کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1299ق , واقفان , پیشطره , میرزا اقاخان، ناظر , 10-‎1 , ‎2،4،6،8 , ‎7،9 , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , محمد شفیع (مهر‎1286) , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , میرزا بابا، ناظم کل امور استانه , محمد هادی الحسینی (مهر‎1294) , میرزا احمد بن میرزا بابا، مستوفی , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , موسی الحسینی (مهر‎1293) , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار، ؟ - ‎1303ق , علی اکبر (مهر؟) , رضوی، میرزا سید محمد، رییس دفتر استانه , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎1299) , الراجی محمد هاشم (مهر‎1287) , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , علی اکبر، سررشته دار , الراجی محمد صادق الناظر الرضوی (مهر؟) , عبده الراجی محمد قلی (مهر‎1299) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن داود، ضابط کل اسناد , محمد رضی ابن ابوالقاسم الرضوی (مهر‎1258) , حسینی، حاجی میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه، محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار، ؟ - ‎1315ق , بدرالدین الحسینی (مهر‎1254) , میرزا محمد قلی، ناظم کل امور استانه , حاجی ملا محمدعلی بن ملا محمد، تحویلدار , حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی، میرزا محمد شفیع، امین ضریح , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , ابوالقاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر‎1297) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم دفترخانه , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , سیدمحمد الرضوی (مهر‎1292) , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر کل، ؟ - ‎1300ق , احمد (مهر‎1296) , اعتمادالتولیه (مهر‎1294) , رضوی، عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبده الراجی شهاب الدین الحسینی (مهر‎1294) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر‎1278) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم مستوفی , عبدالرضا الرضوی (مهر‎1290) , عبده خلیل الله (مهر‎1294) , موقوفه حاجی میرزا ذبیح الله , رمضان
شماره ثبت:
20639
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , کاغذ نقش برجسته , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , ‎1303ق , ‎2،4،6،8 , مساعده , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , ‎8،10،12 , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎1296) , احمد (مهر‎1299) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا ابوالقاسم بن محمد کریم، وکیل استانه , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , محمد تقی (مهر؟) , معتمدالتولیه (مهر‎1299) , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , رضوی، میرزا محمد مهدی بن میرزا محمد کاظم، نایب ناظر کل , میرزا محمد تقی، سررشته دار , ابوالقاسم ابن عبدالکریم الرضوی (مهر؟) , محمد کاظم ابن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎1300) , حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی، میرزا محمد شفیع، امین ضریح , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , محمد مهدی الرضوی (مهر؟) , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , پیرو دین محمد هاشم (مهر؟) , میرزا احمد، دربان ضریح , ‎4،8،10،12
شماره ثبت:
20616
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , غله مثالثه , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , ‎1301ق , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎1296) , الراجی محمد هاشم (مهر؟) , افوض امری الی الله محمد علی (مهر؟) , سید محمد الرضوی (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , رضوی، میرزا عبدالرضا، مهردار خاصه شریفه , عبدالرضا الرضوی (مهر؟) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , عبده محمد علی الحسینی (مهر؟) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , حسینی ، میرزا موسی، صدراستانه , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , حسینی، میرزا بدرالدین بن میرزا احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , علوی، حاجی میرزا محمد علی، سررشته دار , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , معتمدالتولیه (مهر‎1299) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، همقلم , اعتمادالتولیه (مهر‎1293) , رضوی، سیدمحمد، رییس دفتر استانه , مشیراستانه مقدسه (مهر؟) , محمدرضی بن ابوالقاسم الرضوی (مهر؟) , عضدالدوله (مهر؟) , عضدالدوله قاجار، سلطان احمد میرزا بن فتحعلی، متولی باشی استان قدس رضوی، 1234-‎1319ق , محمد کاظم بن محمد صادق الرضوی (مهر؟) , حسینی، میرزا محمد هادی، دربان ضریح , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , بدرالدین الحسینی (مهر؟) , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , احمد (مهر‎1295) , شریف، میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , موسی الحسینی (مهر‎1292) , میرزا احمد، دربان ضریح
شماره ثبت:
20502
پرداخت مواجب حاجي ميرزامحمدجعفر مجتهد، کليددار ضريح مطهر در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
20973
پرداخت مواجب به کارکنان مخصوص ضريح مطهر در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , ‎1304ق , حقوق و دستمزدها (جنسی) , موقوفات مطلقه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , کاغذ نقش برجسته , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , احمد (مهر‎1299) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎1299) , میرزا اقا، سررشته دار , قوام التولیه (مهر‎1304) , میرزا اقا (مهر‎1304) , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر؟) , حسینی، میرزا محمدعلی بن محمدهادی، همقلم , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎1289) , حسینی، میرزا هدایت الله، خادم ضریح , حسینی، میرزا محمد شفیع، امین ضریح , حسینی رضوی، میرزا محمد رضا بن ذبیح الله، فراش ضریح , رضوی، میرزا محمد علی بن سیدمحمد، رییس دفتر استانه , رضوی، حاجی میرزا محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه خادمی , رضوی، میرزا احمد بن محسن، دربان ضریح , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , محمد علی الرضوی (مهر‎1303) , سلطان العلماء حسینی، هبه الله، خادم ضریح , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1304) , حسینی، میرزا محمدهادی، دربان ضریح , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎1292) , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی ملامحمد، تحویلدار , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمدحسن، سررشته دار، ؟ - ‎1315ق
شماره ثبت:
20851
صورت حساب ميرزا ابوالقاسم تحويلدار نقدي. پرداخت مواجب و مستمري کارکنان آستان قدس از محل وجوه تحويلي به ميرزا ابوالقاسم تحويلدار نقدي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ناظر , دربان , قیمت ها , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , موقوفات , کودکان , قوچان , شریف حسینی، ملا محمد علی بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , نقاره خانه , کشیک های پنج گانه , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , موذن , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل , ‎6،7 , حسینی، میرزا عبدالله، نایب الزیاره علیشاه , مستمری , کربلایی، میرزا محمد ابراهیم، شماع , خادم کشیک پنجم , خادم کشیک سوم , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , خداداد، دربان دارالشفاء , حسینی، حاجی میرزا محمد رحیم، ناظر دارالشفاء , شیخ الاسلام , باغبان , باغ ها , میرزا غلام رضا، بیماردار دارالشفاء , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , ملا محمد مهدی بن محمد اسماعیل، محرر دارالشفاء , حقوق و دستمزها (نقدی) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , صورت حساب ها , حسینی، میرزا عبدالمومن بن میرزا ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , کفشبان , شریف حسینی، میرزا محسن، مشرف تحویل خانه , ملا عبدالرحمن، نایب الزیاره علیشاه , میرزا محمد باقر، نایب الزیاره علیشاه , میرزا ابوطالب، عزب دفترخانه پنج کشیک , شریف حسینی، ملا محمد حسن بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , ملا عبدالمجید، فراش بام حرم , حسینی، میرزا بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , میرزا محمد بن حسن علی، نایب وزیر , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , موسوی، میرزا ابوالقاسم، ناظر کارخانه خادمی , نقاره چی , کفشبان صحن قدیم , اوکتای قاان میرزا بن حسن علی، رییس کتابخانه، ؟ - ‎1309ق , ملا رجب علی، موذن باشی کشیک چهارم , ملا عباس علی بن حاجی محمد علی، کفشبان باشی کشیک چهارم , کربلایی، حاجی محمد بن حسین، عزب دفترخانه , حاجی ملا حسین، روضه خوان کارخانه زواری , خان میرمعین (مشهد) , موسوی، سید محمد ابراهیم، سقای سقاخانه کشیک خانه , میرزا هادی، طبیب دارالشفاء , ملا باقر، فراش دارالشفاء , حاجیه بنفشه، بیماردار دارالشفاء , گل اندام، بیماردار دارالشفاء , رضوی، حاجی میرزا محمد کریم، وکیل استانه , میرزا علی مردان خان، محرر دفترخانه , حسینی، میرزا محمد علی، معلم مکتب خانه صحن قدیم , رضوی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، عزب تحویل خانه، ؟ - ‎1289ق , موسوی، سید محمد بن میرمحمدعلی، زیارت نامه خوان باشی , حسینی، سید محمد ولی، طباخ , کربلایی، استاد محمد تقی، سلمانی دارالشفاء , حسینی، حاجی میرزا محمد شفیع، منشی , حسینی موسوی، سید احمد بن سید محمد، کفشبان باشی کشیک اول , حاجی میرزا بابا، مستوفی مسجد گوهرشاد , ملا مرتضی قلی، پیشخدمت کشیک خانه , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , میرزا محمد ابراهیم بن اقا بابا، پیشخدمت دفترخانه , غلام حسین بن اخوند ملا علی، بیماردار دارالشفاء , محمد ابراهیم، زرگرباشی , ملا علی اکبر، بیماردار دارالشفاء , موسوی، سید محمد هاشم، بیماردار دارالشفاء , رضوی، میرزا محمد باقر بن میرزا ابوالحسن، مشرف دارالشفاء , حسینی، سید اسدالله، دربان دارالشفاء , میرزا عباس خان بن میرزا محمد رضا، ناظم تعمیرات , ملا عبدالوهاب، کاتب روزنامچه , تحویلدار جنسی , شریف حسینی، حاجی ملا محمد رضا بن خسرو، پیشخدمت کشیک خانه , کربلایی، رجب علی، بیماردار دارالشفاء , محمد یوسف، بیماردار دارالشفاء , حسینی، میرزا عبدالعلی، کشیک نویس , ملا ابوالقاسم بن محمد مهدی، کتابدار , اغا احمدعلی، خواجه باشی استانه , 1289-‎1288ق , رضوی، میرزا ذبیح اله بن میرزا محمد جعفر، مهردار , رضوی، حاجی میرزا محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر , رضوی، میرزا محمدرضی بن میرزا ابوالقاسم، همقلم , رضوی، میرزا محمد اسماعیل، محرر دفترخانه , حاجی میرزا یحیی، محرر ناظر , رضوی، حاجی میرزا محمد محسن، ناظر ضریح , رضوی، سید محمد بن شمس الدین، خزانه دار , موسوی، حاجی میرزا سید محمد، ریس الذاکرین , ملا محمد حسن بن محمد رضا، ساعت ساز , میرزا عبدالعلی، منجم باشی , رضوی، حاجی میرزا داود بن ابوالحسن، مشرف باشی کتابخانه , ملا ابراهیم، فراش کتابخانه , ملا عبدالرحیم بن محمد تقی، مصحح کتابخانه , کربلایی، حسن، چراغچی خیابان , میرزا اسماعیل، چراغچی خیابان , حاجی رجب علی ، مقنی باشی , میرزا اسماعیل، مستحفظ اشجار , میرزا بزرگ، دربان پنج کشیک , حاجیه، ضابطه , ملا غلام حسین، نایب کفشبان باشی کشیک دوم , ملا محمد علی بن محمد، کفشبان کشیک دوم , حاجی ملا حیدر بن حسین، کفشبان باشی کشیک سوم , هراتی، کربلایی محمد حسن بن هادی، کفشبان باشی شکیک پنجم , موسوی هندی، سید غلام رضا، بیمار دار باشی دارالشفا , کربلایی، ملا محمد علی بن حسین، موذن باشی کشیک اول , میرزا محمد حسن، بیماردار باشی دارالشفاء , ملا محمد حسن، بیماردار دارالشفاء , امینه، بیماردار دارالشفاء , سیده بیگم، بیماردار دارالشفاء , میرزا احمد، طبیب دارالشفاء , میرزا حبیب الله، معاون دارالشفاء , ملا محمد اسماعیل بن ملا رجب علی، جراح دارالشفاء , ملا غلام رضا، عطار دارالشفاء
شماره ثبت:
40689
سررشته معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب نقدي شش ماهه دوم سالانه جنسي عمال و ارباب مناصب آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , مقرری , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎4،6 , مزرعه کنوجرد (مشهد) , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , رضوی، میرزا محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , نذورات , مزرعه ابکوه (مشهد) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , حاجب التولیه حسینی، میرزا داود، فراش باشی کل , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , رضوی، میرزا محمد کاظم، ناظر , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , ‎1286ق , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , رضوی، میرزا محمد حسین، کشیک نویس , رضوی، میرزا سید محمد بن شمس الدین، خزانه دار , شریف حسینی، میرزا محسن، مشرف تحویل خانه , ملا عبدالرحمن، نایب الزیاره علیشاه , میرزا محمد باقر، نایب الزیاره علیشاه , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , مزرعه اشتفتر (مشهد) , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن غلام رضا، امین غلات , مال المصالحه , خان میرمعین (مشهد) , قنات سناباد (مشهد) , موسوی، حاجی سید محمد حسین، معمارباشی استانه , میرزا بابا، مستوفی مسجد گوهرشاد , رضوی، حاجی میرزا محمد کریم، وکیل استانه , رضوی، میرزا محمد اسماعیل، محرر ناظر , میرزا علی مردان خان، محرر دفترخانه , حاجی نظر علی، تحویلدار , میرزا یحیی، محرر ناظر , میرزا عباس خان بن محمد رضا، ناظم تعمیرات , حسینی، حاجی میرزا محمد حسن بن هدایت الله، دربان ضریح , حسینی، حاجی میرزا محمد شفیع، منشی , حسینی، میرزا عبدالله، نایب الزیاره علی شاه , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , موسوی، میرزا خلیل الله بن موسی، همقلم , مجیرالتولیه، میرزاعلی اکبر بن میرزا احمد، دربان باشی کشیک دوم , حسینی، هدایت الله، امام جمعه مشهد , حسینی رضوی، حاجی میرزا ذبیح الله، فراش ضریح , موسوی، سید محمد بن میرمحمد علی، زیارت نامه خوان باشی، ؟ - ‎1289ق , حسینی، میرزا عبدالعلی، کشیک نویس , میرزا علی، زرگر , رضوی، میرزا عبدالمومن بن میرزا ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , رضوی، حاجی میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، عزب تحویل خانه، ؟ -‎1289ق , موسوی،ملا محمد اسماعیل،محر دفتر خانه
شماره ثبت:
40543
صورت جمع و خرج. مفرده. من‌ذلک. مواجب. پرداخت مواجب به کارکنان آستان قدس بابت شش ماهه اول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
4-‎1 , مواجب , کارکنان , مشاغل , دربان , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , خادم , اعتضادالتولیه شریف حسینی، حاجی میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , کارخانه خادمی , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل , فراش , حافظ دور , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , حافظ پیش روی مبارک , حافظ حرم , رضوی، میرزا ذبیح الله بن محمد جعفر، مهردار , ‎1282ق , دارالشفاء امام رضا , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , شاهزادگان , رضوی، میرزا محمد کاظم، ناظر , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد کاظم، ناظر کارخانه زواری , صورت حساب ها , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , حافظ توحیدخانه , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , حاجی اقا، نایب دربان باشی کل , حافظ بالاسر مبارک , حافظ پایین پای مبارک , کشیک های پنجگانه , ملا محمد یوسف، بیماردار دارالشفاء , رضوی، حاجی میرزا محمد کریم، وکیل استانه , رضوی، میرزا محمد اسماعیل، محرر ناظر , میرزا علی مردان خان، محرر دفترخانه , حسینی، بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , میرزا یحیی، محرر ناظر , حاجی میرزا حسن علی، وزیر اول , حسینی، سید محمد کاظم، ضابط نذورات , مستاجران نذورات , حسینی، حاجی میرزا محمد حسن بن هدایت الله، دربان ضریح , حسینی، میرزا بابا، کاتب دفتر , حسینی، حاجی میرزا محمد شفیع، منشی , باغبان باغ اصف الدوله , باغبان باغ سالار , ملا غلام حسین، محرر ناظر , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , محمد ابراهیم، زرگرباشی , موسوی، میرزا خلیل الله بن میرزا موسی، همقلم , رضوی، حاجی میرزا عبدالله خان، نایب التولیه استان قدس رضوی , شاطرباشی , میرزا علی اکبر، ناظم کارخانجات , حسینی، میرزا محمد حسن بن میرزا محمد علی، فراش باشی کشیک اول , حاجی میرزا محمد رضا، وزیر , حسینی، میرزا علی اصغر، نایب التولیه استان قدس رضوی , مستحفظ مزرعه محراب خان , قاجار، خسرو میرزا بن عباس میرزا، ‎1237 - ؟ , شهاب الملک شاهسون، حاجی میرزا حسین خان، حاکم خراسان، ؟ - ‎1292ق
شماره ثبت:
40458
صورت جمع و خرج. مفرده. من‌ذلک. مواجب. پرداخت مواجب کارکنان آستان قدس بابت شش ماهه دوم سال گذشته از محل وجوه تحويلي به ميرزا محمدعلي تحويلدار
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ‎1،2 , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , حسینی، میرزا داود بن محمد مهدی، ضابط اسناد , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل , اعتضادالتولیه شریف حسینی، میرزا ابوالحسن بن محمد حسین، سرکشیک پنجم , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , رضوی، میرزا ذبیح الله بن محمد جعفر، مهردار , ‎1282ق , معین التولیه، محمد هاشم میرزا بن محمد تقی میرزا، معین استانه , رضوی، میرزا محمد صادق بن میرزا محمد کاظم، ناظر، ؟ - ‎1300ق , ملا ابوالقاسم بن ملا محمد مهدی، کتابدار , شاهزادگان , حسینی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، مباشر تعمیرات , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد کاظم، ناظر کارخانه زواری , صورت حساب ها , ملا غلام علی، ناظر دارالشفاء , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , رضوی، میرزا محمد کاظم بن عبدالحسین، ناظر , رضوی، حاجی میرزا محمد کریم، وکیل استانه , میرزا علی مردان خان، محرر دفترخانه , حسینی، بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استان قدس رضوی , میرزا یحیی، محرر ناظر , رضوی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، عزب تحویل خانه، ؟ - ‎1289ق , شریف کاشانی، ملا اسدالله، مباشر روزنامچه , حاجی میرزا حسن علی، وزیر اول , حسینی، میرزا بابا، کاتب دفتر , حسینی، حاجی میرزا محمد شفیع، منشی , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , ملا عبدالوهاب، روزنامچه نویس , موسوی، سید محمد بن میرمحمد علی، زیارت نامه خوان باشی، ؟ - ‎1289ق , میرزا عباس خان، محرر , حسینی، میرزا علی اصغر، نایب التولیه استان قدس رضوی , میرزا محمد، محرر، ؟ - ‎1282ق , اوکتای قا ان میرزا بن حسن علی، رییس کتابخانه، ؟ - ‎1309ق , میرزا محمد یوسف بن عبدالجواد، کفشبان باشی کشیک پنجم , حسینی، میرزا کوچک، نایب الزیاره علیشاه
شماره ثبت:
40457
سررشته معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. مواجب. پرداخت مواجب عمال و ارباب مناصب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎3،7 , دفتر توجیهات , عید نوروز , جشن های ملی , ‎2،4،5 , موسوی، حاجی میرزا موسی، همقلم متولی , شریف حسینی، ملا محمد حسین بن ملا محمد جعفر، ناظر دارالشفاء , ‎3،6 , سادات , 7-‎1 , موسوی، حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل موقوفات استانه , ‎2،6 , ‎1281ق , ‎4،5،6 , ‎3،4،5 , ملا ابوالقاسم بن ملا محمد مهدی، کتابدار , شاهزادگان , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , موسوی، سید علی بن سید رضا، معلم مکتب خانه , حسینی، میرزا عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , رضوی، میرزا محمد حسین، کشیک نویس , شریف حسینی، میرزا محسن، مشرف تحویل خانه , میرزا عبدالرحیم بن محمد تقی، مصحح کتابخانه , شریف حسینی، میرزا محمد علی بن محمد حسین، تحویلدار , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم , حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا حسن علی، وزیر , علوی، میرزا محمد علی، سررشته دار , مروی، حاجی مصطفی قلی بیگ، دربان باشی کل، ؟ - ‎1289ق , مشیرالتولیه حسینی، حاجی میرزا محمد حسن بن هدایت الله، دربان ضریح , حسینی، میرزا محمد جعفر بن محمد علی، صدراستانه , هروی، اخوند ملا اکبر علی بن غلام رضا، امین غلات , گله دار , رضوی، میرزا سید محمد بن میرزا شمس الدین، خزانه دار , میرزا علی مردان خان، محرر دفترخانه , حاجی مطلب خان، خادم زوار , میرزا یحیی، محرر ناظر , شریف کاشانی، ملا اسدالله، مباشر روزنامچه , یزدی، استاد محمد رضا، معمارباشی استانه , میرزا عباس خان بن محمد رضا، ناظم تعمیرات , موسوی، سید محمد حسین، معمارباشی , حسینی، میرزا بابا، کاتب دفتر , حسینی، حاجی میرزا محمد شفیع، منشی , شریف، ابومحمد بن محمد حسین، مدرس , شیرازی، میرزا نصرالله، مدرس , شیخ عبدالعزیز بن احمد، مدرس , اخوند ملا عبدالرحمن بن ملا عبدالوهاب، مدرس , حسینی، حاجی میرزا محمد جعفر، کلیددار ثانی ضریح , کربلایی، ملا محمد ابراهیم، صاحبکار , ملا عبدالوهاب، روزنامچه نویس , موسوی، سید محمد بن میرمحمد علی، زیارت نامه خوان باشی , رضوی، حاجی میرزا عبدالله خان، نایب التولیه استان قدس رضوی , رضوی، میرزا ذبیح الله بن محمد جعفر، مهر دار , قاجار، قاسم میرزا , رضوی، حاجی میرزا محمود بن محمد، مدرس , میرزا فتح الله، حکیم باشی , رضوی، میرزا داودبن ابوالحسن، مشرف کتابخانه , ملا عبدالجواد، فراش شربت خانه , ملا محمد حسن بن ملا محمد رضا، ساعت ساز , رضوی، میرزا محمد هادی بن محمد مهدی، عزب تحویل خانه، ؟ - ‎1289ق
شماره ثبت:
40350
  • تعداد رکورد ها : 14

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,558,351

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .