کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
22022
پرداخت مواجب به خدام در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , رضوی، محمد کاظم، معززالتولیه، خادم باشی کشیک پنجم , ‎1330ق , دستمزدها , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , برات نویس , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , محمد طاهر، معتمد التولیه، مستوفی (مهر‎1319) , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر معین التولیه , دفتر صدارت , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , سررشته وثوق دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر نیابت وزارت اول , سررشته انتظام دفتر , دفتر نایب ضابط , سررشته دارکل بیوتات , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر ضابط کل اسناد , دفتر استیفا و معتمد التولیه , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1321) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1323) , ناظم موقوفات , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر‎1314) , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میرزا ـ خان)، متولی باشی , معتضد التولیه سررشته دار , حسینی، موسی، صدر (مهر‎1330) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر1323)، -‎1335ق , حسینی، عباس، جلال التولیه، صاحب اختیار و وزیر (مهر‎1327) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی (میرزا-) (مهر‎1311) , صدرالشریعه، میرزا اقا (حاجی-)، خادم کشیک اول , عرب ،حسین (حاجی شیخ-)، خادم کشیک پنجم
شماره ثبت:
22277
پرداخت مواجب ميرزا محمدحسين نادري اميرالشعرا آستان قدس در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , دستمزدها , ‎1333ق , سررشته وکالت , محمدحسین (حاجی-)، تحویلدار کل , طباطبایی نایینی،مرتضی قلی (میرزا ـ خان)،متولی باشی استانقدس , محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل (مهر؟) , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته ناظم دفتر , دفتر نیابت وزارت اول , دفتر نایب ضابط وزیر بقایا , دفتر نظارت کل , سررشته نایب النظاره , سررشته منتخب دفتر , سررشته برات نویس , سررشته انتظام دفتر , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر ضابط کل اسناد , محمدعلی،اعتمادالتولیه ،وزیر اول (مهر‎1319) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر استانه (مهر‎1320) , محمد طاهر بن احمد، معتمد التولیه، مستوفی (مهر‎1319) , سررشته دار کل بیوتات مشیرالتولیه , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه، - ‎1335ق (مهر‎1331) , رضوی، یحیی، وکیل استانه (مهر‎1326) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر استانه (مهر‎1331) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین (میرزا بزرگ-)، ضابط کل اسناد , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین (میرزا بزرگ-)، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر استانه (مهر؟) , نادری، محمدحسین، امیرالشعراء , حسینی،عباس،جلال‌التولیه ،وزیر اعظم و صاحب اختیار کل (مهر‎1327) , نایب النظاره (مهر‎1329)؟ , یوسف (میرزاـ)، منتخب دفتر استانه (مهر‎1326)
شماره ثبت:
22455
پرداخت مستمري به زبيده خانم در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , حقوق و مزایا , ‎1330ق , منتخب دفتر استانه (مهر‎1326) , نایب النظاره (مهر‎1322) , سررشته وکالت , ابوابجمعی , فضل ،محمدحسین (حاجی ـ)،تحویلدار کل , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , محمد طاهر، معتمد التولیه، مستوفی (مهر‎1319) , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر نیابت وزارت اول , سررشته نایب النظاره , سررشته منتخب دفتر , سررشته برات نویس , سررشته انتظام دفتر , دفتر نایب ضابط , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , دفتر ضابط کل اسناد , رضوی، محمد علی بن محمد رضی، افتخار التولیه، همقلم (مهر‎1324) , دفتر استیفا و معتمد التولیه , دفتر ناظم موقوفات , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1321) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1323) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر‎1314) , دفتر نظارت , رضوی، عبدالله، ناظر (مهر‎1327) , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میرزا ـ خان)، متولی باشی , دفتر معتضدالتولیه سررشته دار , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر1323)، -‎1335ق , حسینی، عباس، جلال التولیه، صاحب اختیار و وزیر (مهر‎1327) , زبیده خانم بنت معتمدالتولیه , همقلم افتخارالتولیه , رمضان
شماره ثبت:
22262
اعطاي خلعت به حاج ميرزا داود وزير وظايف در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , ‎1332ق , خلعت , ابوابجمعی , حسینی، داود، بهاءالتولیه، وزیر وظایف , نصرالله (میرزا-)، وثوق دفتر , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، ضابط کل اسناد (مهر‎1324) , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1315) , دفتر نیابت وزارت اول , دفتر نایب ضابط وزیر بقایا , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎1316) , سررشته دار کل بیوتات مبشرالتولیه , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎1321) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر‎1331) , فضل، محمدحسین (حاجی ـ)، تحویلدار کل , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی (میرزا ـ خان)، متولی باشی , حسینی، عباس، جلال التولیه، صاحب اختیار و وزیر (مهر‎1327) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر (مهر‎1331) , حسینی موسوی، حسین بن سعید، نایب التولیه (مهر1331)، - ‎1335ق , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، صدیق دفتر (مهر‎1330) , حسینی، محمدطاهر، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎1317) , ملک الشعراء بهار-- بهار، محمدتقی، 1265- ‎1330ق. , بهار، محمدتقی، ‎1265ـ ‎1330ق.
شماره ثبت:
22408

تعداد کل فراداده ها

2,527,243

تعداد منبع دیجیتال

164,191,129

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .