کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 3
پرداخت و رسيد مواجب و مستمري کارکنان وابسته به آستان قدس درماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , حفاظ , غلات , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , موقوفه ها , فراشان , دستمزدها , دارالتولیه , اعتضاد التولیه , معتمد السلطان , دفترخانه ـ دارالتولیه , مقبره‌ها , حسینی، حسن ، ناظم کل تعمیرات , امنای استان قدس , محمدصادق (حاجی ملا-)، حافظ (مهر؟) , محمدصادق (حاجی،ملاـ)،حافظ , محمد(میرزاـ)،نصیرالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی،داود،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف(مهر‎1314) , حسینی،داود،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف , شجاع‌الدوله ،سامخان ـ ‎282ق , موسوی،محسن ابن مهدی،حافظ , قوام (میرزاـ) ،فراش , حسینی ،اسماعیل ،حافظ(مهر‎1311) , خان بابا(ـ خان) , صدیق‌الدوله نوری،محمدرضا (میرزاـ)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1317) , رضوی، ابوالحسن، خازن التولیه، تحویلدار خاصه , سررشته‌دار تولیت , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل (مهر‎1317) , شعبان ‎1318ق , نصیرالملک انصاری، ابوالقاسم (میرزاـ)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1311) , حسینی،حسن ،ناظم کل تعمیرات (مهر‎1268) , مدیرالدوله ،محمود(میرزاـ خان)،متولی‌باشی استان قدس , قوام (میرزا- ) فراش (مهر؟) , محمدتقی ،حافظ(مهر‎1305) , موسوی، محسن ابن مهدی، حافظ (مهر؟) , رضوی، ابوالحسن، خازن التولیه، تحویلدار خاصه (مهر‎1316؟) , حسینی، محمدعلی، معین الکتاب (مهر‎1318) , موقوفه مدیرالدوله , مهدی ابن علینقی (میرزا-) , محمد ابن علینقی (میرزاـ) , حسینی،علینقی، امین وظایف , تقی (ملا- ) حافظ , اسماعیل (حاجی،میرزاـ)، حافظ , مهدی(میرزاـ)، معاون کتابخانه , حسینی، محمدعلی، معین النیابه , محمد (میرزا-)، نایب خازن التولیه , مزار رضاقلیخان ایلخانی ــ زعفرانلو،رضاقلی(ـ خان)، ـ ‎1249ق , زعفرانلو،رضاقلی، ـ ‎249ق
شماره ثبت:
17077
پرداخت شهريه و مواجب نقدي و جنسي کارکنان وابسته به آستان قدس درماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دربانان , دارالتولیه , مساعده , کارخانه زواری , کارگران , محمد حسین (مهر؟) , محمود (میرزا- ) محرر , رضوی، یحیی (مهر‎1316) , دفترخانه ـ دارالتولیه , سقاء , محمدحسین , مهرناخوانا , دستمزدها (جنسی) , محمد (ملاـ)،پیشخدت , محمد(میرزاـ)،نصیرالتولیه ،تحویلدار کل , حسینی،داود،بهاءالتولیه ،وزیر وظایف (مهر‎1314) , حسینی،حسن ،بشیرالتولیه ،ناظم کل تعمیرات , صدیق‌الدوله نوری ،محمدرضا(میرزاـ)،متولی باشی استان قدس (مهر‎1317) , سررشته‌دار تولیت , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل (مهر‎1317) , محمد(میرزاـ)،نصیرالتولیه ،تحویلدارکل (مهر‎1316) , ذیقعده ‎1318ق , رضوی هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , رضوی،محمدعلی، قایم مقام التولیه , حسینی رضوی،محمدتقی ،محرر اجارات استان قدس , علی (حاجی،میرزاـ خان)،ناصرالتولیه , علی اکبر(حاجی‌ـ)،مجیرالتولیه , رضا قلی (میرزا- خان) , محمد تقی (اقا- حاج) , غلامرضا (حاجی‌ـ) , یوسف،شاگرد حسن , حجی(اقا-) , رضوی،هدایت‌الله‌ابن عبدالجواد،مشرف روشنایی (مهر‎1313) , حسینی،حسن،بشیرالتولیه ،ناظم کل تعمیرات (مهر‎1298) , حسینی رضوی ،محمدتقی،محرر اجارات استان قدس (مهر‎1317) , رضوی،محمدکاظم ابن محمدصادق ،ناظر کل استان قدس (مهر‎1292) , علی (حاجی میرزا ـ خان)،ناصرالتولیه (مهر‎1318) , محمود(میرزاـ)،محرر (مهر؟) , رضا قلی (میرزاـ خان ) (مهر‎1316) , محمد(ملاـ)،پیشخدمت (مهر‎1317) , محمدتقی (اقا حاج ـ) (مهر؟) , غلامرضا(حاجی‌ـ)،(مهر‎1310) , نویسنده را خط بودمعتبر (مهر‎1312؟)
شماره ثبت:
17068
  • تعداد رکورد ها : 3

تعداد کل فراداده ها

3,308,076

تعداد منبع دیجیتال

179,140,935

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .