کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 25
پرداخت مواجب نقدي و جنسي فراشان در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۳۴-۱۳۳۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۱۸۴۲۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۸۴۲۹
پرداخت شهريه و مستمري در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۳۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , زنان , علی اصغر (ملا- ) , دستمزدها , طلاب , رضوی، عبدالحسین , دستمزدها (جنسی) , محمدعلی , محمدعلی (مهر؟) , نابینایان , فاطمه , نورمحمد (اعمی) , حسینی،حسن(میرزاـ) , حسینی،حسن (میرزاـ) (مهر؟) , فاطمه سلطان بنت مرادعلی , حسینی،داود،وزیر وظایف (مهر؟) , اخلومدی، عبدالغفار , حسینی،علینقی ،امین وظایف (مهر؟) , حسینی،عباس (مهر‎۱۳۱۴) , فاطمه(مهر؟) , بی‌بی اغا بنت کمال‌التولیه , بی‌بی اغا بنت کمال التولیه (مهر؟) , حسینی،جواد (حاج سید ـ)،ظهیرالاسلام،متولی استانقدس (مهر‎۱۳۳۴) , اداره صندوق , شوال ‎۱۳۳۴ه.ق , فاطمه سلطان بنت مرادعلی (مهر؟) , محمدرضا (مهر‎۱۲۹۲) , حسینی، مهدی (مهر‎۱۲۹۰) , موسوی،مرتضی (مهر‎۱۳۳۳) , حسینی کشمیری،رضا (سید شاه-) , حسینی کشمیری،رضا (سید شاه-) (مهر؟) , حسینی کاشانی،اسماعیل (اقا سید-) , حسینی کاشانی،اسماعیل (اقا سید-) (مهر؟) , رضوی، عبدالحسین (مهر‎۱۳۲۷) , اخلومدی، عبدالغفار (مهر‎۱۳۳۲) , علی اصغر (ملا- )(مهر‎۱۳۳۳) , حسینی،طوطی‌بیگم , حسینی،طوطی‌بیگم (مهر؟) , حسینی،احمد (سید ـ)،خادم کشیک دوم , حسینی سیستانی ،رضا(سیدـ) , حسینی سیستانی ،رضا (سید-) (مهر؟) , بیگم اغا بنت میرزاموسی صدر دفتر , بیگم اغا بننت میرزاموسی، صدر دفتر (مهر‎۱۳۳۲) , سکینه بنت ملاباقر شیخ الفقراء , سکینه بنت ملاباقر شیخ الفقراء (مهر‎۱۳۳۲) , خدیجه بنت ملاباقر شیخ الفقراء , خدیجه بننت ملاباقر شیخ الفقراء (مهر‎۱۳۳۳)
شماره ثبت:
۱۸۴۳۸
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۱۸۴۳۸
مشخصات ظاهری:صفحات:‎۳۳ , خط:فارسي - سياق
پرداخت مواجب نقدي و جنسي کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۳۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , اماکن متبرکه استان قدس رضوی , غلات , حق التولیه , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , معلولان , موقوفه ها , دستمزدها , کارخانه خدامی , رضوی، عزیزالله، مشرف (مهر‎۱۳۱۷) , موسوی،غلامرضا (مهر؟) , دستمزدها (جنسی) , موسوی ،غلامرضا , محمدحسین ،شربتدار , محمدحسین،شربتدار (مهر؟) , علی (حاجی ـ)،ایاغچی , موقوفه سامخان ایلخانی , رمضانعلی (استادـ)،معمار , حسینی،عباس (مهر‎۱۳۱۴) , حسینی، مرتضی، لسان التولیه، شمس السادات , معدل التولیه , فخرالدین،برهان التولیه , فخرالدین،برهان التولیه (مهر؟) , غلامرضا (کربلایی ـ)،طباخ , حسینی،محمدعلی،صدیق دفتر (مهر‎۱۳۳۱) , حسینی،اسماعیل ،منتصرالتولیه , حسینی،جواد (حاج سید ـ)،ظهیرالاسلام،متولی استانقدس (مهر‎۱۳۳۴) , اداره صندوق , شوال ‎۱۳۳۴ه.ق , حسینی،داود،وزیر وظایف (مهر‎۱۳۲۱) , محمدابراهیم (-خان)، سرایدار دارالتولیه(مهر؟) , محمدابراهیم (ـ خان)،سرایدار دارالتولیه , رمضانعلی ،شوکت‌التولیه , رمضانعلی ،شوکت‌التولیه (مهر‎۱۳۲۷) , حسینی،اسماعیل ،منتصرالتولیه (مهر؟) , رضوی،محمدعلی،اجلال‌التولیه , رضوی،محمدعلی،اجلال‌التولیه (مهر‎۱۳۳۳) , قاسم، سقا , قاسم، سقا(مهر؟) , علی‌اکبر (میرزاـ)،محرر , علی‌اکبر (میرزاـ) ،محرر (مهر؟) , معدل‌التولیه (مهر‎۱۳۱۸) , غلامرضا(کربلایی ـ)،طباخ (مهر؟) , صادق (کربلایی ـ)،طباخ , صادق (کربلایی ـ)، طباخ (مهر‎۱۳۲۵) , محمدابراهیم،فراش , محمدابراهیم،فراش (مهر؟) , علی (حاجی ـ)،ایاغچی (مهر؟) , حسینی، اقا (میرزا-) , حسینی (اقا-میرزا- ) (مهر؟) , مصطفی (میرزاـ)، معین الصداره , مصطفی، معین الصداره (مهر‎۱۳۲۹) , بیدارعلی، رضا (حاجی سید-) , علیرضا (میرزا-) (مهر؟) , رمضانعلی (استادـ)،معمار (مهر‎۱۳۳۲) , تیمور (حاج- خان) , تیمور (حاج- خان) (مهر‎۱۳۱۷) , موسوی، محمد ،صنیع‌التولیه، کتیبه نویس رواق , موسوی،محمد،صنیع التولیه،کتیبه نویس رواق (مهر‎۱۳۱۲) , مزرعه حسین‌اباد جنگل (نیشابور)
شماره ثبت:
۱۸۴۴۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۸۴۴۱
پرداخت هزينه هاي مربوط به مصارف مزار صاحب ديوان و اداره صندوق و کمک مالي به زوار در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۳۴
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۱۸۴۴۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۸۴۴۳
پرداخت و رسيد مواجب نقدي و جنسي به دربانان در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۳۵
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , اجاره , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , موقوفه ها , دربان باشی کل , واقفان , دستمزدها , دربانان , ‎۱۳۳۵ق , دارالتولیه , علی اکبر، دربانباشی کل، (مهر‎۱۳۳۳) , صحن (ازادی) , کشیک نویس (مهر‎۱۳۳۴) , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , اولیای استان قدس , صحن جدید ــ صحن ازادی (صحن نو) , غلامرضا ابن حسین (حاجی ـ)،دربان کشیک دوم , طباطبایی نایینی،مرتضی قلی (میرزاـ خان)،متولی باشی (مهر‎۱۳۳۰) , حسینی،عباس،صاحب اختیار و وزیر اعظم (مهر‎۱۳۱۴) , اداره صندوق , حسینی،محمدعلی،صدیق‌دفتراستانه(مهر‎۱۳۳۰) , موتمن‌الملک انصاری ،سعید(میرزاـ سعید)،وزیر امور خارجه (‎۱۲۳۱ـ‎۱۳۰۱ق) , محمدحسین (کربلایی ـ)،دربان تنظیف صحن جدید , محمدحسین (کربلایی ـ)،دربان تنظیف صحن جدید (مهر‎۱۳۳۱) , موقوفه میرزا سعید خان , عبدالله ابن محمدامین(حاجی-)، دربان کشیک چهارم , عبدالله ابن محمدامین (حاجی ـ)،دربان کشیک چهارم (مهر‎۱۳۲۱) , محمدحسن ابن غلام (کربلایی ـ خان)،دربان کشیک چهارم , محمدحسن ابن غلام (کربلایی ـ خان)،دربان کشیک چهارم (مهر؟) , محمود (مشهدی ـ)،دربان کشیک اول , محمود (مشهدی ـ)،دربان کشیک اول (مهر‎۱۳۲۳) , غلامرضا ابن حسین (حاجی ـ)،دربان کشیک دوم (مهر؟) , علی ابن حسن (کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم , علی ابن حسن (کربلایی ـ)،دربان کشیک دوم (مهر؟) , احمد (کربلایی ـ)،حمامی و دربان کشیک اول , احمد (کربلایی ـ)،حمامی و دربان کشیک اول (مهر‎۱۳۳۰؟) , حسنی‌حسینی،جوادابن‌زین‌العابدین،ظهیرالاسلام،متولی‌باشی (مهر‎۱۳۳۴)
شماره ثبت:
۱۸۵۵۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۱۸۵۵۰
اسناد اداره حسابداري آستان قدس مربوط به خرداد ماه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره بايگاني راکد:
‎۶۵۴۲
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۵۱۵۳
  • تعداد رکورد ها : 25

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,130,155

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .