کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
31642
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
31641
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حقوق و دستمزدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , ‎1322ق , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , رضوی، محمدمهدی بن محمدکاظم، ناظر کل (مهر؟) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , ضریح امام رضا(ع) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , موتمن التولیه حسینی، علی محمد بن میرزابابا، مشرفباشی کل (مهر) , افتخارالتولیه رضوی، محمدعلی بن محمدرضی، همقلم استیفا (مهر) , قایم‌مقام‌التولیه‌رضوی،محمدعلی بن‌محمد، متولی‌باشی استانقدس رضوی،1273-‎1357ق , رکن‌التولیه رضوی،علی‌رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول (مهر) , سحرالسلطان طباطبایی، محمدکاظم، متولی باشی استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول،ـ ‎1315ق (مهر) , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , جلال‌التولیه‌حسینی،حسین بن محمدسعید، نایب‌التولیه‌استانقدس رضوی،-‎1335ق(مهر)
شماره ثبت:
31638
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حقوق و دستمزدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , ‎1321ق , محمد رضا، نایب وزیر اول (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , ضریح امام رضا(ع) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , معتمدالتولیه حسینی، محمد طاهر بن احمد، مستوفی (مهر) , قایم‌مقام‌التولیه‌رضوی،محمدعلی بن‌محمد، متولی‌باشی استانقدس رضوی،1273-‎1357ق , رکن‌التولیه رضوی، عبدالحسین بن محمدمهدی،سرکشیک اول (مهر) , جلال التولیه حسینی، عباس، وزیر اعظم (مهر) , میرزا نصرالله، وثوق دفتر (مهر) , میرزا محمدتقی، ناظم دفتر (مهر) , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , میرزا عبدالجواد بن ابوالقاسم، انتظام دفتر (مهر) , جلال‌التولیه حسینی، حسین بن سعید، نایب‌التولیه استان قدس،ـ ‎1335ق (مهر) , حسینی، علی‌محمد بن میرزابابا، مشرفباشی کل (مهر)
شماره ثبت:
31637
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , حقوق و دستمزدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , نصیرالملک شیرازی ،ابوالقاسم ،متولی باشی استان قدس رضوی , محمد رضا، نایب وزیر اول (مهر؟) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , ضریح امام رضا(ع) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم (مهر) , قوام التولیه رضوی، ذبیح الله بن محمدجعفر، سرکشیک دوم (مهر) , مدیرالتولیه شریف، اسدالله بن عبدالعلی، خادمباشی کشیک دوم (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول،ـ ‎1315ق (مهر) , رضوی، ابوطالب بن محمدعلی، رییس دفتر (مهر) , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , قایم مقام التولیه رضوی، محمدعلی بن محمد، متولی باشی استانقدس (مهر) , محمداسماعیل بن میرزابابا، سررشته دارکل (مهر) , مشیرالتولیه حسینی،محمد بن ابوالقاسم، سررشته‌دار کل بیوتات (مهر) , مجدالسلطان (مهر) , رمضان
شماره ثبت:
31635
پرداخت حق‌النظاره موقوفه انيس‌الدوله به ميرزا محمدعلي مشرف‌باشي مؤتمن التوليه ناظر موقوفه در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
شماره ثبت:
31634
پرداخت مواجب شرف‌السلطنه خادمه ضريح مطهر در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
31633
پرداخت مواجب اشرف‌السلطنه و بهجت‌السلطنه خادمه‌هاي آستان قدس در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , حقوق و دستمزدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , خدام , ‎1315ق , مستوفی نظام( مهر؟) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول، -‎1315ق (مهر) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر کل، -‎1320ق (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , معتمدالتولیه حسینی، محمد طاهر بن احمد، مستوفی (مهر) , افتخارالتولیه رضوی، محمدعلی بن محمدرضی، همقلم استیفا (مهر) , قایم‌مقام‌التولیه‌رضوی،محمدعلی بن‌محمد، متولی‌باشی استانقدس رضوی،1273-‎1357ق , رکن‌التولیه رضوی، عبدالحسین بن محمدمهدی،سرکشیک اول (مهر) , مدیرالدوله، محمود بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی , مویدالتولیه حسینی، سعید، وکیل (مهر) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی، - ‎1335ق , اشرف السلطنه،عزت ملک بنت امامقلی ،خادمه ضریح ‎1334ق , بهجت‌السلطنه، خادمه ضریح , حاجی میرزا علیخان، مباشر گمرک خانه , حسینی، محمدهاشم، امین دفتر (مهر؟) , رضوی، شهاب‌الدین علی، سررشته‌دار دفتر (مهر)
شماره ثبت:
31632

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,770,243

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .