کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 4
صورت جمع و خرج. مفرده. من ذلک سرکار آستانه مقدسه. مواجب. پرداخت وجوهات نقدي بابت مواجب کارکنان آستانه مقدسه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , استاد ابراهیم، بنا , اقا حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , حاجی مهدی، سرکار عمارت , سوخت , میرصادق، مهتر نقاره خانه , محمد تقی، رختبان , اقا قاسم، ساعت ساز , اقا نصیر، توشمال , متولی استان قدس رضوی , میرزا محمد تقی، مشرف , صحن انقلاب (صحن قدیم) , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , حاجی محمد بن محمد صادق، کفشبان کشیک اول , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , صورت جمع و خرج , ملا علی نقی بن ملا محمد تقی، فراش دروازه , میرزا طاهر بن میرزا رضی، فراش دروازه , محمد مومن بن حاجی نصیر، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم بن ملا شکرالله، دربان دروازه , محمد مهدی بن محمد حسن، دربان دروازه , محمد باقر بن ملا اسماعیل، دربان دروازه , محمد کریم بن ملا شفیع، دربان دروازه , ملا شریف بن ملا موسی، دربان دروازه , محمد رفیع بن محمد کاظم، دربان دروازه , محمد عابد بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد هادی بن ملا مهدی، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن حاجی رضا، دربان دروازه , ملا معصوم بن ملا محسن، دربان دروازه , استاد اسماعیل، سقای صحن , ملا محمد بن ملا علی نقی، فراش دروازه , محمد رحیم، فراش دروازه , میرمحمد رضا بن میر محمد جعفر، فراش کشیک سوم , میرمحمد علی بن میر محمد تقی، فراش دروازه , شیخ محمد، فراش باشی کشیک دوم , اقا قربان علی بن کربلایی حسن، فراش کشیک اول , میرزا عابد بن میرزا عبدالله، فراش پس پشت کشیک اول , شیخ ابراهیم بن شیخ نصرالله، موذن کشیک اول , محمد تقی بن محمد باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن کشیک سوم , ملا حسن بن ملا محسن، دربان کشیک دوم , حاجی اسحق بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , استاد محمد بن محمد تقی، سقای صحن , محمد جعفر، یساول , محمد رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , میر سید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , عبدالحسین بن حاجی حسن، طباخ , کربلایی، نظر، عزب حویج خانه , محمد حسین، عزب حویج خانه , محمد علی بن قاسم، نقاره چی , محمد مومن بن محمد تقی، نقاره چی , علی عسکر بن صادق، نقاره چی , محمد علی بن امین، نقاره چی , محمد رحیم بن محمد علی، نقاره چی , اقا مهدی، ایاغچی , محمد زمان بن میرک، دربان دروازه , محمد علی بن شیخ تقی، دربان دروازه , محمد بن محمد صالح، دربان دروازه , محمد جعفر بن محمد باقر، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد علی، دربان دروازه , محمد کاظم بن محمد زمان، دربان دروازه , محمد حسن بن حاجی رضی، دربان دروازه , محمد جعفر بن حاجی حسن، دربان دروازه , ملا قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , حاجی باقر بن دوست علی، دربان دروازه , محمد مقیم بن علی رضا، دربان دروازه , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , اقا کریم، کشیک نویس , میرزا ابوالقاسم , اقا مهدی، خادم کشیک اول , اقا رضا، فراش باشی کشیک اول , محمد، خاک کش صحن , محمد جعفر، دربان باشی کشیک سوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , اقا رضا، دربان درطلا کشیک اول , میرزا محمد رضی، ناظر , محمد شریف، موذن کشیک دوم , اقا حسین، فراش کشیک اول , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , میرمحمد جعفر، تحویلدار , اقا اسحق، صاحب جمع شربت خانه , ملا مهدی، دربان باشی کشیک دوم , محمد قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , ملا محمد رضی، مصحح , مریم، بخورسوز ایام زنانه , محمد اسماعیل، موذن کشیک اول , حاجی قربان، نقاره چی , میرزا عسکری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , استاد طاهر، علمدار , استاد ابراهیم، علمدار , استاد محمد، علمدار , استاد مهدی، علمدار , اقا حسین، صحاف , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , ملا محمد علی، فراش دروازه , ملا خدای ویردی، دربان کشیک سوم , میرزا محمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , میرزا علی اکبر بن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , میرزا ابوطالب بن میرزا بدیع الملک، خادم کشیک سوم , استاد باقر، زرگر , ملا اسدالله، کلیددار کتابخانه , محمد اکبر، فراش بیت الخلا صحن , اقا حسن علی، خواجه سرا , اقا کریم، خواجه سرا , اقا ثریا، خواجه سرا , اقا کریم، سقاباشی سقاخانه صفوی , محمد صادق بن ملا شمس، کفشبان کشیک اول , محمد حسین بن محمد رحیم، موذن کشیک سوم , ملا رضا، موذن باشی کشیک اول , حاجی محمد علی، ابدار , میرک، حافظ , اقا حسین، صاحب جمع شماعی خانه , حاجی میر حسین، فراش کشیک دوم , میرزا حسن، خادم کشیک سوم , میرزا محمد صفی، مستوفی , میرزا محمد علی بن میرزا هادی، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن میرزا امین، خادم کشیک اول , میرزا میرک، بخورسوز کشیک اول , شیخ مهدی بن شیخ جعفر، خادم کشیک دوم , ملا سعید بن ملا حسن، خادم کشیک دوم , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , میرزا مومن بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میر سید علی بن میر سید محمد، خادم کشیک سوم , شیخ صالح بن شیخ جعفر، فراش کشیک دوم , میرزا غیاث، رخت بین کشیک سوم , محمد رحیم بن محمد علی، دربان کشیک سوم , محمد اسماعیل بن محمد ابراهیم، کفشبان کشیک اول , ملا صادق، کفشبان باشی کشیک سوم , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , اقا ابراهیم، فراش باشی دروازه , استاد مومن بن استاد کاظم، طباخ , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , اقا محمد علی، طبیب , ملا زین العابدین، سفره چی باشی , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , میرزا ابوطالب بن ابوالمفاخر، خادم کشیک اول , اقا محمد حسین بن حاجی رضی، خادم کشیک اول , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , حاجی محمد بیگ، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن اقا حسین، فراش کشیک اول , میرزا اسحق بن میرزا ابومحمد، فراش کشیک سوم , میرزا قوام، فراش باشی دروازه , میرعبدالباقی، فراش دروازه , میرمحمد بن میر رضا، دربان دروازه , محمد صادق بن علی، دربان دروازه , محمد اسماعیل بن محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش دروازه , میرزا سید علی، ضابط نذورات , محمد باقر، شماع , استاد هادی بن حاجی محمد علی، طباخ , میر سید رضا، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد امین بن میرزا صالح، خادم کشیک دوم , حاجی رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , محمد قاسم، دربان دروازه , ملا ابوطالب بن ملا شفیع، دربان دروازه , محمد رضا بن محمد کاظم، دربان دروازه , شیخ باقر بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , ملا محمد طاهر، کفشبان باشی کشیک اول , محمد جعفر، شماع , محمد عابد بن محمد صادق، نقاره چی , شیخ محمد علی بن شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , میرزا محمد امین، سرکشیک دوم , میرزا شاه طاهر، بخورسوز کشیک سوم , میرمحمد حسین بن میر اسماعیل، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا باقر بن ملا حسین، فراش کشیک سوم , کربلایی، حسن بن ملا محمد علی، دربان دروازه , محمد هادی بن حسن، نقاره چی , میر عبدالمطلب، بخورسوز کشیک دوم , ملا عبدالرضا بن میرزا محمد بیگ، فراش دروازه , ملا عبدالرزاق، فراش دروازه , میر سید محمد، خادم کشیک دوم , اقا محمد حسین، شماع , میرزا محمد صادق، خادم کشیک اول , محمد مهدی، عزب دفترخانه , شیخ مهدی بن شیخ ابوطالب، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا سید علی بن میرزا زین العابدین، فراش کشیک دوم , اقا طالب، رخت بین کشیک دوم , ملا صادق بن ملا حسن، فراش کشیک سوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , میر علی نقی، مشعلدار , محمد شریف بن نوروز علی، نقاره چی , اقا قدیر، فراش باشی کشیک سوم , اقا رضی، فراش دروازه , میر سید علی، دربان درمرصع کشیک سوم , ملا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , شیخ عبدالجبار، فراش کشیک دوم , حاجی حسین، فراش کشیک سوم , میرغیاث، فراش دروازه , میر عبدالمطلب، فراش دروازه , میرزا ابوطالب، فراش پایین پا کشیک سوم , محمد سمیع، دربان دروازه , میر ابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , عبدالرزاق، میراب , میرزا رفیع بن میرزا غیاث، فراش کشیک اول , محمد تقی بن محمد علی، دربان کشیک اول , میرزا باقر، فراش پایین پا کشیک دوم , میرزا سید حسین، فراش کشیک سوم , اقا ابوالحسن بن حاجی حسین، خادم کشیک دوم , ملا اسماعیل بن محمد، موذن کشیک سوم , محمد کاظم بن محمد اشرف، کفشبان کشیک سوم , ملا اسماعیل بن عبدالمومن، فراش کشیک سوم , محمد اشرف، فراش دروازه , ملا مهدی، دربان دروازه , میر سید حسن بن میرباقر، کفشبان کشیک دوم , محمد اکبر بن محمد فاضل، دربان دروازه , میرکمال بن میرزا قوام، رخت بین کشیک اول , میر اسماعیل بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , ملا محمد علی بن حاجی سعید، خادم کشیک اول , ملا فاضل، سفره چی , شیخ عماد الدین حسین، خادم کشیک سوم , ملا محمد محسن، بخورسوز کشیک سوم , ملا عظیم بن ملا ابوالحسن، دربان کشیک دوم , ملا حسین بن حاجی حسن، دربان کشیک دوم , ملا نظر علی بن کلب علی، دربان کشیک سوم , محمد باقر بن محمد علی، نقاره چی , میر اکبر بن سید علی، دربان دروازه , ملا محمد بن سمیع، موذن کشیک دوم , اقا کاظم، مشعلدار , میرزا محمد علی بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک اول , میرزا محمد هادی بن میرزا حسین، خادم کشیک دوم , محمد حسن، فراش دروازه , استاد زمان، علمدار , میرمحمد حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا محمد حسین، محرر مستوفی , اقا محمد حسن بن اقا بدیع، خادم کشیک دوم , استاد زمان بن استاد علی نقی، طباخ , میرزا امین الدین، فراش کشیک دوم , استاد عبدالله بن الله قلی، سقای صحن , اقا محمد رضا، محرر متولی , محمد بن صدر، دربان دروازه , حاجی محمد صادق بن حاجس مرشد، فراش کشیک دوم , میر سید علی، دربان دروازه , میر سید حسن بن میر صدرا، دربان دروازه , اقا محمد کریم بن اقا حسین، خادم کشیک سوم , محمد طاهر بن محمد حسن، دربان دروازه , محمد حسن بن ملا اسدالله، دربان دروازه , سید میرزا، موذن باشی کشیک دوم , 1158-‎1157ق , استاد صالح بن عرب شاه، طباخ , میر فضل الله بن میر شریف، دربان کشیک اول , ملا محمد بن حاجی بای، دربان کشیک اول , حاجی محمد بن حاجی عبدالله، دربان کشیک دوم , ملا حسن بن محمد مومن، دربان کشیک سوم , میر سید محمد بن میر حسن، دربان کشیک سوم , محمد صادق بن محمد علی، دربان دروازه , اقا صالح بن میرزا شمس، فراش کشیک اول , میرمحمد باقر بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , میرزا محمد تقی بن میرزا غیاث، خادم کشیک سوم , ملا امین الدین، فراش دروازه , ملا محمد اشرف، فراش دروازه , محمد هادی، فراش دروازه , ملا شفیع بن محمد تقی، دربان کشیک اول , میر سید علی بن میر سید محمد، دربان کشیک اول , کربلایی، محمد باقر، محرر , اقا رضا بن میرزا باقر، فراش دارالسیاده کشیک اول , میر سید حسن بن میر صدر، دربان دروازه , ملا رحیم بن غلام رضا، خادم کشیک اول , اقا محمد رضا بن مصطفی، خادم کشیک اول , میرزا محمد حسن بن میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرزا ابوالحسن بن طاوس، خادم کشیک سوم , میرزا محمد مقیم بن میرزا حسن، خادم کشیک سوم , محمد هادی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا اسماعیل،خادم کشیک سوم , میرزا شمس الدین بن میرزا اسحق، فراش کشیک اول , شیخ محمد بن شخ صادق، فراش کشیک اول , میر سید محمد بن زین العابدین، فراش کشیک دوم , اقا مهدی، فراش پس پشت فراش کشیک دوم , میرحمد تقی، فراش دروازه , سلطان محمد، دربان باشی کشیک اول , ملا ابراهیم بن میرزا حسین، دربان کشیک اول , میرفاضل بن میرمحمد علی، دربان کشیک سوم , ملا اسماعیل بن محمد حسن، دربان دروازه , ملا ابوطالب بن ابراهیم، دربان دروازه , محمد حسن بن ملا بدیع، دربان دروازه , محمد صالح بن میرزا محمد علی، دربان دروازه , محمد علی بن میرزا باقر، دربان دروازه , میرمحمد بن میر شریف، دربان دروازه , میرمحمد بن ملا حسن، دربان دروازه , محمد رفیع بن کربلایی باقر، دربان دروازه , محمد اشرف ب حاجی حسن، دربان دروازه , محمد جعفر بن ملا صدر، کفشبان کشیک اول , ملا علی بن ملا جعفر، کفشبان کشیک سوم , میر اسماعیل بن حاجی جعفر، موذن کشیک اول , خواجه رحیم بن محمد علی، موذن کشیک دوم , ملا قنبرعلی بن ملا حسن، موذن کشیک سوم , ملا امین، کلیددار شماعی خانه , استاد ابراهیم بن استاد نقده علی، طباخ , محمد جعفر بن محمد صالح، بیلدار نهرشاهی , محمد حسن بن محمد رضا، بیلدار نهرشاهی , محمد کاظم بن محمدعلی، بیلدار نهرشاهی , محمد عسکر بن صالح، بیلدار نهرشاهی , محمد خان بن محمد رضی، بیلدار نهرشاهی , محمد عسکر، بیلدار نهرشاهی , میرباقر بن میر حسن، بیلدار نهرشاهی , قربان علی، بیلدار , محمد تقی بن شاه قلی، نقاره چی , میرمحسن بن میر هاشم، نقاره چی
شماره ثبت:
37103
پرداخت پول نقدي به جمعي از کارکنان و منسوبين آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , حاجی اقا محمد، سقاباشی , حاجی محمد علی، ابدار درحرم , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , ملا رضی، مصحح , محمد تقی، رختبان , اقا قاسم، ساعت ساز , اقا حسن، مشعلدار , اکثر صفحات , حاجی مهدی، سرکارعمارت , ملا حسن علی، حافظ دور , نذورات , مسجد جامع گوهرشاد , وجوه نقدی , دربان کشیک دوم , حاجی صادق، کفشبان کشیک سوم , حاجی محمد، حافظ دور , ناذران , شیخ محمد، فراش باشی کشیک دوم , میرزا امین الدین حسن، فراش کشیک دوم , شیخ عبدالجبار، فراش دارالسیاده کشیک دوم , محمد جعفر، یساول , محمد امین، کلیددار شربت خانه , اقا مهدی، ایاغچی , ملا محمد کاظم، حافظ حرم , ملا عارف، حافظ حرم , ملا ابوالحسن، حافظ حرم , ملا محمد، حافظ دور , اقا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , محمد حسین بن محمد بدیع، دربان دروازه , ملا ابوالقاسم، دربان دروازه , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا علی اکبر، خادم کشیک سوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , ملا محمد رضا، حافظ دور , محمد حسین، صحاف , اقا رفیع، فراش دارالسیاده کشیک سوم , میرحسین، کفشبان کشیک دوم , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , محمد، خاک کش صحن , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک دوم , شیخ یوسف، صدرالحفاظ دور , ملا علی رضا، حافظ دور , محمد تقی، موذن کشیک دوم , ملا عظیم، دربان صحن کشیک دوم , حاجی جعفر، حافظ دور , ملا شفیع، حافظ دور , اقا محمد سلیم، مدرس کشیک سوم , ملا کاظم، کفشبان کشیک دوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک دوم , ملا عبدالرشید، حافظ دور , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , ملا محمد، فراش دروازه , ملا محمد علی، فراش دروازه , میرمحمد حسین، بخورسوز کشیک دوم , ملا قدیم، دربان صحن کشیک دوم , محمد صادق، کفشبان کشیک سوم , ملا شریف، موذن کشیک دوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , ملا ملک علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا عبدالخالق، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی قربان علی، مشعلدار , میرزا عسگری، خادم کشیک دوم , اقا کریم، خواجه سرا , میرباقر، حافظ دور , نادر افشار، شاه ایران، 1100-‎1160ق , میرباقر، واعظ مسجد گوهرشاد , محمد صادق، فراش مسجد گوهرشاد , محمد اسماعیل، دربان دروازه , میرزا حسین، منجم , ملا هادی، حافظ دور , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , میرزا غیاث، رخت بین کشیک سوم , اقا باقر، فراش کشیک سوم , میرزا محمد علی، دربان درطلا کشیک سوم , محمد جعفر، موذن باشی کشیک سوم , اقا ابراهیم، فراش باشی دروازه , میرابوصالح، حافظ دور , ملا قاسم، کفشبان باشی کشیک دوم , محمد باقر، زرگر , اقا اسماعیل، فراش کشیک سوم , میرزا قوام، فراش باشی دروازه , میرعبدالباقی، فراش دروازه , کربلایی، حسن، دربان دروازه , محمد بن صالح، دربان دروازه , ملا اسماعیل، موذن کشیک سوم , شیخ بهاءالدین، خادم کشیک دوم , محمد باقر، شماع , میرزا مقیم، خادم کشیک سوم , حاجی رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , ملا عبدالقادر، دربان دروازه , محمد جعفر، دربان دروازه , محمد اکبر، دربان دروازه , محمد حسین، دربان دروازه , ملا سلیمان، دربان دروازه , ملا حسن، دربان صحن کشیک دوم , محمد جعفر، شماع , ملا ابوطالب، فراش مسجد گوهرشاد , میرعلی نقی، مشعلدار , ملا عبدالکریم، حافظ دور , میرعبدالحسین، حافظ دور , میرابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , ملا صادق، فراش کشیک سوم , میرمراد، موذن باشی کشیک دوم , ملا عبدالرزاق، فراش دروازه , میراکبر، دربان دروازه , محمد صالح، دربان دروازه , محمد رفیع، دربان دروازه , محمد هادی، دربان دروازه , محمد زمان، دربان دروازه , محمد ابراهیم، موذن مسجد گوهرشاد , اقا بهاءالدین محمد، مدرس کشیک دوم , استاد قربان، سقا , حسینی، میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , ملا ابوالحسن، حافظ دور , ملا عبدالعظیم، حافظ حرم , میرزا محمود، تحویلدار , محمد مهدی، عزب دفترخانه , ملا محمد علی، فراش کشیک دوم , شیخ محمد علی، فراش مسجد گوهرشاد , اقا طالب، رخت بین کشیک دوم , ملا ابراهیم، فراش پس پشت کشیک سوم , میرسید علی، دربان درمرصع کشیک سوم , میرزا ابوالقاسم، خادم باشی مسجد گوهرشاد , موسوی، میرزا محمد، خادم کشیک سوم , رضوی، میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا باقر، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , اقا قدیر، فراش باشی کشیک سوم , شریف، ملا احمد، حافظ حرم , ملا محمد جعفر، خطیب , میرزا داود، حافظ دور , ‎1153ق , شیخ نظام، خادم کشیک سوم , اقا هاشم، خادم کشیک سوم , ملا سعید، حافظ دور , ملا رحیم، موذن کشیک سوم , محمد مهدی، دربان صحن کشیک دوم , حاجی حسن، دربان صحن کشیک دوم , شیخ صادق، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمد حسین، فراش دارالسیاده کشیک دوم , اقا مهدی، فراش پس پشت کشیک دوم , میرمحمد جعفر، فراش کشیک سوم , ملا علی نقی، کفشبان کشیک دوم , محمد تقی، کفشبان کشیک سوم , محمد حسین، عمله حویج خانه , میرعلی نقی، مدرس کشیک دوم , ملا قنبر علی، موذن کشیک سوم , حاجی محمد تقی، فراش دروازه , میرغیاث، فراش دروازه , ملا اسحاق، فراش دروازه , محمد طالب، دربان دروازه , محمد علی، دربان دروازه , محمد عابد، دربان دروازه , ملا ابوتراب، دربان دروازه , میرمحمود، دربان دروازه , محمد مقیم، دربان دروازه , میرزا ابوطالب، فراش پایین پا کشیک سوم , حاجی ربیع، فراش دروازه , محمد معصوم، دربان دروازه , محمد سمیع، دربان دروازه , سید احمد، پیشنماز مسجد گوهرشاد , محمد کاظم، دربان دروازه , میرحاجی حسین، چراغچی مسجد گوهرشاد , اقا حسن قلی، خواجه سرا , استاد حاجی حسن، طباخ , خواجه رحیم، موذن کشیک دوم , محمد هادی، موذن مسجد گوهرشاد , ملا علی اکبر، موذن مسجد گوهرشاد , محمد شفیع بن محمد، موذن مسجد گوهرشاد , ملا ابوالقاسم، موذن مسجد گوهرشاد , میر سید موسی، حافظ دور , ملا سعید، خادم کشیک دوم , حاجی صادق، فراش کشیک دوم , میرزا سید حسین، فراش کشیک سوم , حاجی محمد، فراش مسجد گوهرشاد , شیخ محمد رفیع، فراش کشیک دوم , میرباقر، فراش پایین پا کشیک دوم , میر سید حسین، کفشبان کشیک دوم , شیخ مهدی، خادم کشیک دوم , میرزا احمد، منجم , موسوی، میرزا معزالدین محمد , ملا محمد رضا، واعظ مسجد گوهرشاد , ملا اسماعیل، دربان دروازه , میرمحمد جعفر، حافظ دور , میرابوالبقاء، حافظ حرم , میرعبدالمطلب، فراش دروازه , محمد اشرف، فراش دروازه , ملا سمیع، کفشبان کشیک سوم , میرزا رضی، فراش دروازه , ملا رفیع، موذن کشیک دوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک سوم , ملا محمد، فراش مسجد گوهرشاد , ملا علی اکبر، دربان باشی صحن کشیک دوم , محمد باقر، دربان باشی صحن کشیک سوم , میر سید حسن، دربان صحن کشیک سوم , میرمحمد، دربان دروازه , محمد کریم، دربان دروازه , محمد صادق، دربان دروازه , محمد مهدی، دربان دروازه , میررضا، دربان دروازه , ملا ابوطالب، دربان دروازه , ملا محمد رضا، دربان دروازه , میرسید محمد، دربان دروازه , محمد طاهر، دربان دروازه , اقا یحیی، فراش دروازه , میرمحمد علی، فراش دروازه , حاجی مهدی، کفشبان باشی کشیک سوم , ملا محمد، موذن کشیک سوم , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن مسجد گوهرشاد , ملا ظهیر، موذن مسجد گوهرشاد , ملا سلطان محمد، موذن مسجد گوهرشاد , محمد تقی، موذن مسجد گوهرشاد , ملا عبدالصمد، فراش مسجد گوهرشاد , هندی، میرزا مهدی , ملا باقر، نقمچی , محمد اسحاق، شربتدار , محمد کریم، سفره چی , اقا میر، خواجه سرا , نظرعلی، عمله حویج خانه , اقا حسین، سقای سقاخانه نادری , میرصادق، مهتر , حاجی محمد علی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا حاجی محمد، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا محمد علی بن میرمحمد تقی، پیشنماز مسجد گوهرشاد , ملا حسن، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی اسماعیل، فراش مسجد گوهرشاد , ملا هادی، فراش مسجد گوهرشاد , ملا باقر بن ملا شفیع، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی باقر، فراش مسجد گوهرشاد , ملا ابوالحسن، فراش مسجد گوهرشاد , ملا رحیم، فراش مسجد گوهرشاد , شیخ مهدی، فراش مسجد گوهرشاد , ملا قدیر، فراش مسجد گوهرشاد , شیخ باقر، فراش مسجد گوهرشاد , محمد مقیم، فراش مسجد گوهرشاد , ملا محراب، فراش مسجد گوهرشاد , حاجی زین العابدین، فراش مسجد گوهرشاد , ملا فاضل، فراش مسجد گوهرشاد , کربلایی، باقر،فراش مسجد گوهرشاد , ملا علی رضا، فراش مسجد گوهرشاد , ملا صادق، فراش مسجد گوهرشاد , کربلایی، محمد رضا، فراش مسجد گوهرشاد , محمد تقی، فراش مسجد گوهرشاد , ملا مهدی، موذن باشی مسجد گوهرشاد , میرحسین، موذن باشی مسجد گوهرشاد , محمد رحیم، موذن مسجد گوهرشاد , محمد رضا، موذن مسجد گوهرشاد , ملا شفیع بن قاسم، موذن مسجد گوهرشاد , اقا رضا، فراش دروازه , میرمحمد تقی،فراش دروازه , اقا اشرف، فراش دروازه , میرعلی نقی، فراش دروازه , اقا حس بن اقا جعفر، فراش دروازه , ملا امین الدین حسن، فراش دروازه , اقا رحیم، فراش دروازه , محمدمومن، دربان دروازه , ملاشریف، دربان دروازه , موسوی، میرسید محمد، خادم کشیک سوم , طباطبایی، میرزا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , میرزا تقی، بخورسوز کشیک سوم , میرباقر، نایب الزیاره کشیک سوم , شیخ حسین، نایب الزیاره کشیک سوم , میرزا شجاع، مدرس کشیک سوم , عتیقی، میرزاصادق، فراش کشیک سوم , حاجی حسن، فراش دارالسیاده کشیک سوم , ملا حسن، دربان صحن کشیک سوم , ملا رحیم، دربان صحن کشیک سوم , محمد فاضل، دربان صحن کشیک سوم , میرزا محمد رضی، سرکشیک دوم , رضوی، میرزا امین، خادم کشیک دوم , میرمحمد باقر، خادم کشیک دوم , میرسید محمد، خادم مسجد بالسر کشیک دوم , سید زین العابدین، نایب الزیاره کشیک دوم , میرمحمد باقر، نایب الزیاره کشیک دوم , میرسید علی، فراش کشیک دوم , ملا محسن، فراش کشیک دوم , ملا اسحاق، دربان صحن کشیک دوم
شماره ثبت:
35977
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه محرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , کتاب مستوفی , طومار قرارداد , قبض وصول , ‎13،21 , ‎11،25 , یا امام حسین (مهر؟) , بسم الله الرحمن الرحیم (مهر؟) , شاهدان , مهر ناخوانا , مستوفی , قربانی کعبه وفا اسماعیل (مهر؟) , محمد مهدی (مهر؟) , یا امام محمد باقر (مهر؟) , محمد قاسم (مهر؟) , تحویلدار نقدی , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , عبده محمد کاظم (مهر؟) , یا امام علی النقی (مهر؟) , بنده ال محمد حسین (مهر؟) , المتمسک بحبل الله اللطیف الشریف محمد شریف (مهر‎1154) , پیرو دین محمد حسن (مهر؟) , بنده ال محمد کاظم (مهر؟) , یا امام محمد تقی (مهر؟) , عبده محمد امین (مهر؟) , العبد محمد قاسم (مهر؟) , یا رفیع الدرجات (مهر؟) , محمد مهدی (مهر‎1154) , حسینی، میرزا سید محمد، متولی استان قدس رضوی , ‎1157ق , محمد معصوم الرضوی (مهر‎1156) , دارد به دل مهر علی محمد (مهر؟) , شیخ اسماعیل بن شیخ نصرالله، موذن کشیک اول , محمد تقی بن محمد باقر، کفشبان کشیک سوم , عبده محمد تقی (مهر‎1151) , دارد امید شفاعت ز محمد جعفر (مهر؟) , عبده محمد اسماعیل (مهر‎1156) , محمد تقی بن محمد جعفر، موذن کشیک سوم , اقا طاهر بن محمد تقی، کفشبان باشی صحن کشیک اول , حاجی محمد بن حاجی صادق، کفشبان صحن کشیک اول , ملا محمد بن محمد سمیع، موذن کشیک دوم , عبده محمد امین الرضوی (مهر‎1156) , محمد قاسم بن ملا قلندر، کفشبان کشیک دوم , حسینی، میر سید حسن بن میر باقر، کفشبان کشیک دوم , عبده سید حسین الحسینی (مهر‎1149) , حسینی، میر سید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , محمد کاظم بن محمد اشرف، کفشبان کشیک دوم , یا امام موسی الکاظم (مهر‎1157) , لا اله الا الملک الحق المبین سید محمد الحسینی (مهر‎1142) , محمد حسین، محرر دفتر استیفا , محمد مهدی بن محمد قاسم، دربان باشی کشیک دوم , خاک ره شاه رضا عبدالغنی سید مهدی (مهر؟) , ملا حسن بن ملا محسن، دربان کشیک دوم , حاجی اسحق بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , عبده اسحق (مهر؟) , محمد عظیم بن ملا ابوالحسن، دربان کشیک دوم , دارد امید شفاعت ز محمد عظیم، دربان کشیک دوم , محمد قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , دارد امید شفاعت ز محمد قدیم، دربان کشیک دوم , محمد حسین بن حاجی حسن، دربان کشیک دوم , عبده محمد امین الرضوی (مهر؟) , ملا رضا بن ملا عباس، موذن باشی صحن کشیک اول , بنده ال علی رضا (مهر؟) , شیخ ابراهیم بن شیخ نصرالله، موذن صحن کشیک اول , سلام علی ابراهیم (مهر‎1155) , ملا اسماعیل بن میرزا سید محمد، موذن صحن کشیک اول , و اذکر فی الکتاب اسماعیل (مهر‎1138) , شیخ محمد باقر بن حاجی جعفر، موذن صحن کشیک اول , لبیک یاعلی را نشان طاهاست (مهر؟) , محمد اسماعیل بن محمد ابراهیم، کفشبان صحن کشیک اول , شاه حاجی محمد الحسینی (مهر؟) , محمد جعفر بن میرزا حیدر، کفشبان صحن کشیک اول , محمد صادق بن ملا اسحق، کفشبان صحن کشیک اول , العبد المذنب محمد صادق، کفشبان صحن کشیک اول , المتوکل علی الله الغنی محمد صفی (مهر‎1154) , محمد صادق بن حاجی باقر، کفشبان باشی کشیک سوم , دارد امید شفاعت ز محمد صادق، کفشبان کشیک سوم , کربلایی، اسماعیل بن محمد هادی، کفشبان کشیک سوم , بنده ال محمد اسماعیل (مهر؟) , ان الله یحب الصادقین (مهر؟) , محمد سمیع بن محمد جعفر، کفشبن کشیک سوم , محمد سمیع (مهر؟) , محمد جعفر بن ملا تقی، موذن باشی کشیک سوم , ملا قنبر علی بن حسین، موذن کشیک سوم , حسین، مقری , پیرو دین نبی قنبر علی (مهر؟) , ملا اسماعیل بن زین العابدین، موذن کشیک سوم , پیرو دین نبی تقی (مهر؟) , استاد محمد بن محمد تقی، سقای صحن , دارد بدل مهر علی محمد (مهر؟) , استاد اسماعیل بن محمد ابراهیم، سقای صحن , پیرو دین نبی عبدالله (مهر؟) , رضوی، عبدالله، سرکشیک سوم , محمد نصیر، توشمال , نعم المولی و نعم النصیر (مهر‎1156) , العبد حیدر بن حسین الحسینی (مهر؟) , رضوی، محمد معصوم , ابوالقاسم، هم قلم , افوض امری الی الله عبده اسماعیل (مهر؟) , یا ابا القاسم ادرکنی (مهر؟) , ‎29،45،49 , محمد جعفر، یساول , کار او عاقبت شود محمود جعفر (مهر‎1061) , موسوی، میر مراد بن میرزا اسماعیل، موذن کشیک دوم , العبد المذنب سید مراد الموسوی (مهر‎1158) , ملا رحیم بن محمد علی، موذن کشیک دوم , محمد شریف بن محمد رضا، موذن کشیک دوم , بنده ال محمد شریف (مهر‎1154) , محمد رفیع بن محمد علی، موذن کشیک دوم , یا امام علی نقی ادرکنی (مهر‎1149) , حسینی، میر سید حسن بن میر محمد باقر، کفشبان کشیک دوم , میر سید حسین بن میر فصیح، کفشبان کشیک دوم , عبده سید الحسین الحسینی (مهر؟) , ابوالمعالی الحسینی (مهر‎1144) , محمد تقی، مشرف بیوتات , المتوکل علی الله ... محمد تقی بن محمد باقر (مهر؟) , اقا محمد رضا، محرر هم قلم متولی , ز خدای رحیم رسد به گوش ما لطف دعا محمد رضا (مهر؟) , حسینی، محمد جعفر، تحویلدار , افوض امری الی الله عبده محمد جعفر الحسینی (مهر‎1146) , محمد امین، کلیددار شربت خانه , محمد علی، ابدار درحرم , العبد المذنب محمد علی (مهر‎1156) , بهاءالدین محمد (مهر؟) , محمد جعفر بن محمد صالح، بیلدار , بنده ال محمد جعفر (مهر‎1151) , محمد حسن بن محمد رضا، بیلدار , محمد کاظم بن محمد علی، بیلدار , محمد عسکر بن صالح، بیلدار , بنده ال محمد عسکر، بیلداز , محمد جان بن محمد رضا، بیلدار , عبده محمد جان (مهر؟) , سید باقر بن میر حسن، بیلدار , پیرو دین نبی میر باقر (مهر؟) , محمد عسکر بن درویش، بیلدار , بنده ال محمد عسکر (مهر؟) , ذوالقوه المبین و الرزاق (مهر؟) , محمد قاسم، ساعت ساز , افوض امری الی الله عبده محمد قاسم (مهر‎1138)
شماره ثبت:
28737
  • تعداد رکورد ها : 4

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,178,175

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .