کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 3
پرداخت مواجب کارکنان کشيک اول در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کشیک اول , حسینی، علی اکبر، خادم باشی کشیک اول , خدام , فراشان , دستمزدها , دربانان , ‎1285ق , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , کفش بانان , حسن بن علی (حاجی-)،خادم کشیک اول , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1277) , برات استانه مبارکه سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , اقا جان (میرزا-)، تحویلدار , نظر علی (حاجی-) تحویلدار , رضوی، عبدالحسین بن محمدمهدی، رکن‌التولیه، نقیب‌الاشراف، سرکشیک اول , مهدی بن صادق (میرزا-) خادم کشیک اول , مهدی بن عبدالله (میرزا-) خادم کشیک اول , ابوالقاسم بن علی اکبر (حاجی میرزا-) خادم کشیک اول , حسین بن یحیی (ملا-)،خادم کشیک اول , عبدالخالق بن عبدالمجید (ملا-)، خادم کشیک اول , عبدالوهاب بن حسین (ملا-)،خادم کشیک اول , هراتی، محمد بن حسن (ملا-)، خادم کشیک اول , محمدرضا بن محمد (ملا-)،خادم کشیک اول , عبدالرحیم بن سمیع (حاجی-)،خادم کشیک اول , زین‌العابدین بن ابراهیم (سید-)، خادم کشیک اول , عبدالرزاق بن اسماعیل (ملا-)، خادم کشیک اول , حسن بن کلبعلی (میرزا-)، خادم کشیک اول , تقی بن کاظم (میرزا- )، خادم کشیک اول , احمد بن محمد علی (شیخ-)، خادم کشیک اول , عباسعلی بن حسین (ملا-) خادم کشیک اول , مهدی بن رضا (میرزا-)، خادم کشیک اول , عبدالله بن جلال (میرزا-)، خادم کشیک اول , محمد بن جعفر (اقا سید-)، خادم کشیک اول , عبدالکریم بن اقایی (ملاـ)،خادم کشیک اول , ابوالحسن بن هادی (میرزاـ )،خادم کشیک اول , علی بن اقاجان (میرزا- )، خادم کشیک اول , حسن بن اقا خان (ملاـ )،خادم کشیک اول , بزرگ بن محمد علی (میرزا- ) خادم کشیک اول , رضا بن علی (ملاـ )،خادم کشیک اول , حسن بن باقر (میرزاـ )،خادم کشیک اول , کرمانی، یوسف (میرزا- ) , علیرضا بن اسماعیل (میرزا- )، خادم کشیک اول , رضا بن زین العابدین (اقا-سید- ) خادم کشیک اول , ولی محمد بن جعفر (اقا-)، خادم کشیک اول
شماره ثبت:
19882
پرداخت مواجب خدام در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , موقوفات مطلقه , عبدالعلی (میرزا- ) خادم باشی کشیک دوم , دستمزدها , ‎1285ق , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , کامران میرزا قاجار، ‎1234ـ‎1307 , نظر علی (حاجی- ) تحویلدار , محمدحسن،مستوفی (مهر‎1282) , محمد شفیع بن محمد حسن، اعتماد التولیه، ناظم و سررشته دار (مهر‎1272) , حسینی،داود،ضابط کل اسناد (مهر‎1277) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , رضوی، ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم (مهر‎1258) , اقا جان (میرزا-)، تحویلدار , حسنعلی، وزیراول (مهر‎1271) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , غلامحسین (ملا-) طبیب و خادم کشیک دوم , عبدالله (سید-)، خادم کشیک پنجم، نایب کامران میرزا نایب السلطنه , دبیرالملک حسینی، محمدحسین، متولی باشی استان قدس، 1225- ‎1297ق , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، نایب ناظر کل (مهر‎1285) , رضوی، محمدصادق، وکیل (مهر‎1280) , رضوی، محمد صادق، ناظر کل (مهر‎1268) , محمدهاشم بن محمدتقی (میرزا-)، معین التولیه (مهر‎1272)
شماره ثبت:
19871
  • تعداد رکورد ها : 3

تعداد کل فراداده ها

2,391,262

تعداد منبع دیجیتال

158,213,194

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .