کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 8
توجيهات و مقررات. توجيهات. سرکار فيض آثار. مواجب دربانان. پرداخت مواجب دربانان سه کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , ناظر , ‎1،2 , ‎3،5 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , دفتر توجیهات , 1159-‎1158 , تحویلدار وجوه نقدی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , ‎2،5 , ‎7،8 , ‎3،5،6 , ‎3،5،8 , تحویلدار وجوه جنسی , محمد قدیم بن حاجی ابراهیم، دربان کشیک دوم , محمد شفیع بن محمد تقی، دربان صحن کشیک اول , ملا سلطان محمد، دربان باشی صحن کشیک اول , محمد مهدی، دربان باشی کشیک دوم , ملا حسن بن ملا محسن، دربان صحن کشیک دوم , ملا رضا، دربان درطلا کشیک اول , محمد مهدی بن محمد قاسم، دربان صحن کشیک دوم , ملا اسحق بن حاجی ابراهیم، دربان صحن کشیک دوم , ملا حسین بن حاجی حسن، دربان صحن کشیک دوم , میر سید علی بن میر سید محمد، دربان صحن کشیک اول , اقا محمد بن حاجی بای، دربان صحن کشیک اول , میرصالح بن میر شریف، دربان صحن کشیک اول , ملا خدای ویردی بن عبدالله، دربان کشیک سوم , حاجی رفیع، دربان درمرصع کشیک دوم , محمد تقی بن اقا علی، دربان صحن کشیک اول , میر فضل الله، دربان صحن کشیک اول , میر سید علی، دربان درمرصع کشیک دوم , ملا محمد علی، دربان درطلا کشیک اول , ملا حسین، دربان درمرصع کشیک اول , محمد باقر بن ملا حسن، دربان صحن کشیک سوم , حاجی حسن، دربان صحن کشیک دوم , شیخ صادق، دربان صحن کشیک سوم , محمد ابراهیم بن اقا حسین، دربان صحن کشیک اول , ملا سلطان محمد بن مظفر علی، دربان کشیک اول , محمد ابراهیم بن ملا حسین، دربان کشیک اول , ملا عظیم بن میرزا ابوالحسن، دربان کشیک دوم , حاجی محمد بن عبدالله، دربان کشیک دوم , میرمحمد علی بن میرزا ابوالحسن، دربان درطلا , ملا جعفر بن محمد علی، دربان صحن کشیک سوم , میر فضل بن ملا محمد، دربان صحن کشیک سوم , محمد رحیم بن محمد علی، دربن صحن کشیک سوم , ملا نظر علی بن کلب علی، دربان صحن کشیک سوم , محمد قاسم، دربان دروازه کشیک سوم , میر سید محمد بن سید حسن، دبان صحن کشیک سوم , ملا حسن بن مومن، دربان صحن کشیک سوم
شماره ثبت:
35701
انتظام. توجيهات و مقررات. توجيهات. سرکار فيض آثار. مواجب. خدام. پرداخت مواجب به خدام سه کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ‎5،6 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ‎1،3 , غلات , گندم , ‎2،3،4 , دفتر توجیهات , تحویلدار وجوه نقدی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎9،11 , ‎9،10 , ‎2،3 , ‎1،4 , ‎6،8 , ‎1،3،4 , ‎4،6،10 , ‎9،10،11 , ‎3،6،7 , ‎5،6،8 , ‎5،6،7 , ‎3،4،6 , تحویلدار وجوه جنسی , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرمحمد علی، خادم کشیک اول , اقا مهدی، خادم کشیک اول , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا محمد باقر، خادم کشیک اول , میرزا محمد حسین بن میرزا محمد امین، خادم کشیک دوم , میرزا محمد علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا محمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , میرزا ابوطالب بن میرزا ابوالمفاخر، خادم کشیک اول , میرزا علی اکبر بن میرزا عبدالله، خادم کشیک سوم , میرزا ابوطالب بن میرزا بدیع الملک، خادم کشیک سوم , میرزا حسین، منجم , شیخ جعفر، خادم کشیک اول , میرزا محمد علی بن میرزا هادی، خادم کشیک اول , اقا رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن میرزا امین، خادم کشیک اول , میرزا احمد بن میرزا هادی، خادم کشیک دوم , اقا امین بن اقا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , میر عبدالمطلب بن میر حسین، بخورسوز کشیک دوم , اقا محمد تقی، خادم باشی کشیک سوم , شیخ عمادالدین حسین بن شیخ جمال الدین، خادم کشیک سوم , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک دوم , میرزا حسن عسگری بن میرزا رفیع، خادم کشیک دوم , میرزا محمد بدیع، سرکشیک دوم , میرزا محمد اسماعیل بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , حاجی محمد بیگ، خادم کشیک اول , اقا محمد حسین بن اقا بدیع، خادم کشیک دوم , ملا محمد سعید بن ملا حسن، خادم کشیک دوم , شیخ بهاءالدین محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا شاه طاهر بن میرزا محمد، بخورسوز کشیک سوم , میرزا محمد حسین بن میرزا عبدالرضا، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میر سید رضا، بخورسوز کشیک اول , میرزا میرک بن میرزا نورالدین، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد امین بن میرزا صالح، خادم کشیک دوم , میرزا هادی بن میرزا حسین، خادم کشیک دوم , میر سلیمان بن میر محمد باقر، خادم کشیک دوم , میرزا محمد تقی، خادم کشیک سوم , اقا علی بن ملا باقر، خادم کشیک اول , ملا محمد رحیم بن ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , شیخ محمد علی بن شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , ملا محمد ابراهیم، خادم کشیک اول , اقا محمد مهدی، خادم کشیک اول , شیخ محمد مهدی بن شیخ محمد جعفر، خادم کشیک دوم , میرزا علی نقی بن میرزا محمد تقی، خادم کشیک سوم , میرزا محمد مومن بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , 1160-‎1159ق , میرزا محمد امین، کلانتر , اقا ابوالحسن بن حاجی محمد حسین، خادم کشیک دوم , شیخ مهدی بن شیخ ابوطالب، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , طباطبایی، میرزا ابوالقاسم، بخورسوز کشیک دوم , میرزا محمد رفیع بن میرزا غیاث، خادم کشیک اول , ملا محمد علی بن حاجی سعید، خادم کشیک اول , اقا حسین بن حاجی محمد رضی، خادم کشیک اول , میرزا محمد مقیم بن میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , طباطبایی، میرزا ابوالحسن بن میرزا طاوس، خادم کشیک سوم , میرزا محمد باقر بن میر علی اصغر، خادم کشیک دوم , اقا ابوالحسن، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , اقا رضا بن اقا مهدی، خادم کشیک اول , طباطبایی، میرسید محمد، خادم کشیک اول , میرمحمد صادق بن میرزا علاءالدین، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , حسینی، میر سید علی بن میر زین العابدین، بخورسوز کشیک اول , میر ابوالقاسم بن میر مومن، بخورسوز کشیک دوم , طباطبایی، میر سید محمد،خادم کشیک دوم , میر سید علی بن میر سید محمد حیرت، خادم کشیک سوم , اقا محمد هاشم بن اقا محمد حسین،خادم کشیک سوم , میرمحمد باقر بن میرزا محمد تقی، خادم کشیک سوم , اقا محمد محسن بن ملا سمیع، بخورسوز کشیک سوم
شماره ثبت:
37118
توجيهات و مقررات. توجيهات. سرکار فيض آثار. مواجب. کفشبانان. پرداخت مواجب به کفشبانان سه کشيک آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , غله مثالثه , دفتر توجیهات , تحویلدار وجوه نقدی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎1،2،3 , 1156-‎1155ق , ملا طاهر بن ملا محمد تقی، کفشبان باشی کشیک اول , محمد اسماعیل بن ملا ابراهیم، کفشبان کشیک اول , محمد صادق بن ملا عیسی، کفشبان کشیک اول , محمد جعفر بن ملا حیدر، کفشبان کشیک اول , حاجی محمد بن محمد صادق، کفشبان کشیک اول , تحویلدار وجوه جنسی , محمد قاسم بن ملا قلندر، کفشبان باشی کشیک دوم , میرسید حسن بن میرباقر، کفشبان کشیک دوم , میرسید حسین بن میرفصیح، کفشبان کشیک دوم , ملا علی نقی بن ملا سعید، کفشبان کشیک دوم , محمد کاظم بن محمد میرک، کفشبان کشیک دوم , حاجی مهدی بن حاجی شفیع، کفشبان باشی کشیک سوم , حاجی صادق، کفشبان کشیک سوم , اسماعیل بن هادی، کفشبان کشیک سوم , محمد تقی بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , محمد صادق بن ملا باقر، کفشبان کشیک سوم , ملا سمیع بن ملا جعفر، کفشبان کشیک سوم
شماره ثبت:
.‎36868
توجيهات و مقررات. توجيهات. سرکار فيض آثار. مواجب خدام. پرداخت مواجب خدام سه کشيک آستان قدس در سال اود ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , مشاغل , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , غلات , گندم , ‎11،13 , ‎11،12 , دفتر توجیهات , 1159-‎1158 , تحویلدار وجوه نقدی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎10،12 , ‎6،8 , ‎7،8 , ‎14،16 , ‎6،9 , ‎15،16 , ‎14،17 , ‎8،12 , ‎10،12،13 , ‎11،12،13 , تحویلدار وجوه جنسی , میرزا ابوالمعالی، خادم باشی کشیک دوم , ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , میرمحمد علی، خادم کشیک اول , میرزا اسماعیل، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , میرزا محمد علی، خادم کشیک سوم , میرزا محمد امین، سرکشیک سوم , محمد حسین، منجم , میرزا محمد حسین بن میرزا محمد امین، خادم کشیک دوم , میرزا عبدالله، سرکشیک سوم , میرزا محمد علی، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد معصوم، سرکشیک اول , میرزا ابوطالب بن میرزا ابوالمفاخر، خادم کشیک اول , میرزا ابوطالب بن میرزا بدیع الملک، خادم کشیک سوم , میر سید محمد، خادم کشیک سوم , میرزا اسماعیل بن میرمحمد تقی، خادم کشیک سوم , شیخ جعفر، خادم کشیک اول , میرزا محمد علی بن میرزا هادی، خادم کشیک اول , اقا رضا بن ملا مصطفی، خادم کشیک اول , اقا مهدی بن میرزا امین، خادم کشیک اول , اقا محمد هاشم بن اقا حسین، خادم کشیک سوم , میرزا مومن بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , میر سید علی بن میر سید محمد، خادم کشیک سوم , شیخ عمادالدین حسین، خادم کشیک سوم , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , میرزا محمد تقی بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , حاجی محمد بیگ، خادم کشیک اول , اقا محمد حسین بن اقا بدیع، خادم کشیک دوم , شیخ بهاءالدین محمد، خادم مسجد بالاسر کشیک دوم , میرزا محمد حسین بن میرزا عبدالرضا، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , موسوی، میرزا شاه طاهر بن میرزا محمد، خادم کشیک سوم , میرزا محمد تقی، خادم کشیک سوم , شیخ محمد علی بن شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک اول , اقا محمد مهدی، خادم کشیک اول , میرزا علی نقی بن میرزا محمد تقی، خادم کشیک سوم , میرزا علاءالدین، خادم کشیک اول , میرزا محمد تقی، بخورسوز کشیک سوم , اقا ابوالحسن بن حاجی محمد حسین، خادم کشیک سوم , کازکنان , ملامحمد رحیم بن ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , میرزا محمد رفیع بن میرزا غیاث، خادم کشیک اول , اقا علی بن ملا باقر،خادم کشیک اول , طباطبا، میر سید محمد، خادم کشیک اول , ‎6،8،3 , میر اسماعیل بن میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , ملا محمد علی بن حاجی سعید، خادم کشیک اول , اقا حسین بن حاجی محمد رضی، خادم کشیک اول , میرزا محمد صادق بن میرزا علاءالدین، خادم کشیک اول , میر سید رضا بن میر معصوم، بخورسوز کشیک اول , میرزا میرک بن میرزا قوام الدین محمد، بخورسوز کشیک اول , حسینی، میرسید علی، بخورسوز کشیک اول , میرزا محمد امین بن میرزاصالح، خادم کشیک دوم , میرزا محمد ابراهیم بن میرزا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , حسن عسکری بن میرزا رفیع، خادم کشیک سوم , میرزا محمد سعید بن ملا حسن، خادم کشیک سوم , میرزا محمد بدیع، خادم کشیک سوم , میرزا هادی بن میرزا محمد حسین، خادم کشیک سوم , میرزا محمد باقر بن میرعلی اصغر، خادم کشیک سوم , شیخ محمد مهدی بن شیخ جعفر، خادم کشیک سوم , محمد مهدی بن شیخ ابوطالب، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , بهاءالدین محمد بن شیخ ابوالبرکات، خادم کشیک سوم , طباطبا، میرزا ابوالقاسم، بخورسوز کشیک سوم , میر عبدالمطلب بن میر محمد حسین، بخورسوز کشیک سوم , میرمحمد حسین، بخورسوز کشیک سوم , میرزا مهدی بن میرزا محمد حسین، خادم کشیک دوم , اقا محمد تقی بن میرزا عبدالوهاب، خادم کشیک سوم , میر سید علی بن میرزا ابراهیم، خادم کشیک سوم , رضوی، میرزا علی اکبر بن عبدالله، خادم کشیک سوم , میرزا محمد مقیم بن میرزا معصوم، خادم کشیک سوم , میرزا عمادالدین حسین بن شیخ جمال الدین، خادم کشیک سوم , طباطبا، میرزا ابوالحسن بن میر محمد طاوس، خادم کشیک سوم , میرزا محمد باقر بن میرزا محمد تقی، خادم مسجد بالاسر کشیک سوم , ملا محمد محسن بن ملا عبدالعلی، بخورسوز کشیک سوم , ملا ابوالحسن، خادم کشیک سوم , میرزا طاهر بن میرزا محمد، بخورسوز کشیک سوم
شماره ثبت:
35704
  • تعداد رکورد ها : 8

تعداد کل فراداده ها

2,527,242

تعداد منبع دیجیتال

164,343,547

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .