کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 29
کمکهاي آستان قدس به فقرا و زوار در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , انفاق , اعراب , فقرا , پوشاک , زوار , ‎1285ق , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , کمکهای اقتصادی , موقوفه وزیر نظام , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , امور خیریه , اقا جان (میرزا- )،تحویلدار , موقوفات عتیقی , نظر علی (حاجی- ) تحویلدار , محمدحسن،مستوفی (مهر‎1282) , موقوفه حاجی علی‌اکبر خان , محمد شفیع بن محمد حسن، اعتماد التولیه، ناظم و سررشته دار (مهر‎1272) , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1277) , رضوی، ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم (مهر‎1258؟) , حسنعلی، وزیراول (مهر‎1271) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، نایب ناظر کل (مهر‎1285) , رضوی، محمدصادق، وکیل (مهر‎1280) , رضوی، محمد صادق، ناظر کل (مهر‎1268) , محمدهاشم بن محمدتقی (میرزا-)، معین التولیه (مهر‎1272) , دبیرالملک حسینی، محمدحسین، متولی باشی استانقدس، 1225- ‎1297ق (مهر‎1273)
شماره ثبت:
19884
مخارج تعميرات در مزارع و باغات موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , باغها , موقوفه ها , تعمیر , ‎1284ق , مزرعه‌ها , مهر مبارک سر کار فیض اثار (مهر‎1282) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , اقا جان (میرزا- )،تحویلدار , هروی،اکبرعلی،امین تعمیرات , عباسخان،ناظم , معماران , محمدشفیع،اعتمادالتولیه،ناظم و سررشته دار(مهر‎1272) , نظر علی (حاجی- ) تحویلدار , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر؟) , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1277) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , موسوی، ابوالحسن، امین کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسنعلی، وزیر اول (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر‎1258) , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر‎1282) , مجدالملک سینکی، محمد (میرزا خان-)، متولی باشی، 1224- ‎1298ق , مجدالملک سینکی، محمد (میرزا خان-)، متولی باشی، 1224- ‎1298ق (مهر؟) , اسدالله (میرزا-)، مباشر روزنامجات
شماره ثبت:
22982
مخارج تعميرات موقوفات آصف‌الدوله
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مقاطعه , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , موقوفه ها , تعمیر , ‎1291ق , دستمزدها , دارالتولیه , قنات ها , نشان (مهر؟) , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , باغ سالار , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر‎1281) , رضوی، محمد کاظم، نایب ناظر (مهر؟) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , اصطبل , علی‌اکبر(اقاـ)،تحویلدار , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , محمدعلی (استادـ)،مقنی , معماران , موسوی، محمد، سرکاردار , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , انصاری،مصطفی،نیابت خاصه تولیت (مهر‎1278) , تنقیه (لایروبی) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , موسوی، ابوالحسن، امین کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمدعلی، وزیر اول (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر‎1283) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231- ‎1301ق , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر‎1258) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , حسینی، میرزابابا، مشرفباشی تعمیرات , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر‎1282) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1230- ‎1301ق (مهر؟) , محمدصادق (استادـ)، معمارباشی تعمیرات , محمدابراهیم (اقا-)، مستاجر کنوجرد , رضوی، محمدصادق، ناظر(مهر؟) , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، سررشته دارو ناظم دفتر (مهر‎1286)
شماره ثبت:
22970
تحويل وجوه نقدي و جنسي حاصل از وجه اجاره موقوفات و حق الشرب دريافتي از باغ هاي واقع در خيابان هاي اطراف حرم به تحويلداران آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , باغها , موقوفه ها , علی اکبر (اقا- ) , ‎1291ق , نشان (مهر؟) , موقوفه عراق , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1291) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , تنخواه , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , حق الشرب , پایین خیابان , بالا خیابان , ابوالقاسم (میرزاـ ) تحویلدار , علی‌اکبر(اقاـ)،تحویلدار , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , مصطفی (میرزا- خان)، نایب التولیه , اجاره بهاء , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , برات استانه مبارکه سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمدعلی، وزیر اول (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر‎1283) , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل (مهر؟) , محمد هاشم بن محمد تقی (میرزا- )، معین التولیه (مهر‎1287) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر‎1258) , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، ناظم (مهر‎1286) , میرزااقا خان، تحویلدار , جعفرقلی (حاجی میرزا-) , اقاخان (ملا-) , محمد (خان-)، سرهنگ , نصرالله (میرزا-) مستوفی , حسینی، محمدهادی، همقلم (مهر‎1288؟) , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر) , رضوی، محمد کریم (کذ)، وکیل (مهر؟) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر (مهر‎1290؟) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه خاصه (مهر‎1278) , موتمن الملک انصاری، محمد بن سلیمان، متولی باشی، 1231-‎1301ق (مهر؟) , موتمن الملک انصاری، محمد بن سلیمان، متولی باشی ،1231- ‎1301ق
شماره ثبت:
22962
هزينه هاي مربوط به تعميرات انجام شده در حرم مطهر، بيوتات، اماکن متبرکه و برخي از موقوفات واقع در مشهد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , توحید خانه , مشاغل , خبازی , قیمت ها , ابزار و وسایل , غلات , مقاطعه , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , کشیک پنجم , چاهخانه , تعمیر , چراغها , تنظیف , بازارها , کارخانه خادمی , معبرها , مدرسه علی نقی میرزا , دارالسیاده , اب انبار , بازار بزرگ , دستمزدها , مهمانخانه , اطاقها , دارالتولیه , گنبدها , مساعده , ‎1285ق , کارخانه زواری , کارگران , مغازه ها , بازار بزازان , ضراب خانه , کاروانسراها , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , امین صحه (مهر‎1282) , انبارها , شربتخانه , بازار حجاران , خان سلطانم , خان ناصری , حوضخانه , خانه ها , سررشته سرکار نظارت , حرم امام رضا(ع) , صحن انقلاب , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1277) , تنقیه (لایروبی) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , حسنعلی، وزیراول (مهر‎1271) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , رضوی، محمد صادق، ناظر کل (مهر‎1268) , صحن ازادی , ضریح امام رضا(ع) , حسینی،میرزابابا،موتمن‌التولیه ،مشرفباشی (مهر‎1280؟) , مجدالملک سینکی،محمد (میرزا خان-)،متولی باشی استانقدس، 1224 - ‎1298ق , میرزا اقاجان، تحویلدار کل , حسینی، محمدحسن، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎1282) , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم، مستوفی (مهر‎1279) , دبیرالملک حسینی، محمدحسین، متولی باشی، 1225- ‎1297ق (مهر‎1273) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، نایب النظاره (مهر‎1285) , رضوی، محمدصادق، وکیل (مهر‎1272؟) , برات استانه مبارکه سر کار فیض اثار (مهر‎1286) , میرزا عباسخان، ناظم تعمیرات , حسینی، عبدالمومن، مشرف تعمیرات (مهر‎1267؟) , محمد شفیع بن محمد حسن، اعتماد التولیه، ناظم و سررشته دار (مهر‎1276) , حاجی نظرعلی، تحویلدار کل , شاملو، محمدعلی , حسینی، بدرالدین بن احمد، نایب التولیه (مهر‎1277) , هروی،اکبرعلی ،امین تعمیرات (مهر‎1278)
شماره ثبت:
22885
پرداخت مواجب به کارکنان نقاره‌خانه در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
19927
هزينه‌هاي تعميرات کاروانسراي ناصري
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تعمیر , اطاقها , دارالشفاء , ‎1284ق , مهر مبارک سر کار فیض اثار (مهر‎1282) , کاروانسراها , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , اقا جان (میرزا- )،تحویلدار , خان ناصری , نظر علی (حاجی- ) تحویلدار , تقی (کربلایی‌ـ)،نجار , محمد شفیع بن محمد حسن، اعتماد التولیه، ناظم و سررشته دار (مهر‎1272) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمدتقی (کربلایی-)، نجار , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر‎1258) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل (مهر؟) , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر‎1282) , حسن (کرلایی-)، نجار , احمد (کربلایی-)، نجار , حسنعلی، وزیر اول (مهر؟‎127) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟‎12) , مجد الملک سینکی، محمد (میرزا خان-) متولی باشی، 1224-‎1289 , مجدالملک سینکی، محمد (میرزا- خان)، متولی باشی، 1224 - ‎1298ق (مهر؟) , حسینی، بدرالدین بن احمد، نایب‌التولیه (مهر‎1277)
شماره ثبت:
22976
مخارج تعميرات حرم مطهر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
نقره , بالا سر مبارک , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , تعمیر , پنجره نقره , دستمزدها , نجار , کارگران , موقوفه مطلقه , ‎1284ق , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , مهر مبارک سر کار فیض اثار (مهر‎1282) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , اقا جان (میرزا- )،تحویلدار , نظر علی (حاجی- ) تحویلدار , رجبعلی (حاجی- ) زرگر باشی , حرم امام رضا(ع) , حسینی، بدرالدین، نایب التولیه (مهر‎1277) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسین (کربلایی‌ـ)، زرگر , حسنعلی، وزیر اول (مهر؟) , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر‎1258) , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر‎1282) , زرگران , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، ناظم و سررشته دار(مهر‎1272) , مجد الملک سینکی، محمد (میرزا-خان) متولی باشی، 122-‎1289 (مهر؟) , مجدالملک سینکی، محمد (میرزا- خان)، متولی باشی، 1224 - ‎1298ق
شماره ثبت:
22977
  • تعداد رکورد ها : 29

تعداد کل فراداده ها

2,391,262

تعداد منبع دیجیتال

158,213,194

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .