کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
توجيهات و مقررات. توجيهات. تنقيه‌المياة مشهد مقدس و ولايات پرداخت هزينه لايروبي قنوات مزارع وقفي آستان قدس در ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , ناظر , ‎1،7 , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , زارع , وزن ها و اندازه ها , رسوم , کتاب مستوفی , ‎4،6 , رعایا , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , بلایای طبیعی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , کلنگ , اجرت , محلوج , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , مزرعه جنابد (تون) , روغن چراغ , کرایه حمل , ‎2،3 , ‎1،4 , ‎1،9 , ‎2،6 , ‎2،3،6 , پوستین , وجوه نقدی , کدخدا , فعله , بلوک درزاب (مشهد) , کلانتر , بازدید , ریسمان , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , غله مناصفه , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , جیلوپز , تخته , نفقه القنات , بیلچه , جام (مشهد) , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , مزرعه بویمرغ (تون) , مزرعه جنابد(تون) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه سمنجان (جام) , ‎1091ق , قنات مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه کمالی (تون) , مزرعه نوده پشند (تون) , خواجه محمد امین، صاحب جمع خزانه , استاد بیگ محمد، چاهجوباشی , استاد میرزا، چاهجو , استاد علی، جاهجو , استاد محمد رضا، چاهجو باشی , سوخت ها , میرزا خواجه، متصدی محال وقفی , استاد ولی، جیلوپز , استاد بیگ، چاهجوباشی , استاد محمد امین، چاهجو , پهلوان محمد علی، سرکار , محمد امین، صاحب نسق , قریه براکوه (خواف) , تیر چرخ (کذا) , قنات مزرعه حسن اباد (مشهد) , استاد رمضان، چاهجو , مزرعه جعفراباد (مزرعه کریم اباد)
شماره ثبت:
32333
مجمل جمع و خرج. مفرده. من‌ذلک. مرسوم. چاهجويان. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت مرسوم چاهجويان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , اکثر صفحات , عمله , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , گندم , مرسوم , استاد مهدی، چاهجو , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , غله مثالثه , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , کلنگ , محلوج , روشنایی , پوشاک , حقوق و دستمزدها (جنسی) , روغن چراغ , ‎3،6 , ‎9،21 , ‎4،11 , خلعت , ‎37،39 , میوه ها , انگور , مزرعه بحراباد (مشهد) , 34-‎1 , مزرعه موسی اباد (مشهد) , ریسمان , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه دستجرد (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه زرگران (مشهد) , ‎11،31 , استاد علی، چاهجو , استاد میرزا علی، چاهجو , استاد کلبی، چاهجو , استاد قاسم، چاهجو , بیلچه , جام (مشهد) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , خربزه گرمه , قصبه فرهادجرد (جام) , سرخط , استاد نوروز، چاهجو , استاد میرزا علی، چاهجوباشی , استاد عرب، چاهجو , استاد مومن، چاهجو , استاد محمدعلی، چاهجو , قریه روشناوند (تون) , استاد ندری، چاهجو , استاد رضا، چاهجو , استاد مراد، چاهجو , استاد بیگ، چاهجو , استاد حسن قلی، چاهجو , استاد امین، چاهجو , ‎11،4 , مجمل جمع و خرج , استاد خواجه، چاهجو , قنات مزرعه اخنجان (مشهد) , ‎1081ق-‎1080ق , استاد موسی، چاهجو , استاد بوداق، چاهجوی , استاد خاتم، چاهجو , استاد شریف،چاهجو , استاد غلام، چاهجوی جنابد , استاد منیر، چاهجو
شماره ثبت:
34182
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات. جماعت چاهجويان. تحويل وجه به جماعت چاهجويان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , هزینه ها , قیمت ها , ‎1،3 , فالیز , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , مزرعه سمزقند (مشهد) , لایروبی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , مصالح ساختمانی , وجوه نقدی , مزرعه اشتفتر (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , دای کشی , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , جیلو (گلو) , کالار , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه دنجان (مشهد) , نفقه القنات , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , بذر خربزه , مزرعه کوشنجد (مشهد) , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی‌الدین محمد بن میرزا محمد باقر، متولی استان قدس رضوی , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , ‎1091ق ـ‎1090ق , تخم فروش , استاد بیگ محمد، چاهجو باشی , استاد ابوالقاسم بن محمد زمان، جیلوپز , استاد افضل بن استاد ابول، جیلوپز , خواجه محمد امین، خزانه دار , استاد خداویردی بن استاد محمد علی، چاهجو , قنات خیراباد(مشهد) , استاد سید سلیم، چاهجو , حسینی، میر محمد تقی بن میر شمس الدین محمد، چاهجو , نهرمزرعه چاه خاصه (مشهد) , بذر هندوانه , استاد محمد صادق بن استاد حاجی، جیلوپز , استاد ابوالقاسم بن محمد زمان، فخار , نوکول
شماره ثبت:
32290
توجيهات و مقررات. توجيهات. مرسوم. ناطوري. پرداخت مرسوم و مقرري ناطوري و نگهبانان مزارع موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
32487
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. مشهد مقدس. تحويل بذر جهت مزارع متعلق به آستان قدس در مشهد مقدس و محال خيابان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , ‎3،4 , دکان , مستاجران , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , مزرعه جوی پایان (مشهد) , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ماکول , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎5،14 , ‎10،12 , ‎36،37 , ‎2،3 , ‎6،7 , ‎16،17 , ‎10،29 , ‎20،27 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , ‎45،46 , ‎33،37 , ‎5،18 , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , ‎8،18 , محصولات کشاورزی , صاحب نسق , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , خانه ها , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , غله مناصفه , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , ‎34،38 , ‎34،35 , مزرعه ماسی (مشهد) , طومار نسق , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , باغتره , باغدار , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , ‎20،28 , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎42،43 , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , سبزی زار , ‎1،66 , مزرعه کوشنجد (مشهد) , بذر سبزبری , مزرعه سریش (مشهد) , مردجوی , ‎30،38 , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه ده نو (مشهد) , نهال تنباکو , مزرعه جعفراباد (مشهد) , بذر خربزه گرمه , بذر هندوانه کدوسر , ‎26،49 , مزرعه جاغرق (مشهد) , ‎54،55 , نوروز علی بیگ، انباردار , بذر فالیز , بذر خربزه شخته الوان , ‎1111ق , حسینی، میرزا محمدداود بن عبدالله، متولی استان قدس رضوی، -‎1133ق , رعایای قشلاقی , بذر هندوانه سفید , کلب علی بیگ، تحصیلدار سبزبری , اراضی پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , محوطه سلاخ خانه , خواجه محمدامین، صاحب جمع خزانه، -‎1111ق
شماره ثبت:
33373
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
28494
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. مشهد مقدس. تحويل بذر به زارعين مزارع وقفي آستان قدس در مشهد مقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اکثر صفحات , مستاجران , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , مزرعه جوی پایان (مشهد) , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎17،20 , خشخاش , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎25،28 , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بش بندی , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , باغتره , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه کلاتچه مرو (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بذر پیاز , مزرعه باغشک(مشهد) , پنبه دانه , مزرعه کوشنجد (مشهد) , محتسب الملک , بذر سبزبری , موسوی رضوی، شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی , تسعیرنامه , ‎1091ق , مزرعه سریش (مشهد) , بذر خربزه شخته , مزرعه جعفراباد (امین اباد) , خواجه محمدامین، خزانه دار , تخم فروش , بذر هندوانه , بذر هندوانه کدو سر , بذر خیار , بذر زنبورچه (کذا) , بذر کلم , بذر کدو , بذر چغندر , سلاخ خانه , بذر بادنجان , ‎24،65 , بذر شلخم , تخم هندوانه کدو سبز , بذر خربزه الوان , بذر سبزی
شماره ثبت:
33057
پرداخت مواجب به فراشان آستان قدس در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , مرسوم , ‎2،10 , موقوفات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , دارالضرب , غله مناصفه , مستوفی الملک , قاضی سلطان حسینی، متولی استان قدس رضوی , ‎1019ق , طومار نسق , خواجه قاسم علی،خزانه دار , عبده تقی الدین محمد الحسینی (مهر؟) , افوض امری الی الله العبد محمدصالح بن ملک حسین (مهر؟) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , العبد محمد صالح (مهر؟) , استاد خورد،انباردار , القناعه کنز لا یفنی عبده فخرالدین احمد بن مرتضی (مهر‎1014) , میر نظام، فراش حرم , تا هست زبان به گفتگویم مداح علی و ال اویم الفقیر علی بن محمد (مهر؟) , مولانا محمد قاسم بن ملا عبدالعلی (مهر؟) , مولانا محمد تقی، فراش حرم , غلام شاه ولایت قاسم (مهر؟) , درویش محمد امین، فراش حرم , زحسن قناعت چو کسی کرد بزین ملک سلیمان بودش در نگین عبده عبدالعلی خادم (مهر؟) , عبده نورالدین محمد خادم الرضوی (مهر؟) , مولانا محمد صالح، فراش حرم , مزرعه کوشنجد (مشهد)
شماره ثبت:
28089

تعداد کل فراداده ها

2,533,186

تعداد منبع دیجیتال

162,644,526

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .