظر , میرزا محمد حسن، خزانه دار , علی رضا بیگ، یساول متولی , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , اقا رحیم، سفره چی , محمد ابراهیم، عزب کتابخانه , اقا محمد، سقاباشی , اقا ابراهیم، سقای سقاخانه نادری , اقا کریم، کشیک نویس , حاجی محمد مهدی، سرکار عمارت , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , اقا هادی، ایاغچی , استاد هادی، طباخ , استاد حسین، طباخ , استاد رحیم، طباخ , محمد صالح، قاپوچی مطبخ , محمد تقی، رختبان مطبخ , اقا حسین، بیماردار دارالشفاء , استاد رضی، طباخ , میرزا محمد هادی، محرر وزیر , ملا عبدالعلی، مشعلدار , اقا علی، صاحب جمع اش فقرا , محمد جعفر، سقای مطبخ , شیخ عبدالله، ضابط نذورات , استاد مومن، طباخ , اقا اسحاق، صاحب جمع شربت خانه , استاد ملک، صاحب جمع خبازخانه , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویح خانه , اقا سید، مشعلدار باشی , حاجی محمد علی، صاحب نسق , میرزا قوام الدین محمد، نایب ناظر , محمد کاظم، عزب ایاغخانه , محمد کاظم، زرگر , زهره بانو، بیماردار دارالشفاء , علی محمد، دلاک دارالشفاء , اقا زین العابدین، سفره چی , اقا حسن، بیماردار دارالشفاء , شیخ بهاءالدین محمد، مطهر مطبخ , محمد مهدی، رختبان مطبخ , حاجی قربان، مشعلدار , محمد، خاک کش , استاد مهدی، علمدار , اقا حسین، صحاف , اقا مجید، طبیب استانه , اقا علی، مشعلدار , میرمحمد، عزب دفتر , میرزا محمد مقیم، هم قلم , مزرعه سریش (مشهد) , ضابط محصول , اقا محمد علی، ناظر شیلان , میرزا ابوطالب، محرر متولی , اقا قاسم، مشعلدار , حاجی یوسف، جراح دارالشفاء , میرمعصوم، طباخ , هم قلم مستوفی , اقا محمد فاضل، ناظر دارالشفاء , استاد اقاسی، علمدار , میرزا محمد نصیر، توشمال , ملا عبدالرزاق، ناظر شیلان , محمد مهدی، بیلدار , ملا محمد، سقای سقاخانه صفوی , اقا عظیم، سقای سقاخانه نادری , اقا خلف، ساعت ساز , میرزا محمد باقر، مشرف تعمیر , اکبر، فراش بیت الخلا , ملا علی رضا، کتابدار , علی رضا بیگ، یساول , هاشم، مشعلدار , شاطر خبازخانه , میرمحمد زمان، ناظر دارالشفاء , ملا ابوطالب، ابدار , میرزا عبدالله، منشی , خمیرگیر خبازخانه , اقا رضا، مصحح , اقا عبدالله، یساول متولی , 1167-‎1166ق , میرزا محمود، محرر هم قلم , تحصیلدار باغ اخنجان , اقا مصطفی، محرر مستوفی , اقا حسن، محرر ناظر , میرزا محمد تقی،مشرف بیوتات , میرزا حسن عسکری، تحصیلدار کرمان , اقا محمد بن میرزا عبدالله، محرر مستوفی , میرزا مهدی، تحصیلدار , موسوی، میرزا محمد علی، تحویلدار , میرمحمد اسماعیل، مهردار , میرزا محمد حسین، طبیب استانه , اقا محمد علی، طبیب استانه , محمد صالح، بیلدار , اقا باقر، یساول , تحصیلدار دفتری , ملا نقدعلی، سقای سقاخانه صفوی , سقای اب پاش مطبخ , استاد طاهر، علمدار باشی , اقا احمد، یساول متولی , علی اصغر بیگ، یساول متولی , ملا محمد صادق، عزب تحویل خانه , محمد حسن، چراغچی صحن , میراسماعیل، بیماردار دارالشفاء , محمد جعفر، عزب حویج خانه
شماره ثبت:
36358
اوارجه. ارباب التحاويل و التحاصيل. التحاصيل. ميرزا محمدعلي تحويل وجوهات نقدي و جنسي به ميرزا محمدعلي تحويلدار آستان قدس و پرداختهاي صورت گرفته از اين وجوه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , کارکنان , مشاغل , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , صحن قدیم (صحن انقلاب) , اقا قاسم، ساعت ساز , متولی استان قدس رضوی , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد محسن، مستوفی , اکثر صفحات , ‎1،2 , ‎1،7 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , حق التولیه , حق النظاره , ‎5،7 , طومار قرارداد , زنان , ‎1،2،3 , اماکن متبرکه , تعمیر , ‎1،2،7 , قالیچه , کرباس , وظیفه , چادر , طناب , محرر متولی , محرر مستوفی , یساول متولی , یساول ناظر , فرش های حرم امام رضا , میرزا محمد علی، تحویلدار , درویشان بکتاشی , میرزا عبدالله، محرر , مشعلدار , میرزا احمد، ایشیک اقاسی باشی , میرسید محمد، فراش بام حرم , دوشک , میرزا محمد صفی، وزیر , اقا محمد باقر، وزیر متولی , میرزا محمد حسن، خزانه دار , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , اقا رحیم، سفره چی , شمعدان برنجی , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , محرر ناظر , میرزا محمد رضی، ناظر , دارابی (پارچه) , اقا صادق، ناظر راتبه , میرزا محمد کریم، منشی , شیخ عبدالله، ضابط نذورات , اقا سید، مشعلدار باشی , مطهره , راویه , نوار , حاجی اسدالله، ناظر راتبه , مریم، بخورسوز ایام زنانه , مجموعه برنجی , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , میرزا عبدالغفور، کلیددار , شله (پارچه) , اقا حسین، صحاف , اقا رضی، مصحح , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , میرمحمد، عزب دفتر , میرزا قوام، نایب ناظر , اقا محمد علی، ناظر شیلان , ملا محسن، فراش بام حرم , میرزا محمد جعفر، محرر وزیر , اقا محمد علی، کتابدار , میرزا باقر، مشرف , میرزا ربیع، فراش شرفه مسجد بالاسر مبارک , پیه سوز برنجی , میرزا محمد حسین، منجم , ملا عبدالرزاق، ناظر شیلان , حاجی محمد مهدی، نایب الزیاره علی شاه , میر مهدی، فراش گنبد الله وردی خان , میرزا نصیر، توشمال , اقا هادی، صاحب جمع چراغ خانه , میرمحمد علی، فراش باشی عودسوز , 1164-‎1163ق , قطبی (پارچه) , محمد جعفر بیگ، فراش , محمد جعفر، صاحب جمع فراش خانه , میرزامحمد، خادم ضریح , شاه وردی بیگ، نایب الزیاره علی شاه , اقا محمد باقر بن اقا تقی، نایب الزیاره شاه , اقا تقی، نایب الزیاره شاه , میرمرتضی،فراش عودسوز , ملا عبدالغفار، فراش بام , محمد ابراهیم، دربان حرم , میرزا محمد علی، دربان , میرزا محمد قلی، طبیب دارالشفاء
شماره ثبت:
36130
مجمل جمع و خرج. مفرده. ثاني. خلاصه جمع و خرج آستانه مقدسه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , ناظر , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد محسن، مستوفی , گلدسته های حرم امام رضا , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , حق التولیه , ‎2،3،5 , مرسوم , ‎2،4 , حق النظاره , مال و جهات , زارع , شالی , تقاوی , موقوفات , اجرت , حقوق و دستمزدها (جنسی) , شمع پیه , تعمیر , فراش , ‎1،3،5 , چاهجو , وظیفه , کدخدا , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , جوزقه , محصولات کشاورزی , کلانتر , سرکار دیوان اعلی , یساول ناظر , نایب الخدمه , العبد المذنب محمد صفی (مهر‎1161) , ‎4،6،7 , خبوشان (قوچان) , ‎2،6،7 , میرزا محمد علی، تحویلدار , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد شریف (مهر‎1154) , اقا محمد حسین، مدرس کشیک دوم , ملا محمد، نایب ناظر جزو , استراباد (گرگان) , میرزا محمد صفی، وزیر , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرزا محمد نعیم، هم قلم , عبده محمد محسن (مهر‎1150) , اقا کریم، کشیک نویس , عبده رضی بن محمد الرضوی (مهر‎1153) , اقا هادی، نایب ناظر جزو , میرزا باقر، یساول , اقا صادق، ناظر راتبه , میرزا محمد باقر، مشرف شربت خانه , ملا عبدالرضا، ناظر راتبه , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , مجمل جمع و خرج , اقا حسین، ناظر جزو , مزرعه فخراباد (بجستان) , اقا محمد باقر، وزیر , بلوک جنابد (تون) , خزیمه، امیر علم خان بن امیر اسماعیل خان، سردار , قنات روشناوند (تون) , اقا رضا، وکیل , 1168-‎1167ق , میرزا هادی، محرر , تونی، میرزا محمد محسن , میرزا بابا، محرر , میرزا محمد مهدی، هم قلم , میرزا محمد هادی، محرر ناظر , اقا حسن، محرر هم قلم , شیخ بهاالدین، مطهر مطبخ
شماره ثبت:
37208
صرف درآمدهاي حاصل از موقوفات جهت هزينه هاي مختلف آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عاشورا , اجاره , عید فطر , پایین پای مبارک , مواجب , کارکنان , مشاغل , بیت الخلاء شاهی , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , دربان , بقالی , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , قنات عشرت اباد (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , جریبانه , ماکول , سبزبری , حرم امام رضا (ع) , اعیاد مذهبی , اجرت , عید قربان , خرید , مصالح ساختمانی , روشنایی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , نذورات , نهرخیابان (نهرشاهی) , نقاره خانه , ‎9،10 , شمع پیه , اماکن متبرکه , کرمان , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , تعمیر , کشیک خانه , روغن چراغ , سرویس های بهداشتی , مشعل ها , هیمه , ضریح امام رضا , رواق دارالحفاظ , نذرکنندگان , شمع موم , موذن , پیش روی مبارک , بالاسر مبارک , ‎2،3 , درهای حرم امام رضا , جشن های میلاد , ‎11،17 , پشت سر مبارک , مسجد بالاسر مبارک , شرفه ها , گنبد الله وردی خان , سقاخانه , وزیر , محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ‎256- , مدرسه فاضل خان , پیه گداخته , ظروف , مطبخ , نخود , چاهجو , ‎5،51 , باغ ها , وظیفه , ‎52،53 , بخور , ‎35،39 , ‎10،13 , بیدانجیر , شیلان , نخ فتیله , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , جوزقه , چراغ خانه , محصولات کشاورزی , مستوفی , اجاره بها , انباردار , فرش های حرم امام رضا , قندیل بلور , مزرعه منزل اباد (مشهد) , نمدمال , مزرعه اخنجان (مشهد) , ریسمان , طاحونه گوارشک (مشهد) , سنگ طاحونه , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , خام گاو , قنات سناباد (مشهد) , بلوک سرجام (مشهد) , حق الشرب , مزرعه ابست (خبوشان) , کشیک خانه شاهی , جیلو (گلو) , مزرعه برمهن (مشهد) , ‎4،6،13 , ‎47،48 , مندو , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , تحویلدار نقدی , مزرعه گل خطمی (مشهد) , مراسم مذهبی , اقا محمد، انباردار , اقا محمد حسین، ناظر جزو , باغتره , باغ عنبر (مشهد) , یخدان , استراباد (گرگان) , قنات مسجد گوهرشاد (مشهد) , ‎50،52 , ‎30،34 , تسعیرنامچه , ارباب وظایف , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎24،45 , بلوک شاندیز (مشهد) , محتسب مشهد , داروغه بازار , گنبد میر ولی بیگ , گنبد حاتم بیگ , میرزا محمد مهدی، تحویلدار , میرزا محمد حسن، خزانه دار , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی باشی , میرمحمد، فراش کشیک اول , حاجی محمد مهدی، سرکار عمارت , قرق شاهی , کهنه مشعل , میرزا سید محمد، مدرس , میرزا محمد صادق، وکیل , اقا محمد علی، نایب الزیاره شاه , اقا محمد تقی، نایب الزیاره شاه , میرابراهیم، فراش کشیک اول , میرزا محمد مهدی، نایب الخدمه , ‎34،39 , درمیرقوام , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه , کفشگاه خانه , مراسم ذکر و طوف , ‎39،52 , ‎24،52 , بدرقه نیمه شعبان , میرزا ابوالحسن، خادم , میرزا عبدالله، مهردار , اقا علی رضا، کتابدار , میرزا محمد تقی، خادم ضریح , استاد حسین، جیلو مال , چهل چراغ بلور , 1172-‎1171ق , میرزا ابوطالب، کلیددار , ‎3،13،24 , ‎3،24،31 , ‎8،26،52 , ‎9،22،23 , اقا محمد حسین، شربت دارباشی , ‎10،13،35 , ‎13،10،35 , ‎13،47،48 , ‎13،24،48 , ‎13،14،34 , ‎14،22،27 , ‎14،23،47 , ‎14،33،34 , حاجی قربان علی، فراش , بلوک طوس (شهد) , ‎24،45،52 , ‎28،54 , میرزا محمد رضی، فراش شمعدان بالاسر , تونی، میرزا ابوطالب، نایب الخدمه , میرزا علی رضا بن میرزا محمد رضی، خادم , اقا محمد، فراش پایین پای مبارک , اقا محمد، فراش باشی کشیک اول , میرحسین، فراش حرم , اقا مهدی، فراش گنبد الله وردی خان , اقا حسین، فراش گنبد الله وردی خان , اقا محمد باقر، نایب الزیاره , محمد رحیم،مهتر نقاره خانه , ملا علی نقی،بخورسوز پنج کشیک , اقا رحیم، تحصیلدار کرمان , اقا اسماعیل، بنا , ‎10،35،52
شماره ثبت:
36081
انتظام. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب عمال آستان قدس در ششماهه دوم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
33718
  • تعداد رکورد ها : 44

تعداد کل فراداده ها

2,533,186

تعداد منبع دیجیتال

162,644,526

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .