کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب به دربانان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , برخی صفحات , ‎4،6 , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , ‎3،6 , خادم کشیک چهارم , وظیفه , بلوک رادکان (مشهد) , زین العابدین بن محمد صفی (مهر؟) , عبده علی رضا الشریف (مهر‎1149) , ان الابرار لفی نعیم (مهر‎1166) , مزرعه فرهادجرد (جام) , محمد علی بن محمد ابراهیم الحسینی (مهر‎1174) , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1179) , المتوکل علی الله الغنی عبده محمد صادق الحسینی (مهر‎1171) , ‎1182ق , گماشته شاه ویردی خان , تحصیلدار بلوک درزاب , ملا عابد، دربان باشی کشیک پنجم , اقا محمد، دربان باشی صحن کشیک دوم , محمد علی، دربان صحن کشیک دوم , استاد اسماعیل، دربان صحن کشیک دوم , اقا علی اکبر، دربان صحن کشیک دوم , محمد جعفر، دربان صحن کشیک دوم , اقا مومن، دربان صحن کشیک دوم , کربلایی، حسن، دربان صحن کشیک دوم , اقا حسن، دربان صحن کشیک دوم , اقا هادی، دربان صحن کشیک دوم , میراشرف، دربان باشی کشیک چهارم , میرسید علی، دربان باشی صحن کشیک سوم , میراشرف، دربان باشی صحن کشیک سوم , میرباقر، دربان صحن کشیک سوم , ملا زمان، دربان صحن کشیک سوم , شیخ اسماعیل، دربان صحن کشیک سوم , ملا جعفر، دربان صحن کشیک سوم , محمد ابراهیم، دربان صحن کشیک سوم , رحیم، دربان صحن کشیک سوم , اقا کریم، دربان صحن کشیک سوم , محمد سمیع، دربان صحن کشیک سوم
شماره ثبت:
30289
تشخيص فاصله مزارع و طواحين موقوفه آستان قدس تا مشهدمقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مزرعه دنیه تپه (مشهد) , بلوک میان ولایت (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , موقوفات مطلقه , موقوفه علی شاهی , مزرعه ابکوه (مشهد) , مزرعه محراب خان (مشهد) , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه نهرشاهی (مشهد) , مزرعه ماریان (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , موقوفات خاصه , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کاهو (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , 2-‎1 , مزرعه اشتفتر (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه ده غیبی (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه سیس اباد (مشهد) , مزرعه اوازی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ده علیان (مشهد) , موقوفه خواجه عتیق علی , طاحونه کبود حمام (مشهد) , مزرعه کاریزپایین (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه عشرت اباد (مشهد) , مزرعه سعیداباد (مشهد) , طاحونه کلوخ (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , جام (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (جام) , 1269-‎1268ق
شماره ثبت:
39515
توجيهات و مقررات. توجيهات. حق‌التوليه و حق‌النظاره. صورت تعليق‌چه‌هاي مربوط به حق‌التوليه و حق‌النظاره مزارع و مستغلات آستان قدس در مشهد و ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مشاغل , ‎3،4 , ناظر , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , وجوه هوایی , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , برخی صفحات , فالیز , باغ مصلی (مشهد) , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , حق النظاره , مزرعه جوی پایان (مشهد) , کتان , ‎3،8 , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , ‎6،10 , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , سبزبری , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , گوشت , مستغلات , ‎4،5 , ‎7،13 , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎4،9 , ‎6،8 , ‎3،9 , ‎3،13 , ‎6،7 , ‎2،12 , ‎6،13 , ‎2،6 , تمام صفحات , ‎9،12 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , باقلا , بیدانجیر , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , جوزقه , اجاره بها , انباردار , تعلیقچه , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , خبوشان (قوچان) , مزرعه سرواباد (مشهد) , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , طاحونه مفرنقاه (خبوشان) , خانه ها , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , درخت ها , کنجد , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , متوجهات , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (جام) , ‎1148ق , مزرعه سمنجان (جام) , باغ برمهن (مشهد) , تحصیلدار حق الشرب , باغ گل خطمی (مشهد) , طاحونه عارفی (مشهد) , مزرعه علیاباد (نیشابور) , خیابان ها و کوچه ها , مزرعه برق اهنگران (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , فیلجه , بازار میدان , بازار پایین پای مبارک , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , مزرعه شکرتو (جام) , اراضی گودسلوک (مشهد) , قلیجه کوچه کاریز (مشهد) , تحصیلدار استراباد , تحصیلدار هرات , میر محمدابراهیم، طبیب , تحصیلدار کرمان , ضابط قریه درود , تحصیلدار اصفهان , مزرعه ایلیاتو (جام) , طاحونه ساخله نو (نیشابور) , ضابط مزرعه الندشت و زرگران , ضابط اراضی محرابخان , تحصیلدار قزوین , استاد واحد، صاحب جمع خبازخانه , مزرعه برکوه (بیرجند) , مزرعه لوکروک (کذا) , مزرعه اخنجان (جام) , مزرعه خیابان (گودسلوک) , میر ابوطالب بن میر محمدابراهیم، ناظر , ضابط قریه قوزغان , میرزا محمدعلی، ناظر , میرزا محمدمحسن، ناظر , میرزا عبدالله، ناظر
شماره ثبت:
35406
اوارجه. ابواب‌المال. سيورغالات. احشامات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي حاصل از بابت واگذاري سيورغالات آستان قدس جهت چراي احشام افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , درامدها , برخی صفحات , مال و جهات , رسوم , کتاب مستوفی , رعایا , خرید , ‎8،10 , ‎1،12 , بلوک رادکان (مشهد) , ترشیز (کاشمر) , جوین , شکایت , گله دار , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , خبوشان (قوچان) , تیولدار , دیزباد (نیشابور) , زاوه , جام (مشهد) , جماعت اعراب بیچاره , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , رضوی، میرزا محمد ابراهیم، متولی استان قدس رضوی، - ‎1100ق , جنابد میان ولایت (مشهد) , جماعت ظهیری , جماعت بارکشاهی , احشام , جماعت چلاقی , مزرعه فرهادجرد (جام) , جماعت عمرانی , بلوک رزان رود (مشهد) , جماعت مزنگ , جماعت بلماقی , جماعت چلاقی نمک کش , جماعت اعراب بیجان , جماعت جهونی , قوزغان (مشهد) , مزرعه لنگر میراراد (مشهد) , مزرعه زمان (مشهد) , رضوی، میرزا محمدبدیع، متولی استان قدس رضوی , محله حسن بیگ , جماعت مختاری , مزرعه چهچه (مشهد) , مست اباد (مشهد) , مرتضی قلی بیگ، انباردار , مزرعه شادیشاه , ‎1111ق , میرزا امین، حویج دار , سیرغالات , فرهادجری، میرزا علی بن ابوالقاسم , فرهادجردی، حسن بن ابوالقاسم , شاه قلی، کاه کش , فرهادجردی، حسن بن رضا , مزرعه ملک اباد , کلانتر قوچان , حسینی، میرزا عبدالمومن، متولی استان قدس رضوی , اعراب بندری , خراشاه (جوین) , محمد حسین، تحصیلدار , محمد قاسم بیگ، تحصیلدار
شماره ثبت:
33280
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. مشهد مقدس. ولايات. تأمين بذر جهت مزارع متعلق به آستان قدس در مشهد و ولايات در يونيت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , قیمت ها , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , بذر سفیدبری , ‎2،4 , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , وکیل , رعایا , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , ناطور , لایروبی , ماکول , ‎11،12 , دفتر توجیهات , مزرعه جنابد (تون) , ‎4،9 , ‎6،7 , ‎13،14 , نخود , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه زرگران (مشهد) , مندو , غله مناصفه , وزن جنابد , مزرعه فرهادجرد (جام) , بذر سبزبری , صاحب جمع خزانه , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , مردجوی , مزرعه رقاصان (تون) , قریه زیبد (تون) , جدول , محال فورلاس (جام) , سلاخ خانه , محال خیابان (مشهد) , حسینی، میرزا محمدداود بن عبدالله، متولی استان قدس رضوی، -‎1133ق , ‎1114ق-‎1113ق , حاجی محمدعلی، تحصیلدار سبزبری , اقا جعفر، تحصیلدار سبزبری , مزرعه شکرتو علیا (جام) , مزرعه شکرتو سفلی (جام) , محمدطاهر بیگ، تحصیلدار جنابد , محمدعابد، تحصیلدار مزرعه احمداباد
شماره ثبت:
34819

تعداد کل فراداده ها

2,454,017

تعداد منبع دیجیتال

161,178,212

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .