کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 4
مخارج تعمير منزل حاجي علي‌اکبر خاني از موقوفات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
امانت , ‎1319ق , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , تعمیر , اعتضاد التولیه , محمدعلی (میرزا-) ظهیرالتولیه، فراش باشی کشیک سوم , خانه ها , نصیرالملک شیرازی،ابوالقاسم(میرزا)،متولی باشی استانقدس , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , برات نویس , دفتر صدارت , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر عمادالتولیه , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر قوام التولیه , دفتر وزیر وظایف , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , شریف،اسدالله ،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1303) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1315) , دفتر مشرفباشی کل , سررشته همقلم و صدیق دفتر , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دار کل (مهر‎1307) , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , محمدتقی، انتظام دفتر (مهر‎1319) , مجیرالسلطان (مهر؟) , معتمدالتولیه حسینی، محمدطاهر بن احمد، مستوفی (مهر‎1310) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1310) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط (مهر‎1317) , حاج علی اکبر خان , سررشته امانت دفتر
شماره ثبت:
22850
مخارج تعميرات آسيابهاي مربوطه و موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مستاجران , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , موقوفه ها , تعمیر , ‎1315ق , دستمزدها , کارگران , اسیاب , ابوالقاسم، ناظم دفتر (مهر‎1312) , علی (حاجی،میرزاـخان) تحویلدارکل , بالا خیابان , کبود حمام , رضوی، عبدالحسین، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1312) , دفتر سررشته‌دار , سررشته معین التولیه , سررشته برات نویس , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمد شفیع بن محمدحسن، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1298) , محمدعلی، نایب وزیر اول (مهر‎1309) , حسینی، سعید، وکیل النیابه (مهر‎1308) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دار (مهر‎1307) , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر (مهر‎1293) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر‎1306) , رضوی، محمد علی بن محمد رضی، همقلم استیفا (مهر‎1303) , موسوی، ابوالقاسم بن ابوالحسن، امین کل (مهر‎1287) , سررشته اعتضاد التولیه , سررشته بهاءالتولیه , محمدشفیع بن محمدحسن، اعتمادالتولیه، وزیر اول (مهر‎1310) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا بزرگ-)، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا بزرگ-)، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , موسوی، ابوالقاسم بن ابوالحسن، امین کل , حسینی، احمد بن محمدحسن، معتمدالتولیه، وزیر (مهر‎1307) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1312) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم دفتر (مهر‎1283) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1314) , رضوی، عبدالحسین، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1278) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط (مهر‎1307) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1303؟) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر1314)، -‎1335ق , رضوی، محمدعلی، رییس دفتر (مهر؟) , رضوی، محمدعلی، رییس دفتر (مهر‎1312) , حسینی، محمدهاشم، امین دفتر (مهر‎1312) , معتمدالتولیه حسینی، محمدطاهر بن احمد، مستوفی (مهر‎1310) , سررشته مخصوص
شماره ثبت:
22839
مخارج تعميرات قنوات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , امانت , اجاره , ‎1319ق , سوخت , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تعمیر , خلعت , قنات ها , کارگران , مزرعه‌ها , اعتضاد التولیه , نصیرالملک شیرازی،ابوالقاسم(میرزا)،متولی باشی استانقدس , محمدحسن (ـخان )،سرتیپ , مصالحه‌نامه , برات نویس , نصیرالملک شیرازی،ابوالقاسم (میرزا ـ)،متولی باشی استانقدس (مهر‎1311) , وزیر وظایف , قلعه سیاه , دفتر صدارت , سررشته ناظم دفتر , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر عمادالتولیه , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر قوام التولیه , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎1315) , شریف،اسدالله ،مدیرالتولیه ،خادمباشی کشیک دوم (مهر‎1319) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎1300) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1303) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1315) , احمد، وزیر کل (مهر‎1318) , سررشته همقلم و صدیق دفتر , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1312) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دار کل (مهر‎1307) , سررشته دار کل بیوتات و مشیرالتولیه , احمد، وزیر کل (مهر‎1319) , محمدتقی، انتظام دفتر (مهر‎1319) , امانت دفتر , مشرفباشی کل , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر , حسینی، عباس، جلال‌التولیه، وزیراعظم (مهر‎1317) , حسینی، عبدالحسین، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1315) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1316) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر1316)، ‎1335ق , مجیرالسلطان (مهر؟) , سعیداباد (مشهد) , علی اکبر (حاجی-)، تحویلدار , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1310؟) , معتمدالتولیه حسینی، محمدطاهر بن احمد، مستوفی (مهر‎1310) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط (مهر‎1317) , گنوناباد (مشهد)
شماره ثبت:
22849
  • تعداد رکورد ها : 4

تعداد کل فراداده ها

2,527,243

تعداد منبع دیجیتال

164,191,129

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .