کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
تلگراف هيئت تجار و انصاف تبريز به روساي تلگراف خانه ها جهت اطلاع به عموم کشور جهت حمايت از آنان و انعکاس خبر به مجلس شوراي ملي مبني بر تعطيل نمودن روز سوم اسفند به واسطه شروع اصلاحات به عنوان عيد ملي (کودتاي سوم اسفند‎۱۲۹۹)
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , ‎2،4 , جشن های ملی , اذربایجان , ‎2،3 , ‎1343ق , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , مدیر تعمیرات , تعطیلات , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , حسینی، محمد حسن، فراش باشی کشیک اول , موتمن التولیه حسینی، علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی کل , رضوی، عبدالله، ناظر کل , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , خازن التولیه رضوی، ابوالحسن بن محمد مهدی، تحویلدار خاصه , ضیاءالتولیه حسینی، مسیح، مشرف تعمیرات , تبریک , مجلس شواری ملی , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی , مردم , اعتضادالتولیه شریف، ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , اعتمادالتولیه، محمد علی بن محمد شفیع، وزیر اول , شهابی، میرزا ابوالقاسم، ناظم دفتر , دبیرالتولیه حسینی، نصرالله بن عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , اسعدالتولیه حسینی، احمد بن داود، فراش باشی کشیک دوم , ناظم التولیه، محمود، دربان باشی کل , اخبار تلگرافی ارض اقدس (مهر؟) , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، صدیق دفتر , ورود به دارالانشاء استانه مقدسه رضویه بتاریخ نمره (مهر؟) , کودتای سوم اسفند ‎1299 , حریری، محمد , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر دفتر , مدیرالتولیه شریف، عبدالعلی بن میرزا اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , معززالتولیه رضوی، محمد کاظم بن عبداللعلی، خادم باشی کشیک پنجم , اقا میرزا احمد، خادم باشی کشیک سوم , حاجی میرزا باقر، فراش باشی کشیک پنجم , رفعت التولیه حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک سوم , اعتمادالوزاره، میرزا حیدرقلی خان , میرزا محمود، مشیر , میرزا عزیزالله، مشرف , مدرس، اقا سید جواد , خبیرالتولیه، محمد حسین، کشیک نویس , حسینی،میرزا اسدالله، امین کل موقوفات , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف بیوتات
شماره بايگاني راکد:
‎72890/3
پرداخت مواجب شيخ علي‌اکبر نايب‌الخدمه انيس‌الدوله در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
شماره ثبت:
31639
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حقوق و دستمزدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , ‎1322ق , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , رضوی، محمدمهدی بن محمدکاظم، ناظر کل (مهر؟) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , ضریح امام رضا(ع) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , موتمن التولیه حسینی، علی محمد بن میرزابابا، مشرفباشی کل (مهر) , افتخارالتولیه رضوی، محمدعلی بن محمدرضی، همقلم استیفا (مهر) , قایم‌مقام‌التولیه‌رضوی،محمدعلی بن‌محمد، متولی‌باشی استانقدس رضوی،1273-‎1357ق , رکن‌التولیه رضوی،علی‌رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول (مهر) , سحرالسلطان طباطبایی، محمدکاظم، متولی باشی استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول،ـ ‎1315ق (مهر) , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , جلال‌التولیه‌حسینی،حسین بن محمدسعید، نایب‌التولیه‌استانقدس رضوی،-‎1335ق(مهر)
شماره ثبت:
31638
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حقوق و دستمزدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , ‎1321ق , محمد رضا، نایب وزیر اول (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , ضریح امام رضا(ع) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , معتمدالتولیه حسینی، محمد طاهر بن احمد، مستوفی (مهر) , قایم‌مقام‌التولیه‌رضوی،محمدعلی بن‌محمد، متولی‌باشی استانقدس رضوی،1273-‎1357ق , رکن‌التولیه رضوی، عبدالحسین بن محمدمهدی،سرکشیک اول (مهر) , جلال التولیه حسینی، عباس، وزیر اعظم (مهر) , میرزا نصرالله، وثوق دفتر (مهر) , میرزا محمدتقی، ناظم دفتر (مهر) , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , میرزا عبدالجواد بن ابوالقاسم، انتظام دفتر (مهر) , جلال‌التولیه حسینی، حسین بن سعید، نایب‌التولیه استان قدس،ـ ‎1335ق (مهر) , حسینی، علی‌محمد بن میرزابابا، مشرفباشی کل (مهر)
شماره ثبت:
31637
پرداخت مواجب شرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حقوق و دستمزدها , کارکنان , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , ‎1321ق , محمد رضا، نایب وزیر اول (مهر؟) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر؟) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , ضریح امام رضا(ع) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , معتمدالتولیه حسینی، محمد طاهر بن احمد، مستوفی (مهر) , موتمن التولیه حسینی، علی محمد بن میرزابابا، مشرفباشی کل (مهر) , قایم‌مقام‌التولیه‌رضوی،محمدعلی بن‌محمد، متولی‌باشی استانقدس رضوی،1273-‎1357ق , رکن‌التولیه رضوی، عبدالحسین بن محمدمهدی،سرکشیک اول (مهر) , جلال التولیه حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استانقدس رضوی، -‎1335ق , جلال التولیه حسینی، عباس، وزیر اعظم (مهر) , میرزا نصرالله، وثوق دفتر (مهر) , میرزا محمدتقی، ناظم دفتر (مهر) , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , میرزا عبدالجواد بن ابوالقاسم، انتظام دفتر (مهر)
شماره ثبت:
31636
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , حقوق و دستمزدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , نصیرالملک شیرازی ،ابوالقاسم ،متولی باشی استان قدس رضوی , محمد رضا، نایب وزیر اول (مهر؟) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , ضریح امام رضا(ع) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم (مهر) , قوام التولیه رضوی، ذبیح الله بن محمدجعفر، سرکشیک دوم (مهر) , مدیرالتولیه شریف، اسدالله بن عبدالعلی، خادمباشی کشیک دوم (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول،ـ ‎1315ق (مهر) , رضوی، ابوطالب بن محمدعلی، رییس دفتر (مهر) , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , قایم مقام التولیه رضوی، محمدعلی بن محمد، متولی باشی استانقدس (مهر) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دارکل (مهر) , مشیرالتولیه حسینی،محمد بن ابوالقاسم، سررشته‌دار کل بیوتات (مهر) , مجدالسلطان (مهر) , رمضان
شماره ثبت:
31635
پرداخت انعام به مباشرين گمرک به جهت عدم مطالبه وجه از اجناس آستان قدس در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
31615

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,783,484

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .