کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 6
صورت حسابهايي مربوط به دريافتي مال الاجاره از مستاجرين املاک و مستغلات آستان قدس و برآورد بدهي آنان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , درامدها , کارکنان , مشاغل , دکان , ‎1،2 , مستاجران , ‎3،5 , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , قیمت ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , ‎2،3،5 , ‎3،14 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , تلگراف , اسفراین , شیروان , یونجه , مستغلات , ‎2،4،5 , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , ‎5،15 , ‎1،18 , حق الارض , ‎1،3،5 , ‎1،3،8 , ‎6،11 , ‎14،16 , ‎2،17 , ‎4،17 , ‎4،18 , ‎3،15،17 , ‎1،15 , ‎1،3،4 , ‎14،15 , ‎1،3،6 , ‎4،15 , ‎1،4،14 , ‎13،16 , مزرعه گچوان (مشهد) , 20-‎1 , دارالشفاء امام رضا , ‎1،2،5 , ‎14،17 , ‎16،18 , روحانیان , ‎3،5،14 , ‎8،16 , ‎2،18 , ‎3،17 , ماموریت , ‎1،3،15 , ‎5،18،19 , ‎1،3،10 , ‎1،3،19 , ‎19،20 , ‎5،18 , ‎18،19،20 , مزرعه سعداباد (مشهد) , مزرعه رزان (مشهد) , صورت حساب ها , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , مزرعه حسن اباد (مشهد) , مزرعه فرهادجرد (مشهد) , چارپایان , مزرعه خطایان (مشهد) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , مزرعه اردوغش (نیشابور) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , مزرعه اشتفتر (مشهد) , رضوی، میرزا یحیی بن محمد حسن، ناظر کارخانه زواری , ‎15،20 , بجنورد , محصولات کشاورزی , اجاره بها , ‎1306 , ‎4،15،18 , مزرعه خیابان (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , رضوی، احمد، خطیب باشی , مزرعه برم (دامغان) , ‎1،3،14 , عمادالتولیه حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , داروغه , ‎4،15،17 , مزرعه سلطان اباد (مشهد) , ‎5،17 , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه سوهان (مشهد) , دبیر دفتر , مزرعه ده مظفر (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه رفیقان (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه پیشاوک (مشهد) , مزرعه انداد (مشهد) , مزرعه درنگ اباد (مشهد) , مزرعه کلوخان (مشهد) , مزرعه خرق (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه چنبرغربال (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جوپایان (مشهد) , مزرعه ماهی خورد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه مزنگ (مشهد) , مزرعه منیژان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه چاه نو (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه نوکاریز (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , مزرعه وجیه اباد (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه ادک (نیشابور) , مزرعه چنگرک (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه ده علیان (مشهد) , استاد محمد تقی، ناظم تعمیرات , مزرعه عوضی (مشهد) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , مزرعه احمداباد (مشهد) , مزرعه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مزرعه رجب اباد (مشهد) , مزرعه حسین اباد جنگل (نیشابور) , مزرعه سرده (نیشابور) , مزرعه براکوه (تربت حیدریه) , مزرعه اخلمد (مشهد) , مزرعه گلمکان (مشهد) , مزرعه حصار نخی (نیشابور) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه اسماعیل اباد (مشهد) , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , مزرعه لاسجرد (سمنان) , مزرعه سمنگان (مشهد) , مزرعه دوین (مشهد) , بهاءالتولیه حسینی، میرزا داود، وزیر وظایف , مزرعه چاه خاصه (مشهد) , مزرعه قاسم اباد (مشهد) , مزرعه نجف اباد (نیشابور) , رکن التولیه رضوی، علی رضا بن عبدالحسین، سرکشیک اول , مزرعه شمس اباد (مشهد) , ‎1،15،20 , مزرعه جوقان (مشهد) , ‎1،2،18 , ‎2،4،14 , ‎4،12،13 , مزرعه جمالان (نیشابور) , مزرعه مومن اباد (مشهد) , مزرعه بحراباد (نیشابور) , ‎15،18،20 , معین دربار , مزرعه سرولایت (مشهد) , مزرعه گاوترناو (مشهد) , ‎2،5،18 , ‎3،18،20 , ‎3،15،18 , خازن التولیه رضوی، ابوالحسن بن محمد مهدی، تحویلدار خاصه , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎2،20 , مزرعه شادکن (مشهد) , رضوی، ابوطالب بن محمد علی، رییس دفتر , ‎1،2،15 , ‎2،3،19 , مزرعه منصوران (شیروان) , مزرعه عباس اباد (تربت حیدریه) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , ‎2،5،16 , ‎4،5،15 , میرزا محمد تقی، مدرس , ‎1،3،18 , ‎2،5،15 , مزرعه امیراباد (مشهد) , ‎4،17،20 , ‎2،5،20 , ‎1،3،20 , ‎14،17،20 , ‎4،5،18 , ‎4،14،15 , مزرعه سکه (قوچان) , مزرعه زیاران (قزوین) , مزرعه کاهو ن(مشهد) , مزرعه یوسف اباد (قوچان) , مزرعه قلچوق (قوچان) , مزرعه علی اباد (قوچان) , حاجی میرزا حسن، مدرس , مزرعه کوه سرخ (کاشمر) , مزرعه برزل اباد (قوچان) , ‎2،19،20 , متولی موقوفه مسجد گوهرشاد , مزرعه صفی اباد (تربت حیدریه) , ‎3،14،17 , مزرعه تنسوان (قوچان) , مزرعه بازه طحان (مشهد) , مزرعه چاهوک (تربت حیدریه) , نظام التولیه رضوی، عبدالعلی بن محمد، سرکشیک چهارم , میرزا حسین خان، متولی موقوفه گنج علی خان , شجاع التولیه حسینی، محمد حسین، مدیر فراش خانه , اداره مالیه مشهد , اسعدالتولیه حسینی، احمد بن داود، فراش باشی کشیک دوم , حسینی، میرزا علی نقی، ناظم کل موقوفات , ‎2،5،19 , مزرعه محمد اباد (تربت حیدریه) , مزرعه نصراباد (نیشابور) , مزرعه جعفراباد (قوچان) , ‎4،5،17 , مویدالوزاره، میرزا عبدالحسین، رییس تفتیش اداره تولیت , ارفع التولیه حسینی، محمد، فراش باشی کشیک اول , اداره بلدیه مشهد , احتشام کاویانیان، محمد، مباشر اداره مستغلات , حسینی، میرزا اسدالله، امین کل موقوفات , حاجب التولیه حسینی، عبدالحسین، فراش باشی کل , قایم مقام التولیه رضوی، میرزا محمد علی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، 1273-‎1357 , امجدالتولیه، وکیل , مصدق السلطان، غلام رضا، امین تعمیرات , لسان التولیه حسینی، مرتضی، معاون کتابخانه , اعتمادالوزاره، علی اکبر بن محمود، دربان باشی کل , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر دفتر , رفعت التولیه حسینی، میرزا اقا، فراش باشی کشیک سوم , خبیرالتولیه، محمد حسین، کشیک نویس , رضوی، میرزا عبدالله بن محمد مهدی، ناظر کل , مظفرالتولیه رضوی، سید ابراهیم بن حسن، ضابط نذورات , یمین التولیه موسوی، علی، موتمن دفتر , 1305-‎1304 , حسینی، میرزا ابوالقاسم بن میرزا شهاب الدین، ضابط کل اسناد , صاحب اختیار، غلام حسین، خادم ساعت، 1276-‎1366 , طباطبایی نایینی، مرتضی قلی بن محمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا محسن بن علی اکبر، معین کارخانجات , مزرعه اقبال (مشهد) , ناظم التولیه، میرزا حسن، تحویلدار کل , مزرعه دستجرد (نیشابور) , مزرعه غلامان (نیشابور) , کاشانی، اقا شیخ حسن , میرزا ابوالقاسم خان، مستوفی , شیخ الرییس، بهاءالدین، رییس دارالشفاء , قوام التولیه رضوی، میرزا مهدی، سرکشیک دوم , حسینی، محمد کریم، صاحب نسق املاک , ‎2،5،17 , میرزا محمد علی، سررشته دار کل , میرزا هدایت الله، مدرس , ثقهالاسلام شریعت زاده، میرزا رفیع , مزرعه رباط طرق (مشهد) , حسینی، علی رضا، مستشار دفتر , تیمچه صاحب دیوان (مشهد) , ملک التجار، محمد کاظم، -‎1305 , مقبل السلطنه، عبدالله میرزا بن محمد حسین، میرزا یمین السلطان , میرزا عطاءالله، ناصر دفتر , شاه طهماسب، ملا محمد , مدیر التولیه، عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , رییس المدرسین حسینی، میرزا هاشم، کلیددار ضریح , حسینی،محمد علی بن محمد هادی، صدیق دفتر , فراش مزار انیس الدوله , میرزا محمد رضا، ناظم موقوفات , میرزا جواد، دربان ضریح , اقا محمد، محاسب روشنایی , میرزا علی اکبر، مدرس , حاج محمد حسین، خادم , میرزا بزرگ، زیارت نامه خوان باشی , مزرعه خین خباز (نیشابور) , رضوی، میرزا احمد , احتشام التولیه، سید ماشاءالله، -‎1307 , مزرعه مهدی اباد (نیشابور) , تاجرباشی، محمود , دانش، میرزا محمد , میرزا باقر، دربان باشی کشیک چهارم
شماره بايگاني راکد:
‎73033/18
منابع دیجیتالی :
پرداخت مواجب نقدي و جنسي به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه ربيع الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , قیمت ها , غلات , حق التولیه , حق النظاره , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , موقوفه صاحب دیوان , کارخانه خادمی , دستمزدها , دارالتولیه , دارالشفای امام رضا (ع) , نایب التولیه , مقبره صاحب دیوان , باغ اصف الدوله - دارالتولیه , محمد صادق (استاد- ) معمار باشی , محمد تقی (استاد- ) ناظم تعمیرات , دفترخانه مبارکه - دارالتولیه , رضوی،محمدحسین،کشیک نویس , حق الزحمه , محمدمهدی،امین تعمیرات , علاء التولیه , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , رضوی، محمدکاظم، مشرف دارالشفاء , معین دربار , عبدالجواد، عزب باشی , حسینی،علینقی،بهاءالتولیه ،امین وظایف , صاحبدیوان ،فتحعلی (‎1236ـ ‎1314ق) , علی،باغبانباشی , اقامیرزا،ضابط کل اسناد , ربیع‌الثانی ‎1327ق , محمدحسین (شیخ ـ)،طلبه ،نایب حافظ مقبره صاحبدیوان , حسینی ،شفیع ،طلبه ،حافظ مقبره صاحبدیوان , حسینی،احمد، معاون دفتر , عبدالله،محرر دفترخانه مبارکه , معتضدالتولیه , ابراهیم (میرزاـ)،صاحبجمع کارخانه خادمی , رمضان ،باغبان باغ اصف‌الدوله , رضوی،محمد،خبیرالتولیه , محمدحسن (اقامیرزاـ)،ساعت ساز , موسوی،محمد،ضیع‌التولیه،کتیبه‌نویس استان قدس رضوی , اسدالله (میرزاـ)،مشیرالسادات ،منتخب‌التولیه , محمدتقی،معاون املاک استان قدس رضوی , علی (میرزاـ)،مدیراملاک استان قدس رضوی , احمد،قوام‌النظاره استان قدس رضوی , اسدالله (میرزاـ)،مشیرالنظاره استان قدس رضوی , مزرعه شاه طغای , حسینی،عباس ،صاحب اختیار و وزیر اعظم , بصیرالتولیه ،نایب‌الخدمه صاحبدیوان , صاحبدیوان ،حسین ابن فتحعلی ،موتمن‌الملک , عمادالواعظین استان قدس رضوی , رجب (مشهدی ـ)،دربان کشیک دوم ،مامور محصل بقایای مستاجران , غلامعلی (مشهدی ـ)،دربان ،مامور محصل بقایای مستاجران , مزرعه ماریان فرهادبیکی , رضوی،محمدتقی ابن عبدالله ،ناظر و متولی مزرعه ماریان فرهاد بیگی , موقوفه مزرعه کجوان [کاجوان]
شماره ثبت:
17788
پرداخت و رسيد مستمري، انعام و مواجب نقدي و جنسي کارکنان وابسته به آستان قدس درماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , گندم , رسیدها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , فقرا , غلامرضا، چراغچی , قهوه خانه , دستمزدها , دارالتولیه , کشیک نویس , پاداش , مزرعه‌ها , دفترخانه ـ دارالتولیه , عباس(حاجی‌ـ)،معمارباشی , اسماعیل (میرزاـ ) , مهرناخوانا , دستمزدها (جنسی) , حسینی،کریم،صاحب نسق املاک استانقدس , رضوی،محمدکاظم ابن محمدصادق،ناظر کل استان قدس (مهر‎1292) , مظفر الدین قاجار، شاه ایران 1269-‎1324ق. , صدیق‌الدوله نوری،محمدرضا(میرزاـ)،متولی باشی (مهر‎1317) , حسینی،داود(مهر‎1311؟) , صدیق الدوله نوری، محمدرضا، متولی باشی استان قدس رضوی , علی‌اکبر (حاجی‌ـ)،مخبرالتولیه،تحویلدار کل , جمادی‌الثانی ‎1318ه.ق , محمد(حاجی میرزاـ)،نصیرالتولیه ،تحویلدار کل , رضوی،حسین،دربان کارخانه زواری , محمدمهدی (کربلایی ـ)،دربان کارخانه زواری , موسوی،فاضل شاه , معین دربار , احمد(میرزاـ خان)،نیرالسلطان , نصرالله(ـ خان)،عین‌التولیه , مشهدی،نعمت‌الله ،قاپوچی باشی دیوان ،دربان , حسینی رضوی،محمدتقی ،محرر اجارات , رضوی،صادق(حاجی میرزاـ)،ناظم چراغخانه , رضوی،ابوالقاسم ،مدیرچراغخانه , محمدابراهیم (حاجی ـ)،چراغچی باشی استان قدس , حجی اقا(میرزاـ)،معاون روشنایی استان قدس , غلامحسین (حجی ـ)،چراغچی , علی (حاجی-)، چراغچی , علی اصغر،چراغچی , رمضان علی، چراغ چی , محمداسماعیل (حاجی ـ)،چراغچی , حسینی،حسن ،بشیرالتولیه ،ناظم کل تعمیرات , غلامرضاابن علی‌اکبر ،ناظم تعمیرات استان قدس , علی‌اکبر،ناظم نایب محمدحسین , موتمن‌التولیه ،مشرفباشی , مزرعه ترکش اباد , اسماعیل (میرزاـ)،سررشته‌دار , محمدعلی (حاجی میرزاـ)،اعتمادالتولیه ،وزیر اول استان قدس , علی‌اصغر (ملاـ)،پیشخدمت کارخانه زواری , رضوی،هدایت‌الله ،مشرف روشنایی استان قدس , رجبعلی(کربلایی ـ)،سقاءباشی استان قدس , رضوی،حسین ،دربان کارخانه زواری (مهر‎1317) , محمدمهدی،دربان کارخانه زواری (مهر‎1308) , موسوی،فاضل شاه (مهر‎1310؟)
شماره ثبت:
17024
  • تعداد رکورد ها : 6

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,178,175

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .