کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 67
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. مشهد. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت تهيه بذر مواضع و مزارع مشهد مقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , مستاجران , هزینه ها , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , ‎2،11 , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , ‎3،8 , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , دفتر توجیهات , مزرعه جنابد (تون) , ‎1،13 , ‎1،5 , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎8،9 , ‎6،7 , ‎16،17 , ‎7،9 , ‎3،10 , نخود , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , املاک , صاحب نسق , انباردار , مزرعه حمدی (نیشابور) , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , ‎1129ق , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , خربزه شخته , بذر خربزه , مزرعه میان دو جوی (مشهد) , بذر سبزبری , صاحب جمع خزانه , مزرعه سمنجان (جام) , محتسب مشهد , مزرعه کاریز علی (زاوه) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه علیاباد (نیشابور) , مزرعه برق اهنگران (مشهد) , تحصیلدار جنابدتون , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , بذر هندوانه , مزرعه جعفراباد (مشهد) , مزرعه تیرجرد (جام) , اراضی زیر جوی (مشهد) , هندوانه کدو سر , دشمر (کذا) , ناظور , تحصیلدار سبزبری مشهد) , ضابط نذورات ضریح , حسینی، میرزا محمدعلی بن میرزا محمد داود، نایب متولی استان قدس , مزر عه کوشنجد (مشهد)
شماره ثبت:
34437
پرداخت مواجب به خدام در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , موقوفات , قبض وصول , ‎8،10 , ‎3،9 , ‎2،6 , وجوه نقدی , مزرعه طرق (مشهد) , میوه ها , مزرعه منزل اباد (مشهد) , 1-‎14 , مستوفی الملک , طومار نسق , عبده تقی الدین محمد الحسینی (مهر؟) , ‎1022ق , الهی گر بود لطف تو همراه شود مخدوم خدا بر درگاه (مهر؟) , محمد نبی الله علی ولی الله (مهر؟) , خواجه قاسم علی، خزانه دار , وظیفه همه ساله , فالیز مزرعه زرگران (مشهد) , فالیز مزرعه کنه بیست (مشهد) , بعزه حسن حسینی (مهر؟) , فالیز مزرعه طرق (مشهد) , نظام الملکی، خواجه میرک بن محمدهاشم، خادم , موسوی، میرزا حسن، خادم , عبده حسن بن حسین الموسوی الخادم (مهر؟) , حسبی الله علی اصغر الخادم (مهر؟) , مزرعه برق اهنگران (نیشابور) , حسینی استرابادی، معین الدین اشرف، خادم , فالیز مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه قصبه فرهادجرد (مشهد) , خربزه شخته , نصیری، علی اصغر، خادم , مزرعه کوشنجد (مشهد) , احمد، خادم , هو الله العلی الاکبر (مهر؟) , نصیری، علی اکبر , فالیز مزرعه الندشت (مشهد) , نام من حواله شد ز قضا محب ال علی ... راز دل سید ال نبی (مهر؟) , بهاءالدین حسین، خادم , حسینی، حاجی حسن بیگ، خادم مزار شاه , موسوی، عبدالکریم، متولی استان قدس رضوی , عبدی امیر عبدالکریم... (مهر؟) , توکلت علی الله العبد میرک بن محمدهاشم الخادم نظام الملکی (مهر؟) , عبده و الملک بن محمدهاشم (مهر؟) , رمضان
شماره ثبت:
28433
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. تحويل بذر جهت مزارع متعلق به آستان قدس توسط زارعان اين مزارع
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , مستاجران , هزینه ها , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , کتاب مستوفی , بلوک میان ولایت (مشهد) , ‎5،7 , رعایا , موقوفات , سفیدبری , سبزبری , دفتر توجیهات , بذرها , مشهد , واقفان , ‎19،29 , ‎18،20 , ‎9،18 , ‎12،13 , اسفناج , پیاز , کاهو , شاهدانه , خیار , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , ‎49،51 , میوه ها , انگور , ‎12،23 , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , ‎31،32 , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بلوک جورمکن (مشهد) , طاحونه کلوخ , طاحونه طرق (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , سیاه دانه , ‎39،40 , ‎27،3 , مستوفی الملک , سالار , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , اکار , مزرعه خین عرب (مشهد) , طاحونه میر علیشیر , جاورس , باغ الندشت (مشهد) , کاجیره , مزرعه جاغر (مشهد) , بادنجیر , خان عیدگاه , جنابدی، حسین , خربزه شخته , خربزه گرمه , شور کهنه (مشهد) , ‎31،55 , ‎1038ـ‎1037ق , خواجه کمالا حسینا، تحویلدار نقدی , احسایی، میرزا عبدالله، مستوفی , باغ عیدگاه (مشهد) , خواجه میرزا بیگ، صاحب نسق , خواجه محمد سعید، صاحب نسق , حاجی هاشم، انباردار , حسینی موسوی، میرزامحمد مومن، متولی استان قدس رضوی , ‎24،58 , بلوک جاغر (مشهد) , سبزی ها , تره تیزک , نصفه کاری , خواجه محمد، سفره چی
شماره ثبت:
31803
رسيد وجوه جنسي مرسوم بيلداران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
45007
  • تعداد رکورد ها : 67

تعداد کل فراداده ها

3,277,000

تعداد منبع دیجیتال

172,481,849

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .