کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 34
پرداخت مواجب به کارکنان نقاره خانه در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , قبض وصول , کاغذ نقش برجسته , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , ‎1303ق , نشان شیر و خورشید , حاجی ملا محمد علی بن حاجی محمد، تحویلدار , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , ابوالقاسم ابن زین العابدین (مهر‎1276) , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎1296) , احمد (مهر‎1299) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی , میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎1299) , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی خلیل الله (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد حسین، کشیک نویس , شهاب الدین ابن داود الحسینی (مهر‎1300) , نقاره چی , عباس، باشی نقاره خانه , رضوی، حاجی میرزا ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم , عبده عباس (مهر؟) , ابوالقاسم ابن محمد رضی الرضوی (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎1393) , عبده محمد حسین الرضوی (مهر‎1300)
شماره ثبت:
20615
پرداخت هزينه‌هاي نقاره‌خانه در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , ‎1،2 , ابزار و وسایل , زغال , موقوفات مطلقه , نقاره خانه , گزارش ها , اسقاط , هیمه , ‎1305ق , تنباکو , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎1296) , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎1283) , احمد (مهر‎1299) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , محمد شفیع (مهر‎1298) , میرزا اقا، سررشته دار , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , میرزا اقا (مهر‎1304) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , حسینی، محمد علی بن محمد هادی، همقلم , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمدرضی، همقلم , الراجی محمد علی الرضوی (مهر‎1303) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی، ؟ -‎1307ق , معتمدالتولیه (مهر‎1303) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , محمد تقی (مهر‎1304) , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎1288) , میرزا محمد تقی بن میرزا محمدشفیع، محرر سررشته دارکل , عباس، باشی نقاره خانه , الراجی محمد علی الحسینی (مهر‎1305)
شماره ثبت:
21144
پرداخت مواجب به کارکنان نقاره‌خانه در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , حقوق و دستمزدها (جنسی) , موقوفات مطلقه , ‎1305ق , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , میرزا بابا (مهر‎1296) , موسوی، میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎1283) , احمد (مهر‎1299) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , معتمدالتولیه (مهر‎1299) , محمد شفیع (مهر‎1298) , الراجی محمد هاشم (مهر‎1287) , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی، ؟ - ‎1307ق , موتمن التولیه حسینی، علی محمد بن میرزا بابا، مشرف باشی , حسینی، میرزا محمدعلی بن محمدهادی، همقلم , الراجی علی محمد الحسینی (مهر‎1305) , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎1289) , معین التولیه موسوی، محمدهاشم میرزا بن محمدتقی میرزا، معین استانه , نقاره چی , هو علی الحق حسین الحسینی نایب (مهر‎1302) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر‎1300) , عباس، باشی نقاره خانه , یا ابوالقاسم (مهر‎1287) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1317ق
شماره ثبت:
21203
پرداخت هزينه‌هاي نقاره‌خانه آستان قدس در ماه ربيع‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , هزینه ها , ابزار و وسایل , نقاره خانه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , اسقاط , ‎1310ق , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , اعتمادالتولیه (مهر؟) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , موسوی، میرزا ابوالقاسم بن حاجی سید ابوالحسن خان، امین کل استانه , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1287) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , نایب التولیه (مهر‎1308) , احمد (مهر‎1307) , قوام التولیه (مهر؟) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمد صادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , محمد اسماعیل (مهر؟) , الراجی علی محمد الحسینی (مهر؟) , نصیرالتولیه، میرزا محمد، تحویلدار کل , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی، ؟ - ‎1335ق , احمد معتمدالتولیه (مهر‎1307) , الراجی ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , مهردار استانه متبرکه (مهر؟) , موتمن التولیه حسینی، میرزا علی محمد بن میرزا بابا، مستوفی , عباس، باشی نقاره خانه , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1306) , میرزا محمد اسماعیل میرزا محمد تقی، سررشته دار , محمد کاظم بن محمد الرضوی (مهر؟)
شماره ثبت:
21371
هزينه‌هاي آستان‌قدس از بابت: تامين سوخت و روشنايي حرم‌مطهر و اماکن متبرکه، پرداخت ماليات املاک، برگزاري مراسم روضه خواني و اعياد مذهبي و تعمير وسايل نقاره‌خانه در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
روضه خوانی , حواله , عید فطر , مواجب , کارکنان , مشاغل , سوخت , دکان , مستاجران , رزازی , هزینه ها , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , ‎2،4 , مقاطعه , اعیاد مذهبی , زغال , روشنایی , مالیات , نقاره خانه , قبض وصول , تعمیر , روغن چراغ , تخت داروغه , ‎1309ق , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎6،7 , لاله , روضه خوان , نشان شیر و خورشید , ایوان ها , تنباکو , ابلیمو , انعام , کارخانه زواری , شربت , عطاری , خان سلطانم (مشهد) , محمد شفیع (مهر‎1298) , پیشخدمت , شیرینی , دیوان اعلی , املاک , کلانتر , مجلس سلام , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎1320ق , محمد شریف (مهر؟) , حلویات , پیشکشی , نقیب الاشراف (مهر‎1287) , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمد حسن، سررشته دار کل، ؟ - ‎1315ق , ملامحمد شریف، فراش فتیله عنبر , خان میر معین (مشهد) , کرنا , عباس، باشی نقاره خانه , رضوی، میرزا محمد کاظم، ناظم املاک , محمد کاظم الرضوی (مهر‎1300) , حرم امام رضا(ع) , یا علی (مهر‎1268) , عباس (مهر‎1307) , رمضان
شماره ثبت:
16199
پرداخت هزينه‌هاي نقاره‌خانه در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , سوخت , ‎1،2 , هزینه ها , ابزار و وسایل , موقوفات مطلقه , نقاره خانه , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , اسقاط , هیمه , ‎1305ق , شریف، میرزا ابوالقاسم بن حاجی میرزا زین العابدین، وزیر , حسینی، میرزا شهاب الدین محمد بن میرزا داود، ضابط کل اسناد , عبده الراجی خلیل الله (مهر‎1283) , احمد (مهر‎1299) , ابوالقاسم الموسوی (مهر‎1281) , موسی الحسینی (مهر‎1293) , ابوالقاسم بن زین العابدین (مهر‎1276) , میرزا بابا الحسینی (مهر‎1264) , حسینی، حسین بن سعید، نایب التولیه استان قدس رضوی , اعتمادالتولیه (مهر‎1295) , حسینی، میرزا موسی، صدراستانه , معتمدالتولیه (مهر‎1299) , محمد شفیع (مهر‎1298) , میرزا اقا، سررشته دار , قوام التولیه (مهر‎1304) , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد شفیع، محرر سررشته دارکل , معتمدالتولیه، میرزا احمد بن حاجی میرزا بابا، مستوفی , هو حسین الحسینی نایب التولیه (مهر‎1302) , میرزا اقا (مهر‎1304) , موسوی، حاجی میرزا خلیل الله بن حاجی میرزا موسی، همقلم دفترخانه , میرزا ابوالقاسم بن زین العابدین، ناظم دفترخانه , یا ابوالقاسم (مهر‎1281) , شهاب الدین بن داود الحسینی (مهر؟) , رضوی، میرزا محمد علی بن میرزا محمدرضی، همقلم , الراجی محمد علی الرضوی (مهر‎1303) , معتمدالتولیه، میرزا بابا، مستوفی، ؟ -‎1307ق , اعتمادالتولیه، میرزا محمد شفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , حسینی، محمد علی بن محمدهادی، همقلم , موتمن التولیه حسینی، میرزا بابا، مشرف باشی، ؟ - ‎1305ق , رضوی، میرزا محمد کاظم بن حاجی محمدصادق، نایب ناظر، ؟ - ‎1320ق , محمد تقی (مهر‎1304) , عبده محمد علی الحسینی (مهر‎1288) , محمد کاظم بن محمدصادق الرضوی (مهر‎1297) , عباس، باشی نقاره خانه , موسوی، ابوالقاسم بن حاجی سیدابوالحسن خان، امین کل استانه
شماره ثبت:
21145
هزينه هاي آستان قدس از بابت: برگزاري مراسم جشن هاي مذهبي؛ پرداخت ماليات املاک؛ تأمين سوخت و روشنايي حرم مطهر، مصارف کارخانه زواري؛ اسقاط وسايل نقاره خانه و کمک جنسي به مستأجران در ماه شعبان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , مستاجران , چراغ ها , هزینه ها , قیمت ها , ابزار و وسایل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غله مثالثه , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , حرم امام رضا (ع) , اجرت , خرید , گیاهان معطر , نقاره خانه , قبض وصول , کاغذ نقش برجسته , اسقاط , تعمیر , روغن چراغ , صحن جدید (صحن ازادی) , هیمه , فانوس ها , چراغانی , جشن های میلاد , دبیرالتولیه حسینی، میرزا عبدالله، خادم باشی کشیک چهارم , ‎4،9 , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر؟) , 16-‎1 , دستورالعمل های اداری , ‎1306ق , ‎5،12 , ‎3،12 , خویشاوندان , تنباکو , دارالشفاء امام رضا , کندر , ظروف چینی , سنبل الطیب , ‎4،16 , علف هندی , صندل سفید , عود هندی , سعدکوفی , کارخانه زواری , چراغ , ذغال , محمد شفیع (مهر‎1286) , خان سلطانم (مشهد) , تخفیف , حاجی میرزا اقاجان بن مهدی، تحویلدار , حاجی ملا محمدعلی بن حاجی محمد، تحویلدار , سریش ماهی , عبده الراجی ابوالقاسم (مهر؟) , موقوفه شاه طهماسب , مسحق , چوب ارسی , سلایه , دیوان اعلی , مال المصالحه , با الله المحمود (مهر‎1294) , بست بالا (بست شیخ طوسی) , بست پایین (بست شیخ حرعاملی) , اقاجان (مهر‎1281) , عبدالله الحسینی خادم باشی (مهر‎1306) , خان میرمعین (مشهد) , اینه بر , اعتمادالتولیه، میرزا محمدشفیع بن محمدحسن، سررشته دارکل، ؟ - ‎1315ق , برات دیوانی , مالیات (نقدی) , ملا ابوالقاسم، فراش فتیله عنبرسوز , حصه لبان , کرنا , محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، ‎256ق , دربان باشی کل (مهر‎1308) , میرزا محمود، تحصیلدار وجوه اجارات , خسارات و خرابی ها , عباس، باشی نقاره خانه , پیرو دین نبی عباس (مهر؟) , عنبر موسی (کذا) , موقوفه محمدخان کلانتر , نوادگان , فسا (شبراز) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن بن حاجی میرزا محمدجعفر، مهردار , مزرعه خیرات (مشهد) , بلوک رخ (مشهد) , الراجی الی الله محمد علی (مهر‎1286)
شماره ثبت:
15896
  • تعداد رکورد ها : 34

تعداد کل فراداده ها

2,527,243

تعداد منبع دیجیتال

164,191,129

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .